Uploaded by beyza.035

Hedef 12 Kampı

advertisement
TYT M
atem
atik
TYT Türkçe tüm dil bilgisindeki
nıf
11. Sı
ç
u
g
Ton
ilk
12 kon
uyu,
12 konuyu
ada
haft
2
1
a
ınd
bitiriyoruz.
HEDEF 12 KAMPI
l
kana
#12olmadan
Gri Koç ve Rehber Matematik
youtube.com/tonguç11
tonguç 11. sınıf
kanalında!
ŞUBAT
MART
12 Çarşamba
HEDEF 12 KAMPI başlıyor.
17.00
15 Cumartesi
Sayı Kümeleri
14.00
16 Pazar
Sözcük Türleri (İsim, Sıfat, Zarf, Zamir)
14.00
Sayı Kümeleri Soru Çözümü
17.00
22 Cumartesi
Tek-Çift Sayılar
14.00
23 Pazar
Edat, Bağlaç, Ünlem
14.00
Tek-Çift Sayılar Soru Çözümü
17.00
29 Cumartesi
Basamak Kavramı
14.00
NİSAN
1 Pazar
14.00
Fiiller-Ek Fiil
17.00
Koçluk Videosu
Basamak Kavramı
19.00
Soru Çözümü
7 Cumartesi
Asal Sayılar
8 Pazar
4 Cumartesi
Basit Eşitsizlik
14.00
3 Pazar
17.00
Basit Eşitsizlik Soru Çözümü
19.00
Mutlak Değer
14 Cumartesi
Bölme-Bölünebilme
15 Pazar
14.00
Söz Grupları
Bölme-Bölünebilme Soru Çözümü
17.00
21 Cumartesi
14.00
EBOB-EKOK
22 Pazar
Yapım Ekleri, Kök, Çekim Ekleri
28 Cumartesi
Rasyonel Sayılar
14.00
14.00
29 Pazar
14.00
Cümlenin Ögeleri
Rasyonel Sayılar Soru Çözümü
Denklem Soru Çözümü
19.00
14.00
Cümle Türleri
Mutlak Değer Soru Çözümü
17.00
12 Salı
DENEME
18 Cumartesi
Üslü İfadeler
14.00
19 Pazar
14.00
Anlatım Bozukluğu
Üslü İfadeler Soru Çözümü
14.00
EBOB-EKOK Soru Çözümü
14.00
17.00
12 Pazar
14.00
Yazım Kuralları ve Noktalama
İşaretleri
Koçluk Videosu
11 Cumartesi
17.00
Denklem Çözümü
14.00
14.00
Fiil Çatısı
Koçluk Videosu
14.00
Fiilimsiler
Asal Sayılar Soru Çözümü
17.00
2 Cumartesi
5 Pazar
14.00
MAYIS
17.00
17.00
25 Cumartesi
Köklü İfadeler
14.00
26 Pazar
14.00
Ses Bilgisi
Köklü İfadeler Soru Çözümü
17.00
12 olduğunda başlarsan
sınavı kazanabilirsin.
Ama #12olmadan başlarsan
hayaline, hedefine
ulaşabilirsin.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards