Uploaded by User10206

U06

advertisement
U9
TOVMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER VE TİCARİ ALACAKLAR
1. HAS ticaret işletmesine ait faaliyetler aşağıda verilmiştir. bu bilgilere göre gerekli yevmiye kayıtlarını ve defteri kebir
kayıtlarını yapınız.
a) 02/01/2001 tarihinde işletme 40.000 TL değerinde malı peşin olarak satın alıyor.(%18 kdv hariç)
b)05/01/2001 tarihinde işletme 25.000 TL değerinde malı peşin olarak satın alıyor.(%18 kdv hariç)
c)10/01/2001 tarihinde işletme 80.000 TL değerinde malı müşteri NAZ CAN a veresiyeli olarak satıyor.(%18 kdv hariç)
d)15/01/2001 tarihinde işletme bankadaki hesabına kasadan 10.000 TL yatırıyor.
e)18/01/2001 tarihinde işletme 60.000 TL değerinde malı müşteri ÖMER KOÇ a çek karşılığı satıyor.(%18 kdv hariç)
f)20/01/2001 tarihinde işletme 40.000 TL değerinde mal satın almış ve mal bedelini bankadaki hesabından
ödemiştir.(%18 kdv hariç)
g) 21.01.2001 tarihinde işletme geçici yatırım amacıyla nominal değeri 3 TL olan 10.000 adet hisse senedini almış ve
bedelini işletmenin banka hesabından ödemiştir.
h)22/01/2001 tarihinde işletme ÖMER KOÇ tan aldığı çeki tahsil ediyor.
ı) 24/01/2001 tarihinde işletme 20.000 TL değerinde mal satın alıyor. Karşılığında çek veriyor.( %18 kdv hariç)
i) 25.01.2001 tarihinde işletme elinde bulunan hisse senetlerinin 3000 adetini 5 TL den peşin olarak satıyor.
J) 26/01/2001 tarihinde işletme 40.000 TL değerinde malı yarısı peşin yarısı senet karşılığı satıyor.(%18 kdv hariç)
k) 28/01/2001 tarihinde işletme 50.000 TL değerinde malı KAYALI firmasına satıyor. Firma mal bedelini işletmenin
bankadaki hesabına yatırıyor.(%18 kdv hariç)
l) 30/01/2001 tarihinde işletme 150 TL değerinde damga pulu satın alıyor
m) 31/01/2001 tarihinde işletme 12.000 TL değerinde mal satıyor. mal bedelinin müşterinin kredi kartından tahsil
ediyor.(%18 kdv hariç)
n) 31.01.2001 tarihinde işletme elinde kalan hisse senetlerinin tamamını 2 TL den peşin olarak satıyor.
o) 31.01.2001 tarihinde işletmemiz YILDIZ AŞ nin çıkarmış olduğu tahvilleri 20.000 TLye alıyor. Ödemeyi işletmenin
banka hesabından yapıyor.
p) 31.01.2001 tarihinde müşteri NAZ CAN işletmemize olan senetsiz(veresiyeli) borcunu ödüyor.
2. YLD ticaret işletmesi 30.03.2001 tarihinde yaptığı kasa sayımında kasada 19.500 TL olduğunu tespit etmiştir. aynı
günün akşamı kasa hesabının defter kaydı ise;
B
100 kasa
A
------------------------------45.000
24.000
şeklindedir. bu durumla ilgili olarak :
a) kasa farkını ve durumu tespit ediniz.
b) işletme kasa farkının nedeni o gün bulamamış ve araştırılmak üzere ilgili hesaplara alınmasına karar vermiştir.
c) yılsonunda kasa farkının nedeni bulunamamıştır.
gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız?
3. BRK ticaret işletmesi 20.12.2001 tarihinde yaptığı kasa sayımında kasada 25.000 TL olduğunu tespit etmiştir. aynı gün
kasa hesabını defter kaydın da ise
B
100 KASA
A
----------------------------------40.000
20.000
gibidir. Buna göre
a) kasa farkını ve durumunu tespit ediniz?
b) kasa farkının nedeni o gün bulunamamış ve araştırılmak üzere ilgili hesaplara alınmasına karar verilmiştir.
c) kasa farkının nedeni müşterinden yapılan tahsilatın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığını tespit etmiş gerekli
düzeltmeyi yapmıştır.
gerekli yevmiye kayıtlarını yapınız?
Download