FETHİ GEMUHLUOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

advertisement
ADI
SINIFI ;
NO
PUANI
FETHİ GEMUHLUOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEMİ BİYOLOJİ-10 DERSİ 1. SINAV SORULARIDIR.
SOYADI:
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
Yazı İle
15
16
17
8
9
10
18
19
20
Rakam İle
A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz
1.
2.
3.
4.
5.
Yağ asitleri solunuma .................................... dan başlar.
......... evresi mitokondri zarında meydana gelir.
..................................... hariç tüm solunum çeşitlerinde CO2 oluşur.
Krebss döngüsünde oluşan CO2 te kullanılan O2 nin kaynağı ........................dur.
Krebss çemberinde ilk oluşan molekül ....................................... tir.
B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. Hayvanlarda oksijensiz solunum sonucu gerçekleşen glikolizde son oksijen alıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laktik Asit
B) Aminoasit
C) Etil Alkol
D) Asetaldehit
E) Fosfogliseraldehit
7. Hücrenin oksijenli solunumu ile ilgili olarak;
I- Oluşan karbondioksitin oksijeni glikozdan karşılanır.
II- Oksijen glikozun yanmasını sağlar.
III-Oksijen oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır.
Yargılarından hangisi doğrudur. ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
8. Hareket halindeki bir hayvan, vücudundaki glikozun bir kısmını harcayarak 152 ATP kazanmıştır. Geri kalan glikoz laktik aside
yıkılınca kazancı 6 ATP dir. Bu hayvan yürümek için kaç glikoz kullanmıştır?
A) 4
B) 7
C) 3
D) 10
E) 6
9. Oksijenli ve oksijensiz solunumun Glikoliz tepkimelerinde NAD kullanılmasının amacı nedir?
A) Glikozu Aktifleştirmek.
B) CO2 oluşturmak
C) H tutulmasını sağlamak
D) Pürivatı oluşturmak
E) Krebss devrini başlatmak
10. I. Glikoz + 2 X Enzim
2 Laktik asit + 4X
II. Glikoz + 2 X Enzim
2 Laktik asit + 2Y + 4X
Yukarıdaki denklemlerde X ve Y harfleri yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
X
Y
X
Y
A) CO2
ATP
B) ATP
CO2
C) ATP
O2
D)
O2
CO2
E) ATP
H 2O
11. Hızlanarak koşan bir insanın bacak kaslarındaki madde değişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) CO2 artar.
B) Pürivik asit artar.
C) Glikoz miktarı azalır.
D) Laktikasit artar.
E) Glikojen miktarı artar.
12.Canlı bir hücrede pürivik asitten ATP sentezlenebiliyor sa; böyle bir hücre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) ETS elemanları vardır.
B) Oksidatif fosforilasyon yapar
C) Kesinlikle ökaryot hücredir.
D) Enerji gereksinimi çok olan bir hücredir.
E) Krebss çemberi için gerekli enzimlere sahiptir.
13. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumu, oksijensiz solunumdan ayıran özelliklerden biridir?
A) Enzim kullanılması
B) ATP sentezlenmesi
C) Su oluşması
D) CO2 oluşması
E) Organik madde yıkımı
14. Aşağıdakilerden hangisi solunum ile Alkolik fermantasyonun ortak özelliklerinden biri değildir?
A) NAD lerin ATP sentezini sağlanması
B) CO2 oluşumu
C) Enzim kullanılması
D) Pürvik asit oluşumu
E) Glikoz aktivasyonu için ATP harcanması.
15. Bir yağdan meydana gelen gliserol molekülü hangi aşamadan itibaren oksijenli solunuma katılır.?
A) Glikoz
B) Ketogulutarat
C) Pürivik Asit
D) Asetil Co-A E) Sitrik asit
C) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16. Oksijenli ve oksijensiz solunumun farklarını yazınız?
17. Etil alkol fermantasyonu ve Laktik asit fermantasyonu arasındaki farklar nelerdir?
18. ETS evresi kazanımlarını yazınız?
19. Besinlerden enerji üretimi hangi basamaklardan yapılır ?
20. Etil Alkol Fermantasyonunda meydana gelen olayları yazınız?
NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.
BAŞARILAR
Yusuf KARACA
Biyoloji Öğretmeni
SINIFI ;
NO
PUANI
ADI
FETHİ GEMUHLUOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEMİ BİYOLOJİ-10 DERSİ 1. SINAV SORULARIDIR.
SOYADI:
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
Yazı İle
16
17
8
9
10
18
19
20
Rakam İle
D) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz
Yağ asitleri solunuma ASETİL CO-A dan başlar.
ETS evresi mitokondri zarında meydana gelir.
LAKTİK ASİT FERMANTASYONU hariç tüm solunum
çeşitlerinde CO2 oluşur.
4. Krebss döngüsünde oluşan CO2 te kullanılan O2 nin kaynağı
GLİKOZ dur.
5. Krebss çemberinde ilk oluşan molekül SİTRİK ASİT tir.
1.
2.
3.
E) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. Hayvanlarda oksijensiz solunum sonucu gerçekleşen glikolizde son
oksijen alıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laktik Asit
B) Aminoasit
C) Etil Alkol
D) Asetaldehit
E) Fosfogliseraldehit
7. Hücrenin oksijenli solunumu ile ilgili olarak;
I- Oluşan karbondioksitin oksijeni glikozdan karşılanır.
II- Oksijen glikozun yanmasını sağlar.
III-Oksijen oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır.
Yargılarından hangisi doğrudur. ?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
8. Hareket halindeki bir hayvan, vücudundaki glikozun bir kısmını
harcayarak 152 ATP kazanmıştır. Geri kalan glikoz laktik aside
yıkılınca kazancı 6 ATP dir. Bu hayvan yürümek için kaç glikoz
kullanmıştır?
A) 4
B) 7
C) 3
D) 10
E) 6
9. Oksijenli ve oksijensiz solunumun Glikoliz tepkimelerinde NAD
kullanılmasının amacı nedir?
A) Glikozu Aktifleştirmek.
B) CO2 oluşturmak
C) H tutulmasını sağlamak
D) Pürivatı oluşturmak
E) Krebss devrini başlatmak
10. I. Glikoz + 2 X Enzim
2 Laktik asit + 4X
II. Glikoz + 2 X Enzim
2 Laktik asit + 2Y + 4X
Yukarıdaki denklemlerde X ve Y harfleri yerine aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
X
Y
X
Y
A) CO2
ATP
B) ATP
CO2
C) ATP
O2
D)
O2
CO2
E) ATP
H 2O
18. ETS evresi kazanımlarını yazınız?
12 molekül su ve 34 ATP molekülü oluşur.
19. Besinlerden enerji üretimi hangi basamaklardan yapılır ?
Karbonhidratlar
: Glikolizden
Yağlar
: Yağ asitleri Asetil Co A dan
Gliserol; Pürivik asitten
Proteinler
: Bazı amino asitler; Pürivik asitten,
: Bazıları; Asetil Co-A
Bazıları da; Ketogulutarattan
itibaren solunuma katılır.
20. Etil Alkol Fermantasyonunda meydana gelen olayları yazınız?
*Glikoz 2 ATP kullanılarak Fruktozdifosfata dönüşür.
* Fruktozdifosfat NAD a H2 vererek iki PGAL e dönüşür.
*PGAL ler ikişer ATP ve CO2 vererek Asetaldehite,
*Asetaldehit NADH2 deki H2 leri alarak Etilalkole dönüşür.
11. Hızlanarak koşan bir insanın bacak kaslarındaki madde değişimi ile NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
BAŞARILAR
A) CO2 artar.
B) Pürivik asit artar.
Yusuf KARACA
C) Glikoz miktarı azalır.
D) Laktikasit artar.
Biyoloji Öğretmeni
E) Glikojen miktarı artar.
12.Canlı bir hücrede pürivik asitten ATP sentezlenebiliyor sa; böyle bir
hücre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) ETS elemanları vardır.
B) Oksidatif fosforilasyon yapar
C) Kesinlikle ökaryot hücredir.
D) Enerji gereksinimi çok olan bir hücredir.
E) Krebss çemberi için gerekli enzimlere sahiptir.
13. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumu, oksijensiz solunumdan
ayıran özelliklerden biridir?
A) Enzim kullanılması
B) ATP sentezlenmesi
C) Su oluşması
D) CO2 oluşması
E) Organik madde yıkımı
14. Aşağıdakilerden hangisi solunum ile Alkolik fermantasyonun ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) NAD lerin ATP sentezini sağlanması
B) CO2 oluşumu
C) Enzim kullanılması
D) Pürvik asit oluşumu
E) Glikoz aktivasyonu için ATP harcanması.
15. Bir yağdan meydana gelen gliserol molekülü hangi aşamadan
itibaren oksijenli solunuma katılır.?
A) Glikoz
B) Ketogulutarat
C) Pürivik Asit
D) Asetil Co-A E) Sitrik asit
F) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16. Oksijenli ve oksijensiz solunumun farklarını yazınız?
O2 siz solunum
O2 li Solunum
Stoplazmada gerçekleşir
Prokaryotlarda stoplazmada,
Ökaryotlarda stoplazma ve
mitokondride.
Oksijen kullanılmaz
Oksijen kullanılır
Glikoz kısmen parçalanır
Su ve karbondioksite kadar
parçalanır
ETS görev yapmaz
ETS görev yapar
2 ATP üretilir
38 ATP üretilir
Verim %2 dir
Verim %40 dır
Bakteriler, Maya hücreleri, Bütün ökaryotlarda ve bazı
oksijensiz
durumda
kas bakterilerde görülür.
hücrelerinde görülür.
17. Etil alkol fermantasyonu ve Laktik asit fermantasyonu arasındaki
farklar nelerdir?
Laktik asit fermantasyonunda; asetaldehit ve CO 2 oluşumu
yoktur. Son ürün Laktik asittir. Bazı bakterilerde ve omurgalıların
kas hücrelerinde görülür.
Download