Uploaded by User14892

gazi hasan paşa eba slayt

advertisement
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
“Palabıyık” lakabıyla da anılan Hasan Paşa’nın aslen
Kafkasyalı olduğu tahmin edilmektedir. Hasan Paşa,
Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşının devam ettiği
1738’de
Yeniçeri
muharebelere
Ocağı’na
katılarak
kaydoldu
Belgrad’ın
ve
bazı
kuşatılması
sırasında gayret ve cesaretini ispatladı.
Görsel 1: Gazi Hasan Paşa
1
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Hasan Paşa, yiğitlerinin şöhretini duyduğu Cezayir’e gitmek
amacıyla yola çıktığında yabancı bir gemiyi ele geçirmiş ve bu
gemiyle Cezayir’e varmıştır. Cesareti Cezayir dayısı tarafından
takdir edildiği için zapt ettiği gemi kendisine bırakılmış ve bir süre
sonra Tilimsân Sancak Beyliği ona verilmiştir. Fakat şöhretiyle
birlikte muhalifleri de artınca Cezayir’de fazla tutunamamış,
İspanya ve Napoli üzerinden İstanbul’a gelmiştir.
2
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Görsel 2: Osmanlı kalyonu
1761’de kalyon kaptanı olarak Osmanlı donanmasına giren Hasan Paşa
1767’de kapudâne rütbesine kadar yükseldi.
3
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
1768-1774
Osmanlı-Rus
Savaşı’nda
Koyun
Adaları mevkiindeki mücadelede kalyonu batan
Hasan Paşa yaralı olarak kurtarıldı. Ardından
Osmanlı donanması 6 Temmuz 1770’te Çeşme
Limanı’nda imha edildi. Çanakkale Boğazı’na
kadar gelerek durumu hükûmete bildiren Hasan
Görsel 3: Çeşme Limanı Baskını
Paşa, beylerbeyi rütbesiyle mükâfatlandırıldı.
4
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Ruslar, Çeşme faciasından sonra 10 Temmuz 1770’te Limni
Adası’nı işgale başlayınca Hasan Paşa gizlice adaya çıktı.
Düşmek üzere olan kaleyi kurtardı. Bu başarısı nedeniyle gazi
unvanı verilen Hasan Paşa, vezirlik rütbesiyle de kaptanıderya
tayin
edildi.
Fakat
III.
Mustafa’nın
ölümü
üzerine
kaptanıderyalıktan uzaklaştırıldı ve 1773’te Anadolu valiliği
payesiyle Rusçuk Seraskerliğine tayin edildi.
Görsel 4: Osmanlı’da
kaptanıderya
5
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanmasından
sonra ikinci defa kaptanıderyalığa getirilen Hasan
Paşa, on beş yıl gibi uzun bir süre bu mevkide
kalmasının
yanı
sıra
Sultan
I.
Abdülhamid
üzerindeki tesiri sebebiyle devlet idaresinde de
nüfuz sahibi oldu.
Görsel 5: Sultan I. Abdülhamid
6
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Hasan Paşa, Sultan III. Selim tarafından Anadolu valiliği
ve
İsmail
Kalesi
kaptanıderyalıktan
seraskerliğiyle
görevlendirildi
uzaklaştırıldı.
Serasker
ve
olarak
1789’da Rusları, İsmail Kalesi önünde mağlup ederek
sadrazam ve serdâr-ı ekrem tayin edildi. Yaklaşık 4 ay
süren sadrazamlığı sürekli cephede geçen Hasan Paşa,
denizde ve karada pek çok başarı elde etti.
Görsel 6: Sultan III. Selim
7
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Gazi Hasan Paşa, 30 Mart 1790’da Şumnu’da seksen yaşının üstünde
vefat etmiştir. Devlete sadık, gayretli ve sözünü esirgemeyen bir kişi
olan Hasan Paşa, Çeşme Baskını’ndan sonra mahvolan Osmanlı
donanmasını
yeniden
karşılamıştır.
Tersane
teşkil
etmiş,
meydanında
bütün
yaptırdığı
masraflarını
kışla
ile
kendisi
kalyoncu
neferlerini itaat altına almıştır.
8
GAZİ HASAN PAŞA (öl. 1204/1790)
Hasan Paşa, mal varlığını devlet işleri ve hayır eserleri için
harcamıştır. Tersane’deki Kalyoncu Kışlası ve Camisi’nden başka
Vize’de cami, hamam, çeşmelerle Çanakkale ve Şumnu’da tekke;
bugün Truva Harabelerinin bulunduğu yerde bir hisar; Midilli,
İstanköy, Sakız, Limni ve Rodos’ta çeşmeler inşa ettirmiştir.
9
GÖRSEL KAYNAKÇA
•
Görsel 1: Gazi Hasan Paşa heykeli
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-statue-cezayirli-gazi-hasan-pasha-cesme-turkey-algiers-was-ottoman-captain-grand-admiral-grandvizier-general-image34297797 (erişim tarihi: 01.02.2017), (erişim saati: 10.18)
•
Görsel 2: Kosova Kalyonu
https://damyo.msu.edu.tr/sayfalar/tarihce.html (erişim tarihi: 12.02.2023), (erişim saati: 11.28)
•
Görsel 3: Çeşme Limanı Baskını
https://www.the-athenaeum.org/art/display_image.php?id=872671 (erişim tarihi: 01.12.2017), (erişim saati: 11.38)
•
Görsel 4: Kaptanıderya
https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47da-c921-a3d9-e040-e00a18064a99#/?zoom=true (erişim tarihi: 01.12.2017), (erişim saati: 11.38)
•
Görsel 5: Sultan I. Abdülhamid
https://lakeimagesweb.artic.edu/iiif/5d3d0663-a887-4569-6209-36b6616efa96/full/!800,800/0/default.jpg (erişim tarihi: 15.08.2017), (erişim saati: 15.23)
•
Görsel 6: Sultan III. Selim
TSM 17-97-Sultan III. Selim
10
Download