Dr. Arsev Aydınoğlu - AE2016

advertisement
Araştırma Verileri Yönetimi:
Türkiye
Arsev U. Aydinoglu
ODTÜ Tasarım Fabrikası
[email protected]
Program
• Araştırma Verileri Yönetimi
• Türkiye Çalışması
• Sonuçlar
• Spekülasyonlar
2
Nasıl başladı
3
Araştırma Verilerinin Yönetimi
Research Data Management (RDM)
• Veri paylaşımı
• Veri saklama
• Verinin yeniden
kullanımı
• Veri setinin diğer veri
setleri ile entegrasyonu
www.dataone.org
4
Neden?
• Sonuçların kontrolü
• Yeni yorumlar geliştirme
• Veri bütünlüğü
• Maliyet azaltıcı
• Sahtekârlığa mani
• Eğitim
5
Dünyada neler oluyor?
6
Türkiye’de durum ne?
• Strateji veya politika yok
• Kurumsal destek yok
• Bilgi ve teknik beceri sınırlı
• Heves var
7
Aydınoğlu, A.U., Doğan, G. & Taşkın, Z. (in preparation) Research Data
Management in Turkey.
University
Hacettepe University
Ankara University
Ege University
Middle East Technical University
Erciyes University
Ataturk University
Istanbul University
Cukurova University
Gaziosmanpasa University
Gazi University
Gaziantep University
Bilkent University
Istanbul Technical University
Ondokuz Mayis University
Firat University
Gebze Technical university
Kirikkale University
Dicle University
Bogazici University
Kahramanmaras Sutcu Imam University
Yuzuncu Yil University
Harran University
Koc University
Fatih University
Baskent University
Total
Yayın sayısı
3,46
3,01
3,36
3,84
2,94
2,88
2,51
3,26
2,68
2,64
3,28
4,64
3,54
3,42
3,23
4,24
2,49
2,87
3,87
2,46
2,70
2,70
7,13
3,47
3,24
-
Eposta (N)
2096
1955
1513
1078
1247
1742
985
944
764
627
503
295
505
621
543
426
352
226
583
478
484
309
315
410
630
19631
Katılımcı(n)
74
31
67
50
29
33
28
23
13
12
12
4
13
23
18
16
8
10
12
7
10
10
3
13
13
532
Yanıt % (n/N)
4
2
4
5
2
2
3
2
2
2
2
1
3
4
3
4
2
4
2
1
2
3
1
3
2
3
8
Data türü
Deneysel
Metin
Anket
Grafik
Veri modelleri
Lab defteri
Ses
Video
Uzaktan algılama
Diğer
Kullanmıyor
n
278
250
216
139
134
121
118
102
28
23
15
%
52,3
47,0
40,6
26,1
25,2
22,7
22,2
19,2
5,3
4,3
2,8
χ2
22.749
13.941
12.405
8.025
13.455
3.425
23.583
5.464
-
p
0.000
0.016
0.030
0.155
0.019
0.635
0.000
0.362
-
Data formatı
Diğer
lbl
fmt
readme' unstructured
readme' structured
MATLAB
csv
xml
sav
Free text
txt
Spreadsheet
0
10
20
30
40
50
%
9
60
Veri paylaşma
Araştırma
grubundaki diğer
kişilerle
100
80
60
40
20
Bilimsel camia ile
0
Çalıştığım
kurumdaki diğer
araştırmacılarla
Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum
Kendi disiplinimdeki
diğer
araştırmacılarla
Ne katılıyorum ne katılmıyorum
Katılıyorum + Tamamen katılıyorum
10
Veri Paylaşmama Sebepleri
Verilerin kullanıma hazır olmaması
Verilerin açıklama olmadan anlaşılır durumda olmaması
Verileri kamuya açacak teknik bilgi yetersizliği
Verileri kamuya açma hakkının olmaması
Fon veren kuruluşun bu konuda bir yaptırımının olmaması
Verilere başkasının erişmesini istememe
Verileri koyacak yer olmaması
Zaman yetersizliği
İnsanların bu verilere ihtiyaç duymaması
Metadata standardı yetersizliği
Fon yetersizliği
0%
Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum
10%
20%
Ne katılıyorum ne katılmıyorum
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Tamamen katılıyorum + Katılıyorum
11
100%
Verilerin saklandığı yerler
n
%
Bilgisayar
381
71.6
Bulut
244
45.9
Açık erişim veri bankası
44
8.3
Kurumsal veri bankası
17
3.2
2
0.4
Ticarî veri bankası
12
Farkındalık
Veri paylaşımı disiplinlerarası çalışmaları
teşvik eder
İkincil analiz çalışmaları yeni öğrencilerin
yetiştirilmesine yardımcı olur
Verilerin erişilebilir olması veri
manipülasyonlarını önler
Veri paylaşımı takım çalışmasını teşvik eder
Veri paylaşımı gereksiz yere veri
toplanmasına engel olur
İyi muhafaza edilmiş veriler veri
bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur
Verilerin yeniden analiz edilmesi sonuçların
doğrulanmasına yardımcı olur
0%
Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum
10%
20%
30%
Ne katılıyorum ne katılmıyorum
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tamamen katılıyorum + Katılıyorum
13
Kurumsal destek
Çalıştığım kurum çalışmalarımda veri yönetimi
planı sunmamı zorunlu tutmaktadır
Çalıştığım kurum veri yönetimi için maddi
destek sağlamaktadır
Çalıştığım kurum veri yönetimi konusundaki iyi
uygulamalar hakkında eğitimler vermektedir
Çalıştığım kurum veri yönetimi için gerekli
araçları ve teknik desteği sağlamaktadır
Çalıştığım kurum veri yönetimi konusunda
onaylı bir politika/yönergeye sahiptir
Çalıştığım kurum veri yönetimi konusunda bir
prosedüre sahiptir
0%
Hiç katılmıyorum + Katılmıyorum
10%
20%
30%
Ne katılıyorum ne katılmıyorum
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tamamen katılıyorum + Katılıyorum
14
Veri paylaşma koşulları
Mutual agreement on reciprocal sharing of data
Legal permission for data is obtained
The data provider is given a complete list of all products that make use of the data,
including articles, presentations, educational materials etc.
At least part of the costs of data acquisition, retrieval or provision must be recovered
Results based on the data could not be disseminated in any format without data provider's
approval
The oppurtunity to collaborate on the project
Formal citation of the data providers and/or funding agencies in all disseminated work
making use of the data
Formal acknowledgement of the data providers and/or funding agencies in all
disserminated work making use of the data
Co-authorship on publications resulting from use of the data
0
Not important + Slightly important
Neutral
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Very important + Moderately important
15
100
Spekülasyonlar
• Strateji ve politika eksikliği
• Kurumsal destek eksikliği
• Bilgi ve beceri eksikliği
• Heves ve farkındalık
• Doğru konjonktür
• Veri biliminsanı
• Araştırma verisi yönetimi dersi
16
TÜBİTAK – Marie Curie FP7 Cofunded Brain Scheme
Proje# 114C011 – eScience in Turkey
Güleda Doğan
Zehra Taşkın
Aydınoğlu, A.U., Doğan, G. & Taşkın, Z. (in preparation) Research Data Management in Turkey.
Aydinoglu, A.U., Suomela, T., Malone, J. (2014). Data management practices among astrobiology
researchers. Astrobiology, 14(6), 451-461.
Aydinoglu, A.U. (2014). The social, technical, and policy landscape of research data management in
environmental sciences in Turkey. [Paper presented at the 5th International Symposium on Information
Management in a Changing World at Antalya, Turkey]
Aydinoglu, A.U. & Wu, L. (2013). The comparison of natural scientists’ and social scientists’ research data
practices. [Paper presented at the 21st BOBCATSSS Conference in Ankara, Turkey.]
Allard, S. & Aydinoglu, A.U. (2012). Environmental researchers’ data practices: An exploratory study in
Turkey. In E-Science and Information Management (pp. 13-24). Springer Berlin Heidelberg
Tenopir, C., Allard S., Douglass K., Aydinoglu A.U., Wu L., Read E., Manoff, M., Wilson, B. (2011). Data
sharing by scientists: Practices and perceptions. PLoS ONE, 6 (6).
Allard, S. & Aydinoglu, A.U. (2010). Collaborations between Library and Information Sciences (LIS) and
Science: The DataONE case study. [Paper presented at the Association for Library and Information Science
Education (ALISE) Conference in Boston, MA, USA].
17
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards