2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEMİ BİYOLOJİ

advertisement
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEMİ BİYOLOJİ-10 DERSİ 1. SINAV SORULARIDIR.
ADI SOYADI:
PUANI
SINIFI ;
NO
A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri yerleştiriniz
1.
2.
3.
4.
5.
Yağ asitleri solunuma .................................... dan başlar.
......... evresi mitokondri zarında meydana gelir.
..................................... hariç tüm solunum çeşitlerinde CO2 oluşur.
Krebss döngüsünde oluşan CO2 te kullanılan O2 nin kaynağı ........................dur.
Krebss çemberinde ilk oluşan molekül ....................................... tir.
B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. Hayvanlarda oksijensiz solunum sonucu gerçekleşen glikolizde son oksijen alıcısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Laktik Asit B) Aminoasit C) Etil Alkol
D) Asetaldehit E) Fosfogliseraldehit
7. Hücrenin oksijenli solunumu ile ilgili olarak;
I- Oluşan karbondioksitin oksijeni glikozdan karşılanır.
II- Oksijen glikozun yanmasını sağlar.
III-Oksijen oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır.
Yargılarından hangisi doğrudur. ?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
8. Hareket halindeki bir hayvan, vücudundaki glikozun bir kısmını harcayarak 152 ATP kazanmıştır.
Geri kalan glikoz laktik aside yıkılınca kazancı 6 ATP dir. Bu hayvan yürümek için kaç glikoz
kullanmıştır?
A) 4 B) 7 C) 3 D) 10 E) 6
9. Oksijenli ve oksijensiz solunumun Glikoliz tepkimelerinde NAD kullanılmasının amacı nedir?
A) Glikozu Aktifleştirmek. B) CO2 oluşturmak
C) H tutulmasını sağlamak D) Pürivatı oluşturmak
E) Krebss devrini başlatmak
10. I. Glikoz + 2 X Enzim 2 Laktik asit + 4X
II. Glikoz + 2 X Enzim 2 Laktik asit + 2Y + 4X
Yukarıdaki denklemlerde X ve Y harfleri yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
XYXY
A) CO2 ATP B) ATP CO2
C) ATP O2 D) O2 CO2
E) ATP H2O
11. Hızlanarak koşan bir insanın bacak kaslarındaki madde değişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) CO2 artar. B) Pürivik asit artar.
C) Glikoz miktarı azalır. D) Laktikasit artar.
E) Glikojen miktarı artar.
12.Canlı bir hücrede pürivik asitten ATP sentezlenebiliyor sa; böyle bir hücre için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) ETS elemanları vardır.
B) Oksidatif fosforilasyon yapar
C) Kesinlikle ökaryot hücredir.
D) Enerji gereksinimi çok olan bir hücredir.
E) Krebss çemberi için gerekli enzimlere sahiptir.
13. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumu, oksijensiz solunumdan ayıran özelliklerden biridir?
A) Enzim kullanılması B) ATP sentezlenmesi
C) Su oluşması D) CO2 oluşması
E) Organik madde yıkımı
14. Aşağıdakilerden hangisi solunum ile Alkolik fermantasyonun ortak özelliklerinden biri değildir?
A) NAD lerin ATP sentezini sağlanması
B) CO2 oluşumu
C) Enzim kullanılması
D) Pürvik asit oluşumu
E) Glikoz aktivasyonu için ATP harcanması.
15. Bir yağdan meydana gelen gliserol molekülü hangi aşamadan itibaren oksijenli solunuma katılır.?
A) Glikoz B) Ketogulutarat C) Pürivik Asit
D) Asetil Co-A E) Sitrik asit
C) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16.
17.
18.
19.
20.
Oksijenli ve oksijensiz solunumun farklarını yazınız?
Etil alkol fermantasyonu ve Laktik asit fermantasyonu arasındaki farklar nelerdir?
ETS evresi kazanımlarını yazınız?
Besinlerden enerji üretimi hangi basamaklardan yapılır ?
Etil Alkol Fermantasyonunda meydana gelen olayları yazınız?
NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards