Microsoft Word Örnek Alıştırma 8

advertisement
1.Giriş
Bilgisayar virüsleri internet çağının en önemli meselelerinden bir tanesidir. Virüsler teknik olarak,
çalıştırıldıklarında zarar verebilen, bilgi kaçırabilen, arka kapı oluşturabilen ve sizin e-posta adresinizi kullanarak
adres defterlerinizdeki kişilere mail atabilen, bilgisayar üzerindeki dosyalara zarar verebilen, bilgisayarın
harddiskini bozabilen, ağınızı meşgul ederek sistemi yavaşlatabilen, bilgisayarlarınızda arka kapılarak açarak
bilgisayarınızı zombi haline getiren boyut olarak küçük, işlevsel olarak farklı, etkileri yüksek yazılımlardır.
Virüsler web siteleri üzerinden, indirilen dosyalardan, FTP sunucularından, e-postalardan, USB belleklerden, CD
– DVD ve diğer multimedya araçlarından bulaşabilirler. Virüsler genel olarak bulaştıkları bilgisayarlarda çok
hızlı yayılırlar.
“İlk kez Virüs kelimesi 1944 tarihinin önde gelen matematikçilerinden biri olan ve nükleer enerji
alanındaki çalışmaları ile dünyanın yakından tanıdığı John Von Neumann ’dır. (1) Ancak siber dünyanın
bilgisayar virüsü ile tanışması 1970 li yıllarda “The Creeper” virüsü ile olmuştur. (2) Zararsız olan bu virüsün
ardından çalıştıran ilk virüsü ABD’li doktora öğrencisi Fred Cohen yazarak 1983 yılında düzenlenen bir
konferansta
dünyaya duyurmuştur. (3) Geldiğimiz günlerde ise virüsler artık çok tehlikeli ve dünya savaşları için bir
silah olarak kullanılabilecek hale gelmiştir.
2. Saldırı Türleri ve E-postalar
Güvenlik anlayışının temelinde bilgi güvenliği yer almaktadır. Gücün bilgi olduğu dünyamızda bilgilere
erişmek isteyenler bunu bazı yazılım teknikleri ile yapmaktadırlar. En çok kullanılan teknikler şunlardır:
-
Virüsler ve casus yazılımlar
Solucanlar ve Truva atları
Tuş kaydediciler (Keylogger)
Oltalama (Phishing )
Program açıkları
Yazılım Bombaları
Sentineller
Bu yazılımların bilgisayarlara bulaşması çok büyük bir risk olup ivedilik ile önlem alınması gerekmektedir.
Ancak uzun süre tespit edilemeyen Stuxnet, Duqu, Flame virüsleri gibi bütçeleri ve teknolojik seviyeleri çok
yüksek bu tip karmaşık virüslere karşı önlem almak oldukça zordur. (4)
E-posta (elektronik posta), internet üzerinden bilgi alışverişini sağlayan en yaygın uygulamalardır.
Başlangıçta düz metin yazılarının iletilmesi için kullanılan e-postalar günümüzde resim dosyası, ses dosyası,
Soru: Kırmızı işaretli kısmı aşağıdaki resimdeki 1.8 cm aralıkla 3 e bölünüz ve isiminiz ile kaydederek siteye
ekleyiniz
Download