Uploaded by gsbaran

cerrahi vaka (2)

advertisement
T. C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
HEM202 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
UZAKTAN VAKA ÇALIŞMASI
Veriler doğrultusunda bakım planı hazırlanacak
ve kırmızı renkli tüm alanlar öğrenciler tarafından doldurulacaktır.
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
ANKARA
MAYIS 2020
1
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
HEM412 KLİNİK PRATİK – CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ALANI
HASTA BAKIMINA İLİŞKİN VERİ TOPLAMA DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrenci Adı Soyadı:
Veri toplama tarihi: 02.07.2020 (Bugün)
Klinik adı: Ortopedi ve Travmatoloji
Hasta Adı Soyadı: Y. Z.
Cinsiyet: Kadın Erkek
Yaş: 67
Eğitim: Ortaokul
Meslek: Emekli işçi
Yatış Tarihi: 30.06.2020
Adres: Altındağ-Ankara
Bilgi Kaynağı:  Kendisi Yakını: Eşi
Sağlık Çalışanı: Hemşire
Diğer..................
Kliniğe Geliş Şekli:  Yürüyerek
 Sedye
 Tekerlekli sandalye
Tıbbi Tanı: Sol diz gonartroz
Uygulanan Cerrahi Girişimin Adı ve Tarihi: Sol Total Diz Protezi Ameliyatı / 01.07.2020
Cerrahinin aciliyet durumu:
 Acil
 Planlı
SAĞLIĞIN ALGILANMASI VE SAĞLIK YÖNETİM BİÇİMİ
Sağlık Şikayeti ve Öyküsü:
Birkaç yıldır sol dizinde ağrı varmış. Asansörü olmayan bir binanın üçüncü katında yaşıyormuş ve
özellikle merdiven inip çıkarken ve namaz kılarken ağrısı artıyormuş. Son zamanlarda şikayeti artınca
hastaneye başvurmuş. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerden sonra gonartroz tanısı konarak
operasyon kararı verilmiş. İki gün önce yatışı yapılmış ve dün (01.07.2020) sol total diz protezi ameliyatı
yapılmış. Şu anda postoperatif birinci günündedir. Ameliyat olduktan sonra ilk kez biraz önce ayağa
kaldırılmış ve birkaç adım atması sağlanmıştır.
Özgeçmiş (Tarih): 8 yıl önce KOAH tanısı almış.
Soygeçmiş: Anne: kalp yetmezliği. Baba: astım, hipertansiyon
Geçmiş Cerrahi Öyküsü (Tarih) : 2016: Laparoskopik Kolesistektomi
Alerji:  Yok Var: Belirtiniz: ………………………………………………………………
Yaşam Stili Nedeniyle Sağlığı Tehdit Eden Risk Faktörleri:
Yok Var: Sigara Alkol
Aktivite Eksikliği  Diğer: …………………………….
BESLENME – METABOLİZMA
Boy: 168 cm Kilo: 81 Beden Kitle İndeksi: 28.7 (Fazla kilolu)
Son 6 ayda kiloda artma/azalma Yok  Var: Belirtiniz: ……………….
Oral alım Var  Yok Nedenini açıklayınız:……………….
Hastane Öncesi Diyet Tipi: Normal diyet
Hastanedeki Diyet Tipi: Normal diyet
Yeme/Sindirim Problemleri: Yok Var: Yutma güçlüğü Bulantı Kusma  İştahsızlık
 Abdominal Ağrı Tat almada bozulma  Diğer/Açıklayınız : …….………………………………
2
Takma Diş: Yok Var: Üst
Alt
Oral Mokoza: Normal
 Kuru Lezyon: Açıklayınız: ………………………..…………………
Tüple Beslenme: Yok Var: NG
Gastrostomi Jejunostomi
Total Parenteral Beslenme:  Yok Var
NG Dekompresyon Yok  Var
Drenler: Yok  Var: Yer: 2 adet: sol dizde.
Drenin takılma amacı:  Drenaj
 Anastomoz kontrolü
Drenajın Rengi:  Seröz
 Hemorajik
 Serosanjinöz
CİLT DEĞERLENDİRME
Tırnaklar: Renk: Normal, pembemsi
Şekil: Normal, yuvarlak Diğer ---Cilt rengi: Normal
 Soluk
Siyanotik
Cilt durumu:  Ilık Soğuk Kuru Terli /Soğuk ve Nemli Diğer(açıklayınız)………. …
Cilt Turgoru :  Normal
Gecikmiş Yer : ……………………..………
Ödem: Yok  Var: Derecesi (0-4+): ++ Yeri (açıklayınız) pretibial
İnsizyon bölgesinin yeri: Sol diz kapağı üzeri
IV Yol: Yok Var: Periferal Santral
Port
Takılma Zamanı: 01.07.2020 Takıldığı damar: sağ kol basilic ven
Arterial yol: Yok  Var Takıldığı damar:
BOŞALTIM
Abdomen:  Yumuşak Gergin
 Hassas
Hastaneye yatmadan önceki bağırsak boşaltım sıklığı: 2 Günde 1 kez
Mevcut bağırsak eliminasyonu: Normal Diyare Konstipasyon Fekal İnkontinans (Postoperatif
birinci gündedir, ameliyat sonrası henüz gaita çıkışı olmamıştır.)
Bağırsak sesi: Yok
Var: 3 ses/dk
Gaita: Renk: Henüz postop gaita çıkışı olmadı
Anüs:  Normal
Lezyon
Hemoroid Diğer: ……………………………
Stoma:  Yok Var: Kolostomi İleostomi Ürostomi
İdrar: Normal İdrarı yapamama İnkontinans Acil idrar hissi Sızıntı /damla damla
Sık Sık Ağrı
Foley Kateter Suprapubik Kateter Prezervatif Sonda Bez
İdrar görünümü: Şeffaf/Açık Sarı Bulanık Tortulu Kanlı
Diyaliz: Yok Var: Hemodializ Periton Dializi
AKTİVİTE-EGZERSİZ
Yaşam bulguları: Ateş 37.2 0C Nabız 92/dk. Solunum 28/dk. Kan basıncı 100-65 mm-Hg
Apikal Ritm: Düzenli Düzensiz
Kapiller Dolum: Normal Gecikmiş
Oksijen Kullanımı: Yok Var: Nazal Kanül 2 L/dk Maske …...… L/dk
Sigara Kullanımı: Yok Var: 15 adet /gün 47 yıldır. Bırakma Zamanı: ---Solunum: Düzenli Düzensiz
Solunum Derinliği : Normal Yüzeyel
Derin
Solunumda Zorluk: Yok Var: İstirahatte Eforla
Öksürük: Yok Var: Kuru Balgamlı: Renk ………………
Triflow kullanımı: Yok Var: Sıklık ……………………. Ulaştığı Seviye 1 top 2 top 3 top
Aspirasyon uygulama: Yok Var: Hangi sıklıkta
Yapay Havayolu: Yok Var: Tipi ………………… / Yeri …………………………………
Göğüs Tüpü: Yok Var: Tipi: Plevral Mediastinal Yeri: Sağ Sol Orta
3
Günlük Yaşam Aktivitesi / Kendine Bakabilme Yeteneği:
1= Bağımsız 2= Yarı bağımlı 3= Bağımlı
Skor
Yeme/içme 1
Banyo
Tuvalet
3
Pozisyon değiştirme
Skor
3
Giysi giyme
2
Transfer
Skor
2
3
Ambulasyon
Skor
3
Günlük Yaşam Aktivitelerine Yanıtı: Normal Yorgunluk Dispne  Diğer: ……………..……
Yürüme sorunu: Yok
Var: Açıklayınız: Diz protezi ameliyatı olduğu için, yürümesi sınırlı.
