Uploaded by User10097

verim

advertisement
Kimyasal Tepkimelerde Verim
Kimyasal tepkimeler asla tepkime denkliğindeki gibi birebir yürümez. Yani
ürün oluşturmada bir tepkime %100 verimle gerçekleşmez.
Bir tepkimenin ak ne kadar verimle çalıştığını verim yüzdesi (% Verim) ile
ifade ederiz.
Gerçek Verim
% Verim =
x %100
Kuramsal Verim
KURAMSAL (TEORİK) VERİM: Üretilmesi beklenen ürün miktarıdır. Başka
bir deyişle stokiyometrik olarak hesaplanan ve tepkimeden çıkması
beklenen ürün miktarıdır (kütle olarak).
GERÇEK (DENEYSEL) VERİM : Bir tepkime gerçekleştirildikten sonra
ölçülen ürün miktarıdır (kütle olarak).
Download