REKLAM KURULU

advertisement
REKLAM KURULU
15.07.2008 TARİHİNDE 154’ÜNCÜ TOPLANTISINI YAPTI.
REKLAM KURULU’NUN 15.07.2008 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN
DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
I- SAĞLIK
1) 2008/228- Kadıoğlu Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki Epiderm Güzellik
Merkezi’ne ait “www.epidermlazer.com” adresli internet sitesinde; doktor tarafından
yapılması gereken bir işlem olan lazer epilasyonun ve bu işlem sırasında kullanılan cihazların
ayrıntılı olarak, “Uzman doktorlar yönetiminde, Amerikan FDA onaylı son teknoloji
CYNOSURE Apogee 5500 Elite”, “Tüm bölgelerde nakit ödemelerde % 20”, “Koltukaltları
50 YTL (nakit)”, “Epiderm son teknoloji Amerikan FDA onaylı CYNOSURE Apogee 5500
Elite Lazer Epilasyon sistemi kullanmaktadır; insan sağlığına zararı olmayan güvenilir ve
etkili lazer epilasyon sistemi (Alexandrite laser) olduğu FDA tarafından bilimsel olarak
belgelenmiştir.”, “Lazer epilasyon fiyatları her bölgeye uygulanan 3. seanstan sonra % 10 ek
indirimlidir. Büyük bölgelerin Lazer Epilasyon için her senastan sonra 15-20. günler
arasında ücretsiz kontrol seansı hakkınız mevcuttur.”, “Alexandrite lazer epilasyon
sisteminden etkilenerek haraplanan kıl köklerinin daha sonraki yıllarda kıl üretmesi mümkün
değildir. Etkin dozlarda uygulama yapılmalı, düşük lazer epilasyon dozları uygulanarak
seans sayısının arttırılması gibi ticari yaklaşımlarda bulunulmamalıdır.” şeklindeki ifadeler
ile tanıtımının yapıldığı; diğer yandan, hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntüler
içeren tanıtım videosunun yayınlandığı tespit edilmiş olup bu tanıtım ve ilanların Güzellik ve
Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 33 ncü ve 34 ncü maddelerine
uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Kadıoğlu Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. hakkında
ulusal düzeyde (60.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine,
Diğer taraftan, anılan firmaya ait “www.epiderm.info”, “www.epidermlazer.com” ve
“www.lazerepilasyon.info” adresli internet sitelerinde yayınlanan aynı nitelikteki tanıtımlarla
ilgili olarak Reklam Kurulu’nun 13.05.2008 tarih ve 152 sayılı toplantısında firma hakkında
idari para cezası verilmiş olması, bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş
olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun'un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer alan
“(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü
uyarınca idari para cezasının iki kat (60.000 x 2=120.000 YTL) uygulanmasına karar
verilmiştir.
2) 2008/238- Beliz Estetik ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki Diva
Güzellik Merkezi’ne ait “www.divaestetik.com” adresli internet sitesinde yer alan
tanıtımlarda tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerin tanıtımının yapıldığı,
kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm veren, talep yaratmaya yönelik ve kuruluşlar
arasında haksız rekabete neden olabilecek ifadelere yer verildiği; diğer taraftan, adı geçen
sağlık kuruluşuna ait olup, 08.02.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Ankara ekinde
1
yayımlanan “Güzelliğin ve Zarafetin Adresi Diva Estetik ve Sağlık Merkezi…” ibareli
reklamda, kuruluşun adına Uygunluk Belgesi’nde belirtilen “Diva Güzellik Merkezi”
ünvanının yerine “Dive Beauty Center & Spa” ünvanının kullanıldığı ve “Güzelliğin ve
Zarafetin Adresi Diva Estetik ve Sağlık Merkezi…Son Teknoloji, Kaliteli Sunum, Profesyonel
Kadrosu ve Uzman Doktorlarıyla Hizmetinizde…Dünyaca Kabul Edilen En son Teknoloji
LUMENİS ONE Estetik Lazer Platformu…-Cilt Bakım Programları, -Vücut Bakım
Programları %50 indirimdedir…Bizi görmeden karar vermeyin.” biçiminde benzer kuruluşlar
arasında haksız rekabete neden olan ve talep yaratmaya yönelik ifadelere yer verildiği
gerekçeleriyle bahsi geçen reklam ve ilanların Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik’in 24 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Beliz Estetik ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
hakkında, “www.divaestetik.com” adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarla ilgili olarak
reklamları durdurma cezası; 08.02.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Ankara ekinde
yayımlanan reklamla ilgili olarak da yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan
reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
3) 2008/196- Nazlı Nazan ÖZTÜRK sahipliğindeki Pelarsi Estetik ve Güzellik
Merkezi’ne ait “www.pelarsisac.com” adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar ile Şubat
2008 tarih ve 44 sayılı “On Air” adlı dergide yayımlanan “Kaybetmek İstemeyenlere!”
başlıklı reklamda; adı geçen kuruluşun uygulamaya yetkisinin bulunmadığı ve tabip
tarafından uygulanması gereken “saç ekimi” işlemine yönelik tanıtımlar yapıldığı, söz konusu
reklamlarda kuruluşun Uygunluk Belgesinde belirtilen “Pelarsi Estetik ve Güzellik Merkezi”
ismi yerine “Pelarsi Saç Ekimi ve Estetik Merkezi” ve “Pelarsi Estetik Cerrahi ve Güzellik
Merkezi” gibi isimlerin kullanıldığı, hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin görüntülere
yer verildiği, “Kaybetmek İstemeyenlere! Ömür boyu dökülmeyen doğal saçlar.
Uzmanlarımızdan reçete. Hastane ortamında, Bilgisayarlı saç analizi, Ameliyatsız dikişsiz
hiçbir iz bırakmayan FUE tekniği ile, Alanında 10 yıllık uzman kadro eşliğinde, Tek seansta
10.000 saç nakli… PELARSİ SAÇ EKİMİ ve ESTETİK MERKEZİ… Son teknoloji
hizmetinizde… FUT ve FUE yöntemleri arsasında fiyat farkı bulunmamaktadır.” şeklinde
yanlış yönlendirici ve kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm veren ibarelere yer verildiği
gerekçeleriyle söz konusu tanıtımların Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik’in 24 ncü, 33 üncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Nazlı Nazan ÖZTÜRK - Pelarsi Estetik ve Güzellik
Merkezi hakkında, “www.pelarsisac.com” adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarla ilgili
olarak reklamları durdurma cezası; “On Air” adlı dergide yayımlanan “Kaybetmek
İstemeyenlere!” başlıklı reklamla ilgili olarak da yerel düzeyde (6.000 YTL) idari para ve
anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
4) 2008/236- Estem Özel Sağlık Hizmetleri ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
bünyesindeki Estem Güzellik Merkezi’ne ait ait olup, Olay Trend adlı derginin Nisan 2007
tarihli nüshasında yayımlanan “Karboksiterapi %20 İndirim, Mezoterapi %30 İndirim,
Elektroterapi %30 İndirim, Pressoterapi %40 İndirim.” ibareli reklamda; kuruluşun
Uygunluk Belgesinde belirtilen “Estem Güzellik Merkezi” ismi yerine “Estem Estetik
Güzellik ve Lazer Merkezi” isminin kullanıldığı, “Karboksiterapi %20 İndirim, Mezoterapi
%30 İndirim, Elektroterapi %30 İndirim, Pressoterapi %40 İndirim. Bu kupon 1 Nisan – 30
Haziran tarihleri arasında bir kişi tek seferlik kullanım için nakit ödemelerde geçerlidir.
2
Kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödemelerde indirim oranı %20dir.” biçiminde benzer
kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açacak nitelikte ve talep yaratmaya yönelik ifadelere
yer verildiği gerekçeleriyle söz konusu reklamların Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 24 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Estem Özel Sağlık Hizmetleri ve Malz. San. ve Tic.
Ltd. Şti. hakkında yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma
cezaları verilmesine karar verilmiştir.
5) 2008/237- Hatice EROĞLU sahipliğindeki Minerva Güzellik Merkezi’ne ait
“www.minervaguzellikmerkezi.com” adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar ile
08.02.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Ankara ekinde yayımlanan “12 Yıllık Tecrübemizle
Hizmetinizdeyiz…” başlıklı reklamlar ve “12 Yıllık tecrübemiz ve modern cihazlarımız ile
sağlık ve güzelliğiniz için sizlerleyiz.” başlıklı tanıtım broşürlerinde yer alan “12 Yıllık
tecrübemiz ve modern cihazlarımız ile sağlık ve güzelliğiniz için sizlerleyiz.” ve “12 Yıllık
Tecrübemizle Hizmetinizdeyiz…” şeklindeki ifadelerin talep yaratmaya yönelik, benzer sağlık
kuruluşları arasında haksız rekabete yol açabilecek ve sağlık kuruluşuna ticari veçhe yükleyen
ifadeler olduğu gerekçeleriyle söz konusu reklam ve ilanların Güzellik ve Estetik Amaçlı
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 34 ncü maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Hatice EROĞLU - Minerva Güzellik Merkezi
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
6) 2008/198- Dermamed Lazer Epilasyon ve Estetik Tic. Ltd. Şti.’ne ait olup “ELLE”
adlı derginin Ağustos 2007 tarihli nüshasında yayımlanan “MLS Teknolojisi Şimdi
Dermamed’de” başlıklı reklamda yer alan; “Dermamed bir yeniliğe daha imza atıyor!
Bölgesel incelmede ve portakal kabuğu görünümünü azaltmada yenilik yaratan
MorphoLipoSculpture (MLS) Teknolojisi Türkiye’de DERMAMED ile hizmetinizde. Her
kişinin vücut yapısına özel bir çözüm sunan MLS Teknolojisi, tek seansta bile gözle görülür
bir incelme sağlayabiliyor. Kısa bir süre içerisinde tatmin edici sonuçlar alabileceğiniz MLS
Teknolojisi bölgesel incelme uygulamalarında gelinen en ileri yöntemlerden biri. Bizi arayın,
sizi MLS Teknolojisi’yle tanıştıralım. DERMAMED’de tüm yenilikler sizin için…” şeklindeki
ifadeler ile tabip tarafından uygulanması gereken işlemlerin tanıtımının yapıldığı ve kuruluşun
faaliyetlerine ticari bir görünüm verildiği gerekçeleriyle söz konusu reklamların Güzellik ve
Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 34 ncü maddesine uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Dermamed Lazer Epilasyon ve Estetik Tic. Ltd. Şti.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
7) 2008/239- Tuğba DEVECİ sahipliğindeki Miss Su Güzellik Merkezi’ne ait
“www.misssu.com.tr” adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlar ile “Lazerde Kış
Kampanyası, Dudak Üstü 10 YTL, (…)” ibareli afişlerde tabip tarafından uygulanması
gereken “botox, dolgu, mezoterapi” gibi tıbbi işlemlerin tanıtımının yapıldığı, “Yaz
Kampanya - Zayıflamada Şok Kampanya…Kampanya - Zayıflamada Şok Kampanya…Aylık
kampanyalarımızı Buradan Takip Edebilirsiniz…Ayın Kampanyasını Öğrenmek İçin
Tıklayın” biçiminde benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya
3
yönelik ticari ifadelerin bulunduğu gerekçeleriyle söz konusu reklam ve ilanların Güzellik ve
Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 34 ncü maddesine uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Tuğba DEVECİ - Miss Su Güzellik Merkezi
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
8) 2008/209- H.L.C. Laser Epilasyon Estetik ve Güzellik Tıp Merkezi Medikal Sağlık
Hizm. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki HLC Güzellik Merkezi’ne ait olup
08.02.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Ankara ekinde yayımlanan “VELASMOOTH –
İncelme ve Selülit Tedavisinde Gelişmiş Teknoloji” ibareli reklamda; kuruluşun Uygunluk
Belgesinde belirtilen “HLC Güzellik Merkezi” isminin yerine “HLC Hairline Sağlık Estetik
Güzellik Merkezi” isminin kullanıldığı, “VELASMOOTH-İncelme ve Selülit Tedavisinde
Gelişmiş Teknoloji. Velasmooth Elos teknolojisi ile selülit tedavisi, bölgesel incelme ve cilt
sıkılaştırma işlemleri bir arada. Klinik deneyler göstermektedir ki; Velasmooth Elos
teknolojisi, - Selülit tedavisinde ve bölgesel incelmede başarı sağlıyor. – Uygulama sırasında
ve sonrasında, ağrı, şişlik, kızarıklık, morluk gibi yan etkilerle karşılaşılmıyor. Uygulama ile
sağlanan bölgesel incelme vücudunuzun selülitsiz, sıkı ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına
yardımcı olur.”, “Lazer epilasyon-FDA onaylı, gelişmiş teknoloji ürünü Apogge 5500
Alexandrite Lazer, istenmeyen tüylere ve doğumsal lekelere çözümler sunuyor. Cihaz sahip
olduğu üstün soğutma teknolojisi sayesinde uygulama sırasında ciltte rahatsızlık hissi
yaratmıyor. İşlem sırasında ve sonrasında leke ve skar oluşma riskini en aza indirir.”
şeklinde benzer sağlık kuruluşları arasında haksız rekabete yol açıcı ve talep yaratmaya
yönelik ifadelere yer verildiği gerekçeleriyle söz konusu reklamın Güzellik ve Estetik Amaçlı
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 24 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren H.L.C. Laser Epilasyon Estetik ve Güzellik Tıp
Merkezi Medikal Sağlık Hizm. Gıda İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
9) 2008/199- Dr. Ahmet İzzet BALTA sahipliğindeki Mezoslim Güzellik Merkezi adlı
sağlık kuruluşuna ait olup “Adana Life” isimli derginin Şubat- Mart 2007 sayısında
yayımlanan “Lazer epilasyon ve varis tedavisine şimdi başlayın, yazı pürüzsüz, sorunsuz bir
tenle karşılayın! Lazer epilasyon, varis tedavisi, mezoterapi, lipoliz, yüz askısı, botox, cilt
bakımı, LPG… MEZOSLİM” ibareli reklamda; benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol
açıcı ve talep yaratmaya yönelik “Lazer epilasyon ve varis tedavisine şimdi başlayın, yazı
pürüzsüz, sorunsuz bir tenle karşılayın!” biçimindeki ifadelere yer verildiği; diğer yandan,
anılan reklamda güzellik merkezlerinde uygulanmasına izin verilmeyen “lipoliz” işleminin
tanıtımının yapıldığı gerekçeleriyle söz konusu reklamın Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 33 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Dr. Ahmet İzzet BALTA - Mezoslim Güzellik
Merkezi hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
10) 2008/208- TDA Sağlık Gıda İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki La
Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi’ne ait “Sizin Güzelliğiniz” başlıklı tanıtım broşürlerinde;
“İstenmeyen tüyler artık çözümsüz değil, merkezimizde, konusunda deneyimli doktorlar
4
tarafından, Candela Mini Gentlelase Plus Alexandrite lazer cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz,
epilasyon tedavisinde son teknolojiye sahip, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış,(…)
özelliklere sahiptir…La Vie, deneyimli ve güler yüzlü kadrosuyla teknolojinin son ürünlerini
kullanarak, sizlere profesyonel bir hizmet sunmayı amaçlıyor. La Vie, sizi kendi güzelliğinizi
keşfetmeye davet ediyor…” şeklinde, tabip tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemler ve
bu işlemlerde kullanılan cihazlarla ilgili, kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm veren,
talep yaratmaya yönelik ve kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açabilecek nitelikte
ifadelere yer verildiği; diğer taraftan, kuruluşun Uygunluk Belgesinde yazılı olan birimler
dışında birimlerin isimlerinin kullanıldığı gerekçeleriyle söz konusu reklamların Güzellik ve
Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 34 ncü maddesine uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren TDA Sağlık Gıda İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
11) 2008/191- Alkor Lazer Epilasyon Güzellik Sağlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
bünyesindeki Salus Güzellik Salonu’na ait tanıtım broşürlerinde adı geçen güzellik salonunun
“Güzellik Merkezi” olarak tanıtımın yapıldığı gerekçesiyle söz konusu broşürlerin yanıltıcı ve
benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla Güzellik
ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 24 üncü, 33 ncü ve 34 ncü
maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Alkor Lazer Epilasyon Güzellik Sağlık Hiz. San. ve
Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
12) 2008/235- Dora Lazer Estetik Zayıflama Ltd. Şti. bünyesindeki Dora Güzellik
Merkezi’ne ait tanıtım broşürlerinde hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülere yer
verildiği, “Lazer epilasyonda kalitesini kanıtlamış “Apogee 5500 Long Pulse Alexandrite”
cihazımız Aesthetic Trends & Technologies tarafından 2005 yılında “Best Hair Removal
Lazer (Light Skin Types) ödülünü, soğutma cihazımız Cryo-5 ise “Best Stand-Alone
Epidermal Cooling Device” ödülünü almıştır. 2005 yılının lider teknolojileriyle hizmet
vermenin haklı gururunu taşımaktayız. … Bu yeni nesil epilasyon lazerlerinden dünyada ilk
örnek Chromolite cihazımızdır. Dünyada birkaç yıldır kullanılan bu teknolojiyle Türkiye ilk
olarak merkezimizde tanıştı.” şeklinde talep yaratmaya yönelik ve benzer kuruluşlar arasında
haksız rekabete yol açıcı ifadelere yer verildiği; diğer taraftan, yine aynı merkeze ait olup
08.02.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Ankara ekinde yayımlanan reklamda “İstenmeyen
tüylerinize çözüm önerimiz. Gelin son teknolojilerle tanışın!!! Radyo frekans sistemiyle
portakal kabuğu görünümüne son! Epilasyon uygulaması.” ifadelerine yer verildiği,
kuruluşun Uygunluk Belgesinde belirtilen “Dora Güzellik Merkezi” ünvanının yerine “Dora
Lazer Güzellik Merkezi” ünvanının kullanıldığı, yine Uygunluk Belgesinde yer alan “vücut
bakım birimi, epilasyon birimi” haricinde “cilt yenileme, sivilce tedavisi, leke tedavisi, yanık
izi tedavisi, zayıflama, selülit tedavisi, çatlak ve kırışıklık tedavisi, karboksiterapi, lenf drenaj,
peeling botoks” alanlarında hizmet verildiğine ilişkin tanıtım yapıldığı gerekçeleriyle söz
konusu reklam ve ilanların Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’in 24 üncü, 33 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
5
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Dora Lazer Estetik Zayıflama Ltd. Şti. hakkında
anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
13) 2008/169- Epişişli Lazer Epilasyon ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
bünyesindeki “Özdoğan Sağlık” adlı müesseseye ait “www.episisli.com” ve
“www.sislilazerepilasyon.com” adresli internet sitelerinde; epilasyon yapılan yerlere ve
kişilere göre değişen fiyat ve kampanyalara yönelik tanıtım yapıldığı, kuruluşun Uygunluk
Belgesinde bulunmayan “botoks, saç mezoterapisi, karboksiterapi, dolgu maddeleri” gibi
hizmetlerin reklamının yapıldığı ve hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülere yer
verildiği gerekçeleriyle söz konusu tanıtımların Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik’in 33 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Epişişli Lazer Epilasyon ve Sağlık Hizmetleri Ticaret
Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
14) 2008/218- Laser Wise Estetik ve Güzellik Merkezi’ne ait “www.laserwise.net”
adresli internet sitesinde; “Lazerin epilasyon amaçlı kullanımında kanserojen etki yoktur,
kimyasal bir madde veya radyasyon etkisi olmaz. Merkezimizde kullanılan FDA (Amerikan
gıda ve ilaç dairesi) onaylı cihazlar ABD’den İngiltere’ye, Avustralya’ya kadar birçok
gelişmiş ülkede kullanılmaktadır. Cihazımız 2005 yılında Amerika’nın en iyi lazer epilasyon
cihazı seçilmiştir. Lazerwise kadromuzda plastik cerrah, diyetisyen ve estetisyenlerimiz hizmet
vermektedir.” şeklinde yanıltıcı, talep yaratmaya yönelik ve benzer kuruluşlar arasında haksız
rekabete yol açıcı ifadelere ve hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin görüntülere yer
verildiği gerekçeleriyle söz konusu tanıtımların Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik’in 33 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Laser Wise Estetik ve Güzellik Merkezi hakkında
anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
15) 2008/174- Life Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait “www.daphne-estetik.com”
adresli internet sitesinde, adı geçen kuruluşun bünyesinde bulunmayan “estetik cerrahi, saç
ekimi, cilt bakımı ve zayıflama bölümü” gibi birimlerin tanıtımlarının yapıldığı ve hastaların
tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülere yer verildiği gerekçeleriyle söz konusu tanıtımların
Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 33 ncü ve 34 ncü
maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Life Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
16) 2008/270- Atagöz Göz Hastalıkları Lazer Tedavi ve Özel Sağlık Hizmetleri
Ticaret Ltd. Şti.’ne ait olup İzmir Enternasyonal Fuar Alanı’nda dağıtımı yapılan broşürlerde
yer alan; “Bize Güvenin Gözünüze Gözümüz Gibi Bakalım, Vizyonumuz: Günde 24 saat
kesintisiz hizmet veren, Türkiye ve Türkiye dışında da referans merkezi olarak kabul edilen,
tanı ve tedavide lider bir kurum olmak. Misyonumuz: Atagöz Göz Hastalıkları Dal
Merkezi’nin hedef ve ilkeleri doğrultusunda, Türk tıbbi çalışmalarının uluslararası düzeyde
rekabet edilebilirliğini ve sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla göz hastalıklarında doğru
6
tanı ve tedavide lider olan, uzmanlık alanlarında, inceleme, danışmanlık, eğitim hizmeti
vererek sağlık sisteminde mükemmelliği yakalayan bir kurum olmaktır...” şeklindeki
ifadelerin yanıltıcı, talep yaratmaya yönelik, benzer sağlık kuruluşları arasında haksız
rekabete yol açabilecek nitelikte olduğu gerekçeleriyle söz konusu reklamların Ayakta Teşhis
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Atagöz Göz Hastalıkları Lazer Tedavi ve Özel Sağlık
Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
17) 2008/269- Batı Özel Göz Sağlığı ve Lazer Merkezi Medikal Gereçler Tic. ve San.
Ltd. Şti. bünyesindeki Özel Batıgöz Göz Sağlığı ve Lazer Dal Merkezi’ne ait
“www.batigoz.com” adresli internet sitesinde yer alan; “İntralase Kampanyası, En Son Lazer
Teknolojileri, Şimdi %40 Daha Ucuz. Hastalarımızdan aldığımız olumlu yaklaşımlar
sonucunda %40 indirim uygulamamızı devam ettirme kararı aldık. Multifokal Göz İçi Lensleri
Devrim Yaratan Lens Teknolojisi Batı Göz’de Gözlüklerinizle Vedalaşın Katarakt ameliyatı
olacaksınız ama ameliyattan sonra hem uzağı hem yakını gözlüksüz görmek istiyorsunuz…
Çözüm Multifokal Göz İçi Lensidir. Türkiye’de en çok sayıda multifokal lens uygulayan klinik
olmaktan gururluyuz. Lazerde kampanya, daha emniyetli, daha kolay, daha konforlu.
