REKLAM KURULU

advertisement
REKLAM KURULU
12.01.2010 TARİHİNDE 172’İNCİ TOPLANTISINI YAPTI.
REKLAM KURULU’NUN 12.01.2010 TARİHLİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN
DOSYALARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
İLETİŞİM HİZMETLERİ
1) 2009/835- Edirne İlinde faaliyette bulunan Özgür İletişim adlı müesseseye ait
“Numarasını Vodafone’a taşıyan herkese 1500 kontör hediye.” başlıklı reklamda; numarasını
Vodafone’a taşıyan abonelere 1500 kontör hediye edileceği vaat edilmiş olup, Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş.’nin görüşleri de dikkate alınarak, bahsedilen hediye konuşma
avantajının gerçekte 1500 dakika olduğu, bunun ise 1500 değil 300 kontöre tekabül ettiğinin
anlaşılması nedeniyle söz konusu reklamın tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla
da Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Özgür İletişim hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
2) 2009/842- Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş.’ye ait olup
09.09.2009–31.10.2009 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Dört
Dörtlük Kampanya” başlıklı reklamlarda; “Kablo TV’den dört dörtlük kampanya. Fiber
internet Uydunet var, kurulum ücreti yok. Sinema TV’li 90 kanallı Teledünya var, kurulum
ücreti yine yok. Üstelik Uydunet kablo modemle, Teledünya Set Top Box da hediye! Hemen
126’yı arayın bu fırsatı kaçırmayın!” ifadelerinin yer aldığı, ancak söz konusu hizmetlerin
sunulabilmesi için “kablo tv” bağlantısının gerekli olduğu ve “kablo tv” hizmetinin kurulması
için ücret alınacağı bilgilerine hiçbir şekilde yer verilmediği tespit edilmiş olup, söz konusu
reklamların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla da Ticari Reklam ve İlanlara
İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Türksat Uydu Haberleşme Kablo Tv ve İşletme A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3) 2009/841- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait olup Ekim 2009 tarihinde muhtelif
televizyon kanallarında yayınlanan “Her Yöne” isimli reklamlarda; 1200 dakika kullanım
hakkı veren 69 TL bedelindeki “Her Yöne 1200” isimli tarifenin, diğer operatörlerin muadil
olmayan tarifeleri ile ispatı olmaksızın ve tarife bilgileri verilmeden karşılaştırılmasına ve
diğer operatör abonelerinin benzer konuşma süreleri için yaklaşık 500 TL tutarında fatura
ödeyeceklerinin ileri sürülmesine rağmen, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait “Herkesle
600” isimli tarifenin “79 TL” ücret karşılığında Turkcell içi 5000 dakika ve diğer yönlere
1000 dakika, toplamda 6000 dakika konuşma imkanı sunduğunun; Vodafone
Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait “Cep Limitsiz 750” isimli tarifenin de 50 TL ücret
karşılığında şebeke içi ve sabit hatlarla limitsiz ve diğer operatörlerle 750 dakika konuşma
imkanı sunduğunun anlaşılması nedeniyle, söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve
diğer operatörleri kötüleme suretiyle haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğuna, dolayısıyla
da Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (67.200 TL) idari para ve
anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, aynı firmaya ait olup 2008 yılının Kasım ve Aralık aylarında
yayımlanan, “Avealılar ayda 12,5 YTL’ye sınırsız konuşun.” başlıklı reklamların, 4077 sayılı
Kanunun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Reklam Kurulu'nun 10.02.2009
tarihli ve 161 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu
fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun değişik 25’inci
maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde
iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (67.200 x 2 = 134.400 TL)
uygulanmasına karar verilmiştir.
4) 2010/3- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait olup 2009 yılı içerisinde yayınlanan
“Türkiye Avea’ya geçiyor. Sen nerdesin?” açık hava reklamlarında; “Türkiye’nin en çok
tercih edilen, en çok konuşturan operatörü. Kaynak: GSM operatörlerinin 2009 yılı ilk çeyrek
açıklamaları” ifadelerinin yer aldığı görülmüş olup, “Türkiye’nin en çok tercih edilen, en çok
konuşturan operatörü” şeklindeki iddiaların doğru olabilmesi için 2009 yılının ilk çeyrek
döneminde AVEA’ya katılan yeni abone sayısının en fazla olmasının yeterli olmadığı ve
toplam abone sayısı, toplam konuşma süresi, abone başına düşen konuşma süresi gibi
kategorilerde de en fazla rakamsal ve oransal değerlere sahip olunması gerektiği; ayrıca firma
tarafından, 2009 yılının ilk çeyreğinde yalnızca abone başına düşen konuşma süresinin baz
alınarak bir karşılaştırma yapılmasının ve “Türkiye’nin en çok konuşturan operatörü”
ifadesinin kullanılmasının da, ancak üç ay gibi kısa bir süre için geçerli olan ve her dönem
değişkenlik gösterebilen verilerle yeterli olmadığı gerekçeleriyle söz konusu reklamlarda yer
alan ifadelerin tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna ve dürüst rekabet ilkelerine
uygun olmadığına, dolayısıyla da Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama
Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yerel düzeyde (6.720 TL) idari para ve
anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, aynı firmaya ait olup 2008 yılının Kasım ve Aralık aylarında
yayımlanan, “Avealılar ayda 12,5 YTL’ye sınırsız konuşun.” başlıklı reklamların, 4077 sayılı
Kanunun ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Reklam Kurulu'nun 10.02.2009
tarihli ve 161 sayılı toplantısında, firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu
fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun değişik 25’inci
maddesinin son fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde
iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (6.720 x 2 = 13.440 TL)
uygulanmasına karar verilmiştir.
5) 2010/4- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Nokia Komünikasyon A.Ş.’ye ait
olup 08.05.2009 – 31.07.2009 tarihleri arasında muhtelif televizyon kanallarında
“Turkcell’liler 3G’ye Hazırlanıyor” sloganıyla ve üçüncü nesil telekomünikasyon
hizmetlerinin sunulmaya başlama tarihinden önce yayınlanan reklamlarda; “3G uyumlu Nokia
E63 şimdi Turkcell farkıyla satışta.” ifadeleriyle söz konusu ürünün 3G uyumlu olduğunun
belirtilmesine ve 3G teknolojisinin getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesinin de
görüntülü görüşme imkanı olmasına rağmen; “Nokia E63” model cep telefonunun önyüzünde
kamera bulunmaması nedeniyle görüntülü görüşme yapılamadığı tespit edilmiş olup, konuyla
ilgili yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ve bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığı
kanaatiyle söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna,
dolayısıyla da Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Nokia Komünikasyon A.Ş. hakkında ayrı ayrı
olmak üzere anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
ÖRTÜLÜ REKLAM
1) 2009/731- Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Reklam
A.Ş.’ye ait “Kanal B” adlı televizyon kanalında 07.03.2009 tarihinde yayınlanan
“Tükenmeden Tüketmek” adlı programda; “Açkar” marka süt ürünlerinden “Açkar Yoğurt”
ve “Açkar Ayran” adlı ürünlerin ambalajlarına firma logoları görünecek bir biçimde stüdyo
dekorunda yer verilmesi, bazı yerlerde söz konusu ürünlere yakın çekim yapılması ve marka
ve logonun daha görünür bir hale gelmesinin sağlanması, stüdyo çekimleri dışında yayına
dahil edilmiş olan söz konusu firmanın fabrikasında gerçekleştirilen çekimlerde de aynı
şekilde, anılan ürün ambalajlarının yakın çekimde sergilenmesi suretiyle “Açkar” ürünlerinin
örtülü reklamının yapıldığına
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Başkent
Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Reklam A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2009/830- DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.’ye ait “Kanal D” adlı
televizyon kanalında 09.09.2009 tarihinde yayınlanan “Ana Haber Bülteni” isimli programda,
muhabir ile gerçekleştirilen canlı bir bağlantıyla ilgili olarak sunucu Mehmet Ali BİRAND
tarafından, söz konusu bağlantının 3G altyapısı ile sağlandığına, bunun ilk defa
yapılabildiğine ve Vodafone tarafından sağlanan bir hat ile gerçekleştirilebildiğine yönelik
ifadeler kullanıldığı tespit edilmiş olup, anılan haber yayınında “Vodafone” markasının örtülü
reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, DTV
Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (67.200 TL) idari para ve
anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, yine aynı televizyon kanalında 02.05.2009 tarihinde yayınlanan
“Kavak Yelleri” isimli televizyon dizisinde “Eti Cin” markalı ürünün örtülü reklamının
yapılmasıyla ilgili olarak, Reklam Kurulu’nun 11.08.2009 tarih ve 167 sayılı toplantısında
firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde tekrar
edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanun'un değişik 25’inci maddesinin son fıkrasında yer
alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü
uyarınca idari para cezasının iki kat (67.200 x 2 = 134.400 TL) uygulanmasına karar
verilmiştir.
3) 2009/498- Haber Aktif Medya İletişim Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’ye ait www.aktifhaber.com adresli internet sitesinde 12.06.2009 tarihinde yayımlanan
“Muhteşem Elektrik Tasarruf Cihazı” başlıklı yazıda; “Sakarya’da yaşayan elektrik ustası
Mevlüt Batmaz’ın icat ettiği elektrik tasarruf cihazı, elektrik tüketiminde yüzde 25 tasarruf
sağlıyor. Cihazı kullanan vatandaşlar da gelen düşük elektrik faturası nedeniyle oldukça
memnun. Türk mucitleri her geçen gün yeni bir alet icat ediyor. Bunlardan biri de Sakarya’da
yaşayan elektrik ustası Mevlüt Batmaz (35). Yüksek elektrik faturalarından bıkan Mevlüt
Batmaz, bir gazetede reklamını gördüğü faz koruma cihazını elektrik tasarruf cihazına
dönüştürme kararı aldı. Batmaz, yoğun çalışmaların ardından yüzde 25 tasarruf sağlayan
Tafazko adını verdiği elektrik tasarruf cihazını yaptı. Tafazkonun patentini de alan elektrik
ustası, cihazını ülke geneline satmaya başladı. Tasarruf cihazına büyük ilgi olduğunu belirten
Mevlüt Batmaz, “Faz koruma cihazını, enerji tasarruf cihazına dönüştürerek imalata
başladım. Şu an kulanıcılar memnun. Patentini aldım. Her ile kargoyla gönderiyorum.
Cihazım garantilidir. Sorun çıkarsa yenisiyle değiştiriyoruz.” dedi. (…)” ifadelerine yer
verilmek suretiyle “Tafazko” markalı cihazın örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Haber
Aktif Medya İletişim Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
4) 2009/493- Doğan Gazetecilik A.Ş.’ye ait www.milliyet.com.tr adresli internet
sitesinde ve Milliyet Gazetesi’nin 28.03.2009 tarihli nüshasında yayımlanan “Dünya Göz’ün
Krizi Aşma Reçetesi Sağlık Turizmi” başlıklı yazıda Dünyagöz Hastaneler Grubu, 13’üncü
halkası olan Dünyagöz Ankara’yı hizmete açtı. 18 katlı akıllı binada 15.000 metrekare alanda
göz sağlığı hizmeti verecek Ankara Hastanesi için yaklaşık 30 milyon dolarlık harcama
yapıldı. Tüm Anadolu’yu 13 yıllık deneyimi ile tanıştırmayı hedefleyen Dünyagöz Hastaneler
Grubu, Ankara Dünyagöz ile 19 ayrı alt branş ve 230 farklı tedavi yöntemini başkentlilerin
hizmetine sundu. Ankara’nın önemli caddelerinden Tunus Caddesi üzerinde faaliyet gösteren
hastanede, lazer ve genel ameliyathanelerden önemli tetkik cihazlarına kadar tüm donanım
mevcut. Gözün alt branşları için ayrı departmanların bulunduğu hastanede, hastaların yaş
gruplarına ve hastalıklarına özel dizayn edilmiş katlar yer alıyor. Dünyagöz VIP hizmetlerini
Ankara’ya taşıdı. Ankara hastanesinde VIP hizmet almak isteyen hastalar için hasta odaları
ve muayene odaları çeşitli ihtiyaçlara göre dizayn edildi.” ifadelerine ve “Dünya Göz”
logosunun bulunduğu görsellere yer verilmek suretiyle açıkça reklam olduğu belirtilmeksizin
“Dünya Göz Hastanesi”nin örtülü reklamının yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Doğan
Gazetecilik A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (67.200 TL) idari para ve anılan reklamları
durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
5) 2009/844- Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş.’ye ait Sabah Gazetesi’nin
www.sabah.com.tr adresli internet sitesinde 01.04.2009 tarihinde yayınlanan “Rixos, 7 Yıldızlı
Sungate’i 10 Yıl Süreyle İşletecek” başlıklı yazıda yer alan; “Rixos Hotels, Antalya
Beldibi’nde bulunan Sungate Port Royal Otel’in 10 yıllık işletmesini aldı. Rixos Hotels
Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Rixos Hotels olarak, Antalya Beldibi’nde bulunan
Sungate Port Royal Otel’in (…)” vb. ifadeleriyle “Sungate Port Royal” isimli tesisin
bulunduğu yer hakkında da bilgi verilmek suretiyle adı geçen tesisin örtülü reklamının
yapıldığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna,
Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
SAĞLIK
1) 2009/500- İncirli Lazer Epilasyon ve Estetik Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesindeki
Dermacare Güzellik Merkezi’ne ait www.dermacare.com.tr adresli internet sitesinde yer alan;
“…Saç dökülmesini %96,7 durduran ETG teknolojisi tüm dünyadan sonra artık Türkiye’de …
Klinik araştırmalarla bulunan olumlu sonuçlar! 36 hafta boyunca ElectroTrichoGenesis
(ETG) saç teknolojisi uygulananların; saç teli sayımı başlangıç seviyesine göre %66,1
artmıştır. Kontrol grubundaki deneklerde %96,7 oranında saç dökülmesinin durduğu ve
tekrar yeni saç çıktığı gözlenmiştir.” gibi ifadelerin talep yaratmaya yönelik ve sağlık
kuruluşuna ticari görünüm kazandıran ifadeler olması nedeniyle söz konusu tanıtımların
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu
maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren İncirli Lazer Epilasyon ve Estetik Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2009/501- Sezgi Kozmetik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki güzellik
salonuna ait www.optimusbeauty.com adresli internet sitesinde “Işınlı epilasyon” ve “İğneli
epilasyon” başlıklarında yapılan tanıtımlarda hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait
görüntülere yer verilmesi; ayrıca, “ışınlı epilasyon (IPL veya Lazer Epilasyon)” işlemlerinin
de tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında yapılamayacak işlemlerden
olması nedeniyle söz konusu tanıtımların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Sezgi Kozmetik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
3) 2009/502- Medora Özel Sağlık Medikal Malzeme Hizmetleri İnşaat Turizm
Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki Özel Medora Tıp Merkezi’ne ait “Ücretsiz
Sağlık Taraması” başlıklı broşürde yer alan “Ücretsiz Göz Sağlığı ve Kulak Burun Boğaz
Taraması” ifadelerinin talep yaratmaya yönelik ve sağlık kuruluşuna ticari veçhe yükleyen
ifadeler olması nedeniyle inceleme konusu broşürün bilgilendirme ve tanıtım amacını aşan bir
ticari reklam olduğuna, dolayısıyla da Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Medora Özel Sağlık Medikal Malzeme Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Dış
Ticaret Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
4) 2009/805- Lila Beauty Güzellik Salonu’na ait tanıtım broşürlerinde;
“…LaserLighT…Laser technology…Epilasyonda bu teknoloji bu fiyata başka yerde yok!...En
güçlü ve en hızlı Epilasyon cihazı Plasmalite FPL Digital....Epilasyon sisteminin sunduğu
rahat, acısız ve kalıcı güzelleşme ayrıcalığını şimdi “tüm vücut” avantajlı çok özel kampanya
fiyatıyla yaşayın…” gibi ifadelere yer verilerek, tabip tarafından yapılması gereken tıbbi bir
işlem olan “Lazer Epilasyon” işleminin güzellik salonunda yapıldığına yönelik tanıtım
yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 5 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Lila Beauty Güzellik Salonu hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
5) 2009/815- Diş Hekimi Amir RAHİMİ ALAGHA’ya ait www.amiralagha.net
adresli internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanlarda; “Dr. Amir Alagha tarafından
kurulan kliniğimizde bir ekip çalışması yürütülmektedir. Hedefimiz, en iyi kalitede tedaviyi
sunmak, hastalarımızı bekletmeksizin randevu saatlerinde hizmet vermek, hasta ile hekimin
beraber geçirdiği zaman diliminde sakin, mutlu, ve huzurlu bir ortamı paylaşmaktır. İlk
randevu bizimle tanışmanız, merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilmeniz için iyi bir fırsattır.
İlk randevuda kapsamlı bir ortodontik muayene yapılarak ortodontik tedaviye gerek olup
olmadığı, gerekiyorsa ne zaman başlanması gerektiği konusunda size bilgi
verilir…Kliniğimize yapacağınız ilk ziyarette, öncelikli olarak genel bir ağız muayeneniz
yapılarak ortodontik probleminiz değerlendirilecek ve muhtemel tedavi yaklaşımları
konusunda bilgilendirileceksiniz (…) Her hastanın spesifik ihtiyaçları olduğundan, detaylı bir
değerlendirme ve planlama en iyi tedavinin yapılabilmesi için en önemli şarttır …” şeklinde
bilgilendirme ve tanıtım maksadını aşan talep yaratmaya yönelik ve sağlık kuruluşuna ticari
veçhe yükleyen ifadelere ve hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülerine yer
verildiği; ayrıca adı geçen şahsın Muğla ilinin Fethiye ilçesinde serbest diş hekimliği yapıyor
olmasına rağmen anılan internet sitesinde yer alan farklı adreste şahsın hizmet verdiği
bilgisinin yer almasının da tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçeleriyle söz konusu
tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Diş Hekimi Amir RAHİMİ ALAGHA hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
6) 2009/816- Diş Hekimi Tolga HELVACI’ya sahipliğindeki muayenehaneye ait
www.tolgahelvaci.net adresli internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanlarda; “…Dişinizi
Dinleyen Doktor…Estetik Diş Hekimliği Gelişen toplumlarda, estetik anlayışı sürekli
değişmektedir. Günümüzde dişler yüz estetiğinin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri
olarak kabul edilmektedir. Düzgün ve beyaz dişlere sahip olmak için estetik diş hekimliği
tekniklerinden yararlanılabilir. Ortodonti, implantoloji, periodontoloji gibi diğer diş
hekimliği uzmanlık alanları da estetik uygulamaların mükemmele ulaşmasında önemli rol
oynar. …” gibi bilgilendirme ve tanıtım maksadını aşan talep yaratmaya yönelik ve sağlık
kuruluşuna ticari veçhe yükleyen ifadelere yer verildiği gerekçeleriyle söz konusu reklam ve
ilanların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Diş Hekimi Tolga HELVACI hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
7) 2009/817- Diş Hekimi Atilla AKAT’a ait www.ortodontiktedavi.blogspot.com
adresli internet sitesinde yayımlanan tanıtımlarda hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait
görüntülerine yer verildiği gerekçeleriyle söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve İlanlara
İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Diş Hekimi Atilla AKAT hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine
karar verilmiştir.
8) 2009/820- Özel Norm Ağız ve Diş Sağlık Polikliniği (Diş Hekimim Diş Tedavisi
Merkezi)’ne ait www.hekimim.com adresli internet sitesinde yayımlanan reklam ve ilanlarda
yer alan; “…Modern toplumlarda bireyler dişlerinin görünümünü önemserler, hatta
dişlerdeki şekil ve renk bozuklukları kişide psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere
sebep olabilir. Dişhekimliğinde estetik ve restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok renk,
şekil, konum bozuklukları kolaylıkla çözümlenebilmektedir. Renklenmiş dişlerin
beyazlatılması (bleaching), diğer restoratif metotlara kıyasla daha ucuz, pratik ve
zararsızdır… Gülümsemenizdeki küçük bir değişiklik bile, psikolojiniz, insan ilişkileriniz ve
hatta sosyal statünüzde önemli değişikliklere yol açabilecektir…Çağdaş toplumlarda kişiler
dişlerinin görünümünü önemserler, öyle ki dişlerdeki renk ve şekil bozuklukları bireyde
psikolojik rahatsızlıklara kadar varan problemlere neden olabilir. Diş hekimliğinde estetik ve
restoratif maddelerin gelişmesiyle pek çok şekil, renk ve pozisyon bozuklukları rahatlıkla
çözümlenebilmektedir. Gülüş Tasarımı işte burada çok önemli bir işlevi
üstlenmektedir…Kliniklerimizde tüm el aletleri ve tedavi enstrümanları ultrasonik
temizleyicilerle dezenfekte edildikten sonra steril edilir. Sterilize edilemeyen eldiven, maske,
bardak, hasta önlüğü gibi ürünler tek kullanımlıktır, yalnızca bir hastada kullanıldıktan sonra
atılır…” gibi ifadelerin bilgilendirme ve tanıtım maksadını aşan talep yaratmaya yönelik ve
sağlık kuruluşuna ticari veçhe yükleyen ifadeler olduğu; yine aynı tanıtımlarda hastaların
tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülerine yer verildiği ve kuruluşun unvanı, Uygunluk
Belgesi’nde “Özel Norm Ağız ve Diş Sağlık Polikliniği” olarak kayıtlıyken “Diş Hekimim Diş
Tedavi Merkezi” ve “Kliniğimiz” biçiminde tüketicileri yanıltıcı unvanlar kullanıldığı
gerekçeleriyle bahsi geçen tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Özel Norm Ağız ve Diş Sağlık Polikliniği (Diş Hekimim Diş Tedavisi Merkezi)
hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
9) 2009/652- Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. bünyesindeki Batman Medical Park
Hastanesi’ne ait olup 23.03.2009, 24.03.2009, 26.03.2009 ve 27.03.2009 tarihlerinde Batman
Gazetesi’nde yayımlanan reklamlarda yer alan; “Yeşil Kartlıya Her Şey Yarı Yarıya. Medikal
Park Kalitesi Şimdi %50 İndirimli." şeklindeki ifadelerin, sağlık kuruluşuna ticari veçhe
yükleyen ve talep yaratmaya yönelik ifadeler olduğu gerekçeleriyle söz konusu reklamların
Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 60 ncı maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
10) 2009/721- Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olup muhtelif
televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda yer alan; “Yaşama açtı insan gözlerini,
gözleriyle dokundu ilklere, keşfetti dünyayı, yarınlara dikti gözünü, gözlerinde yaşattı aşkı,
yalnızlıkları da, gözlerinde ele verdi kendini mutluydu, kimi zaman hüzünlü, çoğunluk sevgi
doluydu, kuşkuda gezindi gözlerinde, kararlılıkta. İnsanın gözleri, insanın görecekleri var ve
gözlerinize sizin kadar değer verenler var. Dünya Göz Görecek çok şey var. 444 4 469.
