Uploaded by User5589

Axundov-Prezident kitabxanasi

advertisement
İblislərlə dolu dünya elmin şam işığında [Mətn] /K.
Saqan ; tərc. Y. İslamzadə.
Saqan, Karl.
Yazı 1 dan 1



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
[Bakı]: TEAS-Press, [2018].
519, [1] s.: 21 sm.
Yoqa və sağlamlıq [Mətn] /V. T. Novruzov ; dizayner
K. Məcidov.
Novruzov, Vahid Tapdıq oğlu.
Yazı 4 dan 52



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
Bakı: [n.y.], 2018
407, [1] s.: fotoşək., 25 sm.
Kitabda uzun əsrlərdən bəri Şərq aləmində geniş yayılmış yoqa, onun
faydası, insan sağlamlığına əvəzsiz müsbət təsiri haqqında bəhs olunur,
özünətəlqin və düşüncə, yuxu, istirahət və qidalanma rejimi, yoqanın
10 əsas davranış qaydası, əsas yoqa vəziyyətləri, yoqa asanalarını necə
yerinə yetirmək, yoqa ilə məşğul olmaq üçün şərait barədə anlaşıqlı
dildə məlumat verilir, habelə müalicəvi-profilaktik yoqa haqqında
ətraflı söhbət açılır.
Yoqa və kosmik enerji [Mətn]: insan ömrünü 50 il
artırmaq mümkündür /İ. Ə. Əzizov; red. R. Cəfərov
Əzizov, İlham Əzizağa oğlu.
Yazı 21 dan 52



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Bakı: Şuşa, 2010.
40 s.: portr., 16 sm.
Yoqa və düşüncənin gücü [Mətn] /S. Şivananda ;
[tərc. K. Umudova ; məsl. E. Quliyev ; red. S.
Nuruqızı ; dizayner T. Mehdiyev, A. Əmrahov]
Şivananda, Svami
Yazı 27 dan 52



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
Bakı: Təhsil, 2019.
223, [1] s.: fotoşək., 24 sm. + [1] elektron disk (CD-ROM) ; 12 см.
“Yoqa və düşüncənin gücü” adlı kitab yoqa fəlsəfəsi və təcrübəsinin
müxtəlif aspektlərini əks etdirir. Bu kitab dünyanın bir çox dillərinə
tərcümə olunub və mənəvi irs tarixində nüfuzlu yer tutur. Kitabda
oxucular yoqanın faydaları, yoqa pəhrizi, şüurun idarə olunması,
müxtəlifliyi, düşüncənin idarə edilməsinin pozitiv metodları, düşüncə
gücünün əhəmiyyəti, müxtəlifliyi, inkişaf dinamikası və tətbiqi kimi
mövzularla tanış ola biləcəklər.
Axtarış - sükut [Mətn] /X. M. Məmmədov ; naşir S.
Aslan ; red. B. Piriyev.
Məmmədov, Xanlar Məhəmməd oğlu. 1955Yazı 48 dan 52



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
Bakı: Bayramoğlu, 2017.
464, [1] s.: fotoşək., 21 sm.
Kitabda maddi dünyaya düşmüş canlı varlıqların öz əzəli hallarına
qayıtmaları təsvir edilib. Kitabın I bölməsində intuitiv-ezoterik
agaholmalar, II bölmədə isə intiutiv-ezoterik, buddhi-yoqa
agaholmalar və deyimlər toplanmışdır.
Nindzya kimdir - mühafizəçi, məxfi casus, kəşfiyyatçı,
muzdlu qatil yoxsa xüsusi təyinatlı döyüşçü? [Mətn] :
[rəngli, ağ-qara şəkillər, sxemlər, cədvəllər,
illüstrasiyalar] /E. K. Hüseynov ; red. A. K. Həsənsoy.
Hüseynov, Elçin Kamal oğlu. fəls. e. üzrə fəls. d-ru, baş məşqçi,
polkovnik-leytenant
Yazı 1 dan 1



