7.sınıf 2. ünite enerji konu ve soru

advertisement
ENERJİ: Bir cismin iş yapabilme yeteneğine
enerji denir.
-Farklı enerji türleri vardır.
- Nükleer
enerji
Rüzgar
enerjisi
Isı ve ışık enerjisi
Potansiyel ve
Kinetik
enerji
• Enerjiyi ölçmek için en
yaygın olarak kullanılan
birim JOULE adını
verdiğimiz birimdir. Bu
birim 1818-1889 yılları
arasında yaşamış İngiliz
bilim adamı James
Prescott Joule'un anısına
JOULE olarak
adlandırılmıştır.
MEKANİK
ENERJİ
KİNETİK
ENERJİ
POTANSİYEL
ENERJİ
Cismin kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisinin toplamı sabit ve
mekanik enerjisine eşittir.
Kinetik Enerji (Ek)
(HAREKET ENERJİSİ)
Bir varlığın kinetik enerjiye sahip
olduğunu anlamak çok kolaydır.
Eğer bir varlık, hareket ediyorsa
kinetik enerjiye sahip demektir.
Örneğin, hareket hâlinde olan bir
kamyon, koşan bir köpek, hareketli
dönme dolap, akan bir nehir ve
rüzgâr kinetik enerjiye sahiptir.
Kinetik Enerji (Ek)
• Bir cismin hareketinden dolayı sahip
olduğu enerjiye Kinetik enerji denir.
*Bir cismin sürati arttıkça kinetik enerjisi
de artar.
*Kinetik enerji cismin kütlesine ve
süratine bağlıdır.
Aynı süratle hareket eden varlıklardan kütlesi büyük
olanın kinetik enerjisi, kütlesi küçük olandan fazladır.
Yandaki resimde görülen ve aynı süratle hareket eden
kamyonun kütlesi otomobilden daha büyüktür. Öyleyse
bu kamyonun kinetik enerjisi de aynı süratle hareket eden
otomobile göre daha fazladır diyebilir miyiz?
Hafifçe fırlatılan bir futbol topunun size çarptığını
düşünün.Fazla sürate sahip olmayan bu futbol topunun
size çarpması fazla bir etki yaratmayacaktır.Ancak
daha fazla kuvvetle fırlatılan futbol topunun sürati de
fazla olacaktır.Dolayısıyla size çarptığında bırakacağı
etkide artacaktır.Sürat arttığında topun çarptığı yere
aktardığı enerji daha fazla olduğuna göre sürat
arttığında topun sahip olduğu kinetik enerjide artar
diyebiliriz.
Bir cismin sürati attıkça kinetik enerjisi de artar.
Potansiyel Enerji(Ep)
(DURGUN ENERJİ)
Potansiyel Enerji(Ep)
• Potansiyel enerjiye konum enerjisi de
denir. Her cismin konumu nedeniyle sahip
olduğu enerjidir.
Potansiyel Enerji(Ep)
Çekim
Potansiyel Enerjisi
Esneklik
Potansiyel Enerji
Çekim Potansiyel Enerjisi
Resmi dikkatle inceleyelim. iki işçi, bir piyanoyu
makara yardımıyla üçüncü kata çıkarıyorlar. işçiler,
yedikleri gıdalardan sağladıkları enerji sayesinde bu
piyanoyu kaldırabilirler. Yukarı kaldırıldığında
piyanoda bir çeşit enerji depolanmış olur. Depolanan
bu enerji çekim potansiyel enerjisi olarak
adlandırılır. işçilerden biri makaranın ipini elinden
bırakırsa diğer işçinin uyguladığı çekme kuvveti
piyanoyu yukarıda tutmak için yeterli olmayabilir. Bu
durumda piyano düşerek çekim potansiyel enerjisini
kaybeder. Düşen piyano işçiyi yukarı çekerek bir iş
yapmış olur. Acaba, çekim potansiyel enerjisini
etkileyen değişkenler nelerdir?
*Potansiyel enerji hem ağırlık hem
de yükseklikle doğru orantılıdır.
Potansiyel enerji=ağırlık X yüksekliktir.
Aynı ağırlığa sahip iki cisim alalım.İlk
cismi belli bir yükseklikten bıraktığımızda
yere ulaştığında belli bir hıza sahip
olacaktır. İkinci cismi ilkine göre daha
yüksek bir yerden bıraktığımızda yere
ulaştığında ilkine göre daha yüksek bir
hıza sahip olacaktır. Demek ki yükseklik
arttıkça cismin sahip olduğu potansiyel
enerji artar.