Kuvvet: Üst ekstremite: Eşit Eşit Değil Kuvvetli Orta Zayıf
ROM: Tam Sınırlı
Alt ekstremite: Eşit Eşit Değil Kuvvetli Orta Zayıf
ROM: Tam Sınırlı
Yardımcı araç kullanımı: Yok Var: Yürüteç Baston Tekerlekli Sandalye Koltuk Değneği
Düşme öyküsü: Yok
Var Açıklayınız :……………………………………………………………
UYKU- DİNLENME
Evdeki Uyku Düzeni:  Düzenli  Düzensiz
Hastanedeki Uyku Düzeni:  Düzenli  Düzensiz
Evdeki Gece uykusu: 6-7 st
Hastanedeki Gece uykusu: 3 st (Ameliyat olduğu
gece iyi uyuyamamış)
CİNSELLİK – ÜREME
Tedavi ve Hastalığın Cinselliğe Etkisi: Yok Var: Açıklayınız: ………………… ……………. .
Meme: Değişim: Yok Var: Açıklayınız…………………………………………………………
Üreme Organları: Normal Akıntı Lezyon Kanama Diğer: ………………………………..
Yıllık/Aylık Kontrol: Meme: Hayır Evet
Vajinal Muayene: Hayır Evet
Prostat/Testis Muayenesi: Hayır Evet
NÖROLOJİK/ALGISAL FONKSİYONLAR
Oryantasyon: Kişi: Var Yok Yer: Var Yok
Zaman: Var Yok
Pupilla: SAĞ: Büyüklük: 2 mm
Işık Reaksiyonu: Var Yok
SOL: Büyüklük: 2 mm
Işık Reaksiyonu: Var Yok
Görme: Normal
Gözlük Lens
Duyma: Normal
Zayıf
Yardımcı Araç Kullanımı: Yok Var: Sağ Sol
Periferal duyu algısı: Normal Sıcak/Soğuk İntoleransı Uyuşukluk/Karıncalanma
STRESLE BAŞETME-TOLERANS BİÇİMİ
Hastalığa Uyumunu/Uyumsuzluğunu Gösteren Tutum ve Davranışları: Ameliyat nedeniyle fiziksel
hareketlerinde kısıtlılık olmasından hiç hoşlanmıyor, bir an önce eskisi gibi hızlıca yürümek istiyor.
Hastanede sigara içememekten de şikayetçi.
ROLLER-İLİŞKİLER
Medeni Durum: Bekar Evli
Sosyal Destek (eş, çocuk, aile, arkadaş vb): Yok Var (eşi ölmüş, yalnız yaşıyor ama çocukları var)
Rol ve İlişkilerinde Değişim: Yok Var: Açıklayınız: …………………..
Emosyonel/Davranışsal Durum: Sakin Mutlu Üzgün Depresif Ajite Kızgın
KENDİNİ ALGILAMA- BENLİK KAVRAMI
Mevcut sağlık sorununuzla ilgili en önemli endişeniz/korkunuz nedir?
Tekrar eski sağlığıma kavuşamamaktan korkuyorum.
Yapılan cerrahi uygulamanın bedeninde yarattığı değişim; Yok Var: Düşünceler: Dizimde bir
protez var, srtık onunla yaşamak zorundayım. Eskisi gibi hareketli olamayacağım, topal gibi
hissediyorum.
İletişim şekli: (sözel/sözsüz iletişimde, rahatlık, atılganlık, çekingenlik durumu) İletişime açık,
konuşkan fakat halsizlikten dolayı istediği gibi konuşamadığını belirtiyor.
4
TABURCULUK EĞİTİM PLANI
(Taburculuk kararı henüz verilmemiş olsa da plan hazırlanacaktır)
5
AĞRI TANILAMA
Ağrı Yok  Akut Ağrı 
0
1
2
Kronik ağrı 
3
4
5
6
7
8
Ağrı yok
0 Yok
9
10
En şiddetli ağrı
1-2 Çok az
5-6 Çok
3-4 Biraz fazla
7-8 Fazla
9-10 Dayanılmaz
Toplam Puan: 15
(GKS 13 ve üzeri hafif, 9 ile 12arası orta ve 8 ya da aşağısı ciddi beyin hasarını gösterir.)