Ameliyatın tüm aşamaları sadece lazerle yapılmakta, mikrokeratom (titreşimle çalışan özel
bıçak) kullanılmamaktadır. Böylece ameliyat daha emniyetli, daha kolay ve daha konforlu
olmakta, ameliyattan sonra hasta kısa sürece iyileşmektedir. Çift Göz 550 YTL+KDV 1 yıllık
med-line üyeliği hediyesi.” şeklindeki ifadelerin yanıltıcı, talep yaratmaya yönelik, benzer
sağlık kuruluşları arasında haksız rekabete yol açabilecek nitelikte olduğu gerekçeleriyle söz
konusu reklamların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Batı Özel Göz Sağlığı ve Lazer Merkezi Medikal
Gereçler Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine
karar verilmiştir.
18) 2008/266- Eşit Dental Eğitim Medikal Sağlık Danışmanlık İnş. San. İç ve Dış Tic.
Ltd. Şti. bünyesindeki Özel Eşit Dental Art Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne ait olup,
kuruluşun dış cephesinde yer alan gülen insan figüründen oluşan açık hava reklamlarının sağlık
kuruluşunun faaliyetlerine ticari bir görünüm verdiği ve benzer sağlık kuruluşları arasında
haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Eşit Dental Eğitim Medikal Sağlık Danışmanlık İnş.
San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
19) 2008/283- Özel Retina Göz Hastalıkları Dal Merkezi’ne ait “www.retina-gm.com”
adresli internet sitesinde, kuruluşun bünyesinde “Eximer Lazer Cerrahi Müdahale Birimi”
olmamasına rağmen, “Eximer Lazer Miyopi – Hipermetropi - Astigmatizma” şeklinde tanıtım
yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların yanıltıcı ve benzer sağlık kuruluşları
7
arasında haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Özel Retina Göz Hastalıkları Dal Merkezi hakkında
anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
20) 2008/162- Suderm Güzellik Sağlık Kozmetik Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki Suderm
Estetik Güzellik Merkezi’ne ait broşürlerde ve “www.suderm.com.tr” adresli internet
sitesinde yer alan; “Diyet Önerileri”, “Menopoz Danışmanlık Hizmetleri” ve “El Ayak
Bakımı” şeklindeki tanıtımların, bahsi geçen hizmet birimlerinin merkezin bünyesinde yer
almaması ve Sağlık Müdürlüğünce izin verilen uygulamaların dışında bulunması nedeniyle
yanıltıcı nitelikte olduğuna; “Kampanya…Arkadaşınla gel %10 indirim kazan. Bölgesel vücut
yağ analizi de ücretsiz. Kampanyalı zayıflama ve masaj fiyatları için arayınız.” şeklindeki
ifadelerin talep yaratmaya yönelik ve benzer sağlık kuruluşları arasında haksız rekabete yol
açıcı nitelikte olduğuna; dolayısıyla söz konusu tanıtımların Güzellik ve Estetik Amaçlı
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 33 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Suderm Güzellik Sağlık Kozmetik Tic. Ltd. Şti.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
21) 2008/163- Ali Can YASİNCİ sahipliğindeki MBC Güzellik Merkezi’ne ait
müessese tabelasında yer alan; “Antalya’da İlk ve Tek Zerofat. 16 Seansta Garantili Beden
Küçültme” ibarelerinin güzellik merkezlerinin tabelalarında belirtilebilecek ifadelerden
olmaması ve talep yaratmaya yönelik, kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm verecek
nitelikte olması nedeniyle Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’in 24 üncü, 33 ncü ve 34 ncü maddelerine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Ali Can YASİNCİ - MBC Güzellik Merkezi
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
22) 2008/268- Nusret Çoban Özel Masaj ve Terapi Merkezi’ne ait “Özel Masaj ve
Terapi Merkezi Nusret Çoban” ibareli kartvizit tanıtımlarının ve merkezin bekleme salonunda
yer alan “Dikkat…3 günlük terapi 50 YTL” ibareli reklamların, adı geçen merkezin İl Sağlık
Müdürlüğü’nden alınmış herhangi bir Uygunluk Belgesi olmaksızın faaliyet göstermesi
nedeniyle yanıltıcı, yanlış yönlendirici ve benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete yol açıcı
nitelikte olduğuna, dolayısıyla Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Nusret Çoban Özel Masaj ve Terapi Merkezi
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
23) 2008/267- Gürer Optik Kuyumculuk İth. İhr. İnş. Tur. Teks. Rek. Matbaa Tic. ve
San. Ltd. Şti.’ne ait müessese tabelasında yer alan; “Antalya’da İlk Defa Bilgisayarda Lens
Denemesi” ifadesinin talep yaratmaya yönelik ve benzer kuruluşlar arasında haksız rekabete
yol açıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’e uygun
olmadığına,
8
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Gürer Optik Kuyumculuk İth. İhr. İnş. Tur. Teks.
Rek. Matbaa Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine
karar verilmiştir.
24) 2008/274- Eryaman Ağız ve Diş Sağlığı Polk. Sağ. Hiz. Med. Tic. Ltd. Şti.
bünyesindeki Özel Eryaman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne ait “Dolphin Eryaman Ağız ve
Diş Sağlığı Polikliniği” başlıklı broşürlerde yer alan; “Ücretsiz Muayene…12 aya kadar taksit
imkanı…Gelemeyecek durumdaki hastalarımız için servis imkanı…Ortodontik,-Pedodontik
tedavi yapılır…” şeklindeki ifadelerin talep yaratmaya yönelik, sağlık kuruluşunun
faaliyetlerine ticari bir görünüm veren ve benzer sağlık kuruluşları arasında haksız rekabete yol
açıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Eryaman Ağız ve Diş Sağlığı Polk. Sağ. Hiz. Med.
Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
25) 2008/273- Medicana Diş Hastanesi A.Ş. bünyesindeki Özel Medicana Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi’ne ait “Medicana Diş Bahçelievlerde” başlıklı broşürlerde yer alan;
“Medicana Diş Bahçelievlerde hizmetinizde…24 Saat…Uluslar arası standartlarda, tam
donanımlı hizmet. Sağlıklı gülümsemeniz için 24 saat kesintisiz açık! Ağız ve diş sağlığıyla ilgili
uluslar arası standartlarda tam hizmet alabileceğiniz Medicana Diş, son teknolojiyle
donatılmış klinikleri ve uzman kadrosuyla sizleri bekliyor…Hastalıkta ve sağlıkta…”
şeklindeki ifadelerin talep yaratmaya yönelik, sağlık kuruluşunun faaliyetlerine ticari bir
görünüm veren ve benzer sağlık kuruluşları arasında haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu
gerekçeleriyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’in 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Medicana Diş Hastanesi A.Ş. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
26) 2008/277- Keçecioğlu Özel Sağlık Poliklinik Hizmetleri Tur. Tic. Ltd. Şti.
bünyesindeki Özel Toroslar Polikliniği’ne ait olup, Özel Toroslar Doğa Sporları Kulübü’nün
Nisan-Haziran 2007 tarihli broşürlerindeki “Toroslar Polikliniği” başlıklı ilanda; “Toroslar
Polikliniği…Ünitelerimiz kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, dahiliye, üroloji, diş
poliklinikleri…2) Poliklinikle hizmetinizdeyiz…laboratuar, portör muayeneleri. Check-up.
99YTL.” şeklinde ibarelerin bulunduğu, ancak adı geçen kuruluşa ait Uygunluk Belgesinde
“kadın hastalıkları ve doğum”, “genel cerrahi”, “dâhiliye” ve “üroloji” gibi hizmet
bölümlerinin bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu tanıtımların yanıltıcı ve benzer sağlık
kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu gerekçeleriyle Ayakta Teşhis ve
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Keçecioğlu Özel Sağlık Poliklinik Hizmetleri Tur.
Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
9
27) 2008/101- Kemer Medical Center Özel Sağlık Hiz. Tur. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki
“Antalya Özel Anadolu Hastanesi” adlı sağlık kuruluşuna ait olup, Skylife adlı derginin Mayıs
2007 tarihli nüshasında yayımlanan “10 Saniyede Kalp Anjiyosu Antalya Anadolu
Hastanesi’nde” başlıklı reklamda yer alan; “Katetersiz kalp görüntülemesinde Antalya
Bölgesi’nde öncü olan Anadolu Hastanesi, teknoloji devrimi olarak adlandırılan, ülkemizde
sadece birkaç büyük merkezde bulunan, iki ışın kaynaklı, bir dönüşte 2x64 kesit alabilen,
sadece serum takılarak zahmetsiz bir şekilde, ritim düşürücü ilaç kullanmadan, 10 saniyede
Kalp Anjiyosu yapan ve diğer vücut incelemelerini daha kaliteli yapan DUAL SOURCE
MULTISICLE CT cihazını halkımızın hizmetine sunmuştur.” şeklindeki ifadelerin talep
yaratmaya yönelik ve benzer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabete yol açabilecek
nitelikte olduğu gerekçeleriyle Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ncı maddesine uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hiz. Tur. ve Tic.
A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
28) 2008/51- Burhan KAYA sahipliğindeki Taylan Optik adlı müesseseye ait “Taylan
Optik…Göz Sağlığınız Bizim İçin Önemli…” başlıklı broşür reklamlarında; “Ücretsiz Göz
Muayenesi” şeklinde ibarelerin bulunduğu, Optisyenlik Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesi ile
optisyenlik müesseselerinin göz ve görme testlerini veya muayenelerini yapmalarının
yasaklanmış olması; Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin “Yasaklar” başlıklı
25/h maddesine göre de, optisyenlik mesleğini icra edenlerin ve müesseselerin, kişileri,
herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşuna veyahut tabibe yönlendirmesi ve bunlara aracılık
etmesinin yasaklanmış olması hususları dikkate alınarak, söz konusu reklam broşürlerinde
“…Ücretsiz Göz Muayenesi…” şeklindeki bir ibareye yer verilmesinin anılan mevzuat
hükümlerini ihlal edeceğine ve optisyenlik müesseseleri arasında haksız rekabete yol
açabilecek nitelikte olduğuna, diğer taraftan, “Taylan Optik-Gözlükçü” ibareli totem tabela ile
tanıtım ve yönlendirme yapıldığına, dolayısıyla söz konusu reklamların Optisyenlik
Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Burhan KAYA - Taylan Optik hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
29) 2008/52- Baş Optik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait “Baş Optik” başlıklı müessese
tabelasında; “SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Reçeteleri Yapılır.” şeklinde bir ibarenin
bulunduğu, ancak adı geçen müessesenin SGK ile anlaşmasının bulunmadığı tespit edilmiş
olup, söz konusu tanıtımın aldatıcı ve benzer kuruluşlar aleyhine haksız rekabete yol
açabilecek nitelikte olduğu gerekçeleriyle Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik’e
uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Baş Optik San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
10
II - KİŞİSEL BAKIM ve KOZMETİK
1) 2008/278- Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait “Arko T1”
markalı ürüne ilişkin ambalajların üzerinde bulunan“A.B.D.’de Evyap A.Ş. için üretilmiştir.”
şeklindeki ifadelerin, söz konusu ürünün bir kısmının İsrail’de bir kısmının da Türkiye’de
üretilmesi nedeniyle aldatıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin
İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Evyap Sabun Yağ Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2008/31- Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’ne ait “Nivea
Body Reshaping Cream” isimli ürüne ilişkin olarak “www.nivea.com.tr” adresli internet
sitesinde yayınlanan “Portakal Kabuğu Görünümüyle Vedalaşın!” başlıklı reklamlarda yer
alan; “Portakal Kabuğu Görünümüyle Vedalaşın! Nivea Body Reshaping Cream, bel, kalça
ve basen bölgeleri için şekillendirici kremdir… Sonuç:3 Haftada Daha Şekilli Bir Vücut!”
ibarelerinin, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşleri de dikkate
alınarak, kozmetik tanımı içinde yer alan selülite karşı ürünlerin, selülitin neden olduğu
portakal kabuğu görünümünü tamamen yok etmesi şeklinde kesinlik ifade eden iddialarla
tanıtımının yapılmasının tüketiciyi yanıltabileceğine, dolayısıyla söz konusu reklamların
Kozmetik Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Eczacıbaşı-Beiersdorf Kozmetik Ürünler San. ve Tic.
A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
III - GIDA
1) 2008/184- Asu Grup Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne ait “48 Hours Tek İçimlik Hazır
Kahve” adlı ürüne ilişkin “www.asugrup.com” ve “www.48hours-tr.com” adresli internet
sitelerinde yayınlanan tanıtımlarda yer alan ifadelerin, endikasyon belirten ifadeler olduğu
gerekçesiyle Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe aykırı
olduğuna,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Asu Grup Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında
anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2008/216- Furkan Şifalı Bitkiler Üretim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne ait “Furkan
Bitki Çayı” adlı ürüne ilişkin olarak “www.furkan.com.tr” adlı internet sitesinde yayınlanan
tanıtımlarda ve broşür reklamlarında yer alan; “Hazımsızlık, Yanma, Şişkinlik, Reflü, Kalın
Bağırsak Tembelliği ve egzama gibi rahatsızlıklarda Furkan Bitki Çayını Lütfen Deneyiniz…
İdrarda Yanmaya, İdrarda İltihaplanmaya, İdrar Zorluğuna, Varise, Halsizliğe, Bacak
Ağrılarına, Bacak Şişkinliğine…” şeklindeki ifadelerin, söz konusu ürünün hastalıkları
önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu belirten ifadeler olması nedeniyle
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe aykırı olduğuna,
11
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Furkan Şifalı Bitkiler Üretim Ticaret ve Sanayi Ltd.
Şti. hakkında ulusal düzeyde (60.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma
cezaları verilmesine karar verilmiştir.
3) 2008/262- Korvella Tarım Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş.’ye ait “Kinder Chocolate”
markalı ürüne ilişkin 18.02.2008-31.03.2008 tarihleri arasında çeşitli televizyon kanallarında
yayınlanan reklamlarda “10000 Oyun Çadırı Kazanma Şansı! Üstelik İlk 1000 Çekilişsiz.”
ifadeleri ile kampanyaya katılan ilk 1000 kişiye çekilişsiz oyun çadırı verileceği vaat
edilmesine rağmen çekilişsiz hediye kazanacak 1000 kişilik kontenjanın 21 Şubat 2008
tarihinde dolmuş olduğu ve bu tarihten sonra yayınlanan reklamlarda da “İlk 1000 Çekilişsiz”
ifadesinin kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiş olup, söz konusu reklamların aldatıcı
nitelikte olduğu gerekçesiyle Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına
Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Korvella Tarım Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş.
hakkında ulusal düzeyde (60.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma
cezaları verilmesine karar verilmiştir.
