Uploaded by User7301

EnesHosSusVeHobi

advertisement
Çöpçü Balığı (Corydoras)
Taksonomi
Çöpçü balıkları, Siluriformes (yayıngiller) takımının Callichthyidae
(Kaliktyade) familyasına ait türlerdir. Callichthyidae familyasına
ait 161 tür olduğu bildirilmekte ve bu türlerin 130 tanesini
oluşturan Corydoras türleri de familyanın en büyük grubunu teşkil
etmektedir.
Siluriformes, kemikli balıklar üst sınıfına ait, 34 familyayı ve
dünyaca 2400 balık türünü kapsayan bir balık takımıdır.
Siluriformes balıkları genelde yassı yapılı tatlı su balıklarıdırlar.
Sadece birkaç türleri denizde, çoğu tatlısuda yaşar. Pulları
olmayan bu balıkların, ağızlarından bıyıklar sarkar.
Callichthyidae, vücutlarının uzunluğu boyunca iki sıra kemikli
plaka nedeniyle zırhlı yayın balığı olarak adlandırılan bir yayın
balığı ailesidir. Corydoras cinsindeki birçok tür gibi en popüler
tatlı su akvaryum balıklarından bazılarını içerir.
Dağılım
 Corydoras türlerinin Güney Amerika’daki çok çeşitli
nehirlerde ve daha çok Amazon Nehri’nin kollarında,
yumuşak zemine sahip, sığ sularda bulundukları
bildirilmektedir.
 Çöpçü Balığı Türleri
Çeşitli türlere ve renklere sahip olan balığın başlıca türleri
arasında:
 Bronz renk çöpçü
 Komando çöpçü
 Yelken Kuyruklu komando çöpçü
 Albino yelken kuyruk Çöpçüsü
 Cüce çöpçü
 Dikenli çöpçü
Morfolojik Özellikleri
Çöpçü balıkları ait olduğu Siluriformes (yayıngiller) takımı
türlerinden, vücut üzerinde kenetlenmiş olan iki kıkırdak plak
dizisinin varlığı ile ayırt edilebilmektedir.
Sırt yüzgecinin ilk ışını kuvvetli bir diken halini almıştır. Ağız
küçük ve alt konumlu, her iki tarafında bir ya da iki çift bıyığa
sahiptirler. Herhangi bir nedenle bıyıkların kopması durumunda
bıyıklar tekrar uzayabilir. Yağ yüzgeci daima vardır. Kafaları sert,
gözleri iri ve hareketlidir.
Corydoraslar saatte 1-45 kez su yüzeyine çıkarak hava yutarlar.
Bu özelliklerinden dolayı oksijeni çok az sularda da
yaşayabilirler.
Boyları türüne göre 25mm ile 12cm arası değişiklik
göstermektedir. Bir kedi balığı olmasına rağmen gündüzleri de
aktif balıklardır. Diğer türlere kolay uyum sağlar ve ömrü 20 yıla
varan türleri mevcuttur.
1.Sırt yüzgeci ışını
 Yağ yüzgeci, bazı kemikli balıklarda bulunan
bir yüzgeç türüdür. İçinde yüzgeç-iskeleti ya da destek aldığı
herhangi kemik parçaları bulunmaz. Bilimsel adı "adipose"
yağ yüzgeci anlamına gelir ama bu yüzgeç aslında yağdan
değil etten oluşur.
 Yağ yüzgeçleri kemikli balıkların sekiz takımında bulunur.
Siluriformes de bu takımlardan biridir.
Cinsiyet
 Yavru ve genç Corydoras’larda cinsiyet ayrımı zordur. Ancak yetişkin
balıkların cinsiyetini anlamak mümkündür.
 1-Balık eğer üreme döneminde renk değiştiren bir tür ise, erkeklerin rengi
daha parlak ve deseni daha yoğundur.
 2-Hemen hemen tüm türlerde erkeklerin yüzgeç dikeni daha uzun ve daha
sivridir.
 3-Tüm türlerde dişiler daha iri daha dolgun ve daha yuvarlak hatlıdır.
Erkeklerse daha incedir. Ayrıca dişiler erkeklerden daha büyük boyuta
ulaşırlar.
Üreme
 Doğal ortamda üreme, suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerinin değiştiği yağmur
mevsiminde gelişir. Normalde ürkek bir balık olan Corydoras, kur yapma zamanı
geldiğinde son derece aktifleşir. Erkek, dişiyi her yerde süratle takip eder. Dişi, hazır
olduğunda yumurtaları dökmek için uygun yerler araştırır ve bulduğu yerleri
temizlemeye başlar. Bu yer, düz bir bitki yaprağı veya başka bir düz yüzey olabilir.
Bu sırada erkek balık, dibe iner yana yatık şekilde sperm bırakmaya hazırlanır. Dişi
balık erkeğin yanına gelir. Kur süreci ilerledikçe roller değişir ve bu kez dişi, erkeği
takip etmeye başlar.
 Üreme gerçek anlamda T-pozisyonuna geldiğinde başlar. Bu pozisyonda balıklar
birbirlerine dik açıyla dururlar ve dişinin başı erkeğin karnına dönüktür. Bu pozisyon
aynı anda sperm bırakılmasını ve 1-10 arası yumurtanın dökülmesini sağlar. Dişi,
erkeğin genital açıklığına ağzını dayayarak erkekten spermi içer ve hızla
bağırsakları yoluyla anal açıklıktan yumurta cebindeki yumurtalara ulaştırarak
yumurtaların döllenmesini sağlar. Daha sonra erkekten ayrılarak yumurtalarını
önceden temizlemiş olduğu yüzeye yapıştırır. Kısa bir süre sonra bu hareket tekrar
edilir ve her defasında bir grup yumurta yapıştırılır. Yumurta sayısı bazen 250’yi
bulabilir ve hatta yumurtaların tamamen dökülmesi birkaç gün sürebilir.
