Uploaded by Hazemhegazy

25 soru farmo

advertisement
1.Farmakoloji kelime olarak
ilaç bilgisi demektir
2.Farmakoloji geniş anlamda hastalıklaın tanı, tedavi ve önlenmesinde kullanılan ve ilaç ismi
verilen kimyasal maddelerden bahseder.
4. İlaçların çıkakları, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden ve ilaçlar arasındaki geçimsizliklerden
bahseden farmakolojinin alt bilim dalı Materia Medika
olarak tanımlanır .
5. Farmakodinami (Deneysel farmakoloji)
6. Farmakoterapi
7. Sağıtımda kullanılan ilaç sekillerden hazırlanması ve standardizasyonu bahseden alt bilim
dalı galenik farmasi olarak bilinir
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards