Uploaded by User3678

ab31f7848c499ff4f013e11a8c372f1a

advertisement
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı ve Soyadı: Hediye KARAKOÇ
Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1991
Doğum Yeri: Selçuklu
Akademik Unvanı: Doktor Öğretim Üyesi
İş Telefonu: 4441251-7416
Cep Telefonu: +(90) 5412291726
İş Adresi: KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü
E-postası: [email protected]
Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı):
Yabancı Dil
Sınav Türü
Yıl
Puan
İngilizce
YDS
Eylül 2016
66.25
İngilizce
YÖKDİL
Mart 2017
77.50
Aldığı Sertifikalar:
Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası, KTO Karatay Üniversitesi KARSEM, Konya, 16-20
Nisan 2019 (Ulusal)
Meta-Analiz Kursu, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği 1. Ulusal Hemşirelikte
Araştırma Kongresi Meta-Analiz Kursu, Ankara, 18-19 Nisan 2017 (Ulusal)
Effective Communication Certificates of Training, Organised by Rodos Training, Konya, 25
Aralık 2016 (Ulusal)
Body Language Certificates of Training, Organised by Rodos Training, Konya, 25 Aralık
2016 (Ulusal)
Diction Certificates of Training, Organised by Rodos Training, Konya, 25 Aralık 2016
(Ulusal)
Uzmanlık Alanı:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Ebelik
Ebelik
Ebelik
Üniversite
Selçuk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yıl
2009-2013
2013-2015
2015-2019
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumlarının Prenatal Bağlanma ile İlişkisi (2015)
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hava ÖZKAN
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı:
Sağlık Çalışanlarının Obstetri ve Jinekoloji Alanında Birey Mahremiyetini Koruma
Durumları (2019)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN
Görevler:
Görev
Unvanı
Araştırma
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Görev Yeri
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
Bölümü
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Ebelik Bölümü
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Ebelik Bölümü
Yıl
2013-2015
2015-2016
2016-2019
2019-Devam Ediyor
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Bulunmamaktadır.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Bulunmamaktadır.
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumlarının Prenatal Bağlanmaya Etkisi, Atatürk
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yürütücü: Özkan Hava,
Araştırmacı: Karakoç Hediye, Proje No:2014/171 BAP, Erzurum, 16 Aralık
2014- 16 Aralık 2015 (Ulusal).
İdari Görevler:
Bulunmamaktadır.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Ebeler Derneği (2012-; Üyelik No:00002003)
Teşekkür Belgeleri ve Ödüller:
1. I. Geleneksel Sağlık Çalışanı Meslek Günleri Sempozyumu. 12-13-14 Mayıs 2015.
Erzurum. (Konuşmacı)
2. Gebe Eğitici Eğitimi. 27-29 Mayıs 2015. Erzurum. (Eğitimci)
3. Türk Kızılayı. Konya.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2017-2018
Bahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
EBES 101 Ebelikte Etkili
İletişim Yöntemleri
2
-
70
EBE 201 Antenatal Bakım I
-
8
71
EBES 202 Toplumsal Cinsiyet
ve Şiddet
2
-
32
EBE 102 Ebelikte Temel İlke
ve Uygulamalar
6
8
73
EBE 202 Antenatal Bakım II
-
8
71
2
-
56
6
8
50
2
-
22
-
8
56
Güz
2018-2019
Bahar
EBES 312 Kanıta Dayalı
Ebelik Uygulamaları
EBE 302 Intrapartum ve
Postpartum Bakım II
EBES 202 Toplumsal Cinsiyet
ve Şiddet
EBE 312 Kadın Sağlığı ve
Jinekolojik Bakım
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Onat Güliz, Karakoç Hediye. (2019). Informal Breast Milk Sharing in a Muslim
Country: The Frequency, Practice, Risk Perception and Risk Reduction Strategies
Used by Mothers.
Breastfeeding Medicine, Doi: 10.1089/BFM.2019.0027,
Endeks: Science Citation Index Expanded. (Yayın No: 5091432)
A2. Karakoç Hediye, Kul Uçtu Arzu, Özerdoğan Nebahat (2019).
Genitourinary
Syndrome of Menopause: Effects on Related Factors, Quality of Life, and Selfcare Power. Menopausal Review, 18(1), 15-22., Doi: 10.5114/pm.2019.84152,
Endeks: Emerging Sources Citation Index. (Yayın No: 5091493)
A3. Karakoç Hediye, Kul Uçtu Arzu (2018).
Care and Counseling on Fetal Health
Effects of Preconceptional Period Maternal Drug Use.
Biomedical Journal of
Scientific Technical Research, 3(5), 1-4., Doi: 10.26717/BJSTR.2018.03.000968
(Yayın No: 4728204)
A4. Karakoç Hediye, Özkan Hava (2017). The Relationship with Prenatal Attachment of
Psychosocial Health Status of Pregnant Women. International Journal of Health
Sciences, 5(1), 36-46., Doi: 10.15640/ijhs.v5n1a6, Endeks: Emerging Sources
Citation Index. (Yayın No: 5091459)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(proceedings) basılan bildiriler:
sunulan
ve
bildiri
kitaplarında
B1. Karakoç Hediye, Kul Uçtu Arzu (2018). Doğumda Manevi Bakım. 3. Uluslararası
Sağlık Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster), 29 Kasım-1 Aralık 2018,
Ankara (Yayın No:5091555)
B2. Kul Uçtu Arzu, Karakoç Hediye (2018).
Web Tabanlı Ebeveynliğe Hazırlık.
3.
Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster), 29 Kasım-1
Aralık 2018, Ankara (Yayın No:5091595)
B3.
Bay
Fatma,
Karakoç
Hediye,
Onat
Güliz
(2018).
Korkutanlardan Biri De Sağlık Profesyoneli mi?.
Kadınları
Doğumdan
1. Uluslararası 2. Ulusal
İstanbul Ebelik Günleri (Özet Bildiri/Poster), 26-28 Nisan 2018, İstanbul (Yayın
No:5091683)
B4. Kul Uçtu Arzu, Karakoç Hediye (2018). Gebelikte Beslenme ile ilgili Kanıta Dayalı
Uygulamalar.
1.
Uluslararası
2.
Ulusal
İstanbul
Ebelik
Günleri
(Özet
Bildiri/Poster), 26-28 Nisan 2018, İstanbul (Yayın No:5091679)
B5. Bekmezci Ebru, Karakoç Hediye, Onat Güliz (2018).
Epizyotomi Yarasının
İyileştirilmesinde Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler.
1. Uluslararası 2.
Ulusal İstanbul Ebelik Günleri (Özet Bildiri/Poster), 26-28 Nisan 2018, İstanbul
(Yayın No:5091678)
B6. Karakoç Hediye, Bay Fatma, Onat Güliz (2018).
Menopozla İlgili Genitoüriner
Sendrom Semptomlarının Hafifletilmesinde Kullanılan Bitkisel Uygulamalar.
1.
Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri (Özet Bildiri/Poster), 26-28 Nisan
2018, İstanbul (Yayın No:5091680)
B7. Özkan Hava, Karakoç Hediye, Tedik Sultan Esra (2017).
Fetüsün Mahremiyet
Hakkı. 3 Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 2224 Eylül 2017, Ankara (Yayın No:5091753)
B8. Kul Uçtu Arzu, Özerdoğan Nebahat, Karakoç Hediye (2017). Evlendirme Dairesine
Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Hizmet Alımına İlişkin
Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum), 22-24 Eylül 2017, Ankara (Yayın No:3653542)
B9. Özerdoğan Nebahat, Karakoç Hediye, Kul Uçtu Arzu (2017).
Menopozla İlgili
Genitoüriner Sendrom: İlişkili Faktörler, Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücüne
Etkisi. 3 Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), 2224 Eylül 2017, Ankara (Yayın No:5091749)
B10. Bekmezci Hediye, Özkan Hava, Mucuk Özlem (2016).
Evaluating The Privacy
Perceived by Mothers in The Labor. 18th ISPOG Congress International Society
of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology and 20th Congress of The
Psychosomatic Sego Section (Özet Bildiri/Poster), 12-14 Mayıs 2016, Spain,
Malaga (Yayın No:5091603)
B11. Bekmezci Hediye, Özkan Hava (2016).
The Relationship with Prenatal
Attachment of Psychosocial Health Status of Pregnant Women.
18th ISPOG
Congress International Society of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology and
20th Congress of The Psychosomatic Sego Section (Özet Bildiri/Sözlü Sunum),
12-14 Mayıs 2016, Spain, Malaga (Yayın No:5091669)
B12. Özkan Hava, Bekmezci Hediye (2016).