Yumurtalar
 Yumurtalar, başlangıçta parlaktır ve geliştikçe kararırlar.
Çapları 2 mm kadardır. Çevre faktörlerine bağlı değişmekle
birlikte yavrular, 23-24 °C de ortalama 5-8 gün içinde
yumurtadan çıkar. Larvaların yumurtadan çıkmadan önce
yumurta içerisindeki hareketleri gözle görülebilir.
Beslenme
 Doğada kurtçuk, larva, bitki ve böceklerle beslenir. Dipten beslenen bu
balıklar, hassas bıyıklarıyla zemini karıştırarak yemini bulur. Bu nedenle
akvaryumda zeminde köşeli keskin taban malzemesi kullanılmamalıdır
ve nitrat oranına dikkat edilmelidir. Bu hassas bıyıkların alabileceği bir
hasarı, yüksek nitrat enfeksiyona çevirebilir. Bu durum sonucu balık
ölümü yaşanabilir.
 Hepçil ve dipten beslenen çöpçü balıkları dibe batan pelet ve tablet
yemler ile beslenebilir. Pul yemler ile beslenen balıklarla aynı tankı
paylaşıyorlarsa, pul yemin bir kısmının dibe battığından emin
olunmalıdır. Bununla birlikte su piresi, artemia, kan kurdu veya benzeri
protein ağırlıklı yemlerle diyetlerinin desteklenmesi sağlıkları açısından
iyi olacaktır. Çöpçü balıkları akvaryumda dipte gezinen balık ve karides
yavrularını avlayabilir. Bu konuda dikkatli olunması gerekir.
Çöpçü Balığı Akvaryumu
 24°C ile 28°C aralığında yaşayan çöpçü balıkları için ideal pH seviyesi
6.0 – 7.6 arasıdır. Kısmen asidik ve alkali su koşullarını tolere edebilir.
 Yüzmek için açık alanları olan bir tasarımda oldukça rahat ederler ve
doğal ortamlarında olmasa da çöpçü akvaryumlarında bitki
barındırmakta herhangi bir sakınca yoktur. Zemin bitkisi gibi bitkiler
tercih etmek doğru olmaz çünkü yem ararken bu balıklar zemin
bitkilerini kumdan çıkartabilirler.
 Çöpçü akvaryumları izlenirken bu balıkların ara sıra su yüzeyine
çıkarak hava aldıkları görülebilir. Bu doğal bir durumdur ancak fazla
tekrarlanması su koşullarında bir sorun olduğuna işaret eder. Bununla
birlikte çöpçü balıklarının yan yüzgeçlerinde keskin dikenler
bulunduğudan dolayı tanka çöpçü eklenirken, kepçe ile balık
yakalandığında bu dikenlerin zarar görmemesine dikkat edilmesi
gerekir.
Çöpçü Balığı ile Uyumlu Balıklar
 Çöpçü balıkları canlı doğuran ve karma akvaryumlar için çok
uygun balıklardır. Lepistes, Neon Tetra ve ufak tetra türleri
moli balığı, melek balığı, japon balığı ve discus gibi bir çok
barışçıl türle birlikte bakılabilir. Kendi cinsleri arasında da
uyumlu bir türdür ve kendi cinsleriyle kalabalık sürü halinde
yaşamayı severler. Ancak çiklit ve astronot balığı gibi agresif
türlerin avı olabileceğinden bu agresif balıklar ile birlikte
bakılmamalıdır.
Lepistes
Neon Tetra
Moli Balığı
Melek Balığı
Japon Balığı
Çiklet Balığı
Astronot Balığı
Üretim
 Corydoras’lar, tüm yumurtaların döllenmesini sağlamak amacıyla,
genellikle 2 erkeğe 1 dişi olacak şekilde üretim akvaryumuna yerleştirilir.
Üretimden önce balıklar, kondüsyon kazanmaları için bir süre canlı
yemle beslenmelidir. Suyun yarıya yakınının birkaç derece daha soğuk
su ile değiştirilmesi üremeyi teşvik edebilir. Bu değişiklik doğadaki
yağmur mevsiminin taklit edilmesi amacını taşır. Yumurtaların
döllenmesi tamamlandıktan sonra ebeveyn ve yumurtalar birbirinden
ayrılmalıdır.
 Yavrular ilk 3-4 gün kendi yumurta sarılarıyla beslenirler. Yumurta
sarıları bittikten sonra kurtçuk, yeni çıkarılmış Artemia salina veya kuru
toz yemler ile beslenmelidirler. Anaçlar yumurtlama tamamlandıktan
sonra alınır ve iyi bir besleme yapılırsa 4-5 hafta sonra tekrar üretim için
kullanılabilir .
 Çöpçü Balığı (Corydoras); genel olarak akvaryuma yeni
başlayanların petshop’lar tarafından yanlış yönlendirmesiyle
edindiği bir canlıdır. Küçük bir akvaryuma bir tane çöpçü
balığı atarsak bu balık dipteki bütün pislikleri temizler
tarzındaki yaklaşım oldukça yanlıştır. Çöpçü balığı dipteki
pislikleri değil, dibe çöken yemleri yiyerek beslenir. Bu özelliği
ile dipteki yemlerin bozulmasını önler ve su şartlarına olumlu
katkıda bulunur. Ancak sürü balığı olduğundan bir tankta en
az 3 veya 6’lı gruplar halinde barındırılmalıdır.
Abdullah Enes Hoş
173511006
Download