Uploaded by User3727

ELEKTRİK

advertisement
ELEKTRİK; TEHLİKELERİ, RİSKLERİ
VE ÖNLEMLERİ
Elektrik ve Tehlikeleri, Riskleri ve
Önlemleri
• Elektrik hayatımızın her alanında kullandığımız bir enerji
türü olmasına rağmen, ciddi tehlikeler içermektedir ve
ölümlü iş kazaları incelendiğinde en önemli sebeplerden
biri de elektriktir
Elektriğin insan üzerindeki etkileri
Elektrik ciddi yanıklara, ritim bozukluklarına, organ
kayıplarına ve ölüme neden olur
Elektrik ve Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
Elektrik Kazalarından Korunmak İçin
• Elektrik tesisatlarının, kablolarının bakımları yapılmalı ve tesisatlarda
topraklama, sigorta ve kaçak akım rölesi kullanılmalıdır.
• Elektrik panoları kilitli olmalıdır, asla elektrikle temas edilmemelidir.
• Elektriğe mesleki yeterliliği olmayan hiçbir kimse müdahalede
bulunmamalıdır.
• Her iş öncesi elektrikli iş ekipmanlarının elektrik sistemleri operatörler
tarafından kontrol edilmeli, en ufak uygunsuzlukta makine
çalıştırılmamalı ve teknik birime haber verilmelidir.
• Kullanılmayan ekipmanların elektrik bağlantısı kesilmelidir.
• Elektrik panoları önünde yalıtkan paspas olmalıdır.
ELEKTRİK HAYATIMIZI AYDINLATSIN, DİKKATLİ OLALIM KARATMASIN
Tehlike ve Risk: ELEKTRİK, Elektrik çarpması, ölüm
• Yetkili elektrikçi olmadığınız sürece elektrik tamir, bakım, kurulum vb.
işlemleri yapmayın
• Herhangi bir elektrik arızasını yetkililere bildirin
• Elektrik panolarına, sigorta kutularına müdahale etmeyin
Tehlike ve Risk: ELEKTRİK, Elektrik çarpması, ölüm
• Kabloları ucu açık, aşınmış,
izolasyonu bozulmuş
şekilde kullanmayın.
• Seyyar Kabloları taşıyıcı
kılıflar içinde kullanın
• Bir elektrik yangınına su
veya köpüklü söndürücü ile
müdahale etme
Tehlike ve Risk: ELEKTRİK, Elektrik çarpması, ölüm
Elektrik prizlere aşırı yükleme yapacak ekipmanlar
bağlamayın. Grup prizlerden kaçınık. Mümkün
olduğunca her prize ayrı ayrı ekipman bağlayın
Ekli, bantlı veya açık kablolar kullanmayın.
Kablo izolasyonları her zaman kontrole
dilmeli ve tam olmalı
Fişleri kablosundan çekerek çıkarmayın, fişi
yalıtkan kısımdan çekerek çıkarın
Tehlike ve Risk: ELEKTRİK, Elektrik çarpması, ölüm
Elektrik kablolarına, elektrik hatlarına dikkat edin. Bu hatlara temas
etmeyin veya elinizdeki bir metal ekipmanı temas ettirmeyin.
Yüksek bir metal ekipman taşıyorsanız alandaki hatları önce kontrol
edin.
Elektrik hatları geçen yerlerde metal merdiven kullanılmaz
Su içinde veya ıslanan yerlerde seyyar elektrik kablosu geçirmeyin.
Eğer bir su kütlesi elektrik hattı ile temas etmişse derhal
sigortaları kapatın, kilitleme yöntemini kullanın, kabloları sudan
kurtarın
Uygun fişler kullanın. Açık kabloları prize sokmayın. Topraklı fişleri topraklı
prizlerde kullanın. Elektrik kablo, fiş ve priz sistemleri yağsız, kuru ve sağlam
olmalıdır
Elektrik çarpması
Elektrik ve Tehlikeleri, Riskleri ve
Önlemleri
Elektrik panoları önünde yalıtkan paspas olmalıdır. Panolara bir şey yaslanmamalı,
panolara istifleme yapılmamalıdır. Kapakları kapalı ve kilitli olmalıdır
UYGUN: Pano önünde önü açık, istifleme yok, önünde
yalıtkan paspas var, uyarı levhaları var
UYGUNSUZ: Pano önünde istifleme var, panoya
tahta konulmuş, önünde yalıtkan paspas yok, uyarı
levhaları yok
Elektrik ve Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
Elektrik Kazalarında Ne yapılmalı
• Yangın durumunda ASLA su ve köpük KULLANMA. CO2 ‘li yangın
söndürücüleri tercih et. Zorunlu durumlarda Kimyevi Tozlu
söndürücüleri de kullanabilirsiniz
İlkyardım Müdahalesi Üç Aşamadan Oluşur:
• 1. Elektrik akımı şalterden kesilmelidir; bu yapılamıyorsa
kazazedenin çıplak kablo ile teması iletken olmayan bir cisim
kullanılarak kesilmelidir.
• 2. Hemen ilkyardım ekibine haber verilmeli, kaza ortamında
hemen kazazedenin soluk yolu, solunum ve kalp atış düzeni
kontrol edilmeli ve gerekiyorsa sağlanmalı, bilinç kaybı var ise
koma pozisyonu verilmelidir.
• 3. Yanık varsa bakımı yapılır; kazazede fiziksel ve psikolojik olarak
rahatlatılır ve ayağa kaldırılmadan nakli sağlanır. Düşmeye bağlı
kırık varsa tespit işleminden sonra nakil gerçekleştirilir.
Elektrik Yangınlarında Su ve köpüklü yangın
söndürücü KULLANILMAZ
Download