The Correlation Between Prenatal
Attachment During Pregnancy and The Role of Motherhood.
18th ISPOG
Congress International Society of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology and
20th Congress of The Psychosomatic Sego Section (Özet Bildiri/Sözlü Sunum),
12-14 Mayıs 2016, Spain, Malaga (Yayın No:5091599)
B13. Özkan Hava, Bekmezci Hediye, Koç Özlem (2015). Doğum Sonu Erken Dönemde
Duygusal Zekâ ile Emzirme Öz Yeterliliği Arasındaki İlişki.
5. Ulusal ve 2.
Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum),
15-18 Kasım 2015, Ankara (Yayın No:2423502)
B14. Bekmezci Hediye, Özkan Hava (2015).
Etkisi.
Oyun ve Oyuncağın Çocuk Sağlığına
Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum), 7-8 Mayıs 2015, Erzurum (Yayın No:2417577)
B15. Özkan Hava, Çapık Ayla, Bekmezci Hediye, Aksoy Ayşenur (2015).
The
Relationship Between Distress and Prenatal Attachment During Pregnancy. The
First CARE-4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum), 8-10 Şubat 2017, Belgium (Yayın No:2418096)
B16. Bekmezci Hediye, Özkan Hava, Bayrak Sevgi, Öztürk Tuğçe, Toprak Nurcan
(2015).
Gebelerin Doğum Koçluğu Hakkında Bilgi Görüş ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi.
6. Ulusal ve 2. Uluslararası Ebelik Öğrenci Kongresi (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum), 27-30 Nisan 2015, İstanbul (Yayın No:2418334)
B17. Bekmezci Hediye, Özkan Hava (2014). Ebelik Uygulamalarında Mahremiyet. 1.
Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Poster), 24-26 Nisan
2014, Eskişehir (Yayın No:2418254)
B18. Bekmezci Hediye, Ejder Apay Serap, Özkan Hava (2013). Ebelik Uygulamalarında
Duygusal Zekanın Önemi.
3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum), 20-23 Kasım 2013, Antalya (Yayın No:270185)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Özkan Hava, Bekmezci Hediye (2016). Yenidoğanın Beslenmesi. İçinde: Ebeler
İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları. Ekti Genç Rabia, Özkan Hava (Editörler). 1.
Baskı, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, 135-156. (Yayın No: 5091757)
C2.2. Özkan Hava, Bekmezci Hediye (2016). Yenidoğan Sarılıkları. İçinde: Ebeler İçin
Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları. Ekti Genç Rabia, Özkan Hava (Editörler). 1. Baskı,
Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, 427-442. (Yayın No: 5091757)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Karakoç Hediye, Özerdoğan Nebahat (2018). Acil Obstetrik Bakım Ekibi İçerisinde
Ebe.
Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 3(2), 162-166., Doi:
10.5336/healthsci.2017-57268 (Yayın No: 5091807)
D2. Kul Uçtu Arzu, Karakoç Hediye, Özerdoğan Nebahat (2018). Evlendirme Dairesine
Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Hizmet Alımına İlişkin
Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,
7(1), 12-21. (Kontrol No: 5091182)
D3. Başkaya Yasemin, Karakoç Hediye, Özerdoğan Nebahat (2018).
Dönemde
Yaşanan
Hemşirelikte
Cinsel
Eğitim
ve
Sağlık
Sorunları,
Araştırma
Ebe
Dergisi,
ve
Postpartum
Hemşirenin
Rolü.
269-274.,
Doi:
15(4),
10.5222/HEAD.2018.269 (Yayın No: 4623278)
D4. Karakoç Hediye, Özerdoğan Nebahat, Kul Uçtu Arzu (2017).
Genitoüriner Sendrom.
Menopozla İlgili
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 14(3),
122-126. (Yayın No: 3657400)
D5. Kul Uçtu Arzu, Karakoç Hediye, Özerdoğan Nebahat (2017).
Gebelikte Cinsellik.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 171-175. (Yayın No:
5091194)
D6. Hamlacı Yasemin, Bekmezci Hediye, Özerdoğan Nebahat (2017).
kanamalarda kanıta dayalı uygulamalar.
Postpartum
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 7(1), 38-44. (Yayın No: 5091342)
D7. Bekmezci Hediye, Hamlacı Yasemin, Özerdoğan Nebahat (2016).
Postpartum Döneme Özgü Ölçeklerin Kullanımı.