www.dunyagoz.com.” şeklindeki ifadelerin sağlık kuruluşuna ticari veçhe yükleyen ve talep
yaratmaya yönelik ifadeler olduğu gerekçeleriyle söz konusu reklamların Özel Hastaneler
Yönetmeliğinin 60 ncı maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (67.200 TL) idari
para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine,
Diğer taraftan, aynı firmaya ait olup, 01.04.2009-15.05.2009 tarihleri arasında
muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan “Körlüğe kadar gidebilen enfeksiyonları, tekrar
eden ameliyatları göze alabilir misiniz?” başlıklı reklamların 4077 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Reklam Kurulu'nun 14.07.2009 tarih ve 166 sayılı
toplantısında firma hakkında idari para cezası verilmiş olup, söz konusu fiilin bir yıl içerisinde
tekrar edilmiş olması nedeniyle, 4077 sayılı Kanunun değişik 25’inci maddesinin son
fıkrasında yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli
uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (67.200 x 2 = 134.400 TL)
uygulanmasına karar verilmiştir.
11) 2009/814- İrfan AKPINAR’a ait www.irfanakpinar.com adresli internet sitesinde
“Ağzınıza layık olmak için uğraşıyoruz. Hastalarımızın sosyal yaşantıda kendilerine
güvenlerinin artmasını sağlayan estetik gülüşleri oluşturabilmek en önemli hedefimizdir.
Toplum, doğru ya da yanlış, insanları –en azından ilk başta- görüntüleri ile değerlendirirler
ve çekici, sağlıklı bir gülüş olumlu bir ilk izlenimde önemli bir rol oynar. Estetik diş hekimliği
yaşlanan bir gülüşü gençleştirmek için çok fazla şey yapabilir. Her ne kadar muayenehanede
yapılan diş beyazlatma, ev kitlerinden daha pahalıysa da diş hekimleri muayenehanede
yapılan beyazlatmayı önermektedir çünkü bu işlemler diş hekiminiz tarafından dikkatlice
kontrol edilebilir. Aslında her durumda eczanelerden satın alınan beyazlatma kitlerine
karşıdırlar. Bunlar dişlerin şekline, diş etlerine, mineye ve ağzınızdaki diğer alanlara hasar
verebilir.” gibi talep yaratmaya yönelik ifadelere ve hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait
görüntülere yer verildiği gerekçeleriyle bahsi geçen tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine ve Ticari Reklam
ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren İrfan AKPINAR hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
12) 2009/813- Group Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.’ye ait
www.groupdent.com adresli internet sitesinde “Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu ve Diş
Hekimi Gamze Gülmüş ve ekibi diş hekimliğinde en son teknolojiyi kullanarak hastalara Ağız,
Diş, Çene sağlığıyla ilgili her türlü hizmeti diğer uzman diş hekimleri ile birlikte Levent
Caddesi'deki binasında sunmaktadır. Polikliniğimiz uzman diş hekimleri ve yetkin personeli
ile en son teknolojileri kullanarak diş hekimliğinin tüm uzmanlık alanlarında hizmet
vermektedir. Polikliniğimizde temizlik ve hijyen koşulları en üst seviyede titizlikle
uygulanmaktadır. Diş hekimine gitmekten korkanlara müjdemiz var. Artık ağrısız, acısız diş
tedavisi olabileceksiniz. Group Dent’de Prof. Dr. Hülya Koçak Berberoğlu ve ekibi diş
hekimliğinde en son teknolojiyi kullanarak ağız, diş ve çene ile ilgili her türlü ameliyatı
yapmaktadır. Operasyonlar, diğer bölümlerden ayrı yapılandırılmış cerrahi biriminde
yapılmakta ve operasyon sonrası özel dinlenme bölümleri tüm konforu içermektedir. (…)”gibi
talep yaratmaya yönelik ifadelere ve “Yazılar” başlığı altında da hastaların tedavi öncesi ve
sonrasına ait görüntülere yer verildiği gerekçeleriyle bahsi geçen tanıtımların Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine
ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Group Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
13) 2009/834- Güldent Diş Kliniği’ne ait www.guldent.com adresli internet sitesinde
“Kliniğimizde "Sağlık Temel Hedefimiz!" sloganı temel kabul edilerek, sterilizasyon kuralları
en üst seviyede uygulanmaktadır. Gelişen teknoloji sürekli takip edilerek dünya
standartlarında koruyucu, tedavi edici ve estetik diş hekimliği hizmetleri sunulmaktadır.
Güldent ağız ve diş sağlığı merkezi; rahat ve huzur verici ortamıyla, güleryüzlü personeliyle,
uzman kadrosuyla siz değerli hastalarımıza hizmet vermekte, daha güzel bir gülümsemeye
sahip olmanızı sağlayarak sizleri daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşama davet etmektedir...”