BASI YARALARI RİSK TANILAMA
Bu bölümü bası yaraları açısından risk altında olduğunu düşündüğünüz hastalara uygulayınız.
DUYUSAL ALGILAMA
VÜCUT TEMİZLİĞİ
AKTİVİTE
Tamamen İmmobil
1
Çok Sınırlı
2
Biraz Sınırlı
3
4
Aktif
4
Sürekli Islak
1
Kaşektik
1
Çok Sık Islak
2
Kısmen Yeterli
2
Ara-Sıra Islak
3
Yeterli
3
Çok Seyrek Islak
4
Çok İyi
4
Yatağa Bağımlı
1
Problem Var
1
Sandalyeye Oturabilir
2 SÜRTÜNME VE ÇİZİLME
Problem Olabilir
2
Ara-Sıra Yürür
3
Problem Yok
3
Sık Sık Yürür
4
Tamamen Sınırlı
1
Çok Sınırlı
2
Hafif Sınırlı
3
Normal
MOBİLİZASYON
BESLENME
TOPLAM PUAN:* 18
*TOPLAM PUAN: Total Puan 16’dan düşük ise hasta risk grubuna alınmalı ve her gün izlenmelidir.
6
İTAKİ DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ
1
1
1
1
1
5
5
15
7
TANISAL TESTLER/İŞLEMLER
(Tarih/Saat ve Tanısal Bulgular/Sonuçları)
Xray: 29.06.2020: Diz grafisi: Diz ekleminde dejeneratif değişiklikler, 29.06.2020: Akciğer grafisi:
KOAH bulgularıyla uyumlu (Opere olabilir)
SFT: 29.06.2020: FEV1/FVC: %61, FEV1 %64 (Orta derecede obstrüktif bozukluk)
EKG: 29.06.2020: Normal
Eritrosit
4,20 – 5,60
Değerlendirme
1. Her bir testin hasta için neden istendiğini
açıklayın.
30.06.20 02.07.20 2. Anormal bulguların hastanın durumuyla
ilişkisini açıklayın.
4,88
3,65
Hemoglobin
13-17
15,4
12,6
Hemotokrit
40-51
44,9
37,3
Trombosit
150 - 450
391
147
Lökosit
4,23 – 11,0
8,7
15,3
Na+
136 - 145
141
142
K+
3,7 – 5,5
4,1
4,0
Ca
8,8 – 10,2
9,72
9,66
Açlık kan glikozu 80-110
103
115
BUN
0 - 20
9
11
Kreatinin
0,50 – 0,90
0,86
0,84
Albumin
3,4 – 4,8
3,9
3,6
Total bilirubin
0,0 – 0,2
0,06
0,04
CRP
0,0 – 5,0
2,13
11,6
INR
0,8 – 1,2
0,93
1,87
TEST
NORMAL
DEĞER
TARİH
TARİH
8
ALDIĞI-ÇIKARDIĞI SIVI İZLEM FORMU
TARİH
30.06.2020
ALDIĞI
SAAT
08 – 16
IV
Oral
ÇIKARDIĞI
Enteral
İdrar
1400
850
16 – 24
1300
700
24 – 08
0
300
2700
1850
TOPLAM
GENEL TOPLAM
TARİH
2700
NG
Dren
Kusma
Gaita
Terleme
1850
01.07.2020
ALDIĞI
SAAT
IV
Oral
08 – 16
500
100
16 – 24
1000
24 – 08
TOPLAM
ÇIKARDIĞI
İdrar
Dren
Kusma
300
70
100
450
700
80
500
100
200
50
2000
650
1200
200
GENEL TOPLAM
2650
Enteral
NG
Gaita
Terleme
100
1500
Sıvı dengesine ilişkin DEĞERLENDİRME:
9
İSTEM VE İLAÇ UYGULAMA FORMU
İlaç istemi
İlaç dışı istem
Tarih
İlaç adı ve dozu
Sıklık/Saatler
İstem adı
Sıklık/Saatler
01.07.2020
10.00-22.00
Nazal oksijen
2lt/dk
PCA infüzyon
Dren takibi
01.07.2020
Tazoper flk 2x4,5gr
Contramal amp.
