Uploaded by User3982

UNITE 1- Günümüz İşletmelerinde Enformasyon Sistemleri

advertisement
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
ÖĞRENME HEDEFLERİ
• Bugünkü iş dünyasında bilişim sistemlerinin neden
önemli olduğunun açıklanması.
• Teknik ve işletme bakış açılarıyla bilişim sistemlerinin
tanımlanması.
• Bilişim sistemlerinin üç boyutunun tanımlanması
açıklanması.
• İşletmeye değer kazandıracak olan bilişim sistemleri
için tamamlayıcı varlıkların değerlendirilmesi.
• Bilişim sistemleri ile ilgili çalışma yapmak için
kullanılan akademik disiplinlerin tanımlanması ve
belirlenmesi. Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri
okuryazarlığı arasında ayırım yapılabilmesi.
Günümüz Küresel
İşletmelerinde
Bilişim Sistemleri
1.1
1.2
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Yeni Yankee Stadyumunun Geleceğe Bakışı
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
• Problem: Müşteri talebinin ve rekabetin düşünülmesi.
• BT, iş dünyasını ve işletmeleri nasıl
değiştirmektedir…
• Çözümler: Gelir arttırıcı iş modellerinin ortaya çıkarılması
maliyetlerin düşürülmesi, gelirin arttırılması, ve müşteri
hizmetlerinin geliştirilmesi.
• Teknoloji yatırımındaki artış
• Müşteri talebinin karşılanma hızındaki artış: Bir “Fed-Ex”
ekonomisi
• Medya ve reklam sektöründeki değişim
• Yeni güvenlik ve muhasebe ile ilgili kanunlar ve
standartlar
• Mobil ve internet çözümleri taraftarların stadyumda daha
fazla vakit harcamalarını, bilinirliliğini ve taraftargilliğini
arttırabilmektedir.
• Taraftarların yöneliminin analiz edilmesi, bilet satış ve
medya ortamının yönetilmesinde BT’nin önemli rolü.
• Dijital bir işletmenin doğuşu.
• Küreselleşme Fırsatları
• Küresel ölçekte internet işlemsel maliyetleri düşürmekte
1.3
1.4
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BT’de Sermaye Yatırımı
• Gelişen Dijital İşletme
– İşletmelerarasındaki ilişkiler dijital olarak sağlanmakta
ve dijitallik aracılık etmektedir.
– Temel iş süreçleri dijital ağlar yoluyla
gerçekleşmektedir.
– Temel kurumsal varlıklar dijital olarak yönetilmektedir.
• Dijital firmalar örgütlenme ve yönetimde büyük
bir esneklik sunmaktadır.
– Zaman ve mekan kısıtının ortadan kaldırılması
Donanım, yazılım ve iletişim ekipmanı olarak tannımlanan BT yatırımları 1980-2004 yılları
arasında % 34’ten % 50’ye yükselmiştir. Kaynak: U.S. Department of Commerce, Bureau of
Economic Analysis, National Income and Product Accounts, 2006 temel alınmıştır.
Şekil 1-1
1.5
1.6
1
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
YBS Cebinizde
•
BT kullanımı ve işletme stratejilerini uygulama ve işletme
amaçlarını gerçekleştirmeleri arasında gittikçe artan bir
bağımlılık söz konusudur.
•
İşletmeler 6 stratejik işletme amacına ulaşmak için BS’ye
yatırım yapmaktadırlar:
Etkileşimli oturumu okuyun ve aşağıdaki soruları tartışın:
• Burada hangi tür uygulamalar tanımlanmaktadır? Bunlar hangi
işletme fonksiyonlarını desteklemektedir? Faaliyet verimliliği ve
karar vermeyi nasıl etkinleştirmektedir?
–
–
–
–
–
–
• Bu örnek olayda mobil dijital aygıtlarla çözülen problemleri
belirleyiniz.
• Hangi tür işletmeler çalışanlarını iPhone, iPad ve BlackBerry gibi
model dijital aygıtlarla donatmaktan en fazla faydayı elde ederler?
• D.W. Morgan’ın CEO’su «iPhone oyunu değiştirmemekte, sektörü
değiştirmektedir? O sizin müşterileriniz ve tedarikçilerinizle
etkileşimde bulunma yollarınızı değiştirmektedir.» Bu cümlenin
sonuçlarını tartışınız.
1.7
1.8
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
• İşlemsel Mükemmelliyet:
• Yeni ürün, hizmet ve iş modelleri:
– Daha yüksek karlılığa ulaşmak için verimliliği
arttıracak yöntemler
– Verimliliği ve etkenliği arttırmada BS ve BT
önemli birer araçtır
– Örn. Wal-Mart’ın RetailLink sistemi
tedarikçileri mağazalara bağlayarak üstün bir
ikmal sistemi oluşturmuştur
1.9
– İş modeli: Bir işletmenin refah yaratmak iiçin
bir ürünü, hizmeti nasıl ürettiğini, teslim ettiğini
ve sattığını tanımlar.
– BS ve BT yeni ürün, hizmet ve iş modelleri
için önemli araçlar sunar.
• Örn. Apple’ın iPod, iTunes ve Netflix’in Internettabanlı DVD kiralama
1.10
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
• Müşteri ve Tedarikçiyle İlişkiler:
• Geliştirilmiş karar verme
– Müşterilerinin gerçekten iyi tanınması ve onlara
iyi hizmet sunması müşterilerin geri dönüşlerini
arttırarak gelir ve karın artmasını sağlar.
– Doğru bilgi olmadan:
• Yöneticiler tahminlere, zanlara ve şansa güvenmek durumunda
kalırlar.
• Az veya fazla üretime, kaynakların yanlış kullanılmasına, istenen
• Örn. Bazı oteller daha sonra kullanılmak üzere
müşterilerin tercihlerini kaydetmektedir.
zamanda cevap verememelerine neden olur.
• Bu kötü sonuçlar maliyetleri yükseltmekte ve müşteri kaybına
neden olur.
– Tedarikçilerle samimi ilişkiler işletmelere hayati
girdileri sağlar, maliyetleri indirir.
– Örn. Verizon’un Web tabanlı dijital kontrol panelleri
yöneticilere müşterilerin şikayetlerini, ağ performansını,
ağ kesintilerini vs. gerçek zamanlı veri olarak sağlar.
• Örn. J.C.Penney’in BS’i satış kayıtlarını sözleşme
yapılan üreticilere bağlar.
1.11
İşlemsel mükemmeliyet
Yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri
Müşteri ve tedarikçiyle ilişkiler
Geliştirilmiş karar verme
Rekabet avantajı
Hayatta kalma
1.12
2
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
• Rekabet Avantajı
• İşlemsel Mükemmeliyet:
– Daha iyi performans sunan,
– Üstün ürünler için daha düşük fiyatlar sunan,
– Müşteri ve tedarikçilerine daha kısa zamanda cevap
verebilen
Bu dört avantajdan birini gerçekleştiren işletmeler rekabet
avantajı elde ederler.
– Etkenliğin geliştirilmesiyle yüksek karlılığa ulaşılması
• Yeni ürün, hizmet ve iş modelleri:
– Teknolojiyle mümkün olmakta
• Müşteri ve Tedarikçi ilişkileri:
– Hizmet edilen müşteri sayısını artırmakta ve gelir ve
karlılığı arttırmaktadır.
– Tedarikçilere daha düşük maliyeti olarak daha iyi
iletişim olanağı vermektedir.
1.13
Örn. Dell: 25 yıldır tutarlı bir karlılığa sahipti; Dell dünyada
PC’lerde en verimli üreticisi olarak kaldı. Ama hızlı takipçisi
olan HP’ye karşı bazı avantajlarını kaybetti.
1.14
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
BS’nin Günümüz İş Dünyasındaki Rolü
Örgütler ile BS Arasındaki Bağımlılık
• Hayatta Kalma
– BT işletme için artık bir gerekliliktir.
– Belki de:
• Endüstri seviyesinde,
– Örn. Citibank’ın ATM’leri sunması gibi…
• Devletin düzenlemeleri sonucunda kayıt tutma
zorunluluğu
– Örn. E-fatura, e-beyanneme, bilgisayarlı muhasebe,
AŞ’ler için kararların ve bilançoların internetten
yayınlama zorunluluğu gibi.
Modern sistemlerde bir işletmenin BS ve yetenekleri arasında artan bir ilişki vardır. Strateji,
kurallar ve işletme sürecindeki değişiklikle artan oranda donanım, yazılım, veri tabanları ve
telekomünikasyonda değişiklik gerekmektedir. Çoğunlukla, örgütün yapmak istedikleri
sistemlerin özelliklerine ve imkanlarına bağlıdır.
Şekil 1-2
1.15
1.16
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
Veri ve Enformasyon
• Bilişim Sistemleri:
– Bilişimi toplayan, işleyen, depolayan ve dağıtan
– Karar vermeyi, koordinasyonu ve ve kontrolü
destekleyen
– Birbiriyle ilişkili bileşenler setidir.
• Enformasyon – Veri Farklılığı
– Veri ham gerçekler yığını
– Enformasyon veriden anlamlı hale getirilerek
şekillendirilen gerçeklerdir.
1.17
Bir süpermarket kasasında elde edilen ham veri işlenerek, satılan toplam deterjan sayısı veya
bir mağaza veya satış bölgesindeki deterjandan elde edilen toplam gelir gibi anlamlı
enformasyon elde edilecek şekilde işlenir ve düzenlenir.