gibi talep yaratmaya yönelik ifadelere ve hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait görüntülere
yer verildiği gerekçeleriyle bahsi geçen tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine ve Ticari Reklam ve
İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Güldent Diş Kliniği hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
14) 2009/838- Süha SÖNMEZ’e ait www.suhasonmez.com adresli internet sitesinde
yer alan tanıtımlarda; “Süha SÖNMEZ- Medicana Hastanesi ve Ekibimiz” başlığı altında
“İstanbul ve Ankara’da bulunan merkezlerimizde kadın ve erkek kısırlığı, üreme
endokrinolojisi ve jinekolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde seçilmiş deneyimli ekibimizle
hizmet vermekteyiz. Yıllardır merkezimiz çocuk sahibi olmada güçlük çeken hastalarımıza
yardımcı olmaktadır. (…) Medicana Hastanesi Tüp Bebek Merkezi en büyük hayalinizin
gerçekleşeceği yer olarak güvenebileceğiniz bir adrestir.(…)Embriyoloji laboratuarımız
Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup akreditasyon belgesine sahiptir. Bu bağlamda en yeni
teknolojiyi barındırmaktadır. Özellikle hava temizleyici sistemi ile ortamda temiz bir hava
oluşturarak en iyi embriyo kalitesine ulaşmayı mümkün kılmaktadır.” şeklinde ifadeler
kullanıldığı; bu suretle, Medicana Bahçelievler Hastanesi’ne yönlendirme yapılarak, söz
konusu kuruluşun faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve talep yaratılmaya
çalışıldığı, diğer taraftan, anılan internet sitesinde, “aşılama, tüp bebek, mikroenjeksiyon…”
gibi infertilite hastalığına ilişkin tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik ayrıntılı bilgiler
verildiği, ayrıca; söz konusu sitede anılan sağlık hizmetlerine yönelik ayrıntılı açıklamaların
yapıldığı videoların ve yazılı basında yer alan haberlerin yer aldığı tespit edilmiş olup, söz
konusu reklam ve ilanların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Süha SÖNMEZ hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
15) 2009/822- Tibet YILMAZER sahipliğindeki muayenehaneye ait
www.tibetyilmazer.com.tr isimli internet sitesinde yer alan tanıtımlarda; “Lazer Tedavide En
Son Teknoloji” ifadesine ve çeşitli başlıklar altında hasta öncesi ve sonrası görüntü ve
yorumlarına yer verildiği tespit edilmiş olup, bu tanıtımların mevzuatta belirtilen sınırları
aştığı ve haksız rekabete neden olduğu gerekçeleriyle Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren
Tibet YILMAZER hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
16) 2009/823- Özel Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hizm. San. Tic. A.Ş. bünyesindeki
Özel Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ait www.kayseridis.com adresli internet
sitesinde yer alan; “Sağlıklı gülüşler için, insanı ve hayatı başlıca değer kabul eden bir
düşünceyi ilke ediniyoruz. Bu ilke, verdiğimiz ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde referans
noktamızdır. Tüm uzmanlık dallarında çağın gerektirdiği teknolojik imkanları ve uluslar arası
standartları halkımıza sunmak amacımızdır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini; bugün olduğu
gibi yarın da değişsen ve gelişen uluslar arası standartlarda vermek, bu konuda bölgemizde
ve ülkemizde referans merkezi olmaktır.” ifadelerinin talep yaratmaya yönelik ve benzer
kuruluşlar arasında haksız rekabete neden olacak nitelikte olduğu gerekçeleriyle bahsi geçen
tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmeliğin 32 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Özel Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hizm. San. Tic. A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
KİŞİSEL BAKIM ve KOZMETİK
1) 2009/824- Batı Gıda Day. Tük. Mal. ve Spor Malz. Paz. Ltd. Şti.’ye ait “Ellezza
Krem” isimli cilt bakım ürününe ilişkin çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan reklamlarda
yer alan; “Cildi Onarır Yeniler, Korur.”, “Cildi onarmakta, hücreleri yenileyerek yeniden
yapılanmasına yardımcı olmaktadır”, “Çeşitli çatlakların giderilmesine önemli ölçüde etkili
olur.”, “Sizde artık birçok cilt sorunu ile savaşmak istiyorsanız. Bu fırsatı kaçırmayın””
şeklinde ifadelerin, “kozmetik ürün” tanımı aşan tarzda, bahse konu ürünün ilaç gibi
algılanmasına yol açıcı ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte ifadeler olduğuna, dolayısıyla söz
konusu reklamların Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Batı Gıda Day. Tük. Mal. ve Spor Malz. Paz. Ltd. Şti. hakkında ulusal düzeyde
(67.200 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar
verilmiştir.
2) 2009/825- Batı Gıda Day. Tük. Mal. ve Spor Malz. Paz. Ltd. Şti.’ye ait “True
Cover” isimli cilt bakım ürününe ilişkin çeşitli televizyon kanallarında ve
www.homedrom.com adresli internet sitesinde yayınlanan reklamlarda yer alan; “Tüm Cilt
Sorunlarınız İçin Etkili Bir Çözüm.”, “Kızarıklıkları, Sorunlu Ciltleri, Kılcal Damarları,
Gözaltı İzleri, Çilleri, Güneş Lekelerini hatta yaşlılık belirtilerini hızla kapatmaya yardımcı
olur. True Cover ile sadece bir kaç saniyede yüzünüzdeki cilt kusurlarını saklayabilir, aynı
zaman da vücuda uygulanabilirliğiyle mucizeler yaratabilirsiniz”, “Artık saklaması zor olan
cilt kusurlarınızın olduğu tüm bölgelere mükemmel bir rötuş yapmanız mümkün. True
Cover’ın devrim yaratan formülü ile, cildiniz tamamıyla doğal bir görüntüye kavuşurken,
leke, göz altı morlukları, yamalı ve eşit olmayan cilt rengi gibi, yüzdeki yara izleri, rahatsızlık
verici doğum izleri gibi çok daha ciddi cilt sorunlarına kadar birçok kusurunuzu
kapatabilirsiniz.” şeklindeki ifadelerin, anılan üründen beklenen faydanın yeterince
karşılanmadığına yönelik iddialar da göz önünde bulundurularak, “kozmetik ürün” tanımı
aşan tarzda, tüketicileri yanıltıcı nitelikte ifadeler olduğuna, dolayısıyla söz konusu
tanıtımların Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Batı Gıda Day. Tük. Mal. ve Spor Malz. Paz. Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3) 2010/1- Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait “Schwarzkoph Gliss
Oil Nutritive” isimli saç bakım ürünlerine ilişkin olarak “Marie – Claire” dergisinin 2008
Nisan baskısında yayınlanan “Yılların Kırıklarına 2 Haftada Elveda!” başlıklı reklamlarda;
“Yılların Kırıklarına 2 Haftada Elveda! Gliss Oil Nutritive… Kolay kırılan uzun saçlar için
Kırılma Karşıtı Bakım Serisi... Argan ve Shea Yağı içeren özel formülü ile kuru saçlarınızı ve
yıpranmış saç uçlarınızı onarır, kırılmaya karşı güçlendirir. Saç kırıklarını anında azaltır.