Potansiyel enerjiyi belirleyen bir
diğer faktör cisimlerin ağırlığıdır.
Aynı yükseklikte bulunan ağırlıkları
farklı iki cisimden ağır olanın
potansiyel enerjisi daha fazladır.
Dolayısıyla ağırlık arttıkça
potansiyel enerjide artar.
Esneklik Potansiyel Enerji
*Esneklik potansiyel enerjisi sıkıştırma
veya gerilme miktarına ve maddenin
esneklik özelliğine bağlıdır.
Yukarıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi
bazı kurmalı oyuncakların içinde bir yay
bulunur. Bu yay kurularak oyuncağın
hareket etme yeteneği kazanması sağlanır.
Yani yayda potansiyel enerji depolanır.
Esneklik potansiyel enerjisi, lastiğin
cinsine ve gerilme miktarına göre
değişmektedir. Bu durum sadece lastik
için değil bütün esnek maddeler için de
geçerlidir.
Not:
1.Cisimlerin yüksekliklerinden dolayı
depoladıkları enerjiye çekim potansiyel enerjisi
denir.
2.Esnek cisimlerin sıkışma ve gerilmesi
sonucunda sahip oldukları enerjiye esneklik
potansiyel enerjisi denir.
Enerjinin Korunumu
•
•
•
•
•
•
Enerjii Korunumludur
Yani
Enerji yok olmaz
Ve
Yoktan var olmaz.
Açığa çıkan Enerji Başka bir enerjinin
dönüşmüş halidir.Bunu Bir örnekle görelim
Kinetik ve Potansiyel Enerjide;
• Aslında Kinetik enerji ile potansiyel
enerjinin her ikisi Mekanik Enerjiyi
oluşturur.
Bir cismin hareketi boyunca sahip kinetik
ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik
enerji denir.
Em=Ek+Ep
• Enerji bir türden diğerine, bir şekilden
diğerine dönüştürülebilir. Fakat yoktan
var edilemez veya vardan yok
edilemez. Enerji her zaman mevcut
bulunmaktadır. Bir şekilden diğerine
dönüşen enerjiye birçok örnek
vermemiz mümkündür.
• El fenerimizi açtığımızda pilin içine
saklanmış haldeki kimyasal enerji, ışık
enerjisine dönüşmektedir.
• Yiyeceklerin içinde kimyasal enerji
saklanmış halde bulunmaktadır.
Yiyecekleri yediğimizde vücudumuz
bu saklanmış enerjiyi hareket
enerjisine dönüştürmekte ve günlük
faaliyetlerimizi yapmamıza
sağlamaktadır.
• Eğer vücudumuzun ihtiyacından fazla
enerji içerecek miktarda yemek yiyecek
olursak, vücudumuz bu fazla enerjiyi yağ
hücreleri olarak saklamaktadır. İşte bu
yağlar vücudumuzun potansiyel enerjisini
oluşturmaktadır.
• Telefonla konuştuğumuzda, sesimiz
elektrik enerjisine dönüşmekte,
kablolardan geçerek aradığımız telefona
ulaşmakta ve diğer telefonda tekrar ses
enerjisine dönüşmektedir.
• Taşıtlar benzinde depolanmış olarak
bulunan kimyasal enerjiyi kullanmaktadır.
Araba motoru kimyasal enerjiyi ısı ve
hareket enerjisine dönüştürmekte ve
böylece tekerleklerin dönmesi
sağlanmaktadır.
• Tost makinesi elektrik enerjisini ısı ve ışık
enerjisine dönüştürmektedir. Tost
makinesinin tellerine bakarsanız,
kıpkırmızı parladığını görebiliriz...
• Televizyon elektrik enerjisini ışık ve ses
enerjilerine dönüştürmektedir.
Kinetik-PotansiyelKinetik Enerji
Dönüşümü
Burada hız var
Öyleyse kinetik
enerji var
Yükseklik sıfır
Pot. En sıfırdır
Burada hız sıfır
Öyleyse kinetik
enerji sıfır
Yükseklik arttı
potansiyel
Burada hız var
Enerji arttı
Öyleyse kinetik
enerji var
Yükseklik sıfır
V=0
Pot. En sıfırdır
h
V
Download