hareket enerjisi

advertisement
BİR MADDENİN
VEYA CİSMİN İŞ
YAPABİLME
YETENEĞİNE ENERJİ
DENİR.
ISINMAK , HAREKET
EDEBİLMEK VEYA
HAREKET
ETTİREBİLMEK İÇİN
ENERJİYE İHTİYAÇ
VARDIR.
ENERJİ ÇEŞİTLERİ
NELERDİR
KİMYASAL ENERJİ ,ISI ENERJİSİ ,
POTANSİYEL ENERJİ, KİNETİK ENERJİ
(HAREKET ENERJİSİ)BİLİNEN ENERJİ
ÇEŞİTLERİDİR.
YAPILAN İŞİN BÜYÜKLÜĞÜ;
CİSMİN ALDIĞI YOLUN
BÜYÜKLÜĞÜNE ve
HARCANAN KUVVETİN
BÜYÜKLÜĞÜNE BAĞLIDIR.
İŞ = KUVVET x ALINAN YOL
HARCANAN KUVVET NEWTON (N),
ALINAN YOL METRE (M) OLURSA İŞ BİRİMİ
JOULE (j) OLUR.
Cisimlerin hareketlerinden dolayı
kazanmış oldukları enerjiye
kinetik enerji denir.
Cismin kütlesi arttıkça kinetik enerjisi artar.
Cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi artar.
Kinetik enerji cismin hızının karesi doğru orantılıdır.
Hızı sıfır olan bir cismin kinetik enerjisi de sıfır olur.
Aynı hızdaki kamyon ve
otomobilden
büyük olan
kamyonun kinetik enerjisi
büyüktür.
Cisimlerin yerden yüksekte
bulunmaları nedeniyle kazanmış
oldukları enerjiye potansiyel enerji
denir.
Cismin kütlesine bağlıdır. Kütle arttıkça
potansiyel enerjide artar.
Cismin yerden yüksekliğine bağlıdır.
Yükseklik arttıkça potansiyel enerjide
artar.
Yer çekim ivmesine bağlıdır.
İKİ OTOMOBİLİN POTANSİYEL ENERJİLERİNİ KARŞILAŞTIRALIM
ENERJİ HİÇ BİR ZAMAN KAYBOLMAZ . ENERJİ BAŞKA
BİR ENERJİ TÜRÜNE DÖNÜŞÜR.
CİSİMLERİN SAHİP OLDUKLARI KİNETİK VE
POTANSİYEL ENERJİLERİNİN TOPLAMINA MEKENİK
ENERJİ DENİR.
CİSMİN MEKENİK ENERJİSİ DEĞİŞMEZKEN , KİNETİK
VE POTANSİYEL ENERJİLERİ BİRBİRLERİNE
DÖNÜŞEREK DEĞİŞEBİLİR. BU ENERJİNİN
KORUNUMUDUR.
ENERJİ NASIL DEĞİŞİR
ENERJİ NASIL DEĞİŞİR
ENERJİ NASIL DEĞİŞİR
Kinetik enerji ve potansiyel enerji
arasında birbirine dönüşüm olduğu
gibi günlük yaşantımızda da
enerjilerin birbirine dönüşümlerini
gözlemliye biliriz.
Vantilatörler , elektrik enerjisini
hareket enerjisine , radyo, elektrik
enerjisini ses enerjisine
dönüştürür.
Esnek maddelerin
sıkıştırılması veya
gerilmesi sonucunda
kazandıkları potansiyel
enerjiye esneklik
potansiyel enerjisi denir.
Esneklik potansiyel enerjisi, esnek
maddelerin sıkıştırılması veya gerilme
miktarı ile doğru orantılıdır.
Esneklik potansiyel enerjisi esnek
maddenin cinsine bağlıdır.
Esneklik potansiyel enerjisi esnek
maddenin kalınlığına bağlıdır.
Hareket eden cisim ile yüzey arasında
oluşan ,cismin hareketinin ters
yönündeki kuvvete sürtünme kuvveti
denir.
Sürtünme kuvveti cismin hareketini
yavaşlatır.
SÜRTÜNME KUVVETİNİN YÖNÜ
Cismin kütlesine bağlıdır.
Cismin hareket yönüne terstir.
Cismin hareket ettiği yüzeyin düz veya pürüzlü
olmasına bağlıdır.
Cismin sürtünen yüzeyinin yapısına bağlı
değildir.
Salıncakta sallanan çocuk
belirli süre sonra durur.Bunun
nedeni enerjinin bir kısmının
sürtünme kuvvetine
dönüşmesidir.
HAVADAN BIRAKILAN BİR TOP UN HAREKETİ HER
SEFERİN DE YÜKSEKLİĞİ AZALACAK ŞEKİLDE DEVAM
EDER. EN SONUNDA ARTIK
ZIPLAYAMAZ.SÜRTÜNMEDEN DOLAYI TOP SONUNDA
HAREKET EDEMEZ.
SÜRTÜNME KUVVETİNİN ETKİSİ
İLE KİNETİK ENERJİ ISI ENERJİSİNE
DÖNÜŞÜR.
BU NEDENLE SOĞUK HAVALARDA
BİRBİRİNE SÜRTTÜĞÜMÜZ
ELLERİMİZ ISINIR,ATMOSFERE
GİREN GÖK TAŞI YANMAYA
BAŞLAR.
İş kaybını önlemek ve hızımızı arttırmak
için sürtünme kuvvetini azaltmak isteriz.
Bunun için kaygan ve pürüzsüz yüzeyler
kullanmayı tercih ederiz.
HAZIRLAYAN:
MEHMET
KORKUSUZ
Öğretmen:Tuncer
Altıparmak
Kaynaklar:fenokulu.netuzaktanogrenme.com
Sınıf:7/A No:394
Download