Türkiye’de
Hemşirelikte Eğitim ve
Araştırma Dergisi, 13(2), 122-128., Doi: 10.5222/HEAD.2016.122 (Ulusal)
(Yayın No: 5091343)
D8. Bekmezci Hediye, Hamlacı Yasemin, Özerdoğan Nebahat (2016). Meleis’in Geçiş
Kuramına Dayalı Postpartum Dönemde Bakım. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Dergisi, 5(4), 101-106. (Yayın No: 5091349)
D9. Bekmezci Hediye, Özkan Hava, Koç Özlem (2016).
Annelerin Doğum Eyleminde
Algıladıkları Mahremiyetin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Health
Sciences, 1(2), 104-110., Doi: 10.5336/healthsci.2016-50736 (Kontrol No:
5091345)
D10. Koç Özlem, Özkan Hava, Bekmezci Hediye (2016). Annelik Rolü ve Ebeveynlik
Davranışı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastalıkları Dergisi, 6(2), 143-150., Doi: 10.5222/buchd.2016.143 (Kontrol No:
5091360)
D11. Bekmezci Hediye, Özkan Hava, Bayrak Sevgi, Öztürk Tuğçe, Toprak Nurcan
(2016).
Gebelerin Doğum Koçluğu Hakkındaki Bilgi Görüş ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(1), 18-24.,
Doi: http://dx.doi.org/10.17049/ahsbd.05630 (Kontrol No: 2759788)
D12. Bekmezci Hediye, Özkan Hava (2015).
Etkisi.
Oyun ve Oyuncağın Çocuk Sağlığına
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 5(2), 81-87., Doi:
10.5222/buchd.2015.081 (Yayın No: 2417719)
D13. Bekmezci Hediye, Özkan Hava (2015).
Önemi.
Ebelik Uygulamalarında Mahremiyetin
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(1), 113-124. (Yayın No:
2417805)
D14. Bekmezci Hediye,
Çiğdem
Büşra
Yurttaş,
Özkan
Hava
Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi.
(2015).
Ebelik
Sağlık Bilimleri ve
Meslekleri Dergisi, 2(1), 42-50. (Kontrol No: 2418206)
D15. Bekmezci Hediye, Ejder Apay Serap, Özkan Hava (2014).
Ebelik.
Duygusal Zekâ ve
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(2), 95-101. (Kontrol No:
2417482)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Bekmezci Hediye, Özkan Hava (2015). Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumlarının
Prenatal Bağlanma İle İlişkisi.
12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik
Kongresi (Özet Bildiri/Poster), 12 Kasım 2015, Ankara. (Yayın No:5091755)
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
Bulunmamaktadır.
G. Diğer yayınlar:
(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu
maddenin altında belirtilecektir.)
G1. Katıldığı Kongre ya da Bilimsel Toplantılar
G1.1. Sözlü Bildiri ile Katılım
G1.1.1. 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi. 22-24 Eylül 2017. Ankara.
G1.1.2. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi. 7-8 Mayıs 2015. Erzurum.
G1.1.3. 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi. 27-30 Nisan 2015. İstanbul.
G1.2. Oturum Başkanı Olarak Katılım
G1.2.1. Güçlü Kadınlar Sağlıklı Nesiller. KTO Karatay Üniversitesi Ebelik Haftası
Programı. 17 Nisan 2019, Konya.
G1.3. Konuşmacı Olarak Katılım
G1.3.1. Hemşirelik ve Ebelik Uygulamalarında Mahremiyet Örnekleri. Enine Boyuna
Hasta Mahremiyeti Sempozyumu, 16 Mart 2019, Konya.
G1.3.2. Hemşirelik ve Ebelik Uygulamalarında Mahremiyet. İstanbul Eğitim ve Araştırma
Vakfı Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Hasta Mahremiyeti Çalıştayı. 17 Kasım 2018,
İstanbul.
G1.4. Dinleyici Olarak Katılım
G1.4.1. Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu. 19-21 Haziran
2014. Erzurum.
G1.4.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım Belgesi. 22-27 Nisan 2014. Erzurum.
G1.4.3. İletişimin Dört Şeritli Yolu ve Mutluluğun Formülü. 27 Mart 2014. Erzurum.
G1.5. Poster Bildiri ile Katılım
G1.5.1. 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi. 26-28 Nisan 2018.
İstanbul.
G1.5.2. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 12 Kasım 2015. Ankara.