4) 2008/261- Apit Arı Ürünleri Sanayi ve Ticaret adlı firmaya ait “Sağlıklı yaşamanın
yolu” başlıklı broşür reklamlarında tanıtımı yapılan ürünlerin, tıp literatüründe hastalık
olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları tedavi
edilebileceği izleniminin oluşturulduğu gerekçesiyle söz konusu reklamların tüketicileri
yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Apit Arı Ürünleri Sanayi ve Ticaret hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
5) 2008/177- Cemak Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait “Ayder Su”
markalı ürüne ilişkin “www.aydersu.com” adresli internet sitesinde ve çeşitli broşürlerde yer
alan; “Suların asit-baz dengesini gösteren pH değeri 7,85 olup hafif alkali sular sınıfına
girmektedir. Yapılan klinik deneyler hafif alkali suların sürekli tüketilmesi; - Şeker
hastalarında kanda şekeri düşürmektedir. - Gut hastalarında ürik asit seviyesini
düşürmektedir. - Tansiyon dengeleyici görev yapmaktadır…” şeklindeki ifadelerin
endikasyon belirten ve yanıltıcı nitelikte ifadeler olduğu gerekçesiyle söz konusu reklamların
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Cemak Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
12
IV – TURİZM
1) 2008/146- Kamültur Turizm A.Ş.’ye ait “Taşucu Best Resort Hotel” isimli tesisin,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca “dört yıldızlı otel” olarak belgelendirilmesine rağmen, tesis
girişinde, tesis dış cephesinde ve tanıtım tabelasında “beş yıldızlı otel” olarak tanıtımının
yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine
ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Kamültur Turizm A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2008/241- A.C. Turizm Ticaret A.Ş.’ye ait “Pronto Tur” adlı firma tarafından
düzenlenen “İtalya Vera” isimli paket tur programına ilişkin olarak, Hürriyet gazetesinin
12.05.2008 ve 26.05.2008 tarihli nüshalarında yayımlanan reklamlarda, söz konusu programa
ilişkin fiyat bilgisinin “529 EURO/kişi” olarak belirtildiği, ancak aynı dönem için tur
kaydının “549 EURO/kişi” olarak yapıldığı; fiyatların, reklamın yayınlandığı gün için geçerli
olduğu şeklindeki bilginin ise reklamlarda kolaylıkla görülemeyecek bir yerde ve okunması
güç büyüklükte belirtildiği tespit edilmiş olup, söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte
olduğuna, dolayısıyla Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren A.C. Turizm Ticaret A.Ş. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3) 2008/240- Selha Turizm Gıda Giyim İnşaat Sanayi İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
bünyesindeki “Green Beyza Hotel” isimli tesise ilişkin olarak, “www.greenbeyzahotel.com”
adresli internet sitesinde yayınlanan tanıtımlarda, adı geçen tesisin Kültür ve Turizm
Bakanlığından alınmış geçerli bir turizm belgesi olmadığı halde “üç yıldızlı otel” olarak
tanıtımının yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Selha Turizm Gıda Giyim İnşaat Sanayi İth. İhr. Tic.
Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
4) 2008/281- Muğla İlinde faaliyette bulunan ve “Çiftlik Apart Hotel” olarak
adlandırılan tesise ilişkin “www.ciftlikapart.com” adresli internet sitesinde yayınlanan
tanıtımlarda adı geçen tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış geçerli bir turizm
belgesi olmadığı halde “apart otel” olarak tanıtımının yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu
tanıtımların Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’e
uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Çiftlik Apart Hotel hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
13
V- İLETİŞİM HİZMETLERİ
1) 2008/223- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait “Avea Mobilvizyon” başlıklı
reklamlarda, firmaya ait “EDGE” hizmetinin “Türkiye’nin en uç noktasında bile…”
sağlandığının iddia edilmesine rağmen, bu iddiaya dayanak olarak sunulan bilgi ve belgelerin
bahsi geçen iddiayı doğrulayabilecek nitelikte olmadığına, dolayısıyla söz konusu reklamların
yanıltıcı nitelikte olduğuna ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2008/212- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kısa mesaj (SMS) yoluyla
abonelere gönderilen ve “6 ay boyunca her ay ilk 100 ve üzeri kontör yüklemenizde herkesle
konuşabileceğiniz tam 1 saat bedava. Her ay yükleyin, her ay tam bir saat kazanın.”
ifadelerini içeren reklamların, reklamda bahsi geçen uygulamanın, başvuran ilk 400.000
abone için geçerli olduğu bilgisine yer verilmemiş olması nedeniyle yanıltıcı nitelikte
olduğuna, dolayısıyla Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
VI- TÜTÜN ve ALKOL
1) 2008/282- Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’ye ait “Marlboro” ve
“Lark” markalı tütün mamullerinin, 29.06.2007 tarihinde, Edirne Kırkpınar Şenlik Alanı
içinde stand açılarak tanıtım ve reklamının yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu
tanıtımların Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış
Belgelerine İlişkin Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.
hakkında yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine,
Diğer taraftan, adı geçen firmaya ait “Lark” ve “Bond Street” isimli tütün
mamullerinin satışının yapıldığı satış noktalarında yer alan anılan sigara markalarına ait fiyat
tanıtım kartları ve tanıtım broşürleriyle ilgili olarak, Reklam Kurulu’nun 11.04.2007 tarih ve
139 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, bu itibarla söz konusu
fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un değişik 25 inci
maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde
iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (5.919 x 2 = 11.838 YTL)
uygulanmasına karar verilmiştir.
14
2) 2008/179- Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri A.Ş.’ye ait “www.eferaki.com” adresli
internet sitesinde yayınlanan tanıtımlarda yer alan; “Ehl-i keyifle içilen rakıyla birlikte
söylenen şarkılarla kimi zaman acıyı, kimi zaman mutluluğu anlatır. Kimi zamansa, amaç
sadece rakı içmek ve muhabbet etmektir. Rakı içmek, önceleri erkek olmanın bir adımı olarak
görülür. Bir babanın gurur kaynağıdır oğlunun rakı içebilmesi, ne de olsa erkek oldu
demektir.” şeklindeki ifadeler ile alkollü içki tüketiminin teşvik edildiğine ve “Rakı”
kullanımının “erkek olmanın şartı” şeklinde yanıltıcı ve abartılı bir şekilde nitelendirildiğine,
bu nedenle söz konusu tanıtımların Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri A.Ş. hakkında
ulusal düzeyde (60.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine karar verilmiştir.
3) 2008/188- Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri A.Ş.’ye ait olup, Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün kuruluşunun 100 üncü yıldönümü nedeniyle piyasaya arz edilen “1907 Rakı”
markalı alkollü içkinin bir spor kulübü ile ilişkilendirilmesi ve etiketinde aynı kulübün
renklerinin kullanılması nedeniyle Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri A.Ş. hakkında
ulusal düzeyde (59.192 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine karar verilmiştir.
VII- EĞİTİM
1- 2008/272- Kültür Özel Okulları Turizm Tanıtım ve Tic. A.Ş. bünyesindeki “Özel
Bursa Yeni Kültür İlköğretim Okulu” adlı eğitim kurumuna ait olup Bursa İlinin çeşitli
yerlerindeki reklam panolarında yayınlanan reklamlarda, söz konusu kurumun açılışı için,
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Özel Bursa Yeni Kültür İlköğretim Okulu” ismi ile izin alınmış
olmasına rağmen “Bursa Kültür Koleji” ismi ile tanıtımının yapıldığı tespit edilmiş olup, söz
konusu reklamların 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Kültür Özel Okulları Turizm Tanıtım ve Tic. A.Ş.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
VIII- ÖRTÜLÜ REKLAM
1) 2008/271- Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.’ye ait “Star Tv” isimli televizyon
kanalında yayınlanan “Pop Star Alaturka” adlı programın 10.02.2008 tarihli bölümünde
kullanılan ifadeler ile “Amerikan Hastanesi” ve “Memorial Hastanesi” adlı sağlık
kuruluşlarının örtülü reklamının yapıldığı tespit edilmiş olup,
15
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (60.000
YTL) idari para ve anılan örtülü reklamları durdurma cezaları verilmesine;
Diğer taraftan, aynı televizyon kanalında 27.05.2007 tarihinde yayınlanan “Pop Star
Alaturka” adlı programda çeşitli markaların örtülü reklamının yapıldığı gerekçesiyle Reklam
Kurulu'nun 11.12.2007 tarih ve 147 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası
verilmesi, bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077
sayılı Kanun'un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin
bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının
iki kat (60.000 x 2=120.000 YTL) uygulanmasına karar verilmiştir.
2) 2008/279- Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.’ye ait “Star Tv” isimli televizyon
kanalında yayınlanan “Uğur Dündar’la Star Haber” adlı programın 03.04.2008 tarihli
bölümünde; “Konyalı hurmacı Ankara Kocatepe’ye hurma marketi açtı…Bu markette yok
yok…Siyaset dünyası aşırı ilgi gösterince Konyalı hurmacı Ankara Kocatepe’ye hurma
marketi açmak zorunda kaldı…Başkentli bu ilginç marketi hiç boş bırakmıyor…Mekke ve
Medine’de bile bu kadar güzel bir manzara göremezsin…Başkentlilerin ilk kez tanıştığı
hurma marketinde yalnızca onlarca çeşit hurma yok. Hurmanın yan ürünleri de burada satışa
sunulmuş…” şeklindeki ifadeler ve yer yer ekrana gelen “Hacıbey Hurma” levhasına ilişkin
görüntülerle, Hacıbey Hurma Ürünleri Ltd. Şti. adlı firmanın örtülü reklamının yapıldığı
tespit edilmiş olup,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş. hakkında anılan örtülü
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3) 2008/170- Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.’ye ait Vatan adlı gazetenin
25.06.2007 tarihli nüshasında yayımlanan “İnatçı İçki Bir Tek Rakı Kaldı Dedi, Aromalı Light
Rakı Yaptı” başlıklı yazıda yer alan; “Henüz Türkiye’de yaygın olmayan alkopops tarzı hafif
alkollü içkide ilk yatırımı Sezgin YILDIZHAN, Drinqa markası ile yaptı…Dünyada inatçı ve
gelenekçi içki olarak bir tek rakı kaldı.” Diyen Yıldızhan, bu yeni içkiyi özellikle kadınların
çok seveceğini söylüyor…” şeklindeki ifadeler ile “Drinqa” markalı içeceklerin örtülü
reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. hakkında ulusal düzeyde
(59.192 YTL) idari para ve anılan örtülü reklamları durdurma cezaları verilmesine karar
verilmiştir.
4) 2008/276- Ömer Kara Gazetecilik Yayımcılık Matbaa ve Dağ. İşl.’ne ait “Konya
Postası” adlı gazetenin 31.12.2007 tarihli nüshasında yayımlanan “Konya’da ilkler Adır
Tıpta” başlıklı haberde yer alan ifadeler ile “Özel Adır Tıp Üroloji Merkezi” adlı sağlık
kuruluşunun örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, Ömer Kara Gazetecilik Yayımcılık Matbaa ve Dağ. İşl. hakkında
yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan örtülü reklamları durdurma cezaları
verilmesine karar verilmiştir.
16
5) 2008/275- Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.’ye ait “Yeni
Asır” adlı gazetenin 19.12.2007 tarihli nüshasında yayımlanan “1 yıl içinde 100 doğum 550
ameliyat yaptılar” başlıklı yazıda yer alan; “İzmir Göztepe’de geçen sene açılan Özel
Dramalı İlgi Cerrahi Tıp Merkezi, 14 uzman hekim ve 35 personelle hastaların hizmetinde.
Sağlık ilgi ister sloganıyla Göztepe’de 1 yıldır hizmet veren merkez, Cem Güçlü önderliğinde
genel cerrahi, kadın hatalıkları, doğum, üroloji, kulak, burun, boğaz, ortopedi, ve
travmatoloji ameliyatlarında hastaların aradığı adres oldu…” şeklindeki ifadeler ile “Özel
Dramalı İlgi Cerrahi Tıp Merkezi” adlı sağlık kuruluşunun örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. hakkında
yerel düzeyde (5.919 YTL) idari para ve anılan örtülü reklamları durdurma cezaları
verilmesine,
Diğer taraftan, adı geçen firmaya ait “Yeni Asır” adlı gazetenin 30.01.2007 tarihli
nüshasının “Sarmaşık” adlı ekinde yayımlanan “Artık iğnesiz de güzelleşebilirsiniz” başlıklı
haberde “Form Club SPA” adlı kuruluşun örtülü reklamının yapılması nedeniyle Reklam
Kurulu’nun 12.06.2007 tarih ve 141 sayılı toplantısında firma hakkında idari para cezası
verilmesi, bu itibarla söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077
sayılı Kanun'un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin
bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının
iki kat (5.919 x 2=11.838 YTL) uygulanmasına karar verilmiştir.
6) 2008/224- Doğan Gazetecilik A.Ş.’ye ait “Milliyet” adlı gazetenin 19.08.2007
tarihli nüshasının “Milliyet Pazar” adlı ekinde yayımlanan “Yeni Üzümler Yeni Lezzetler”
başlıklı yazıda yer alan; “Yeni ithal edilen Carmenere’ler, Şili’nin en ünlü üreticisi Cocha y
Toro’nun Sunrise ve Frontera serilerinden…Umarız, uluslar arası üzümlerden yapılma iyi
kırmızı şarap denince Cabernet, Merlot ve Şiraz’ı aklına getiren şarapseverlerimiz, bu yeni
lezzetleri keşfetmeye açık davranırlar, restoranlarımız kavlarında bu ilginç tatlara yer
açarlar…” şeklindeki ifadeler ve söz konusu iki şaraba ait şişelerin görsellerinin yazının orta
bölümüne yerleştirilmesi suretiyle “Sunrise” ve “Frontera” markalarının örtülü reklamının
yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, Doğan Gazetecilik A.Ş. hakkında anılan örtülü reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
7) 2007/450- DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.’ye ait “Kanal D” isimli
televizyon kanalında yayınlanan 28.06.2007 tarihli “Ana Haber Bülteni” programında;
İstanbul Bakırköy’de açılan “Özel Ethica İncirli Hastanesi” adlı sağlık kuruluşunun açılış
törenine ilişkin görüntülere yer verildiği, haber sunumunda; ethica kelimesinin Latince’de
“etik, ahlaki..” manalarına gelen bir kelime olduğu, bu hastanenin de etik değerlere önem
veren bir sağlık kuruluşu olduğu şeklinde ifadelere yer verildiği, haber süresince ekranda yer
alan alt yazıda “Etik Hastane” ibaresinin kullanıldığı tespit edilmiş olup, anılan haberde yer
alan ifade ve görüntüler ile “Özel Ethica İncirli Hastanesi” adlı sağlık kuruluşunun açıkça
reklam olduğu belirtilmeksizin örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. hakkında ulusal düzeyde
17
(59.192 YTL) idari para ve anılan örtülü reklamları durdurma cezaları verilmesine karar
verilmiştir.
8) 2008/29- AİDA Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.’ye ait Ankara Magazine adlı
derginin Ekim 2007 tarihli nüshasında yayımlanan “Sınav Stresi Yavaştan Başladı Bile…”
başlıklı yazıda; öğrencilerin sınav stresinin konu edildiği, bu konuya ilişkin olarak hangi
besinlerin beynin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğu hakkında bilgiler verildiği ve sınav
öncesi strese karşı neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı, ancak bilgileri veren Ferin
BATMAN’a ilişkin olarak, elektronik posta adresi ve “REFORM Beslenme Hastalıkları ve
Diyet Danışma Merkezi. Tel:468 8302” şeklinde iletişim bilgilerine yer verildiği tespit
edilmiş olup, bu suretle adı geçen diyetisyen ve merkezin açıkça reklam olduğu
belirtilmeksizin örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, AİDA Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. hakkında anılan örtülü
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
9) 2008/30- AİDA Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.’ye ait Ankara Magazine adlı
derginin Ekim 2007 tarihli nüshasında yayımlanan “Bugünün Dişini Yarına
Bırakmayalım…Çocuk Diş Hekimliği” başlıklı yazıda; çocukların diş sağlığı ve çocuk diş
hekimliği hakkında bilgiler verildiği, ancak bilgileri veren Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI’ya
ilişkin olarak da, “Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI, Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi ve
İmplantoloji Uzmanı, Dentafine Dental Health&Implants, Tunalı Hilmi Cad. Bilir Sok. 6/7
Kavaklıdere…” şeklinde iletişim bilgilerinin verildiği ve “Dentafine Dental
Health&Implants” adlı sağlık kuruluşunun logosunun kullanıldığı tespit edilmiş olup, anılan
yazıda “Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI” nın ve “Dentafine Dental Health & Implants” adlı
sağlık kuruluşunun açıkça reklam olduğu belirtilmeksizin örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, AİDA Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. hakkında anılan örtülü
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
IX- DİĞER
1) 2008/200- Hatice ERDOĞAN sahipliğindeki “Esilah Av Malzemeleri” adlı
müesseseye ait “www.esilah.com” adresli internet sitesinde, birçok kuru sıkı tabanca
markasına, fiyatına, resmine ve üretici firmaların adlarına yer verildiği tespit edilmiş olup, söz
konusu tanıtımların Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun’a uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Hatice ERDOĞAN - Esilah Av Malzemeleri
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2008/173- Benckiser Temizlik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait “Vanish
Kosla Max” marka ürüne ilişkin çeşitli mecralarda yayınlanan ve Reklam Kurulu’nun
13.05.2008 tarihli ve 152 sayılı toplantısında “üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası” verilen
18
reklamlarda kullanılan; “Ağır kimyasallar içeren profesyonel leke çıkarıcılarla
çamaşırlarınızı riske atmayın. Üzerinde profesyonel yazan ürünleri almıyoruz. Profesyonel
ürünlerle kumaşlarınıza zarar vermeyin. Şimdi marketlerde de görebileceğiniz bazı
profesyonel ürünler var ve (…) ağır kimyasallar içeriyorlar. Kıyafetlerinizi profesyonel
ürünlerle riske atmayın.” şeklindeki ifadeler ve görüntüler ile piyasada “Profesyonel”
ibaresini kullanan diğer markaların kötülendiğine ve bunlar aleyhine haksız rekabete neden
olunduğuna,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Benckiser Temizlik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (60.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma
cezaları verilmesine karar verilmiştir.
3) 2008/176- Şahika Boya ve Kimya Sanayi İnşaat Malzemeleri ve Taahhüt Doğalgaz
ve Mühendislik Hizmetleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi A.Ş.’ye ait olup, 2007 yılı
içerisinde “Doğu TV” isimli televizyon kanalında yayınlanan reklamlarda; “Çanakkale
Seramik Bölge Bayii” ibaresinin kullanılmasına rağmen “Kale Holding A.Ş.” ile adı geçen
şirket arasında yalnızca yetkili satıcılık sözleşmesinin bulunduğu tespit edilmiş olup,
reklamlarda “Bölge Bayii” sıfatı kullanılarak, şirketin söz konusu bölgede satış yapan diğer
bayilerden daha yetkili olduğu şeklinde bir izlenim yaratılmaya çalışıldığına, bu suretle de
bahsi geçen reklamların aldatıcı ve dürüst rekabet ilkelerini ihlal edici nitelikte olduğuna,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Şahika Boya ve Kimya Sanayi İnşaat Malzemeleri ve
Taahhüt Doğalgaz ve Mühendislik Hizmetleri Nakliye Gıda İthalat İhracat Sanayi A.Ş.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
4) 2008/175- Stargas Polaris LPG Enj. Oto Gaz Sistemleri Ltd. Şti.’ne ait tanıtım
broşürlerinde yer alan; “Zavoli Enjeksiyonlu Otogaz Sistemleri yakıtta %50 tasarruf sağladığı
gibi sistemin kesinlikle koku yapmaması ve arıza lambasının yanmaması da sistemin
rakiplerine göre en büyük avantajıdır.” ve “PAN enjektörler (…) 100.000 km garantili tek
LPG enjektörü” şeklindeki ifadelerin tüketicileri aldatıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle söz
konusu broşür reklamlarının Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına
Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Stargas Polaris LPG Enj. Oto Gaz Sistemleri Ltd. Şti.
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
5) 2007/388- Güney Erotic Shop Fantezi Ürünler Satış Merkezi’ne ait, cinsel fantezi
ürünlerinin tanıtımına yönelik “Güney Erotic Shop” başlıklı el ilanlarının, çocukların ve
gençlerin, fiziksel ve ruhsal sağlığını ve gelişimini kötü yönde etkileyebilecek ve insan sağlığı
açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilecek unsurları ihtiva ettiğine; içeriğinde yer verilen
“geciktirici sprey krem’’, “aşk damlası’’, “ereksiyon hapı’’, “ereksiyon spreyi’’, “penis
büyütücü krem’’, “vajina kremi’’, “mega pomp (penis büyütücü)’’ gibi ürünlerin tedavi edici
ilaç izlenimini uyandıracak biçimde tanıtımının yapıldığına, dolayısıyla söz konusu ilanların
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun
olmadığına,
19
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Güney Erotic Shop Fantezi Ürünler Satış Merkezi
hakkında yerel düzeyde (6.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine karar verilmiştir.
6) 2008/172- Granist İstanbul Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait olup 07.04.2008
ve 30.04.2008 tarihleri arasında çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda yer
alan ifade ve görüntüler ile Türkiye’de faaliyet gösteren tekstil ve elektronik sektörleri ile
reklama konu granit sektörü arasında dürüst rekabet ilkelerine aykırı olarak karşılaştırma
yapılarak, tekstil ve elektronik sektörünün kalitesiz ve pahalı üretim yaptığı ve bu sektörlerin
Uzak Doğulular tarafından ele geçirildiği algısı yaratıldığı kanaatine varılmış olup, söz
konusu reklamların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Granist İstanbul Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hakkında ulusal düzeyde (60.000 YTL) idari para ve anılan reklamları durdurma
cezaları verilmesine karar verilmiştir.
7) 2008/185- Satı İNAN sahipliğindeki “Tunalı Biorezonans Sigara Bırakma Merkezi”
adlı müesseseye ait tanıtım broşürleri ve “www.tunalibiorezonans.com” adresli internet
sitesinde yer alan “biorezonans sigara bırakma yöntemi”ne ilişkin tanıtımlarla ilgili olarak,
Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, tıbbi bir tedavi yöntemi olmayan
ve Bakanlıkça tedavi amaçlı izin verilmeyen söz konusu yöntem ile tek seansta sigara
bırakılabileceği, çeşitli hastalıkların tedavi edilebileceği izlenimin uyandırıldığına, bu haliyle
tanıtımların yanıltıcı nitelikte olduğuna; diğer taraftan, tanıtımlarda “alerjik egzama, kronik
gastrit, omurga incinmesi” gibi hastalıkları tedavi edilen hastaların hikayelerine ve hastalık
öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği gerekçesiyle söz konusu tanıtımların Ticari
Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Satı İNAN - Tunalı Biorezonans Sigara Bırakma
Merkezi hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
8) 2008/186- Zerrin ÖZGENÇ sahipliğindeki “Ankara Biorezonans Sigara Bırakma
Merkezi” adlı müesseseye ait “www.sigarabirakin.com” ve “www.ankarabiorezonans.com”
adresli internet sitelerinde yer alan “biorezonans sigara bırakma yöntemi”ne ilişkin
tanıtımlarla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, tıbbi bir
tedavi yöntemi olmayan ve Bakanlıkça tedavi amaçlı izin verilmeyen söz konusu yöntem ile
tek seansta sigara bırakılabileceği, çeşitli hastalıkların tedavi edilebileceği izlenimin
uyandırıldığına, bu haliyle tanıtımların yanıltıcı nitelikte olduğuna; diğer taraftan, tanıtımlarda
“panik atak, astım, alerji, egzama, ülser” gibi hastalıkları tedavi edilen hastaların
hikayelerine ve hastalık öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği gerekçesiyle söz konusu
tanıtımların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik’e uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Zerrin ÖZGENÇ - Ankara Biorezonans Sigara
20
Bırakma Merkezi hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
9) 2008/193- Berk Dental Diş Malz. Sigara Bıraktırma Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne
ait “www.biorezonanssigara.com” adresli internet sitesinde yer alan “biorezonans sigara
bırakma yöntemi”ne ilişkin tanıtımlarla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri de dikkate
alınmak suretiyle, tıbbi bir tedavi yöntemi olmayan ve Bakanlıkça tedavi amaçlı izin
verilmeyen söz konusu yöntem ile tek seansta sigara bırakılabileceği izlenimin
uyandırıldığına, bu haliyle tanıtımların yanıltıcı nitelikte olduğuna,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi
hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Berk Dental Diş Malz. Sigara Bıraktırma Paz. San.
ve Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
21
Download