Uploaded by ececeylan330

6-sinif-34-hafta-gunluk-plani-2022-2023

advertisement
2022 / 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI
I.BÖLÜM
Dersin Adı:
Sınıf:
Ünite No-Adı:
Konu:
Önerilen Ders Saati:
II.BÖLÜM
Fen Bilimleri
6.Sınıf
7.Ünite: Elektriğin İletimi
İletken ve Yalıtkan Maddeler
4 Saat
TARİH: 34.HAFTA 29 MAYIS - 02 HAZİRAN 2023
6.7.1.1. Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına
Öğrenci
göre sınıflandırır.
Kazanımları/Hedef ve
6.7.1.2. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda
Davranışlar:
hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar
Ünite Kavramları ve İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları
Sembolleri:
Uygulanacak Yöntem Anlatım, Soru Cevap, Rol Yapma, Grup Çalışması
ve Teknikler:
Kullanılacak Araç –
Gereçler:
Açıklamalar:
Yapılacak Etkinlikler:
Özet:
III.BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme:
Hazırbulunuşluk testleri, gözlem, görüşme formları, yetenek testleri, İzleme /
ünite testleri, uygulama etkinlikleri, otantik görevler, dereceli puanlama
anahtarı, açık uçlu sorular, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç,
kelime ilişkilendirme, öz ve akran değerlendirme, grup değerlendirme,
projeler, gözlem formları vb. tekniklerinde uygun olanları.
IV.BÖLÜM
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi:
V.BÖLÜM
Planın Uygulanmasıyla İlgili Diğer
Açıklamalar:
www.FenEhli.com
......................................
Fen Bilimleri Öğretmeni
............................
Okul Müdürü
Download