Uploaded by User4431

MVC

advertisement
MVC





1970’lerde geliştirilmiş bir Design Pattern (Tasarım Deseni)’dir.
Microsoft’a özgü bir şey değildir.Microsoft Web’e adapte edilmiştir.
M : Model -> Verileri tanımladığımız kısım.Arayüzden bağımsızdır.
V: View -> Kullanıcının gördüğü kısım (.cshtml sayfalar)
C: Controller -> Requestleri yakalayan kısım.Model ve View arasında
köprü görevi görür.View’den gelen istekleri yakalar.Model’den gerekli
verileri alır sonrasında View’ gönderir.
Proje Oluşturma
1.
2.
3.
4.
File > New > Project (Ctrl+Shift+N) sekmesine gidiyoruz.
Templates > Visual C# > Web sayfasına gidiyoruz.
ASP:NET Web Application Seçiyoruz.
Name: kısmına proje adımızı, Location: kısmından çalışacağımız
dizini seçip OK diyoruz.
5. Açılan ekrandan proje türümüzü (örn:Empty) seçiyoruz.Aynı
ekranın altındaki kutulardan MVC yazanı işaretleyip OK diyoruz.
 Projemizi çalıştırmak için öncelikle projemize bir Controller eklemeliyiz.
 Solution Explorer’dan Controllers dosyasına sağ tıklayıp sırasıyla
Add > Controller diyoruz.
 Açılan pencerede istediğimiz bir controller türünü(örn:MVC 5
Controller – Empty) seçiyoruz ve add diyoruz.
 Açılan pencereden Controller’umıza sondaki Controller kelimesini
bozmadan bir isim(örn:ProductController) veriyoruz ve Add
diyoruz.
 Controller oluşturulduktan sonra aynı isimde Views klasörünün
altında bir klasör oluştu.
URL Yapısı  Domain/Controller/Method/id(opsiyonel) şeklinde olmalıdır.
NOT: Controller ekledikten sonra içine methodlarımızı tanımlamaya
başlıyoruz.Her method bir View’a karşılık geliyor.View’larımızın içine .cshtml
uzantılı dosyalarımızı oluşturuyoruz ve bunlar kullanıcının göreceği sayfalarımız
oluyor.Bu dosyamızın içine “@” yazdıktan sonra C# gibi kodlama
yapabiliyoruz..Ayrıca View’ımız bir parametre alacaksa .cshtml dosyamızın üst
kısmına @model ProjeAdı.Models.SınıfAdı tanımımızı yaptıktan sonra html
taglerinin arasında @Model diyip kullanabiliyoruz.
NOT: Kullanıcının gönderdiği istekler Controller’da yakalanıyor.Yakalanan
istekler Model ile işleniyor.Ve daha sonra View’a gönderiliyor.View’da
kullanıcıya istediğimiz şekilde işleyip sonucu gösteriyor.
NOT: Action ile beraber route’u tanımlamak istiyorsak RouteConfig sınıfında
Metodun içine routes.MapMvcAttributeRoutes() metodunu tanımlıyoruz.Sonra
Controller’da Action Result’umuzun hemen üstünde
[Route(controller/method/parametre)] şeklinde tanımlıyoruz ve action result o
istekte çalışacak olarak ayarlanıyor.
NOT: ViewData ve ViewBag ile veri taşıyabiliriz ama çok kullanılması
önerilmiyor bunlar yerine ViewModels adında bir klasörde View Modellerimizi
tanımlayım View’larda normal @model şeklinde kullanılması daha uygundur.
Download