Çelik`ten “çalışma barışı bozulmayacak” sözü Çalışma ve Sosyal

advertisement
Çelik’ten “çalışma barışı bozulmayacak” sözü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, EBSO Yönetiminin yaptığı ziyarette
sanayicilere Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı yasalaştığında işçi ile işveren arasındaki çalışma
barışının bozulmayacağı güvencesi verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı
yasalaştığında işçi ile işveren arasında yıllardır süregelen çalışma barışının bozulmayacağı
güvencesi verdi. Çelik, işçi sağlığı ve güvenliğinde de hem çalışanı hem de sanayiciyi koruyan
düzenlemeler gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Yönetim Kurulu
Üyeleri, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret
ederek, çalışma hayatındaki en önemli gündem maddesi olan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı
hakkındaki görüşlerini aktardı.
İhracat yapamayız, istihdam yaratamayız
Kamuoyunda Sendikalar Kanunu olarak adlandırılan tasarının iş barışını tehdit eder nitelikte
olduğunu söyleyen Yorgancılar, “Avrupa’da özellikle Almanya ve İtalya’da firmalar artan
maliyetler nedeniyle üretimlerini bizim gibi ülkelere kaydırıyorlar. Bizde de sendikalaşma
nedeniyle çalışma barışı bozulacaksa 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşamayız, her yıl 700 bin gence iş imkanı yaratamayız. Büyük özverilerle sağlanan çalışma
barışı korunmalı” dedi.
Ender Yorgancılar, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de sendika kurucusu olmasının
engellenmesini de isterken, “Sendikaya üyelik kayıtları e-devlet yerine noter huzurunda kimlik
ibrazı ve imza atılarak gerçekleştirilmeli. İşkolu barajı da yüzde 3 yerine yüzde 5 olarak
belirlenmeli” diye konuştu.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ziyarette ayrıca Kıdem Tazminatı Yasası’nın da iş
dünyası için büyük önem taşıdığını, bu yasanın zaman kaybedilmeden çıkarılması gerektiğini
gündeme getirdi.
Endüstriyel ilişkileri biliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik de, sanayicilerin tasarı hakkında eksik
bilgilendirilmelerinden dolayı psikolojik olarak etkilendiklerini, çalışma hayatında karışıklığa
neden olacak bir durum olmadığını ifade etti.
“Endüstriyel ilişkileri biliyoruz. İş dünyasının önüne engel çıkarmak için hükümet olmadık”
diyen Faruk Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşyeri barajı aynen duruyor. Ben de işçi olmuş,
işçi çalıştırmış insanım. İşçi ve işveren ilişkilerinde yaşanan bir süreç var, dünyada kriz
nedeniyle ekonominin dönüşmesi, rekabet ortamının korunması var.. Ayrıca bizim kültürümüz
çalışanın alın teri kurumadan hakkını verme üzerine kurulu. Çalışma barışının bozulmasından
endişe etmeyin.”
İş sağlığı ve güvenliğinde yeni sistem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, iş kazalarının ve can kayıplarının önüne geçmek için
iş sağlığı ve güvenliğinde getirmeyi planladıkları yenilikleri de EBSO Yönetimi ile paylaştı.
Türkiye’deki 1 milyon 425 bin işyerinden 1 milyon 210 bininin çalışan sayısının 1-9 arasında
olduğunu, 180 bin işyerinde 49’a kadar işçi çalıştırıldığını, 28 bin işyerinde ise çalışan sayısının
50’yi aştığını bildiren Çelik, şunları söyledi:
“1 milyon 390 bin işyerinde bugün anladığımız anlamda iş sağlığı ve güvenliği kavramı yok.
9’a kadar işçi çalıştıran yerlerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanının giderlerini devlet olarak biz
üstleneceğiz. 10 ile 49 arasında işçi çalıştıran firmalar ortak iş sağlığı ve güvenliği
merkezinden yararlanabilecek. Bu uzmanların tavan ücretlerini de belirliyoruz. İş sağlığı ve
güvenliği firmaları iş kazalarında da sorumlu olacak, böylelikle sanayicinin üzerindeki mali ve
vicdani riski de azaltacağız.”
Faruk Çelik, EBSO’nun dikkat çektiği Kıdem Tazminatı Yasası’nın üzerinde çalıştıklarını, Mart
ayında bunu da çözeceklerini bildirdi.
Download