Uploaded by User15067

Elektrik Elektronik Yıllık Plan

advertisement
ELAZIĞ BİLİM TEKNİK VE İNOVASYON MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
9. SINIF MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ DERSİ YILLIK DERS PLANI
Ay
Hafta
St.
11.09.2023
15.09.2023
Meslek etiği ve ahilik ile ilgili temel kavramları
2 (meslek etiği, ahilik, ahlak, etik ve vb.) ve ahilik
ilkelerini açıklar.
1.2 Ahilik ve Ahilik İlkeler
Atatürk’ün Milli Eğitime verdiği önem
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Meslek etiği ve ahilik ile ilgili bir problemin olası
2
sebeplerini ve çözüm yollarını araştırır.
1.3 Meslek Etiğine Uygun Problem Çözme
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları ve
2
giderici tedbirleri açıklar.
Öğrenme Birimi 2 / İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
2.1 Kavramlarla Tanışıyoruz: TOD ve İSG’ye Giriş
Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesi
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Bireysel olarak İSG ile ilgili fikirlerini planlayarak
2
kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır.
2.2 Empati Haritası ve Güvenlik Kültürü
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve
2
yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri açıklar.
2.3 İş Kazaları
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları ve
2
giderici tedbirleri açıklar.
2.4 İş Yerinde Sağlık ve Güvenliğini Tehdit Eden
Unsurlar
Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin önemi
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve
2
yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri açıklar.
2.5 İş Yerinde Kaza, Yaralanma ve Yangınlar
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
İSG ile ilgili bir problemin çözümü için uygun
2
prototipi geliştirir.
2.6 Çözüm Fikrini Belirlemek ve Geliştirmek
2.7 İş Sağlığı ve Güvenliğini Güçlendirecek Prototip
Oluşturmak
10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk’ün kişiliği
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Y
L
Ü
L
E
K
02.10.2023
06.10.2023
18.09.2023
22.09.2023
© ŞP 26
25.09.2023
29.09.2023
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
E
Öğrenme Birimi 1 / AHİLİK VE MESLEK ETİĞİ
09.10.2023
13.10.2023
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Meslek etiği ve ahilik ile ilgili temel kavramları
2 (meslek etiği, ahilik, ahlak, etik ve vb.) ve ahilik
ilkelerini açıklar.
16.10.2023
20.10.2023
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara Ulaşma
düzeyi)
23.10.2023
27.10.2023
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ,
ARAÇ VE
GEREÇLER
30.10.2023
03.11.2023
ÖĞRENMEÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI
KONULAR
1.1 Meslek Etiği ve İletişim
M
K
A
S
06.11.2023
10.11.2023
İ
1.YAZILI
SINAVI
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
04.12.2023
08.12.2023
İSG ile ilgili problemin çözümü için farklı veri
2 toplama araçlarından (gözlem, görüşme vb.) uygun
olanını kullanır.
2.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmasını
Raporlamak
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
11.12.2023
15.12.2023
13.11.2023
17.11.2023
20.11.2023
24.11.2023
27.11.2023
01.12.2023
İSG ile ilgili problemin çözümü için geliştirilen
2
prototipi test eder.
Teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm ile ilgili
2
kavramları açıklar.
Öğrenme Birimi 3 / TEKNOLOJİK
GELİŞMELER VE ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM
3.1 Teknoloji Nedir?
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
18.12.2023
22.12.2023
A
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm ile ilgili
2
farklı fikirleri ve düşünceleri dikkate alır.
3.2 İletişim Teknolojileri
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
25.12.2023
29.12.2023
R
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri
2 (günlük tüketim malzemeleri, ulaşım, lojistik vb.)
değerlendirir.
3.3 Otonom Teknolojileri
Atatürk’ün Laiklik ilkesi
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
01.01.2024
05.01.2024
A
İSG ile ilgili problemin çözümü için geliştirilen
2
prototipi test eder.
Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri
2 (günlük tüketim malzemeleri, ulaşım, lojistik vb.)
değerlendirir.
3.4 Yapı Teknolojileri
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
08.01.2024
12.01.2024
M
1. DÖNEM ARA TATİLİ
(13-17 KASIM)
Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri
2 (günlük tüketim malzemeleri, ulaşım, lojistik vb.)
değerlendirir.
3.5 Enerji Teknolojileri
3.6 Endüstriyel Dönüşüm
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
15.01.2024
19.01.2024
I
Teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm ile ilgili
2 problemleri çözer.
3.7 Endüstri Dönemleri
Atatürk’ün Milli Eğitime verdiği önem
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
2.8 Prototipi Test Etmek ve Geri Bildirim Almak
24 Kasım Öğretmenler günü ve önemi
2.9 İş Kazalarındaki Olumsuzluklardan Öğrenmek
L
I
K
O
C
A
K
YARIYIL TATİLİ
(22.01.2024 – 02.02.2024)
2.YAZILI
SINAVI
05.02.2024
09.02.2024
Çevresindeki ve kendi oluşturduğu atıkların farkına
2
vararak geri dönüşüm süreçlerini açıklar.
12.02.2024
16.02.2024
Çevre koruma ile ilgili problemi çözmek için yenilikçi
2
düşünmeyle strateji geliştirir.
19.02.2024
23.02.2024
Çevresindeki ve kendi oluşturduğu atıkların farkına
2
vararak geri dönüşüm süreçlerini açıklar.
26.02.2024
01.03.2024
Ş
2
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
4.3 Okulumuz Atıklarının İncelenmesi
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
4.4 Yeşil Bir Fikrim Var
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Öğrenme Birimi 5 / GİRİŞİMCİ FİKİRLER, İŞ
KURMA VE YÜRÜTME
5.1 Girişimciliğe İlk Adım
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
5.4 Havada Uçuşan Fikirler
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
5.5 Yeni Bir İşletme
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Öğrenme Birimi 4 / ÇEVRE KORUMA
4.1 Bir Dünya Atık
4.2 Çevre Dostu Stratejiler
U
B
Milliyetçilik ilkesi
A
04.03.2024
08.03.2024
11.03.2024
15.03.2024
R
Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturarak bu
2
fikirleri değerlendirir.
18.03.2024
22.03.2024
A
2 Girişimcilikle ilgili temel kavramları açıklar.
Girişimcilik, iş kurma ve yürütme ile ilgili verilen
2
problemin farklı çözüm yollarını araştırır.
25.03.2024
29.03.2024
M
Bireysel olarak çevre koruma ile ilgili fikirlerini
planlayarak kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alır.
Girişimcilik, iş kurma ve yürütme ile ilgili problemin
2 çözümü için farklı bakış açılarını ve olası paydaşları
dikkate alarak neden sonuç ilişkisi kurar.
01.04.2024
05.04.2024
T
Küçük ölçekli bir işletme kurulabilmesi için gerekli
2
olan fizibilite çalışmasının prototipini geliştirir.
5.2 Bir Girişim Hikâyesi
5.3 Fikirden Girişime
18 Mart Çanakkale Zaferi ve önemi
T
S
A
N
2.DÖNEM ARA TATİLİ
(08-12 NİSAN)
08.04.2024
13.04.2024
İ
15.04.2024
19.04.2024
N
2 İşletmenin faaliyet alanını ve kapasitesini açıklar.
5.6 İşletme Ne İş Yapar?
© ŞP 26
1.YAZILI
SINAVI
2 Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
5.8 Yönetim Planı ve Stok Yöntemi
İşletmenin mali kaynaklarını ve finans yönetimi ile
2
ilgili faaliyetlerini planlar.
5.9 Finans Yönetimi ve İnsan Kaynakları
5.10 Sahne Sizin
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Fikrî hak, sınai hak, telif hakkı ve fikir ürünleri
2
kavramlarını açıklar.
Öğrenme Birimi 6 / FİKRÎ VE SINAİ
MÜLKİYET HAKLARI
6.1 Kendi Oyunumuzu Tasarlıyoruz
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
I
Patent ve faydalı model ile ilgili tanımları, hakları ve
2 başvuru süreçlerini açıklar.
6.2 Bu Orijinal mi?
27.05.2024
31.06.2024
Marka ile ilgili tanımları, hakları, başvuru ve tescil
2 sürecini açıklar.
6.3 Logonu Oluştur, Markanı Büyüt!
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
03.05.2024
07.06.2024
H
A
Z
İ
R
A
N
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
Fikrî ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili farklı fikir ve
2 düşünceleri dikkate alır.
6.4 Bu Kimin Fikri?
6.5 Bilginin Kaynağını Biliyorum
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
10.06.2024
14.06.2024
20.05.2024
24.05.2024
S
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
A
Y
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
29.04.2024
03.05.2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
06.05.2024
10.05.2024
22.04.2024
26.04.2024
5.7 Pazarlama Karması
13.05.2024
17.05.2024
M
İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması
2
oluşturur.
Coğrafi işaretler ile ilgili tanımları, hakları ve tescil
2 süreçlerini açıklar.
Anlatım,
soru-cevap
Gösteri,
uygulama
Ders Kitabı,
Modül Kitapları
ve Yardımcı
Kaynaklar
6.6 Bana Bir Yer Söyle, Sana Coğrafi İşaretini
Söyleyeyim
Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesi
2.YAZILI
SINAVI
2577 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Kapsamında Geliştirilen Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programlarına göre hazırlanmıştır.
Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
UYGUNDUR
……./……./2023
Hakan KAMAÇ
Okul Müdürü
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
CEREN DİKİCİ
ÖMER SERTDEMİR
ESRA BAŞ
AYŞE ATICI
SEHER AKBULUT
ŞUAYB DOĞAN
HATUN BATUR
FATMA NUR ÖZTÜRK
Download