Uploaded by User4070

3.sınıf maddenin hal değişimi

advertisement
►Aşağıda verilen boş alanlara buzun hal değişimini görseller ile ifade
ediniz.
ÇANAKKALE ÖZEL İLKOKULU 3.SINIFLAR FEN
BİLİMLERİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
MADDENİN HALLERİ VE HAL DEĞİŞİMLERİ
AD SOYAD:……………………………………………………………
SINIF:……………………………………………………………………..
►Dersimizde yaptığımız deneyden yola çıkarak aşağıdaki soruları
cevaplayalım.
Katı maddeye hangi işlemi
uyguladık ve sonuçları ne oldu?
Sıvı maddeye hangi işlemi
uyguladık ve gözlemlerimiz neler
oldu?
►Aşağıdaki boşlukları verilen kelimeler ile dolduralım.
Katı maddeye- buharlaşma- gaz maddeye- erime- sıvı maddeyeyoğuşma-donma
denir
1)
2)
denir
örnektir
► Aşağıda verilen soruların doğru cevabını işaretleyelim.
örnektir
örnektir
Download