Uploaded by User5613

WCM

advertisement
WCM – DÜNYA KLASINDA ÜRETİM
PROGRAMI
20 Novembre, 2010
WCM - Dünya Klasında Üretim Nedir?
WCM (World Class Manufacturing – Dünya Klasında Üretim),
üretim alanındaki standartları dünya klası seviyesine çıkartmak
için hazırlanmış sistematik bir iyileştirme ve geliştirme yoludur.
Odaklandığı alanlar:
 S: İş Güvenliği
 Q: Kalite
İş kazalarını sıfırlamak
Üretim kalitesini Dünya Çapında en iyi seviyeye ulaştırmak
 C: Maliyet
İsraf ve kayıpları azaltarak üretim maliyetini azaltmak
 D: Teslimat Teslimat akış süresini azaltmak
 E: Çevre
Çevre kazalarını sıfırlamak ve negatif çevresel etkileri azaltmak
Endüstride WCM Programı
WCM, dünya genelinde, otomotiv ve
otomotiv dışı çeşitli sektörlerden firmalar
tarafından kullanılan bir metodolojidir:
• Fiat Group
• Chrysler
• Royal Mail
• Volvo
• Ariston Thermo Group
• Sistema Poland
• Tarkett
• Elica
Ekim 2010’da Londra’da gerçekleştirilen WCM Ödül Töreni’nde
yer alan firmaların listesidir.
FIAT Dünyasında WCM Programı
Fiat Group ve Chrysler genelinde yaklaşık 150 fabrikada WCM
çalışmaları yürütülmektedir.
Tedarikçilerde WCM Programı
2008 yılında itibaren FIAT Group firmalarına parça temin
eden stratejik tedarikçilerde de WCM çalışmaları başlatıldı.
WCM@S Uygulaması
FIAT GROUP
(Dünya Geneli)
TOFAŞ
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
3
16
60
170
350
475
565
2
7
10
23
28
Dünya Klasında Üretim Temel Yapı ve Amaçları
İş Güvenliği
Kalite
İşyeri Org.
Bakım
Lojistik
Toplam Kalite
Kontrol
(TQC)
Toplam
Endüstri Müh.
(TIE)
Toplam
Üretken Bakım
(TPM)
Tam zamanında
Üretim
(JIT)
Odak
Kalite
İyileştirme
Verimlilik
Teknik
Verimlilik
Hizmet
seviyesi
Hedef
0 Hata
0 İsraf
0 Arıza
0 Stok
Kayıp
Analizi
Metot &
Standartlar
0 Kaza
Dünya Klasında Üretim Yaklaşımı
• Problem Ne?
• Nerede?
• Önceliği Ne?
Sonuçların
Değerlendirilmesi
İsraf/Kayıp
Analizi
İyileştirme
ve Yayılım
Doğru
Metotlar
Uygulama
Fayda-Maliyet
Analizi
Disiplinle Uygulama
Tüm Çalışanların Katılımı
Dünya Klasında Üretim Yapısı
TOFAŞ WCM Yol Haritası
Gerçekleştirilen WCM denetimlerinde, 2009 yılında, 62 puan ile
FIAT fabrikaları arasında ilk ‘Gümüş Fabrika’ seçilen TOFAŞ, bu
yıl da 70 puanı aşarak ilk ‘Altın Fabrika’ olmak için çalışıyor.
TOFAŞ’ın 5 Yıllık WCM Yolculuğunda Kazandıkları
Download