Uploaded by erdiulutas

have+got+has+got+alıştırma

advertisement
A) Aşağıdaki cümleleri ‘’have got-has got’’ yapısını kullanarak doldurunuz. (OLUMLU)
have got
1. I
a nice room.
has
2. She
a cat.
has
3. Jack
a pet.
have
4. The sisters
has
5. He
an old bike.
have
6. They
a goldfish.
has
7. Emma
8. We
great teachers.
lots of friends.
have
a problem.
have
9. Joe and Philip
has
10. My uncle
a sister.
two cars.
B) Boşlukları ‘’have got-has got’’ yapısını kullanarak doldurunuz. (OLUMSUZ OLARAK)
1. I
have
2. She
3. We
your T-shirt.
has
a workbook.
have
enough money.
has
4. Steve
a brother.
has
5. My brother
6. They
have
7. Mr Jones
8. The boys
9. This car
a TV in his room.
a van.
has
a red jacket.
have
pink pencil cases.
has
10. Tom and Emily
five doors.
have
books on their desk.
C) Have got- has got yapısını kullanarak aşağıdaki cümlelerden soru yapınız. (SORU HALİ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
have
has
have
has
have
has
has
you
he
got
a favourite singer?
a pen in his pencil case?
they
a garden?
she
a yellow bike?
your parents
Ben
a stamp collection?
a green felt tip?
your teacher
a computer in his room?
8.
9.
have
has
we
milk at home?
Anne
10. Where
have
a budgie?
you
your headphones?
CEVAPLAR
A)
1.
2.
3.
4.
I have got a nice room.
She has got a cat.
Jack has got a pet.
The sisters have got great teachers.
5. He has got an old bike.
6. They have got a goldfish.
7. Emma has got lots of friends.
8. We have got a problem.
9. Joe and Philip have got a sister.
10. My uncle has got two cars.
B)
1. I haven't got your T-shirt.
2. She hasn't got a workbook.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
We haven't got enough money.
Steve hasn't got a brother.
My brother hasn't got a TV in his room.
They haven't got a van.
Mr Jones hasn't got a red jacket.
The boys haven't got pink pencil cases.
This car hasn't got five doors.
Not: Burada eğitim içinde ‘’nesneler bir şeye sahip olmaz’’ dediğim için kafanız
karışabilir. Ancak buradaki kullanım farklı ve istisnai bir durumdur. Şöyle
düşünün:
My class has got 20 students – bu olmaz çünkü sınıf öğrenciye sahip olamaz.
This car has a great engine (bu arabanın çok iyi bir motoru var veya bu araba
çok iyi bir motora sahiptir.) Bu tarz kullanımlarda ise hem ‘’have got-has got’’
hem de ‘’there is – there are’’ kalıpları tercih edilebilir. Çünkü araba gerçekten bir
motora sahiptir, bir parçasıdır. Biz Türkçede de bu şekilde kullanımlar yapıyoruz,
bu noktada kafanız karışmasın.
10. Tom and Emily haven't got books on their desk.
C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Have you got a favourite singer?
Has he got a pen in his pencil case?
Have they got a garden?
Has she got a yellow bike?
Have your parents got a stamp collection?
Has Ben got a green felt tip?
Has your teacher got a computer in his room?
Have we got milk at home?
Has Anne got a budgie?
10. Where have you got your headphones?
Download