Fransız et sığırcılığı endüstrisi: Fransız bilgi-birikim

advertisement
Fransız
et sığırcılığı endüstrisi:
Titre du diaporama
Fransız bilgi-birikim tecrübesine
dayanan geniş ve güvenli piyasa arzına
sahiptir
Emmanuel Bernard
INTERBEV
Dış Ticaret Komisyonu Başkanı
2016
Titre du diaporama
Titre du diaporama
Fransız Sığır ve Et
Federasyonları Birliği
INTERBEV’in sunumu
2016
Titre du diaporama
ÜRETİMDEN DAĞITIMA :
20 üye federasyon
INTERBEV:
-
Kuruluş tarihi: 1979
Görevlerinden bazıları:
- Fransa’da sığır, kuzu, dana, at ve keçi ailelerinin temsilcisidir
- çiftlikten süpermarkete
- Fransa’da ve Avrupa’da et tüketimi konusunda halka yönelik
kampanyalar düzenler
-
Fransa’nın canlı sığır ve et ihracatına yönelik faaliyetleri destekler
(sıhhi konularda müzakereler ve promosyon faaliyetleri)
-
…
2016
Fransız
et sığırcılığı endüstrisi:
Titre du diaporama
Fransız bilgi-birikim tecrübesine
dayanan geniş ve güvenli piyasa arzına
sahiptir
2016
Titre du diaporama
Fransa okyanus iklimine sahiptir (yıl boyunca düzenli yağışlar)
-> yüksek ot üretimi > hayvanlarda, yaşamlarının ilk ayları boyunca düşük
maliyetle kilo artışı (annesiyle meralarda: süt+ot)
FRANSA
(FranceAgriMer 2014)
Avrupa’da sığır eti üretiminde (1,4 milyon ton/yıl)
1inci
inci
Avrupa’da sığır sürüsü bakımından 1
:
% 52’si et ırkı ineği (4,1 milyon baş) ve
% 48’si süt ırkı ineği (3,7 milyon baş).
Toplam erkek ve dişi sayısı: 19 milyon baş!
inci
Avrupa’da et ırkı ineği sürüsü bakımından 1
:
Avrupa etırkı ineğinin %34’ü!
İrlanda: % 9 et ırkı ineği.
Fransa'da inek sürülerinin coğrafi dağılımı
EMZİREN HAYVANLAR
(et inekleri) : Merkez ve Batı
Fransa: Avrupa et ineğinin 1/3’ü
(4,1 milyon inek! )
Böylece
Geniş bir seçim yelpazesi ve tedarik
kapasitesi
MİLYON ETK OLARAK DÜNYADA SIĞIR ETİ
ÜRETİMİ (MT)
Dünya : 57 MT
ABD
11 MT
(ETK= Eşdeğer Ton Karkas) (FranceAgrimer 2014; yeni istatistikler! )
BREZİLYA
9,5 MT
ARJANTİN
AVUSTRALYA
2,7 MT
2,6 MT
ÇİN
6,9 MT
MEKSİKA
1,8 MT
HİNDİSTAN
4,1 MT
FRANSA
1,4 MT
‐> Dünya 8’incisi
Fransa’da 22 sığır ırkı, kaliteli bir tarihsel üretim
Damızlık hayvan seçiminde 150 yıllık
bir geçmiş :
doğal olarak çabuk büyüyen
hayvanlar,
hormonsuz (25 yıldır)
ve büyüme hızlandırıcı
antibiyotiksiz olarak (9 yıldır)
Titre du diaporama
2016
Dünyaca bilinen ırklarımız
Limousine
Charolais
Blonde d’Aquitaine
Fransa :
1 100 000 anaç
Fransa :
1 700 000 anaç
Fransa :
500 000 anaç
- Kemiklerle orantılı
olarak et yönünden
büyük verim
- Büyük miktarda et
- Çok büyük
miktarda et
-
Sığırlarımızı şimdiden 40 ülkeye (Avrupa, Türkiye, Cezayir, Fas, Tunus, Libya,
Lübnan, Rusya, Moğolistan, vd ) ihraç ediyoruz
-
Dolayısıyla, ihracatçılarımız sığır ihracatını iyi bilen profesyonellerdir :
Yılda 1,44 milyon baş sığır ihracatı (+%11 2014 ila 2015)
-
1 046 000 adet besi danası (%+8) (Italya, İspanya, Türkiye, Mağrip ülkeleri…)
155 000 adet 8 günlük süt danası (%+16) (İspanya)
61 000 damızlık (% +29) (Dünya)
68 000 adet kasaplık sığır (%+17) (Avrupa, Lübnan, vd)
2016
2015’in sonunda Fransız besi danası
ihracatında güçlü bir toparlanma
Kasımda ihracatta
çok güçlü bir
toparlanma:
Mavi dile aşılı
1’inci hayvanlar
2015 besi danası
TOPLAM ihracatı:
1 046 700 baş
% +8 / 2014 (969 000)
Fransa’dan İtalya’ya olan ihracatta istikrar
İhracatta İtalya’ya 2015 kasım ve aralıkta çok güçlü bir
toparlanma :
Sonuçta % +0,71/2014, yani her kategoriden 875 000 baş,
2015 Eylül’e kadar Türkiye’ye ihracat patlaması
2015’te 80 000’i Türkiye olmak üzere, diğer ülkelere toplam 106 000 besi danası
Bugün 12/05, Ankara :
10 ihracatçı hizmetinize hazır bulunmaktadır
Adı
Soyadı
Şirketi
Gérard
Poyer
Pierre
Richard
Philippe
Dumas
Istvan
Pal
Michel
Fénéon
Eurofrance
Sébastien
Juillet
SAS Juillet
Christian
Berthet
Christian
Bourmaud
Bovinéo
Gilles
Rousseau
Emmanuel
Bernard
FMBV – Fransız Canlı Hayvan
Borsaları Birliği
INTERBEV
Dış Ticaret Komisyonu Başkanı
Bovins de Nos terroirs
ve
FFCB – Fransız Canlı Hayvan Ticaretçileri Birliği
Deltagro
Deltagro
ve
Coop de France Birliği
Sofrana
SAS Berthet
2016
İlginiz için teşekkürler!
2016
Download