Hayvanlar Alemi – Omurgalı Hayvanlar #1

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
52. ADIM
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12
HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR
SORU ÇÖZÜMÜ
Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen
döllenme kendi kendine değil, iki ayrı birey arasında
gerçekleşir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
1. Yassı solucan
A) Yüksek rejenerasyon yetenekleri sayesinde eşeysiz
üreyebilmeleri
Yukarıdaki hayvan gruplarından hangilerinde kapalı kan dolaşımı
görülür?
B) Vücutlarında çok fazla segment bulundurmaları
A) Yalnız 1
C) Her bireyin yumurta ve spermlerinin farklı zamanda
oluşması
B) Yalnız 2
D) Döllenmiş yumurtalarını vücut dışına atabilmeleri
D) 2 ve 3
E) Sindirim, sinir ve boşaltım gibi sistemlere sahip olmaları
E) 1, 2 ve 3
Aşağıdakilerden hangisi halkalı solucanların
özelliklerinden biri değildir?
Halkalı solucanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vücutlarında iki açıklık bulundurma
B) Karada yaşayanları akciğer solunumu yapar.
B) Kendi kendine döllenmeme
C) Halkasal ve boyuna kaslar hareketi sağlar.
C) Bireylerin hem erkek hem dişi eşey hücreleri
oluşturması
D) Toprağın verimini artırırlar.
D) Uzun ve segmentli bir vücuda sahip olmaları
E) Açık kan dolaşımına sahip olma
2. Yuvarlak solucan
3. Halkalı solucan
C) Yalnız 3
A) Sinir sistemleri bulunur.
E) Eşeysiz üreme yapabilirler.
Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvan şubesindeki canlıların
tamamının ortak özelliğidir?
A) Solunumlarını solungaçlarla gerçekleştirme
B) Başkalaşım geçirme
Hayvanlar aleminde toplanan canlıların tümünde;
1. Heterotrof beslenme
2. Kemik doku bulundurma
C) Oksijeni trake boruları ile taşıma
3. Çok hücreli olma
D) Açık kan dolaşımına sahip olma
4. Solunum yapma
E) Sırt tarafında sinir şeritleri bulundurmama
Özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) 1 ve 2
B) 3 ve 4
C) 1, 2 ve 4
Hayvanlar aleminde yer alan bazı canlı grupları şunlardır:
1. Eklem bacaklı
2. Böcek
D) 1, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4
3. Arı
Farklı sınıflarda toplanan omurgasız hayvanların tümünün toplandığı
takson aşağıdakilerden hangisidir?
4. Bal arısı
A) Şube
Bu gruplarda toplanan canlılar, aşağıdakilerin hangisinde ortak özellikleri
az olandan çok olana doğru sıralanmıştır?
B) Takım
A) 1-2-3-4
C) Familya
B) 2-3-4-1
D) Cins
C) 2-4-3-1
E) Tür
D) 3-2-1-4
E) 4-2-3-1
2) Omurgalı Hayvanlar
Omurgaları vardır.
Sinir şeridi sırt bölgesinden geçer.
Kemik ya da kıkırdaktan oluşmuş iç iskelet bulunur.
Embriyonik gelişmelerinin ilk evrelerinde solungaç yarıkları
bulunur. (Solungaç yarığı; gaz alışverişi ve beslenmede rol oynar.)
Gelişmiş doku, organ ve sistemlere sahiptirler.
Kapalı dolaşım görülür. (Kanın kalpten çıktıktan sonra atardamar,
kılcal damar ve toplardamar içerisinde ilerleyerek kalbe geri
döndüğü dolaşımdır. Kalp damar dışına hiçbir zaman çıkmaz.)
Kanlarında hemoglobin taşıdıklarından kanları kırmızıdır.
Suda yaşayanları solungaç, karada yaşayanlarında akciğer
görülür.
Sinir sistemi ve duyu organları gelişmiştir.
Boşaltım bir çift böbrekle yapılır.
Vücutları deri ile örtülüdür.
Omurgalılar balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler
olmak üzere beş sınıfta incelenir.
a) Balıklar
 Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar.
 Vücutları pullarla kaplıdır. (Pulsuz balıklarda vardır.)
Solungaç solunumu yaparlar.
Kalpleri iki odacıklıdır. Kalplerinde daima kirli kan taşırlar.
Kirli kan solungaçlara pompalanır solungaçlarda temizlenerek
oradan tüm vücuda dağıtılır.
Soğukkanlı canlılardır. Vücut sıcaklıkları değişkendir.
Vücut yapıları, pulları, yüzgeç ve kuyrukları sayesinde su
içerisinde rahatça hareket ederler.
İç iskeletlerinin kemik ya da kıkırdaktan oluşması durumuna
göre iki kısımda incelenirler.
a) Balıklar
KIKIRDAKLI BALIKLAR
Kıkırdaktan yapılmış iç iskelete sahiplerdir.
Genellikle tuzlu sularda yaşarlar.
Yüzme keseleri yoktur. Bu nedenle, su içerisinde batmamak için
sürekli hareket etmek zorundadırlar. (Yüzme kesesi: balığın gaz
alışverişine yardım ederek, balığın su içerisinde batmadan
kalmasına yardımcı olan bir yapıdır.)
İç döllenme görülür. (Bazıları yavrularını kalın bir kabuk içerisinde
suya bırakır. Bazıları ise doğurur.)
Duyu organları gelişmiştir.
Kıkırdaklı balıklara ait günümüzde yaşayan 1000 tür saptanmıştır.
ÖRN: köpek balıkları, vatoz ve tırpanalar
a) Balıklar
KEMİKLİ BALIKLAR
Kemikten oluşmuş bir iç iskelete sahiptirler.
Tüm omurgalı hayvanlar içerisinde tür sayısı
en fazla olan gruptur. Günümüzde yaklaşık
30000 türü olduğu saptanmıştır.
Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar.
Yüzme keseleri bulunur.
Dış döllenme dış gelişme görülür. (iç
döllenme görülen kemikli balıklarda vardır.)
Solungaç solunumu yaparlar. Ancak
bazılarında solungaç solunumunun yanında
basit akciğer solunumu da görülebilir.
• ÖRN: Levrek, Ton balığı, Hamsi balığı,
Alabalık…
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards