Uploaded by eser.gkpnr

(sunum 2) Otomatik Şanzıman

advertisement
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Otomatik Şanzıman
Teknik Eğitim
sayfa 1
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Taşıtın hızına, gaz kelebeği pozisyonuna yol ve yük şartlarına
bağlı olarak viteslerin otomatik olarak değişmelerine imkan
veren bir sistemdir.
Hız ve tork ihtiyacına göre gerekli olan vites aralıkları planet
dişli sistemi ile sağlanır.
Dişli tertibatını oluşturan her dişli ile taşıyıcı sıra ile sabit
tutularak değişik dişli oranları sağlanır. Bunlar planet dişlisi
yörünge dişlisi ve güneş dişlidir.
Otomatik şanzımanda kavrama ve frenler planet dişlilerin her bir
parçasını kilitleyerek dişli oranlarını kontrol ederler.
Teknik Eğitim
sayfa 2
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
İÇ DİŞLİ
Hareket yönü
aynı.
Dişli oranı
normal
dişlilerle
aynıdır.
Teknik Eğitim
sayfa 3
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Planet Dişli Sistemi
Merkezde güneş dişli
bulunur. Güneş dişli ile
hareket iletimi sağlayan
dişlilere planet dişlisi ve
bu dişlinin üzerinde
bulunduğu sisteme de
planet taşıyıcısı denir.
Planet dişliler iç dişli
üzerinde hareket ederler.
Bu sisteme Planet Dişli
Sistemi denir.
Planet dişli
Güneş
dişli
İç dişli
Planet taşıyıcı
Teknik Eğitim
sayfa 4
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Kısa planet dişli
Büyük
güneş dişli
Küçük
güneş dişli
Uzun planet dişli
İç dişli
Planet taşıyıcı
Teknik Eğitim
sayfa 5
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: GÜNEŞ DİŞLİ
SABİTLENEN : TAŞIYICI
ÇIKIŞ
: YÖRÜNGE
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
ZY / ZG
ÖRNEK : ZY = 30 , ZG = 10
r =?
r = 30 / 10 = 3
TAŞIYICI SABİT
Teknik Eğitim
sayfa 6
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: GÜNEŞ DİŞLİ
SABİTLENEN : YÖRÜNGE
ÇIKIŞ
: TAŞIYICI
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
ZY + ZG / ZG
ÖRNEK : ZY = 30 , ZG = 10
r =?
r = 30 + 10 / 10 = 4
YÖRÜNGE SABİT
Teknik Eğitim
sayfa 7
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: TAŞIYICI
SABİTLENEN : YÖRÜNGE
ÇIKIŞ
: GÜNEŞ DİŞLİ
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
ZG / ZY + ZG
ÖRNEK : ZY = 30 , ZG = 10
r =?
r = 10 / 30 + 10 = 0.25
YÖRÜNGE SABİT
Teknik Eğitim
sayfa 8
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: TAŞIYICI
SABİTLENEN : GÜNEŞ DİŞLİ
ÇIKIŞ
: YÖRÜNGE
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
ZG / ZY - ZG
ÖRNEK : ZY = 30 , ZG = 10
r =?
r = 10 / 30 - 10 = 0.5
GÜNEŞ SABİT
Teknik Eğitim
sayfa 9
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: YÖRÜNGE
SABİTLENEN : GÜNEŞ DİŞLİ
ÇIKIŞ
: TAŞIYICI
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
ZY - ZG / ZG
ÖRNEK : ZY = 30 , ZG = 10
r =?
r = 30 - 10 / 10 = 2
GÜNEŞ SABİT
Teknik Eğitim
sayfa 10
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: YÖRÜNGE
SABİTLENEN : TAŞIYICI
ÇIKIŞ
: GÜNEŞ DİŞLİ
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
ZG / ZY
ÖRNEK : ZY = 30 , ZG = 10
r =?
r = 10 / 30 = 0.33
TAŞIYICI SABİT
Teknik Eğitim
sayfa 11
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: İKİ ELEMAN
SABİTLENEN : YOK
ÇIKIŞ
: BİR ELEMAN
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
SİSTEM KİLİTLENEREK
BÜTÜN OLARAK DÖNER
r
=
ÖRNEK : YOK
r =1
r = YOK
Teknik Eğitim
sayfa 12
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DÖNDÜREN
: HERHANGİ BİRİ
SABİTLENEN : YOK
ÇIKIŞ
: HERHANGİ BİRİ
ZG
= GÜNEŞ DİŞLİ DİŞ SAYISI
ZY
= YÖRÜNGE DİŞLİ DİŞ SAYISI
r
= DİŞLİ ORANI
r
=
VİTES BOŞTA
ÖRNEK : YOK
r = YOK
r = YOK
Teknik Eğitim
sayfa 13
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
PLANET DİŞLİ SİSTEMİ HAREKET GEÇİŞ
ŞEKİLLERİ
• 1. DURUM:Güneş dişli sabit
taşıyıcı motor tarafından
döndürülüyor. Yörünge dişlisi
planet dişlisi tarafından aynı
yönde döndürülecektir. Yörünge
dişlisi kendine hareket veren
dişliden daha yüksek devirde
döner. Moment azalır hız artar.
Teknik Eğitim
sayfa 14
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
• 2. DURUM: Güneş dişli sabit
hareket yörünge dişlisinden verilir taşıyıcıdan
alınırsa 1. durumdaki hareketin tersi bir
durum ortaya çıkar. Dönüş yönleri aynıdır
alınan devir verilen devirden düşük olur. Bu
eğer bir vites olarak kabul edilirse vites
küçültülmüş olur. Moment artar ,hız azalır.
3. DURUM: Yörünge dişli sabit
hareket güneş dişliden verilip taşıyıcıdan
alınırsa taşıyıcının yönü ile güneş
dişlinin yönü aynı kalır. Vites olarak
düşünülürse ileri vites durumu sağlanır.
Hız azalır moment artar.
Teknik Eğitim
sayfa 15
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
4. DURUM: Yörünge dişlisi sabit
hareket taşıyıcıdan verilir güneş
dişliden alınırsa güneş dişlinin yönü
taşıyıcının yönü ile olacaktır. Bu neden
ile yine bir ileri vites sağlanmış olur.
Hareket iletim oranı ise birinci
durumun tam tersidir. Hız artar moment
azalır.
5.DURUM:Taşıyıcı sabit tutulup
hareket güneş dişliden verilir
yörüngeden alınır. Yani alınan
hareket ters yöndedir. Vites olarak
geri vites durumudur.
Hız azalır moment artar.
Teknik Eğitim
sayfa 16
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
• 6.DURUM: Taşıyıcı sabit tutulup
hareket yörüngeden verilir ve güneş dişliden alınırsa yön olarak giriş milinin
tersine bir hareket oluşur. Devir olarak ise 5. durumun tersi bir durumdur.
Moment azalır hız artar. Hareketin yönü değiştirilerek ileri vites olarak
kullanılacağı gibi aracın geri geri hızlı gitmesini de sağlar.
Teknik Eğitim
sayfa 17
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
ATF Pompası
ATF Pompası, dişli bir pompadır ve
tork konvertörü ATF pompa tahriki
(pompa dişli mili) tarafından
çalıştırılır.
Bu pompa, yağ süzgeci üzerinden
ATF’yi şanzımanın yağ karterinden
emer.
ATF pompası
Kavrama, frenler ve yağ dolaşım
sistemi için çalışma basıncı
oluşturur.
Teknik Eğitim
sayfa 18
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Kavramalar
Lamelli kavramalar kapalı durumda
her iki güneş dişlisini ve çift planet
dişli takımının planet taşıyıcısını
çalıştırır.
Teknik Eğitim
sayfa 19
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Geçilecek vitese bağlı olarak otomatik
şanzıman kontrol ünitesi tarafından hidrolik
ünitedeki solenoid valf üzerinden ATF basıncı
ile açılır ve kapatılır. Her bir lamelli kavrama,
başka bir solenoid valf üzerinden ATF basıncı
ile beslenir. Kavrama başına monte edilen
lamel çiftlerinin adedi aktarılacak maksimum
torka göre değişir.
Teknik Eğitim
sayfa 20
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
FRENİN ÇALIŞMASI
Frenin kilitlemesi gerektiğinde solenoid valf
kumanda edilerek ATF
yağının hidrolik basıncıyla kavrama seti valf
gövdesine doğru itilir.
Lamellerin
merkezden
sabitlenmiş olduğu mil de
frenlenmiş olur.