%95’e kadar daha az saç kırılması. Yoğun yumuşaklık sağlar. %70’e kadar daha parlak
saçlar.” biçiminde ifadelere yer verildiği; yine aynı reklamda yer alan anılan ürüne ait
ambalajlar üzerinde ise “Saç kırılmasında %95’e varan azalma”, “Saç kırılmasında %95’e
varan azalma”, “Argan ve Shea Yağı %95’e kadar daha az saç kırılması %85’e kadar daha
kolay taranır saçlar.” ve “%100’e kadar daha az saç kırılması - %95’e kadar daha az
çatallaşma” ifadelerinin kullanıldığı görülmüş olup; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik
Kimya Anabilim Dalı’ndan alınan görüşler çerçevesinde, reklamda yer alan “Saç kırıklarını
azaltır.” iddiasına yönelik firma tarafından yapılan çalışmanın İngilizce ve Türkçe
tercümeleri karşılaştırıldığında, Türkçe tercümenin hatalı yapıldığı; İngilizcesi “Anti hair
breakage effect” olan testin “Saç Kopmasına Karşı Etki” olarak tercüme edilmesi gerekirken
“Saç Çatallaşmasına Karşı Test” olarak tercüme edildiği; dolayısıyla yapılan klinik
çalışmaların bilimsel geçerliliğinin bulunmadığı ve “saç çatallaşmasında %100’e varan
azalma” ifadesinin hatalı olarak kullanıldığı; “Üç yılda meydana gelmiş hasarı 2 haftada
onarır.” ibaresi ile ilgili olarak incelenen klinik çalışmaların ise bilimsel geçerliliği
bulunmakla birlikte “%100 saç parlaklığı” elde edilmesi için Gliss Oil Nutritive Şampuan,
Saç Kremi ve Saç Bakım Maskesi olmak üzere üçlü karışımın kullanılması gerektiği; ancak
bu durumun reklamlarda belirtilmediği; ayrıca, reklamda kullanılan “saç kırıklarını anında
azaltır” ve “yoğun yumuşaklık sağlar.” iddialarının da bilimsel çalışmalarla desteklenmediği
gerekçeleriyle söz konusu reklam ve ilanların Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine
uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında ulusal düzeyde (60.000 TL)
idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
4) 2009/836- Assos İlaç ve Kimya Gıda Ürün ve Üret. San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait
“Vitix Gel” markalı ürüne ilişkin olarak www.assospharma.com başta olmak üzere çeşitli
internet sitelerinde yer alan reklamlarda; “kozmetoloji” yerine “dermatoloji” başlığı altında
tanıtım yapıldığı tespit edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’nden alınan görüşler çerçevesinde, bu şekilde tanıtım yapılmasının, kozmetik
ürünlerin “kozmetik tanımı” dışında tedavi edici ibareler ile piyasaya arz edilemeyeceği
nedeniyle tüketicileri yanıltıcı olduğuna; diğer taraftan, Kozmetik Yönetmeliğinin “Tanımlar”
başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “kozmetik ürün” tanımı göz önünde bulundurularak,
reklamlarda; “Vitiligo ve hipopigmentasyon (beyaz renkli lekelerin) tedavisine destek olarak
kullanılmaktadır. Vitiligo veya hipopigmentasyonlu bölgeye uygulanır.” şeklinde kozmetik
tanımına uymayan ve endikasyon belirten ifadelere yer verilmesi suretiyle anılan ürünün ilaç
gibi tanıtımının yapıldığına ve ayrıca bu iddiaları doğrulayan herhangi bir bilimsel çalışmanın
sunulmaması nedeniyle de yanıltıcı olduğuna, dolayısıyla da söz konusu reklam ve ilanların
Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Assos İlaç ve Kimya Gıda Ürün ve Üret. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
5) 2009/837- Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş.’ye ait “Bioxcin”,
“Bioblas” ve “Biomeen” isimli ürünlere ilişkin olarak www.bioblas.com.tr ve
www.biomeen.com adresli internet sitelerinde ve muhtelif televizyon kanallarında yayınlanan
reklamlar ile anılan ürünlere ait ambalajlarda yer alan tanıtımlarda; “Biomeen Şampuan,
güçsüz saç köklerini besler, saç dökülmesini azaltır, saç oluşumunu destekleyen doğal ve
bitkisel formülasyon içerir. (…) Özellikle saç dökülmelerini önlemeye yönelik olarak formüle
edilmiştir. Düzenli kullanımda saç dökülmesini azaltır. Biomeen saç oluşumunu sağlayan
serum güçsüz saç köklerini besler, saç dökülmesini azaltır, saç oluşumunu destekleyen doğal
ve bitkisel formülasyon içerir. (…)Düzenli kullanımda saç dökülmesini azaltır ve saç
oluşumunu sağlar. Biomeen saç şekillendirici krem, güçsüz saç köklerini besler,
formülasyonunda saç dökülmesini azaltan doğal ve bitkisel maddeler vardır. (…)Özellikle saç
dökülmesini engellemeye yönelik olarak formüle edilmiştir. Düzenli kullanımda saç
dökülmesinin azalmasına yardımcı olur. (…) Bioxcin Serum, saç dökülmesi problemi olanlar
ve daha güçlü, dirençli yeni saçlara kavuşmak isteyenler için özel olarak formüle edilmiştir.
İçeriğindeki bitkisel kaynaklı BIOCOMPLEX B11 sayesinde; * Saç dökülmesine karşı
etkilidir. * Yeni saç oluşumunu destekler. * Ölmemiş saç foliküllerini güçlendirir.(…) Bioxcin
Serum. Yapılan klinik testlerde katılımcıların, %90’ının saç dökülmesini önlediği, %80’inin
saç miktarında artış sağladığı gözlenmiştir. Bioxcin Şampuan. Yapılan klinik testler
sonucunda katılımcıların, %70’inin saç dökülmesini önleme, %40’ında saç miktarında artış.
(…) Bioblas Saç Dökülmesine Karşı Şampuan kulanıcılarının; *%70'inde saç dökülmesinin
önlendiği, * %50'sinde saç miktarında artış sağlandığı; Bioblas Saç Dökülmesine Karşı
Şampuan ve Serum kullanıcılarının da; * %80'inde saç dökülmesinin önlendiği, * %70'inde
saç miktarında artış sağlandığı saptanmıştır.” şeklindeki ifadelerde, adı geçen ürünlerin
kozmetik ürünlerin sahip olabileceği niteliklerin çok ötesinde “saç dökülmesi” ve “kellik” gibi
sağlık sorunlarını tedavi edebileceği ve yeni saç oluşumunu sağlayabileceği yönünde kanaat
uyandırılmasının kozmetik ürün tanımına uygun olmadığına ve tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı
nitelikte olduğuna, dolayısıyla söz konusu reklam ve ilanların Kozmetik Yönetmeliğinin 10
uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş. hakkında ulusal düzeyde
(68.678 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar
verilmiştir.
6) 2009/849- SBM Gıda Kozmetik Turizm Ltd. Şti.’ye ait www.yudasatis.net
adresli internet sitesinin 04.12.2009 tarihli görüntülerinde yer alan “Yuda Pilatory” isimli
ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Saçlarınız dökülüyor diye kara kara düşünmeyin, Sağlık
Bakanlığı’ndan onaylı Yuda’yı deneyin” ibareleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı logosunun yer
aldığı, ayrıca “Yuda Pilatory” markalı ürün için Sağlık Bakanlığı’ndan alınan kozmetik
bildirimi kabul belgesinin “onay belgesi” adı altında sunulduğu tespit edilmiş olup, söz
konusu tanıtımların yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren SBM Gıda Kozmetik Turizm Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
7) 2009/850- Sentez Temel İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.’ye ait “Wonderlift”
isimli ürüne ilişkin olarak 08.12.2008 tarihinde “Flash Tv” logolu televizyon kanalında ve
www.homedrom.com adresli internet sitesinin 13.02.2009 tarihli görünümünde yayınlanan
reklamlarda yer alan; “Yüzünüzdeki çizgiler sizi rahatsız mı ediyor? Kendinizi olduğunuzdan
daha mı yaşlı hissediyorsunuz? WonderLift‘le tanışmanızın zamanı geldi demektir.