Şekil 1-3
1.18
3
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
• Bilişim Sistemleri: Üç temel faaliyet
örgütün ihtiyacı olan enformasyonu
üretir.
• Geribildirim:
– İşletmede ilgili kişilere değerlendirme veya girdi
aşamasını düzeltme aşaması
• Bilgisayar/Bilgisayar Programı ile Bilişim
Sistemleri farkı
– Girdi: Örgütten veya dış çevreden ham
verileri elde eder.
– Bilgisayarlar ve yazılımlar teknik temel ve
araçlardır, bir evin yapılmasında kullanılan
materyal ve araçlar gibi.
– İşleme: Ham verileri anlamlı forma
dönüştürür.
– Çıktı: Kullanılmak üzere İnsanlara veya
faaliyet enformasyonun iletilmesidir.
1.19
1.20
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
Bir Bilişi Sisteminin Fonksiyonları
Bilişim Sistemleri bilgisayarlardan daha fazlasıdır.
Bir enformasyon sistemi bir örgüt veya çevresi hakkında enformasyon içerir. Üç temel faaliyet - girdi, işleme, çıktı- örgütlerin gereksinim
duyduğu enformasyonu üretir. Geribildirim örgütte uygun kişi ve faaliyetlere değerlendirme ve girdiyi yenileme için gönderilen çıktıdır.
Müşteriler, tedarikçiler rakipler, paydaşlar ve düzenleyici kurumlar gibi çevresel aktörler örgüt ve enformasyon sistemiyle etkileşimde bulunur.
Bilişim sistemlerinin etkili kullanımı sistemi şekillendiren örgüt, yönetim ve bilişim
teknolojisinin anlaşılmasını gerektirir. Bir bilişim sistemi çevrede oluşan problemlere örgüte
ve yönetime ilişkin çözüm sunarak değer katar.
Şekil 1-4
1.21
Şekil 1-5
1.22
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
Bir İşletmedeki Seviyeler
• Bilişim Sistemlerinin Örgütsel
Boyutları
– Yetki ve Sorumluluk Hiyerarşisi
•
•
•
•
•
•
Üst düzey yönetimSenior management
Orta düzey yönetim
Alt düzey (operasyonel-işlemsel) yönetim
Bilgi İşçileri
Veri işçileri
Üretim ve hizmet işçileri
Örgütler üç temel hiyerarşi seviyesinden oluşur: üst, orta ve alt düzey (operasyonel-işlemsel)
yönetim. Bilişim Sistemleri bu seviyelerin her birini desteklemektedir. Bilim insanları ve bilgi
işçileri çoğunlukla orta düzey yönetim ile birlikte çalışır.
Şekil 1-6
1.23
1.24
4
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
• Bilişim Sistemlerinin Örgütsel Boyutları
(devamı)
•
– İşletme Fonksiyonları ayırımları
•
•
•
•
Satış ve pazarlama
İnsan kaynakları
Finans ve muhasebe
Üretim ve imalat
– Kendine has iş süreçleri
– Kendine has işletme kültürü
– Örgütsel politikalar
1.25
Bilişim Sisteminin Yönetim boyutu
– Yöneticiler işletmenin karşı karşıya
kalacağı durumlara karşı örgütsel
stratejiler geliştirirler.
– Ayrıca, yöneticiler yaratıcı şekilde
davranmak zorundadır:
•
•
Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması
Bazen örgütü yeniden yaratmalı
1.26
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
UPS, BT ile Küresel Olarak Rekabet Ediyor!
• Bilişim Sistemlerinin Teknoloji Boyutu
• Etkileşimli Oturumu Okuyun: Teknoloji, ve daha
sonra aşağıdaki soruları tartışın:
– Bilgisayar donanımı ve yazılım
– Veri yönetimi teknolojisi
• UPS paket izleme sistemin girdi, işleme ve çıktıları
nelerdir?
– Ağ ve telekomünikasyon teknolojisi
• Ağlar, internet, intranet ve ekstranet, World Wide Web
(WWW-Web)
• UPS hangi teknolojileri kullanmaktadır? Bu
teknolojiler UPS’in işletme stratejisi ile nasıl
ilişkilendirilebilir?
– BT altyapısı: Sistemin üzerine inşa edildiği
platform
• UPS’in BS hangi stratejik işletme amaçlarıyla ilgilidir?
UPS’in BS olmasaydı ne olurdu?
1.27
1.28
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
• BS’ye Yönelik İşletme Bakış Açısı:
• UPS Paket İzleme Sistemi’nin Boyutları
– BS, değer yaratmak için bir araçtır.
– BT’ye yapılan yatırım, getiride üstünlük
sağlayacaktır:
– Örgütsel:
• Paket izleme, envanter yönetimi ve bilgi sağlama için
süreçler
– Yönetim:
• Verimlilik artışı
• Gelir artışı
• Uzun dönemde stratejik konumunda üstünlük
• Hizmet seviyeleri ve maliyetlerini izleme
– Teknoloji:
• El bilgisayarları, barkod tarayıcısı, ağlar, masaüstü
bilgisayarlar, vd...
