Adı, Soyadı TC Kimlik No 1 AHMET ARİF AKINCI 29581030626

advertisement
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ MATEMATİK ANABİLİM DALI İÇİN AÇILAN 1 (bir) ADETÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra
Başvuran Adayın
TC Kimlik No
No Adı, Soyadı
1 AHMET ARİF AKINCI
29581030626
2 GÜLŞEN ULUCAK
42394767800
ALES
Yabancı
Yabancı
Puanı
Dil Puanı ALES %60 Dil %40 Toplam Puan
Sonuç
90,034
76,250
54,02
30,50
84,52 Sınava Girebilir
88,269
72,500
52,96
29,00
81,96 Sınava Girebilir
Cebir ve Sayılar Teorisi Matematik Anabilim Dalı Bilim Jürisi tarafından başvuru evrakları üzerinden yapılan
ÖNDEĞERLENDİRME sonucunda açılan 1 adet kadronun 4 katı kadar aday Toplam Puan değerlerine göre yukarıdan
aşağıya sıralanmıştır.
Cebir ve Sayılar Teorisi anabilim dalı giriş sınavı cuma saat 11 de I blok seminer odasında yapılacak
Giriş Sınavına Alınamaz ise Sebebi
Download