Buraya tıklayarak matematik ödevini indirebilirsiniz.

advertisement
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ (U.E) MAT123 MATEMATİK ÖDEVİ
1.) abc ve cba üç basamaklı doğal sayılar olmak üzere
𝑎𝑏𝑐 − 𝑐𝑏𝑎 = 693 eşitliği veriliyor. Buna göre 𝑐 < 𝑏 < 𝑎
koşuluna uyan kaç tane üç basamaklı abc sayısı yazılabilir?
a.) 12
b.) 10
c.) 9
d.) 8
e.) 6
11.) Rakamları farklı beş basamaklı 2A3B4 sayısı 4 ile tam
bölünmektedir. Bu sayının 3 ile bölünebilmesi için A
yerine yazılabilecek farklı sayıların toplamı kaçtır?
a.) 12
b.) 15
c.) 19
d.) 21
e.) 23
2.) Bir A doğal sayısının sağına 45 yazıldığında sayı
21132 büyüyor. Buna göre A doğal sayısının rakamlarının
toplamı kaçtır?
a.) 3
b.) 4
c.) 6
d.) 8
e.) 9
12.) Aralarında asal iki sayının OBEB’i ile OKEK’inin
toplamı 52 dir. Bu sayıların toplamı kaçtır?
a.) 20
b.) 35
c.) 55
d.) 60
e.) 75
3.) 5 in katı olan ardışık 5 doğal sayının ilk üçünün
toplamı, son iksinin toplamına eşittir. Buna göre ortadaki
sayı kaçtır?
a.) 25
b.) 35
c.) 40
d.) 20
e.) 30
4.) x + 2y ile 2𝑥 + 3𝑦 sayıları aralarında asaldır.
2𝑥+3𝑦
57
𝑥+2𝑦
36
=
olduğuna göre 𝑦 − 𝑥 kaçtır?
a.) 2
b.) 3
c.) 5
d.) 8
e.) 6
5.) Toplamları 146 olan birbirinden farklı iki basamaklı 5
pozitif tamsayının sadece 2 tanesi 45 den büyüktür. Buna
göre en büyük sayı en fazla kaçtır?
a.) 64
b.) 65
c.) 66
d.) 67
e.) 70
6.) x < 𝑦 olmak üzere 2x7y sayısının 12 ile bölümünden
kalan 2 dir. Buna göre x in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
a.) 9
b.) 10
c.) 27
d.) 34
e.) 45
7.) a, b, x, y ∈ ℤ+ olmak üzere x sayısı a ile bölündüğünde
bölüm b, kalan 6; y sayısı b ile bölündüğünde bölüm a
kalan 7 dir. Buna göre x+y nin alacağı en küçük değer
kaçtır?
a.) 28
b.) 47
c.) 58
d.) 95
e.) 125
8.) a = 24000 … 0 sayısının 352 tane tamsayı böleni
olduğuna göre a sayısının sağında kaç tane 0 vardır?
a.) 4
b.) 5
c.) 6
d.) 7
e.) 8
9.) 2x5y dört basamaklı sayısı 15 ile bölünebilen bir çift
sayıdır. Buna göre x yerine yazılabilecek rakamların
toplamı kaçtır?
a.) 12
b.) 13
c.) 14
d.) 15
e.) 16
10.) 25. 45𝑛 sayısının 88 tane pozitif böleni olduğuna göre
n kaçtır?
a.) 5
b.) 4
c.) 3
d.) 2
e.) 1
13.) m ve n pozitif tamsayılardır. 38! = 6𝑛 . 𝑚 eşitliğini
sağlayan en büyük n değeri kaçtır?
a.) 33
b.) 17
c.) 15
d.) 7
e.) 5
14.) Üç saatin alarmı 24, 30 ve 42 dakikada bir
çalmaktadır. Üçü birlikte ilk kez çaldıktan kaç saat sonra 3.
Kez tekrar birlikte çalar?
a.) 14
b.) 28
c.) 42
d.) 60
e.) 84
15.) Ortak katlarının en küçüğü 45 olan farklı iki doğal
sayının toplamı en çok kaçtır?
a.) 14
b.) 50
c.) 60
d.) 75
e.) 90
16.) 24, 72 ve 120 sayılarını ortak bölen en büyük sayının
rakamları toplamı kaçtır?
a.) 10
b.) 9
c.) 8
d.) 7
e.) 6
17.)
2−0,002:0,01+0,5
1−0,001:0,1−0,76
a.) 10
=?
b.) 20
d.) 40
2
18.) 33 0,5 0,44
∙ ∙
0,33 5
0,42
−
=
b.) 27
c.) 82/3
d.) 83/3
e.) 28
0,048
0,072
a.) 0,48
20.) m
=?
11
a.) 80/3
0,7
e.) 50
1 1
(2+3):(2−4)
19.)
c.) 30
43
17
−
1,17
2,6
b.) 0,55
c.) 0,63
d.) 4,2
e.) 0,42
+
129
20
olduğuna göre
türünden değeri nedir?
a.) 12-m
=?
8
17
+
51
20
ifadesinin m
b.) 5-m
c.) m-9
d.) 9-m
e.) m-2
Ekteki 20 soruluk test çözülerek, ünlü bir matematikçi
ve matematiğe katkısı hakkında 1 sayfayı geçmeyecek
şekilde bir yazı hazırlanacak.
Download