PowerPoint Sunusu

advertisement
Bilgisayar ve Yazılım
Elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne
"yazılım" denir. Var olan bir problemi çözmek amacıyla programlama dili
kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür.
Yazılım (Software)
Sistem Yazılımları
 Bilgisayar kullanımı için gerekli ana fonksiyonları sağlar ve
bilgisayar donanımına ve sistemin yürütülmesine yardımcı olur.
o
o
o
o
İşletim Sistemleri (Operating Systems)
Aygıt Sürücüleri
Derleyiciler (Compilers)
BIOS
Uygulama Yazılımları
 Sistem yazılımlarının dışında, kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan
diğer tüm yazılımlardır.
o MS Office, Photoshop, Winamp, Öğrenci İşleri Otomasyonu…
İşletim Sistemi (Operating System)
 Bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki
iletişimi sağlayan, aynı zamanda diğer uygulama yazılımlarını
çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımı.
İşletim Sistemi (Operating System)
İşletim Sistemlerinin Temel Görevleri
İşletim Sistemi Türleri
Windows İşletim Sistemi
 Microsoft Firması ürünü.
o
o
o
o
MS-DOS (1981 yılı)
Windows 1.0, 2.x, 3.x
Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Linux İşletim Sistemi
 Gönüllü bireyler ya da firmalar tarafından geliştirilen
ücretsiz ve açık kaynak kodlu işletim sistemi.
o 1991 yılı, Linus Torvalds, Helsinki Üniversitesi
o Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, RedHat, Pardus …
İşletim Sistemi Türleri
MAC OS (Macintosh) İşletim Sistemi
 Apple firması işletim sistemi.
o Mac OS 7, Mac OS 9
o Mac OS X
Mobil İşletim Sistemleri
 Taşınabilir araçlarda kullanılan işletim sistemleri,
 Normal işletim sisteminde göre daha basit yapıda,
 PDA, Tablet Bilgisayar, Akıllı Cep Telefonları
o Android
o IOS (iPhone)
o Symbian
Bada
Windows Mobile
Bilgisayarın Çalışma Mantığı
İkili Sayı Sistemi
1
0
Evet - Hayır
Açık - Kapalı
Doğru - Yanlış
Bit – Byte Kavramları
Bit – Byte Kavramları
•
•
•
•
•
•
•
0 veya 1
= 1 bit
1 Byte
= 8 bit
1 Kilobyte (KB)
= 1024 Byte
1 Megabyte (MB)
= 1024 KB
1 Gigabyte (GB)
= 1024 MB
1 Terabyte (TB)
= 1024 GB
Petabyte, Exabyte, Zettabyte, Yottabyte …
Soru
?
== 160 GB
Dosya, Klasör (Dizin), Sürücü
Dosya (File): Bilgisayardaki bilgi kümeleri
Klasör (Dizin) (Folder): Dosyaları kategorize etmek için kullanılan yapılar.
Sürücü (Driver): Dosya/Klasörlerin saklandığı ortam
Dosyalar
İsim olarak 2 parçadan oluşur.
 Dosya adı
 Dosya uzantısı (Dosyanın türünü belirler)
Dosya adları Windows’ ta 255 karakter uzunluğunda olabilir, uzantılar ise
genelde 3 karakter uzunluğundadır. (Örnek; ozgecmis.doc)
Bazı Dosya Uzantıları
Yazı Dosyaları:
txt, rtf, doc, docx…
Resim Dosyaları:
jpg, bmp, gif, png, psd…
Müzik Dosyaları:
mp3, wav, mid…
Film Dosyaları:
mp4, wmv, avi, dat, mkv, flv…
Diğer Dosya Uzantıları:
exe, bat, zip, rar, ppt, xls…
Dosya Sistemi (File System)
Bir dosyanın bir disk üzerinde nasıl saklandığını ve bilgisayarın dosyaları
yönetebilmek için erişimi nasıl sağladığını kontrol eden sistemdir.
Bazı dosya sistemleri:
 FAT 32 , NTFS (Windows)
 EXT3, EXT4 , XFS , ReiserFS (Linux)
FAT32 – NTFS Karşılaştırma
FAT32
NTFS
Maximum Dosya Boyu :
4 GB
16 TB
Maximum Disk Boyu :
2 TB
256 TB
Dosya Sistemini Değiştirme
Herhangi bir FAT ya da FAT32 ortamını NTFS sistemine dönüştürmek için:
…
Alice: "Hangi yoldan gideyim?"
Tavşan: "Nereye gideceğini bilmiyorsan,
hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok."
Lewis Carrol – Alice Harikalar Diyarından
Download