Uploaded by User7493

Kalite kontrol

advertisement
Genel Nitelikler ve İş Tanımı
Giriş, proses ve nihai kalite kontrolü yapmak.
Ürünlerin ve üretim proseslerinin ilgili spesifikasyon ve güvenlik standartlarına
uygunluğunu kontrol etmek,
Üretilen ürünlerin teknik resimlerini okuyarak kontrollerini yapmak,
Tedarikçilerden temin edilen hammadde, ekipman veya malzemelerin istenen kalite
standartlarına uygunluğunun kontrolünü yapmak,
Belirlenmiş kalite planlarına göre saha içerisinde ürünleri ve üretimi takip etmek,
Üretimde tespit edilen uygunsuzluk durumunda üretimi durdurmak üzere
yöneticilerden onay almak,
Ürün kalitesi ve üretim prosesinin verimliliğini arttırıcı iyileştirme faaliyetlerinde görev
almak,
Kalite, iş güvenliği, çevre ve yönetim sistemlerinin gerektirdiği tüm uygulamaları üretim
alanında takip etmek
Aranan Nitelikler
Tercihen Kalite Kontrol konusunda deneyimli
Teknik lise veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak
İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
Sorumluluk duygusu yüksek olmak,
Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
Sahada etkin rol alabilecek,
Sonuç odaklı çalışabilmek,
Teknik resim okuma ve anlama yeteneğine sahip olmak.
Download