Hareket Sistemi

advertisement
Hareket Sistemi
Öğr. Gör. Ümmühan Demir
• Hareket Sistemi (Systema Locomotorium):
Vücuda şeklini ve hareket etme kabiliyetini veren
sistemdir.
• Kemikler (iskelet)
• Eklemler
• Kaslar
• Kemikler ve eklemler hareket sisteminin pasif
elemanlarıdır.
• Kaslar ise hareket sisteminin aktif elemanlarıdır,
kemik ve eklemlere etki ederek vücudun
hareketini sağlarlar.
Kemik Tipleri
• Uzun Kemikler (Ossa Longa)
• Kısa Kemikler (Ossa Brevia)
• Yassı Kemikler (Ossa Plana)
• Düzensiz Kemikler (Ossa İrregülare)
• Sesamoid Kemikler (Ossa Sesamoidea)
Os: kemik Ossa: kemikler
Kürek, art kafa
Şakak, üst çene
Kol, önkol, uyluk, bacak
Diz kapağı
Omurlar
El bileği, ayak bileği
Kemik Tipleri
• Uzun Kemikler (Ossa
Longa):
• Uzunluğu genişliğinden
büyük olan kemiklerdir.
• Kol, ön kol, uyluk, bacak ve
parmak kemikleri uzun
kemiklerdir.
Kemik Tipleri
• Kısa Kemikler (Ossa
Brevia):
• Uzunluğu, genişliği ve
kalınlığı birbirine eşit
olan kemiklerdir.
• El bileği ve ayak bileği
kemikleri kısa
kemiklerdir.
Kemik Tipleri
• Yassı Kemikler (Ossa
Plana):
• İnce, yassı ve kavisli
kemiklerdir.
• Kaburgalar, kürek
kemiği, göğüs kemiği,
kalça kemikleri yassı
kemiklerdir.
Kemik Tipleri
• Düzensiz Kemikler (Ossa
İrregülare):
• Herhangi kemik tiplerinden
birine uymayan, belli bir
şekli olmayan kemiklerdir.
• Düzensiz kemikler baskılara
karşı son derece sağlam
kemiklerdir.
• Omurlar, kuyruk sokumu
kemiği, maksilla (üst çene
kemiği), mandibula (alt çene
kemiği) düzensiz
kemiklerdir.
Kemik Tipleri
• Sesamoid Kemikler
(Ossa Sesamoidea):
• Bazı tendonlar ile kasları
kemikleri bağlayan
fibröz bağlar içinde
bulunan kemiklerdir.
• Diz kapağı kemiği örnek
verilebilir.
Kemiğin Anatomik Yapısı
• Uzun kemiklerin ortadaki
uzun kısmı olan gövdeye
diafiz denir.
• Gövdenin içinde cavitas
medullaris denen kemik
iliği boşluğu vardır.
• Kemik iliği boşluğunu
çevreleyen kemik doku,
sert yapıdadır.
• Bu boşlukta sarı kemik
iliği (medulla ossium
flava) bulunur.
Kemiğin Anatomik Yapısı
• Sarı kemik iliği (SKİ) yağ açısından zengin, bağ doku
yapısındadır.
• SKİ görevi yağ hücrelerini depolamaktır fakat
vücudun aşırı oksijensiz kaldığı, kan kaybına uğradığı
dönemlerde, kan hücreleri üretebilecek yapıya
sahiptir.
Cavitas Medullaris
Medulla ossium Flava
Kemiğin Anatomik Yapısı
• Uzun kemiğin iki
ucundan her biri epifiz
olarak adlandırılır.
• Buradaki gözeneklerde
kırmızı kemik iliği
(medulla ossium rubra)
bulunur ve kan
hücreleri üretir.
• Diafizin epifize komşu
olan bölümüne ise
metafiz denir.
Tipik Bir Kemiğin
Anatomik Yapısı
Kemiğin Anatomik Yapısı
• Epifizde diğer kemiklerle bağlantıyı sağlayan eklem
yüzleri vardır.
• Eklem yüzünün dışında kalan yerleri periost sarar.
• Burada erken gelişme döneminde boyca büyümeyi
sağlayan epifiz kıkırdağı yer alır.
• Epifiz kıkırdağı zamanla kemikleşerek boyca büyüme
sona erer.
Kemik Gelişimi için Gerekli Faktörler Şunlardır
• Yeterli miktarda kalsiyum, fosfor gibi minerallerden
zengin besinler tüketilmelidir.
• Yetersiz alınmaları durumunda kemikler kolay kırılabilir
bir hal alır.
• D vitamini kemik gelişimi için çok önemlidir. Vücuda
alınan kalsiyumun bağırsaklardan emilimini ve
kemiklerde çökmesini sağlar.
• Kişi, besinlerle yeterince kalsiyum alsa dahi D vitamini
yetersizliği varsa kalsiyumun emilimi gerçekleşemez.
• Güneşin ultraviyole ışınları kemik gelişimi için
gereklidir.
• Besinlerle alınan D vitamini, D vitamininin ön maddesi
olup ancak ultraviyole ışınlarının deriye teması ile D
vitamini (kalsiferol) haline dönüşür.
Kemik Gelişimi için Gerekli Faktörler Şunlardır
• A vitamini kemik dokudaki osteoblast ve osteoklast
faaliyetlerini dengeleyerek sağlıklı büyümeyi sağlar.
• C vitamini kemiğin yapısındaki kollajen liflerin
yapımında etkili olup, büyümeyi olumlu etkiler,
kırıklarda kemiğin iyileşmesini sağlar.
• Kemik gelişiminde büyüme hormonu, parathormon,
kalsitonin, tiroksin ve cinsiyet hormonları etkilidir.
• Kemikleşme (ossification): Embriyonel dönem
ve doğumdan sonra bağ ve kıkırdak dokunun
kemikleşmesine denir.
• Kemiklerin eklemlerle birleşerek oluşturduğu
kemik çatıya iskelet denir.
• Yetişkinlerde 206, yeni doğanda 270 kemik
bulunur.
İskeletin görevleri:
• Yumuşak dokulara destek olarak vücudun
şeklini korur.
• Vücut boşluklarındaki organları korur.
• Eklemler ve kaslarla birlikte vücudun
hareketini sağlar.
• Kemik içindeki kırmızı kemik iliğinde kırmızı
kan hücrelerinin yapımını sağlar.
• Kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri depo eder.
• İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun,
gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir.
• Sistematik anatomide hareket sistemi
oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma
dayanır.
• Baş-boyun ve gövdenin iskeleti için aksial
iskelet, eksremitelerin iskeleti içinde
apendiküler iskelet terimi kullanılır.
A.
1.
2.
B.
1.
2.
3.
APPENDİKÜLER İSKELET
Üst taraf Kemikleri
Alt taraf Kemikleri
AKSİAL İSKELET
Omurga
Göğüs Kemikleri
Kafatası
Baş-Boyun
Kafatası
Yüz
Gövde
Üst uzuvlar)
Alt uzuvlar)
Download