1.29
1.30
5
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
BS Değer ZinciriChain
• İşletme Bilişim Değer Zinciri
– Ham veriler bilişimde katma değer yaratacak
şekilde aşamalar yoluyla edinilir ve dönüştürülür.
– BS yöneticilerin kara vermelerini etkinleştirmek,
örgüt performansını arttırmak ve işletme karlılığını
artıran değer katan faaliyetler dizisinin bir
parçasıdır.
• İşletme bakış açısı: BS’nin örgütsel ve
yönetimsel doğasına dikkat çekmektedir.
İşletme bakış açısına göre, BS yöneticilerin karar vermelerini etkinleştirmek, örgüt
performansını artırmak ve sonuç olarak işletme karlılığını arttırmak için bilişim elde edilen,
dönüştürülen ve dağıtan, değer-katan faaliyetler dizisinin bir parçasıdır.
Şekil 1-7
1.31
1.32
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
BT Yatırımlarındaki Farklılıklar
• BT’ne yatırım yapılması iyi bir getiri
getireceğinin garantisi değildir.
• Firmalar BS’ne yapıtlıkları yatırımların
getirisinde birbirlerinden önemli derecede
farklılıklara sahiptir.
• Faktörler:
– En uygun iş modelinin benimsenmesi
– Tamamlayıcı yatırımlara yatırım (örgüt ve yönetim
sermaye)
Ortalama olarak, BT yatırımları diğer yatırımlarından daha fazla geri dönüş elde etseler de
işletmeler arasında önemli farklılıklar vardır.
Şekil 1-8
1.33
1.34
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
BS’deki Bakış Açıları
• Tamamalayıcı varlıklar şunları içerir:
• Tamamlayıcı varlıklar:
– Örgütsel yatırımlar, örn.
– Herhangi bir öncelikli yatırımdan değer
elde etmek için gerekli varlıklardır.
– Firmalar, önemli getiriler elde etmek için
tamamlayıcı varlıklara yatırım yoluyla
teknoloji yatırımlarını desteklemektedirler
Örn.: Daha uygun bir şekilde çalışmak için
teknolojiye ve insana yatırımın yapılması
1.35
• Uygun iş modeli
• Etken iş süreçleri
– Yönetim yatırımları, örn.
• Yönetimde yenilik için teşvikler
• Takım çalışması ve işbirlikçi çalışma çevresi
– Sosyal yatırımlar, örn.
• İnternet ve telekomünikasyon altyapısı
• Teknoloji standartları
1.36
6
20.02.2013
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
BS’deki Bakış Açıları
Bilişim Sistemleri’nde Çağdaş Yaklaşımlar
BS’de Çağdaş Yaklaşımlar
• Teknik yaklaşım
• Matematik temelli modelleri esas alır
• Bilgisayar bilimi, kara verme bilimi, yöneylem
araştırması
• Davranışsal yaklaşım
• Davranışsal sorunlar (stratejik işletme
bütünleşmesi, uygulama, vd...)
• Psikoloji, Ekonomi, Sosyoloji
BS alanı teknik ve davranış disiplinlerinden katkı sağlayan görüş ve öngörülerle ilgilenir.
Şekil 1-9
1.37
1.38
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri’nde Çağdaş Yaklaşımlar
Bilişim Sistemleri’nde Çağdaş Yaklaşımlar
• Bu dersin yaklaşımı: Sosyo-teknik
bakış açısı
• Yönetim Bilişim Bilimi
• Bilgisayar bilimi, karar verme bilimi, yöneylem
araştırması ve davranışsal problemlere ilişkin pratik
uygulamaların bir bileşimidir.
• En uygun örgütsel performans üretimde
kullanılan sosyal ve teknik sistemlerin
her ikisinin de birlikte optimizasyonu ile
elde edilir.
• Tamamıyla teknik yaklaşımdan uzak
durmaya yardımcı olmaktadır.
• Dört temel aktör
•
•
•
•
Donanım ve yazılımın tedarikçileri
İşletmeler
Yöneticiler ve çalışanlar
Firmanın çevresi (yasal, sosyal, kültürel bağlam)
1.39
1.40
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
Bölüm 1 Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
Bilişim Sistemleri’nde Çağdaş Yaklaşımlar
BS’de Sosyo-teknik Bakış Açısı
Sosyo-teknik bir bakış açısında, bir sistemin performansının optimize edilmesi tatminkar bir
uyum elde edilinceye kadar teknoloji ve örgütün karşılıklı olarak birbirine göre
düzenlenmesidir.
Şekil 1-10
1.41
7
Download