Teknik Eğitim
sayfa 21
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Yağ basıncı ortadan kalktığında kavramalar arasındaki
geri getirme yayları vasıtasıyla
lameller birbi-rinden ayrılır ve
mil serbest hale gelir.
Teknik Eğitim
sayfa 22
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Tork Konvertör
1
2
Tork konvertör şekilde olduğu gibi bir
pervanenin diğer pervane kanatlarına hava
çarptırarak döndürmesi prensibi ile çalışır. Tek
fark hava yerine yağ kullanılmasıdır.
Teknik Eğitim
sayfa 23
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
TORK KONVERTÖR PARÇALARI
Kilitleme kavraması Kilitleme
sürtünme yüzeyi
kavraması
balatası
Teknik Eğitim
Türbin çarkı Rotor çarkı
sayfa 24
Pompa çarkı
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Pompa çarkı
Doğrudan motor tarafından döndürülür
Teknik Eğitim
sayfa 25
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
pompa
Teknik Eğitim
rotor
sayfa 26
türbin
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Türbin çarkı
Pompa çarkının bastığı yağ tarafından döndürülür.
Çok diskli kavramalar
giriş milinden gelen
hareketi planet dişli
sistemine aktarırlar
Şanzıman giriş mili Türbin
çarkına bağlıdır.
Teknik Eğitim
sayfa 27
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Rotor çarkı
Tek yönlü kavram üzerinden
şaseye
bağlıdır.
Türbin
çarkından çıkan yağ Pompa
çarkına ters yonde çarptığında
kilitlenerek
yağın
yönünü
değiştirip tork artışı sağlar. Aslı
Hidrolik kavrama olan sistem
Rotor çarkının ilavesi sonucu
tork artışı sağladığından Tork
Konvertör yani Tork Değiştirici
adını almıştır.
Rotor çarkı
Teknik Eğitim
sayfa 28
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
KİLİTLEME KAVRAMASI KESİT
Kilitleme kavraması
hareket geçişinin
hidrolik olması
gerekmediği
zamanlarda kontrol
ünitesi tarafından
devreye sokularak
kayma en aza indirilir.
Kilitleme kavraması ve
elektronik yönetim
yakıt tüketimini
azaltmış, performansı
ise artırmıştır.
Otomatik şanzıman
kullanım açısından
büyük bir konfor
sağlamasına karşın
yakıt tüketimini
oldukça
artırmaktaydı. Fazla
yakıt tüketiminin
başlıca nedeni tork
konvektörde oluşan
kayma idi.
Teknik Eğitim
sayfa 29
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
KİLİTLEME KAVRAMASI GENEL
Tork konvertör
muhafazası
Tork konvertör
kilitleme balatası
Pompa
Türbin çarkı
Şanzıman giriş mili
Türbin çarkından veya
Kilitleme kavramasından
hareket alır.
Otomatik şanzıman yağı
(ATF)
Motor tarafı
Şanzıman tarafı
Şanzıman
muhafazası
Teknik Eğitim
sayfa 30
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çalışması:
Motor devrine ve torkuna bağlı olarak
şanzıman
kontrol
ünitesi
tork
konvertör
kilitleme
kavramasını
devreye sokmanın daha ekonomik
olacağına karar verdiğinde solenoid
valfi N91 çalıştırır.
Tork konvertörün üst kısmındaki
hidrolik odası solenoid valf tarafından
açılarak hidrolik basıncın düşmesi
sağlanır. Bu kavramanın alt kısmındaki
yağ basıncının artmasına neden olur.
Böylece kavrama kapanır.
Teknik Eğitim
sayfa 31
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Solenoid valf N91 akışı
kestiğinde kavramanın
üst kısmındaki basınç
tekrar artmaya başlar.
Böylece kavrama açılır.
Teknik Eğitim
sayfa 32
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
KİLİTLEME KAVRAMASI DEVRE DIŞI
Tork konvertör kilitleme kavraması
açık
Hidrolik girişi kilitleme
Kavramasının ön tarafından
gerçekleşir.
Teknik Eğitim
sayfa 33
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
KİLİTLEME KAVRAMASI DEVREDE
Tork konvertör kilitleme kavraması
kapalı
Hidrolik girişi kilitleme
Kavramasının arka
tarafından gerçekleşir.