G 1.5.3. 1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi. 24-26 Nisan 2014.
Eskişehir.
G1.6. Kurslar
G1.6.1. Meta-Analiz
Kursu,
Hemşirelikte
Araştırma
Geliştirme
Derneği
1.
Ulusal
Hemşirelikte Araştırma Kongresi Meta-Analiz Kursu, 18-19 Nisan 2017, Ankara.
G1.6.3. End Note Eğitimi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi End Note Eğitimi,
24 Haziran 2014, Erzurum.
G1.7. Atıflar
G1.7.1. Karakoç Hediye, Özkan Hava (2017).
The Relationship with Prenatal
Attachment of Psychosocial Health Status of Pregnant Women.
International
Journal of Health Sciences, 5(1), 36-46., Doi: 10.15640/ijhs.v5n1a6, Endeks:
Emerging Sources Citation Index. (Yayın No: 5091459) [A4]
Esere Atıf Yapılan Makaleler:
1. Brandão Tânia, Brites Rute, Pires Mónica, Hipólito João, Nunes Odete. (2019). Anxiety,
Depression, Dyadic Adjustment, and Attachment to The Fetus in Pregnancy:
Actor–Partner İnterdependence Mediation Analysis. Journal of Family
Psychology, 33(3), 294-303. Doi: 10.1037/fam0000513. Endeks: Social
Sciences Citation Index
2. Özkahraman-Koç Şükran, Ersoy Sıddıka, Yıldırım Belgin, Ersoy İsmail Hakkı (2019).
Int J Clin Exp Med, 12(5), 6078-6086. Endeks: Science Citation Index
Expanded.
G1.7.2. Bekmezci Hediye, Özkan Hava, Koç Özlem (2016).
Annelerin Doğum
Eyleminde Algıladıkları Mahremiyetin Değerlendirilmesi.
Turkiye Klinikleri
Journal of Health Sciences, 1(2), 104-110., Doi: 10.5336/healthsci.2016-50736
(Kontrol No: 5091345) [D9]
Esere Atıf Yapılan Makaleler:
1. Aktaş, S., Aydın R. (2018). The analysis of negative birth experiences of mothers: a
qualitative study. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 37(2), 176192. Doi:https://doi.org/10.1080/02646838.2018.1540863.
G1.7.3. Hamlacı Yasemin, Bekmezci Hediye, Özerdoğan Nebahat (2017).
kanamalarda kanıta dayalı uygulamalar.
Postpartum
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 7(1), 38-44. (Yayın No: 5091342) [D6]
Esere Atıf Yapılan Makaleler:
1. Özdilek Resmiye, Dutucu Nafiye, Margirit Coşkun Anahit (2019). Postpartum Kanama
Miktarını Tahminde Gerçeğe Ne Kadar Yaklaşıyoruz?. 6(1), 84-90.
Doi: 10.17681/hsp.412939.
G1.7.4. Koç Özlem, Özkan Hava, Bekmezci Hediye (2016). Annelik Rolü ve Ebeveynlik
Davranışı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastalıkları Dergisi, 6(2), 143-150., Doi: 10.5222/buchd.2016.143. [D10]
Esere Atıf Yapılan Makaleler:
1. Bilgin Zümrüt, Ecevit Alpar Şule (2018). Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve
Anneliğe İlişkin Görüşleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 5(1), 6-14.
Doi: 10.17681/hsp.296664.
2. Can Şeyda, Ünülü Meryem (2019). Knowledge of Mother Regarding Wet Nursery and
Breast Milk Banking. Ankara Medical Journal. 19(1), 60-70. Doi:
https://doi.org/10.17098/amj.542150.
3. Dağlar Gülseren, Bilgiç Dilek, Aydın Özkan Semiha (2019). Factors Affecting The
Quality of Life Among Pregnant Women During Third Trimester of Pregnancy.
Cukurova Medical Journal. 44(3), 1-10. Doi: 10.17826/cumj.482553.
G1.7.5. Bekmezci Hediye, Çiğdem Büşra Yurttaş, Özkan Hava (2015).
Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi.
Ebelik
Sağlık Bilimleri ve
Meslekleri Dergisi, 2(1), 42-50. [D14]
Esere Atıf Yapılan Makaleler:
1. Tuna Oran Nazan, Kurul Şebnem (2019). Ebelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve
Empatik Beceri Düzeyleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 30-38.
Doi: 10.17681/hsp.407313.
Download