Uploaded by Hazemhegazy

25 soru farmo

advertisement
1.Farmakoloji kelime olarak
ilaç bilgisi demektir
2.Farmakoloji geniş anlamda hastalıklaın tanı, tedavi ve önlenmesinde kullanılan ve ilaç ismi
verilen kimyasal maddelerden bahseder.
4. İlaçların çıkakları, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden ve ilaçlar arasındaki geçimsizliklerden
bahseden farmakolojinin alt bilim dalı Materia Medika
olarak tanımlanır .
5. Farmakodinami (Deneysel farmakoloji)
6. Farmakoterapi
7. Sağıtımda kullanılan ilaç sekillerden hazırlanması ve standardizasyonu bahseden alt bilim
dalı galenik farmasi olarak bilinir
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards