Uploaded by User11373

demokrasi proje

advertisement
ADI: Mehmet
SOYADI:Aksoy
SINIF:9/c
NO:2231
DERS: İnsan Hakları ve Demokrasi
Kültür nedir?
- Bir toplumun nesilden nesile aktardığı bilgi topluluğudur.
- Kültür toplumdaki bireyleri birbirlerine bağlar.
Kısa kompozisyon:
Her milletin kendine öz kültürü vardır ve sadece kendilerine özgüdür.
Bizim kültürümüz doğduğumuz andan itibaren başlar. Kültür
geçmişten günümüze kadar gelendir. Kültür bizlere saygı, sevgi, ahlak,
konuşmamız, yaşam tarzımız, adetlerimiz kısacası hayatımızın bütünü
de diyebiliriz.
Download