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
Bakı: MBM, 2014.
271, [1] s.: ill., fotoşək., cədv., 25 sm.
Kitabda, gizli ömür sürən, qeyri-adi həyat tərzi keçirən insanların nindzayaların kimliyi və hansı sənətlə məşğul olmaqları barədə tarixi
mənbələrdən toplanmış məlumatlar geniş yer tutmuşdur. Onlar barədə
cəmiyyətdə məlum olan əfsanəvi və mistik fikirlərə açıqlama
gətirilmiş, nindzyaların məşğul olduqları sahələr haqqında qeydlər
verilmişdir.
Nəsirəddin Tusinin siyasi-hüquqi görüşləri [Mətn] /A.
Quliyev; Red. T. Babayev; Rəssam. T. Məlikov
Quliyev, Aqşin İsabala oğlu. hüquq e. üzrə fəls. d-ru
Yazı 31 dan 47



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Seriya
Annotasiya
Bakı: Azərnəşr, 1995.
148 s.: 17 sm.
Fəlsəfi irsimizdən III kitab
Kitabda XIII əsrdə yaşayıb yaratmış Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin
siyasi-hüquqi görüşlərinin təhlili verilmişdir.
Klassik ədəbiyyatda vəhdəti-vücud [Mətn] /S.
İbrahimov; Red.: N. Hüseynov; Rəyçilər: B. Şəfizadə,
Ə. Hacızadə
İbrahimov, Sənan Məmmədəli oğlu. filol. e. d-ru, prof.,
şərqşünas, yazıçı-dramaturq 1959Yazı 10 dan 27



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Seriya
Annotasiya
Bakı: "MBM" MMC, 2007
148 s.: 1portr., 21 sm.
Şərq Təsəvvüf Ədəbiyyatı
Kitabda Şərq ədəbiyyatında əsrlərdən bəri mühakimə mövzusu olan
vəhdəti-vücud fəlsəfi konsepsiyası elmi şəkildə şərh edilir. Müəllif
tədqiqatında İran alimlərinin, hind filosoflarının, Avropa
şərqşünaslarının elmi fikirlərindən geniş istifadə etmişdir.
Yoqa [Mətn] : hamı üçün /ruscadan tərc. B.
Mustafabəyli ; red. M. Şahbazov.
Yazı 1 dan 1



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
[Bakı]: [Qanun], [2014].
90 s.: şək., 23 sm.
Kitabda yoqa haqqında məlumat verilmiş, onun digər fiziki
hərəkətlərdən fərqi, faydaları əks etdirilmişdir. Qeyd edilir ki, yoqa
təlimi ilə depressiya, çoxsaylı stresslər, cinsi münasibət pozuntuları,
qorxu və həyəcanların, onurğa sütunu problemlərinin, uzunmüddətli
başağrılarının müalicəsinə nail olmaq mümkündür.
Universal simfoniya [Mətn] : sağalmaq və fərqlənmək
üçün rəhbər kitab /Y. Özsunar [üz qabığı] ; red. və
çevirən N. Gültac ; [dizayner K. İbrahimov].
Özsunar, Yelda. prof. dr.
Yazı 1 dan 1



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
Bakı: Elm və təhsil, 2019.
203, [1] s.: portr., ill., 20 sm.
"Universal simfoniya "-nın ilk dörd fəslində, orqanları idarə edən və
sirlərlə dolu olan beynimizdə funksiyaların, iş sisteminin və düşüncə
gücünün necə qurulduğundan bəhs edilir. Digər fəsillərdə müəllif
duyğularımıza təsir edən stress, qorxu və hətta nəfəs, qoxu və
toxunmanın ictimai bir fenomen olaraq, əhəmiyyətini, bədənimizə
necə təsir etdiyini elmi dillə izah edir.
Nəsirəddin Tusi: həyatı, elmi, dünyagörüşü /A.Q.
Rzayev; Red.: R. Əhmədov, Q. Camalov; AMEA
İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu
Rzayev, Ağababa Qasım oğlu. hüquq e. d-ru, prof., əməkdar
elm xadimi 1923-2003
Yazı 35 dan 140


<Əvvəlki
Sonrakı>

Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Annotasiya
Bakı: Elm, 2001
352 səh.: 1 portr., 8 səh. şəkil. +, 1 v. cədvəl 20 sm.
Monoqrafiya XIII əsr Azərbaycan elminin ən görkəmli alimi
Nəsirəddin Tusinin həyatına, elminə və dünyagörüşünə həsr olunub.
Nəsirəddin Tusinin siyasi-hüquqi görüşləri [Mətn] /A.
Quliyev; Red. T. Babayev; Rəssam. T. Məlikov
Quliyev, Aqşin İsabala oğlu. hüquq e. üzrə fəls. d-ru
Yazı 53 dan 140



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Seriya
Annotasiya
Bakı: Azərnəşr, 1995.
148 s.: 17 sm.
Fəlsəfi irsimizdən III kitab
Kitabda XIII əsrdə yaşayıb yaratmış Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin
siyasi-hüquqi görüşlərinin təhlili verilmişdir.
Nəsirəddin Tusinin dünyagörüşü [Mətn] : fəls. е. n. а.
dər. аl. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03 /A. Z.
Məmmədova ; AzEA, Bəhmənyar ad. Fəlsəfə,
Sosiologiya və Hüquq İn-tu.
Məmmədova, Aytək Zakir qızı.



Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Bakı: 2000.
153 s.:
Nəsirəddin Tusinin etik irsi və müasirlik [Mətn] : fəls.
üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 09.00.03
/X. E. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.
Həsənova, Xatirə Elbrus qızı.



Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Bakı: 2010.
115 s.:
Nəsrəddin Tusinin pedaqoji-psixoloji görüşləri [Mətn]
: ped. e. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.:
13.00.01 /E. N. Murquzov ; Azərb. Resp. Təhsil
Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.
Murquzov, Ehtibar Nəcəfəli oğlu.



Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Bakı: 2010.
137 s.: cədv.,
Orta əsr islam düşüncəsində din-fəlsəfə
münasibətləri [Mətn] : fəls. üzrə fəls. d-ru a. dər. al.
üçün təq. ed. dis.: 09.00.13. /E. N. Məmmədov ;
AMEA, akad. Z. V. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İntu.Məmmədov, Elvüsal Nurullah oğlu. fəls. üzrə fəls. d-ru
Bib-ID
vtls000222080
Buraxılış məlumatları
Bakı: 2010.
Fiziki xüsusiyyətləri
161 s.:
İslam fəlsəfəsinin təkamül yolları [Mətn] : ilahiyyat e.
n. a. dər. iddiası üçün ol. dis.: 09.00.06 /Rəfiqdust
Səid ; AzEA, Əlyazmalar İn-tu.
Rəfiqdust Səid.
Yazı 37 dan 416



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Fiziki xüsusiyyətləri
Bakı: 1995.
151 s.:
Müəmmalı, sirli dünyamızın fəlsəfəsi [Mətn] /Y. P.
Əhmədov ; red. Ə. M. Tağıyev.
Əhmədov, Yaşar Paşa oğlu.
Yazı 284 dan 2,463



<Əvvəlki
Sonrakı>
Axtarış səhifəsinə qayıt
Buraxılış məlumatları
Bakı: [s. n.], 2013.
Fiziki xüsusiyyətləri
569, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.
Annotasiya
Kitabda adamların mələklərə olan qeyri-ciddi marağının səbəbləri, mələklərlə
görüş fenomeni təhlil olunur, problemin psixoloji, fizioloji və kultroloji
aspektlərinə toxunulur. Mələklərlə əlaqəyə girən insanların hissləri və
düşüncələri, bu görüşün adamların sonrakı həyatı və mənəvi inkişafına təsiri
araşdırılır, fenomenin gələcəkdə öyrənnilməsi ehtimalı təhlil olunur.
Download