Teknik Eğitim
sayfa 34
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
KİLİTLEME KAVRAMASI SOL DEVRE DIŞI, SAĞ DEVREDE
Teknik Eğitim
sayfa 35
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Tork konvertör
Planet dişli
Aks aktarımı
Teknik Eğitim
sayfa 36
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Tork Konvertör
Teknik Eğitim
sayfa 37
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Tork Konvertör
Kilitleme kavramasının durumu
Açık
Kontrol ediliyor
Kapalı
Araç hızı
Teknik Eğitim
sayfa 38
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Yağ pompası
Teknik Eğitim
sayfa 39
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Yağ pompası
Teknik Eğitim
sayfa 40
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Ön planeter dişli grubu
Teknik Eğitim
sayfa 41
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Ön planeter dişli grubu
İç dişli
Planet dişli
(drive)
Planet taşıyıcı
Güneş dişli
(output)
(fixed)
Teknik Eğitim
sayfa 42
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Arka planet dişli grubu
Teknik Eğitim
sayfa 43
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Kısa planet dişli
Büyük
güneş dişli
Küçük
güneş dişli
Uzun planet dişli
İç dişli
Planet taşıyıcı
Teknik Eğitim
sayfa 44
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çok diskli K1 kavraması
Ön planet dişli taşıyıcısı küçük güneş
dişliye bağlanır.
Teknik Eğitim
sayfa 45
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çok diskli kavrama
Devre dışı
Teknik Eğitim
sayfa 46
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çok diskli kavrama
Devrede
Teknik Eğitim
sayfa 47
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çok diskli K2 kavraması
Orta mil arka planet dişli taşıyıcısına
bağlıdır.
Teknik Eğitim
sayfa 48
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çok diskli K3 kavraması
Ön planet dişli taşıyıcısı arka büyük güneş
dişliye bağlanır.
Teknik Eğitim
sayfa 49
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
B1 disk freni
Arka büyük güneş dişliyi kilitler.
Teknik Eğitim
sayfa 50
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Disk fren
Devre dışı
Teknik Eğitim
sayfa 51
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Disk fren
Devrede
Teknik Eğitim
sayfa 52
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
B2 Disk freni
Arka plenet dişlisini kilitler
See notes page
Teknik Eğitim
sayfa 53
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Vites değişim mantığı
Kilitleme kavraması
Disk fren
Vites
K1
1
X
2
X
3
X
4
X
K2
B1
B2
F1
(X)
X
X
X
X
5
X
6
X
R
K3
Free
wheel
X
X
X
X
(X) Sadece motor freni (Yavaşlama ve Tiptronic)
Teknik Eğitim
sayfa 54
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Hidrolik kontrol
Valf gövdesi
G93
G194
N89 N88
Teknik Eğitim
sayfa 55
G193
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
AYARLAMA VALFLERİ
AÇMA-KAPAMA VALFLERİ
0 ile maksimum arasında ayarlama İki konumlu valflerdir. Ya tam açık, yada
yaparlar. Kontrol ünitesi akım
tam kapalıdır. Basınçlı yağı yönlendirmek
miktarını değiştirmek suretiyle valfi
için kullanılırlar. Kontrol ünitesi akımı
herhangi bir açıklığa ayarlayabilir.
vererek valfi açar, akımı keserek kapatır.
N 91 – N 93
Teknik Eğitim
N 89 – N 89 – N90 – N 92 – N 94
sayfa 56
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
R
Teknik Eğitim
Şanzıman kontrol ünitesi soketinden
solenoid valfler aşağıdaki gibi
ölçülür. Direnç değerleri
literatürden alınmalıdır.
R
sayfa 57
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Acil durumda çalışma
Belli yapı parçalarının devre dışı kalması durumunda,
otomatik şanzımanın normal çalışması olanaksızdır.Bu
durumda otomatik şanzıman, sadece acil durumda
çalışma modunda çalıştırılabilir. Acil durumda çalışma
sırasında, konvertör kilitleme kavraması kapalı değildir
ve
şanzıman,
3.vitesdeki
tüm
ileri
hareket
kademelerindedir.
Vites kolunu "R" konumuna getirerek, el sürgüsü itilir ve
böylelikle geri vitese geçilir.Acil durumda çalışma modu,
gösterge tablosunda değiştirilmiş bir gösterge ekranı ile
görülebilir.
