Uploaded by User6832

Yeni Microsoft Word Belgesi

advertisement
Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini
karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.
Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir
Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini sorgular.
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
Download