Taenia Türleri ve Taeniosis

advertisement
Taenia Türleri ve Taeniosis
Dr.Serpil DEĞERLİ
Sestodların Genel Özellikleri






Tüm temsilcileri parazittir
Vücutları skoleks, boyun ve halkalardan
oluşur
Tegüment adı verilen bir vücut örtüsü ile
kaplıdır
Dokularında kalkerli cisimcikler bulunur
Sindirim ve dolaşım sistemleri körelmiştir
Hermafroditler
Taenia saginata





İnce bağırsakta yaşar
Skolekste 4 çekmen
bulunur
İnsan son, sığır ara
konak
4-12m uzunluğunda
olabilir
1200-2000 halkadan
oluşur





35 mikrometre
çapında
Yuvarlak veya oval
Kalın sarı kahve
renkte
Asit ve alkole dirençli
Yumurtanın içindeki
embriyoya onkosfer
denir



Sığır kasında bulunan
sistiserkus bovis
10-12 haftada
bulaştırıcı hale gelir
İnfekte etin
yenmesinden 10 hafta
sonra halka atılmaya
başlanır



İnfekte et 57oC de 15-20 dk.da ölür ancak
0 derecede 1 ay canlı kalır
Hem sığır hemde hayvanlarımızda yaygın
İlimizde % 34 oran







Bazı olgularda belirti görülmez
Diğerlerinde sindirim sistemi belirtileri
Mide ağrısı
Kilo kaybı
İştah sapması
Bağırsak tıkanması apendisit peritonit
Vulvit




Yumurtlama deliği olmadığı için normalde
dışkıda yumurtalar görülmez
Hastalar düşürdükleri halkaları getirebilir
Dışkı incelemesine ilaveten selofan bant
yöntemi uygulanır
Tedavide Niclozamide
Taenia saginata ve T. solium
halkası





Skolekste çekmenlere
ilaveten çengeller var
2-5 m olabilir
700-1000 halka
Uterus yan dal sayısı
15 in altında
İnsan hem son hem
de ara konak
Sistiserkus selluloza







Oto enfeksiyon
Vücudun herhangi bir
yerinde yerleşebilir
Subkutanöz doku
Beyin
Göz
Kalp
Akciğerler






Domuz eti tüketen toplumlarda sık
Yumurtalarla infeksiyon mümkün
Erişkin parazitle ilgili ve larvayla ilgili
belirtiler farklıdır
Larvanın yerleştiği organa göre belirtiler
değişir
Beyinde rasemose formu oluşabilir
Eozinofiliye neden olur


Tanı Taeniosis saginata daki gibidir
Tedavide larval formun cerrahi olarak
çıkarılması gerekir. Albendazole veya
praziquantel kullanılabilir
Download