Teknik Eğitim
sayfa 58
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Elektronik kontrol
Yağ sıcaklık sensörü G93
NTC tipinde bir sensördür
•Değişken basınçları ayarlamak
için
•Sıcaklığa bağlı sıcak değişim
programı kilitleme kavramasının
çalışması için.
Yağ sıcaklığı çok yükseldiği
zaman yaklaşık 127 0 C de
kilitleme kavraması açılır.
150 0 C de motor torku azaltılır.
Teknik Eğitim
sayfa 59
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Yağ basınç şalterleri G193/G194
G194
K1 kavrama basıncındaki
artmayı izler
G193
B2 fren basıncındaki
artmayı izler
Teknik Eğitim
sayfa 60
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Yağ basınç şalterleri G193/G194
Şalter açık
Şalter kapalı
Yağ basıncı < Yaklaşık 3 bar
Yağ basıncı > Yaklaşık 3 bar
Teknik Eğitim
sayfa 61
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Elektronik kontrol
Şanzıman giriş hız sensörü G182
K2 Disk grubu
G182
Teknik Eğitim
sayfa 62
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Elektronik kontrol
Şanzıman çıkış hız sensörü G195
Park kilidi ile çıkış dişlisi
G195
Teknik Eğitim
sayfa 63
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
DSP
Dynamic Selection Program
Dinamik Seçim Programı
Sürücünün gaza basma hızına bağlı olarak ECO ve
SPORT konumları arasında geçiş yapılması sağlanır.
Eğer sürücü pedala hızlı bir şekilde basarsa sistem
SPORT konumuna geçiş yapar. Pedal bu pozisyonda
tutulmaya devam ederse ECO moduna tekrar geçiş
yapılır.
Teknik Eğitim
sayfa 64
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Vites Kolu
“D” konumundayken vitesler yüke bağlı olarak kendiliğinden değişir.
Fakat ilk vites doğrudan sürücü tarafından seçilemez aracın maruz kaldığı
yüke bağlı olarak kontrol ünitesi tarafından seçilir.
1. vites sadece Tiptronik vites konumundan seçilebilir. Bu durumda 1.
vites motor frenini kullanır vites kolu sağ taraftaki vites konumuna
getirildiğinde şanzıman Tiptronik programında olacaktır. Seçilen vites
gösterge tablosunda da gösterilecektir.
Teknik Eğitim
sayfa 65
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Vites kolu kilidi
Vites kolu kilidi, motor
çalışırken istenmeden bir
sürüş kademesine
geçilmesini önler. N110
vites kolu
kilit solenoidi vites kolunu,
"P" ve "N" konumlarında
kilitler. Kilit ancak ayak
frenine basıldığında
çözülür.
Teknik Eğitim
sayfa 66
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Kontak anahtarı çıkartma kilidi
Kontak anahtarı girişinin hemen arkasında birer adet kilitleme pimi
bulunan iki adet yay geri dönüşlü kilitleme sürgüsü bulunmaktadır.
Kontak anahtarnın takılması ve çıkartılması sırasında kilitleme pimleri
kontak anahtarının her iki yanında iç profil boyunca kayar. Bu süreç
sırasında iki kilitleme sürgüsü eksenel olarak birbirlerinin tersine doğru
hareket eder. Kontak anahtarı yerine tam olarak oturmuşsa kilitleme
sürgüleri/kilitleme pimleri asıl konumlarına gelmiş demektir (anahtar
takılı olmadığında olduğu gibi).
Teknik Eğitim
sayfa 67
05.2005
TEMEL ŞANZIMAN EĞİTİMİ
Çıkartma kilidinin serbest bırakılması:
Kontak kapatılıp vites kolu "P" konumuna getirildiğinde kontrol
ünitesi kontak anahtarı çıkartma kilidi solenoidini kısa süre için
devreye sokar. Anahtar kilitleme mekanizması kilitleme plakalarını
serbest bırakır ve kontak anahtarı çıkartılabilir.Bir problem
oluştuğunda kalem benzeri bir cisimle acil durum açma noktasına
bastırılır ve mekanik olarak kilit açılır anahtar serbest kalır.
Teknik Eğitim
sayfa 68
05.2005
Download