WonderLift’le dudaklarınızın, alnınızın ve gözlerinizin çevresindeki kırışıklıkları, gözlerinizin
altındaki torbaları estetik ameliyatlara ihtiyaç duymadan azaltabilirsiniz.. Kaz ayaklarına,
kaşlarınızın ortasındaki ve alnınızdaki mimik çizgilerinize, dudaklarınızın çevresindeki sizi
rahatsız eden çizgilere sürün ve sadece 60 saniye bekleyin. Bu kadar kısa bir sürede etkisini
gösteren Wonder Lift‘in yüzünüzde yarattığı gerginliğe, sıkılaştırma etkisine hayran
kalacaksınız. Yapacağınız tek şey; sizi rahatsız eden çizgilere WonderLift’ i uygulamak ve 60
saniye beklemek. Daha sonra aynaya bakın ve farkı görün. Üstelik 8 saate kadar,
olduğunuzdan daha genç görünmenin tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi daha genç, daha
çekici hissetmenizin sırrı WonderLift’de(…)” şeklindeki ifadelerin “kozmetik ürün” tanımı
aşan tarzda tüketicileri yanıltıcı nitelikte ifadeler olduğuna, dolayısıyla söz konusu
tanıtımların Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Sentez Temel İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
8) 2009/840- Sentez Temel İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.’ye ait “Renueé”
isimli ürüne ilişkin olarak 06.04.2009 tarihinde “Kral Tv” logolu televizyon kanalında ve
www.homedrom.com adresli internet sitesinin 13.02.2009 tarihli görünümünde yayınlanan
reklamlarda yer alan; “Renuee doğum sonrası çatlaklara karşı etkinliğini gösterebilen bir
jeldir. Eternelle Pharma tarafından geliştirilen RENUEE ciltteki kolajen liflerinin
yenilenmesine, çatlaklarını giderilmesine, cildin orijinal renk ve yapısına kavuşmasına ve
karnınızın sıkılaşmasına yardımcı olur. Eğer siz de milyonlarca kadın gibi doğum yaptıktan
sonra sarkık bir karın ve gebelik sonrası çatlaklara sahipseniz, Renuee size yardımcı
olacaktır. Bu devrimsel yeni ürün doğum sonrası çatlakları azaltmaya ve zarar gören
bölgeleri yeniden yapılandırmaya yardımcı aktif madde Reestructil içermektedir. Bu aktif
bileşen doğum sonrası çatlakları, kilo değişimleri ve egzersiz sonrasındaki izleri gidermeye
yardımcı olmanın yanı sıra sarkık karnınızın da 6 hafta içinde sıkılaşmasına yardımcı olur
(…) Çatlaklar üzerinde etkili, cildinizi yeniden yapılandırır, mükemmel sonuçlar, etkili,
güvenli, günde iki kez cildinize uygulayın, sadece 6 haftada karnınızı sıkılaştırır, kısa sürede
etkili, cildi yeniler, mükemmel görünüm(…)” şeklindeki ifadelerin “kozmetik ürün” tanımı
aşan tarzda tüketicileri yanıltıcı nitelikte ifadeler olduğuna, dolayısıyla söz konusu
tanıtımların Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Sentez Temel İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
GIDA
1) 2009/821- TSB Hediyelik Eşya Otom. Gıda Tur. San. A.Ş.’ye ait
www.magnarxtr.com adresli internet adresinde yayınlanan “MagnaRX+” isimli gıda
takviyesine ilişkin tanıtımlarda; “Cinsel arzuyu artırmaya yardımcı olur. Cinsel organlara
kan dolaşımını arttırmaya yardımcı olur.Cinsel hormonların üretimini destekler. Sinir
sistemini düzenleyici etkisi vardır.Yoğun olarak yaşanan gençlik ve güçlülük hissi, Cinsel
arzuyu arttırmaya yardımcı olur, cinsel cazibeyi arttırmayı yardımcı olur, Cinsel birleşmede
alınan hazzı arttırmaya yardımcı olur, Cinsel hormonların üretimin destekler, Sinir sistemini
düzenleyici etkisi vardır.”, “Sabahları tok karnına, akşamları tok karnına kullanmanız
doktorlar tarafından üretilir, Sabırlı olun penisinizle böylesi radikal bir değişiklik yapmak
kolay değildir” ifadelerine yer verilerek, “gıda takviyesi” olarak piyasaya sürülen söz konusu
ürünlerin, tıp literatüründe hastalık olarak nitelendirilen ve tabip kontrolü altında tedavi
edilmesi gereken bazı sağlık sorunlarını tedavi ettiği izlenimi verildiğine ve ilaç gibi
tanıtımının yapıldığına, dolayısıyla söz konusu tanıtımların tüketiciler açısından yanıltıcı
olduğuna ve Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 nci
maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren TSB Hediyelik Eşya Otom. Gıda Tur. San. A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
EĞİTİM
1) 2009/847- Formül Eğitim Basım Yayın Turz. İnş. Enerji Elekt. Otom. Teks.
Petr. Gıda Orm. Ürn. Nakl. Makn. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki
Özel Formül Dershanesi’ne ait 2007-2008 öğretim yılına ilişkin broşürlerde yer alan
tanıtımlarda; “%95 ve üzeri başarı gösterenlere bisiklet” ibaresi yer almasına rağmen bu
vaadin ilanda yer almayan bir koşula bağlanarak yerine getirilmediği tespit edilmiş olup, söz
konusu reklamların aldatıcı nitelikte olduğuna ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve
Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Formül Eğitim Basım Yayın Turz. İnş. Enerji Elekt. Otom. Teks. Petr. Gıda Orm.
Ürn. Nakl. Makn. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yerel düzeyde (6.000
TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
2) 2009/826- Hasan Karacan Özel Eğitim Öğretim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd.
Şti. bünyesindeki Özel Karacan Dershaneleri’ne ait olup; 03.09.2009 tarihli Hürriyet
Gazetesi’nin Ankara ekinde yayımlanan “Hedef büyüten mezunlara büyük fırsat!” başlıklı
reklamlarda sınavda dereceye giren öğrencilerin adlarına yer verildiği tespit edilmiş olup, söz
konusu reklamların Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Hasan Karacan Özel Eğitim Öğretim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında
yerel düzeyde (6.720 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine
karar verilmiştir.
3) 2009/829- Yaklaşım Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesindeki “Yaklaşım Kariyer
Merkezi” adlı eğitim kurumuna ait www.yaklasimkariyer.com adresli internet sitesinin
09.10.2009 tarihli görüntüsünde yer alan reklam ve ilanlarda öğrenci adlarına yer verildiği
tespit edilmiş olup, söz konusu reklamların Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci
maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Yaklaşım Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
4) 2009/828- Bel Eğitim Ltd. Şti. bünyesindeki “Wall Street Institute” adlı eğitim
kurumuna ait olup, www.wsi.com.tr adresli internet sitesinde ve 01.03.2009 tarihli Hürriyet
Gazetesi’nin İK ekinde yayımlanan reklam ve ilanlarda öğrenci adlarına yer verildiği tespit
edilmiş olup, söz konusu reklamların Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci
maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Bel Eğitim Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar
verilmiştir.