Dikloron amp 2x1
10.00-22.00
Rejim-3 diyet
01.07.2020
Clexane 2x4000 IU
10.00-22.00
1 ünite ES (Eritrosit süsp)
01.07.2020
Metpamid amp 2x1
Panto flk 2x40mg
Ventolin nebül 4x2
Combivent nebül 4x2
Pulmicort nebül 2x2
%0,9 NaCI 2000 cc
10.00-22.00
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
01.07.2020
02.07.2020
15.00
10.00-22.00
10.00-14.00-22.00-02.00
10.00-14.00-22.00-02.00
10.00-22.00
Sürekli infüzyon
%5 Dextroz 500 cc
Sürekli infüzyon
01.07.2020 ile aynı
1 Ü. ES hariç 01.07.2020 ile aynı
HEMŞİRE GÖZLEM FORMU
YAŞAM BULGULARI
Tarih-Saat
Ateş
Nabız
Solunum
Diğer izlemler
Kan Basıncı
SaO2
Ağrı (VAS)
01.07.20
11.00
36.0
88
24
140/85
92
2
11.15
11.30
36.0
36.1
90
86
25
23
140/90
135/90
92
90
2
3
11.45
36.1
85
23
130/85
91
3
12.00
12.30
36.0
36.1
85
86
24
23
135/90
135/90
92
90
3
13.00
13.30
36.2
36.0
80
82
22
21
135/85
140/85
90
93
4
14.00
36.4
82
23
135/90
93
5
16.00
18.00
36.1
36.2
78
79
23
22
130/85
140/90
92
94
5
6
02.07.20
00.00
36.6
81
25
110/60
95
3
04.00
36.9
84
27
110/60
94
5
08.00
37.3
83
27
115/65
93
7
20.00
10
CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
HASTA BAKIM PLANI FORMU
(Bu form tanı sayısına göre çoğaltılacak, her tanı için ayrı bir sayfa kullanılacaktır)
Hastanın Adı Soyadı: Y. Z.
….….…/…..…/ 2020
Tarih
Sıra
No
TANILAMA
Öğrencinin Adı-Soyadı:
PLANLAMA
AMAÇ/SONUÇ KRİTERLERİ
Hemşirelik Tanısı:
Amaç:
Etyolojik Faktörler:
Sonuç kriterleri:
PLANLAMA
Tanımlayıcı kriterler:
11
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ
VAKA ÇALIŞMASI DEĞERLENDİRME FORMU
ÖĞRENCİNİN ADI- SOYADI:
PUAN
Taburculuk planlaması yapma
15
Laboratuvar bulgularını değerlendirme
10
Sıvı dengesini değerlendirme
10
ÖĞRENCİ
PUANI
HEMŞİRELİK SÜRECİ TANILAMA
Veriler doğrultusunda hemşirelik tanılarını NANDA’ya uygun
koyma
7
Yeterli hemşirelik tanısı koyma
13
Tanı etiyolojisi ve tanımlayıcı kriterleri belirleme
12
Tanıları, sorunların öncelik sırasına göre belirleme
3
Bölümden Alınan Puan
35
HEMŞİRELİK SÜRECİ PLANLAMA
Tanıya uygun amaç belirtme
6
Tanıya uygun sonuç kriterlerini belirtme
6
Planladığı girişimleri gereksinimlere uygun bir şekilde
belirleme ve uygulama önceliğine göre sıralama
16
.Sağlık meslek üyeleri ile gerekli işbirliğini yapma
2
Bölümden Alınan Puan
30
TOPLAM PUAN
100
Değerlendirenler:
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
12
Download