Uploaded by Hazemhegazy

25 soru farmo

advertisement
1.Farmakoloji kelime olarak
ilaç bilgisi demektir
2.Farmakoloji geniş anlamda hastalıklaın tanı, tedavi ve önlenmesinde kullanılan ve ilaç ismi
verilen kimyasal maddelerden bahseder.
4. İlaçların çıkakları, fiziksel ve kimyasal özelliklerinden ve ilaçlar arasındaki geçimsizliklerden
bahseden farmakolojinin alt bilim dalı Materia Medika
olarak tanımlanır .
5. Farmakodinami (Deneysel farmakoloji)
6. Farmakoterapi
7. Sağıtımda kullanılan ilaç sekillerden hazırlanması ve standardizasyonu bahseden alt bilim
dalı galenik farmasi olarak bilinir
Download