5) 2009/831- Biltest Dershanecilik ve Yayıncılık Ltd. Şti.’ye ait www.biltest.net
adresli internet sitesinde ve 13.07.2009 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan “Biltest
Dershaneleri Başarı Geleneği 2009 SBS’de Devam Ediyor” başlıklı reklam ve tanıtımlarda
öğrenci adlarına yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu reklamların Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Biltest Dershanecilik ve Yayıncılık Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
6)
2009/832Kültür
Dersanesi
Egitim ve
Tic.Ltd
Şti.’ye
ait
www.kulturdersanesi..com.tr adresli internet sitesinde ve 13.07.2009 tarihli “Akşam” ve
“Sabah” adlı gazetelerde yayımlanan “Kültür’lü Olan Kazanır” başlıklı reklamlarda yer alan;
“ÖSS’de Türkiye 2.si olan Ecem KONUK ve (…) tebrik ederiz…” şeklindeki ifadelerle
öğrenci adlarına yer verildiği tespit edilmiş olup, söz konusu reklamların Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Kültür Dersanesi Egitim ve Tic.Ltd Şti. hakkında anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
TURİZM
1) 2009/833- Aksoğanoğulları Petrol Otom. Nak. San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki
“Malatya Yeni Hotel” adlı tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “iki yıldızlı otel”
olarak belgelendirilmesine rağmen, www.malatyayenihotel.com adresli internet sitesinde
“butik otel” olarak tanıtıldığı tespit edilmiş olup, anılan tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve
aldatıcı nitelikte olduğuna ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Aksoğanoğulları Petrol Otom. Nak. San. ve Tic. A.Ş. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
2) 2010/2- Turintaş Turizm, İnşaat, İhracat, İthalat ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki
“MC Arancia Resort Otel” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca “dört yıldızlı otel”
olarak belgelendirilmiş olmasına rağmen, tesise ait www.aranciaresort.com.tr adresli internet
sitesinde belgelendirildiği sınıfından farklı olarak “beş yıldızlı otel” şeklinde tanıtımının
yapıldığı tespit edilmiş olup, anılan tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte
olduğuna ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16
ncı maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Turintaş Turizm, İnşaat, İhracat, İthalat ve Ticaret A.Ş. hakkında anılan
reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3) 2009/846- Ahmet BOZDAĞ sahipliğindeki “Atlanta Hotel” isimli tesisin Kültür ve
Turizm Bakanlığınca belgelendirilmiş bir tesis olmamasına rağmen www.turizmindex.com ve
www.geziyorumlari.com adresli internet sitelerinin 12.06.2009 tarihli görünümlerinde “üç
yıldızlı otel” olarak tanıtımının yapıldığı tespit edilmiş olup, anılan tanıtımların tüketicileri
yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Ahmet BOZDAĞ - Atlanta Hotel hakkında anılan reklamları durdurma cezası
verilmesine karar verilmiştir.
4) 2009/845- İyigün Turizm İşletmecilik Yatırım ve İnşaat Ltd. Şti. bünyesindeki
“Hotel Keban” isimli tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığınca “üç yıldızlı otel” olarak
belgelendirilmiş olmasına rağmen www.hotelkeban.com adresli internet sitesinin 18.01.2009
tarihli görünümünde “dört yıldızlı otel” olarak tanıtımının yapıldığı tespit edilmiş olup, anılan
tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğuna ve Turizm Tesislerinin
Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren İyigün Turizm İşletmecilik Yatırım ve İnşaat Ltd. Şti. hakkında anılan reklamları
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
TEKNOLOJİ
1) 2009/851- Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye ait olup 29.08.2009 ve
13.09.2009 tarihli Sabah Gazetesi’nde yayımlanan “Carrefoursa’dan Haftanın Şok
Fırsatları” başlıklı reklamlarda; iki ya da üç güne kadar indirim imkanı sunan, dolayısıyla 15
günü geçmeyecek şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılan bir kampanya kapsamında tanıtılan
ve indirimli olarak satışa sunulan malların stok miktarlarına yer verilmediği tespit edilmiş
olup, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına
Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma
cezası verilmesine karar verilmiştir.
BANKACILIK HİZMETLERİ
1) 2009/518- Zümrüt AĞIRBAŞ sahipliğindeki “Ağırbaş İkrazat” adlı işletmeye ait
olup 13.07.2009 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan “Gayrimenkul ipoteği karşılığında
% 1,35 faiz oranıyla kısa bir süre için 7 yıllık kredi. Kolay kredinin adresi” başlıklı
tüketicilere yönelik kredi tanıtımlarında kredinin faiz oranlarına yer verilmesine rağmen kredi
kullanımı sırasında aylık faiz oranına ek olarak komisyon, dosya masrafı gibi adlar altında
alınan ilave masraflar ile beraber oluşan, kredinin tüketiciye aylık ve yıllık maliyet oranının
açıkça belirtilmediği tespit edilmiş olup, söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve İlanlara
İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren Zümrüt AĞIRBAŞ - Ağırbaş İkrazat hakkında ulusal düzeyde (67.200 TL) idari
para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
DİĞER
1) 2009/727- “D&M&T Rent A Car” adlı işletmeye ait http://dmtrentacar.com/
adresli internet sitesinin 14.09.2009 tarihli görünümünde yer alan tanıtımlarda; “Müşteri
memnuniyetini ön planda tuttuğumuz, kalabalık prosedürlerden uzak, sınırsız km ve ek kasko
olmadan araç kiralamanın rahatlığını yaşatarak, müşterilerimize ayrıcalıklı ve prestijli bir
hizmet vermeyi ilke ediniyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildiği halde, araç kiralama
sözleşmelerine günlük 150 km. ve aylık 4500 km. sınırı konulduğu tespit edilmiş olup, söz
konusu tanıtımların yanıltıcı nitelikte olduğuna ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve
Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren D&M&T Rent A Car hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine
karar verilmiştir.
2) 2009/848- OCB Bilişim Teknoloji Elektronik Emlak Turizm Taah. San. ve Tic.
Ltd. Şti.’ye ait www.casusbocek.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarda; “Casus
telefon, Telefon dinleme programı, Böcek dinleme cihazları, Gizli cep telefonu dinleme,
Uzaktan telefon dinleme, Dedektif telefon, dinleme cihazı, dedektif ürünler” başlığı altında
“Telefon dinleme programı size ait özel numarayla telefonu araması ile birlikte kullananın
fark edemeyeceği şekilde telefon açılır böylece ortamı dinlemenizi sağlar. Mesafe sınırı
olmadan dünyanın her yerinden telefonun bulunduğu ortamı, görüşmeyi dinleyebilir, sms ile
arama kayıtlarına uzaktan erişebilirsiniz.” şeklinde ifadelere; “Casus Kulaklık, Gizli kulaklık,
Gözükmeyen görünmez telefon kulaklığı, Mikro kulaklık, Kablosuz kulaklık, Dünyanın en
küçük telefon kulaklığı, Mini kulaklık, dedektif kulaklık” başlığı altında; “Dışarıdan hiç fark
edilmeden telefondan dinleme yapabileceğiniz mini gizli kablosuz mikro kulaklık sayesinde
kimsenin fark etmeyeceği biçimde telefondaki görüşmenizi bluetooth üzerinden yapmanızı
sağlayan mükemmel sistemdir.” vb. ifadelere yer verildiği; diğer yandan; aynı firmaya ait
olup, “Keyif Perisi” isimli yayının 16.02.2009 tarihli nüshasında yayımlanan “Dedektif tutma
devri kapandı…” başlıklı ilanda da; “Bazı sorular kafanızı mı kurcalıyor? Yoksa aldatılıyor
musunuz? Çocuğunuzun arkadaş çevresi sizce uygun mu? Personelinize ortağınıza ne kadar
güveniyorsunuz? Telefon dinleme- Ortam dinleme- Sms takibi” ifadelerinin yer aldığı tespit
edilmiş olup söz konusu tanıtımların Anayasanın 20 nci ve 22 nci maddelerine, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 132 nci, 133 üncü, 134 üncü, 135 inci ve 136 ncı maddelerine ve
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun
olmadığına,
Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam
veren OCB Bilişim Teknoloji Elektronik Emlak Turizm Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
hakkında ulusal düzeyde (67.200 TL) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları
verilmesine karar verilmiştir.
Download