Uploaded by User14430

Yeni Microsoft Word Belgesi

advertisement
Ders kitaplarının(5,6,7 ve 8. sınıf) sayılar öğrenme alanındaki kısımlarında ilişkilendirmenin 1.
kavramlar araası ve 2. günlük hayat ilişkisi olarak nasıl ele alındığını örneklerle, sayfa numarası ve
resimlerle her kitap için ayrı ayrı inceleyiniz. bir rapor halinde yükleyiniz.
Download