RYD / GSÜ Reklam Yaratğcğlğ€ğ Okulu

advertisement
RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri
Reklam Yazarlığı Atölyesi
Eğitimin İçeriği:
Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam
yazarlığı mesleğini seçmek isteyenler için Bilgi Üniversitesi ve sektörün konuyla
ilgili tek kurumu olan Reklam Yaratıcıları Derneği ortaklığında oluşturulan bir
programdır. Eğitim boyunca, reklam yazarı olarak nasıl bir dünya ile
karşılaşılacağı, mesleği yerine getirirken gerekli olan bilgi ve beceriler bu eğitim
çerçevesinde sunulacak, reklam yazarlığı eğitimi ile yaratıcılığa farklı bir bakış
açısı kazandırılacaktır.
Haftada 6 saat ders + 1 saat Beslenme saati
Toplam 70 saat + beslenme saatleri
Çarşamba
Cumartesi
19.00-21.00
10.00-12.00 / 13.00-15.00 (17:00)
1. HAFTA
26 Nisan Cumartesi 10.00- 12.00
Türkiye ve dünya ekonomisi / Yrd. Doç. Yelda Yücel
Genel dünya ve Türkiye ekonomisi. Öğrencilerin iktisadi bilgileri temel olarak
edinmelerini sağlayacak bir eğitim. Makro-mikro, GSYH gibi temel kavramlar ve
ekonominin işleyişi.
2 saat
26 Nisan Cumartesi 13.00-15.00
Pazarlama / Yrd. Doç. Eser Telci
Pazarlama süreci, pazarlama tarihçesi, işleyiş, yönetim.
2 saat
30 Nisan Çarşamba 19.00 – 21.00
Pazarlama iletişimi / Yrd. Doç. Eser Telci
Pazarlama iletişimi kavramının doğuşu, markaların pazarlama iletişimini
kullanmaları ve örnekler.
2 saat
2. HAFTA
3 Mayıs Cumartesi 10.00- 12.00
Yaratıcı yazarlık 1 / Celil Oker / Bilgi Üniversitesi
Genel anlamda metin yazımı, ifade edebilme, öykü, roman, eleştiri, şiir vs.
Alanlarında yazım teknikleri
2 saat
3 Mayıs Cumartesi 13.00-15.00
Pazarlama iletişimi / Doç.Dr. Gresi Sanje
Genel iletişim teorileri, tanıtım sektörüne bu teorilerin uygulanışı ve reklamın
iletişim olarak incelenmesi.
2 saat
7 Mayıs Çarşamba 19.00-21.00
Davranış psikolojisi / Sibel Erentay
Bireylerin kişisel ve toplum içinde davranış şekilleri, tüketici davranışları...
2 saat
3. HAFTA
10 Mayıs Cumartesi / 10.00 – 12.00
Yaratıcı yazarlık 2 / Celil Oker / Bilgi Üniversitesi
Genel anlamda metin yazımı, ifade edebilme, öykü, roman, eleştiri, şiir vs.
Alanlarında yazım teknikleri
2 saat
10 Mayıs Cumartesi / 13.00- 17.00
Türkçeyi doğru kullanmak / Kemal Sezer / Reklamcı
İletişimde dilin önemi, dilin doğru kullanılması, reklamcılıkta dilin kullanımı ve
dikkat edilmesi gereken önemli dil kuralları
4 saat
14 Mayıs Çarşamba / 19.00 – 21.00
Medya planlama / RYD
Medya planlama nedir, nasıl yapılır, kimler yapar, neye yarar?
2 saat
4. HAFTA
17 Mayıs Cumartesi 10.00- 12.00
Yaratıcı yazarlık 3 / Celil Oker / Bilgi Üniversitesi
Genel anlamda metin yazımı, ifade edebilme, öykü, roman, eleştiri, şiir vs.
Alanlarında yazım teknikleri
2 saat
17 Mayıs Cumartesi / 13.00 – 16.00
Dünya – Türkiye Reklamcılık tarihi (ünlü kampanyalar) / Doç. Dr
Gresi Sanje
Dünyada yapılmış, reklam tarihinden iyi örnekler. Türkiye reklamcılık tarihi.
3 saat
21 Mayıs Çarşamba 19.00- 21.00
Müşteri ilişkileri / Uğur Mehter/ Müşteri İlişkileri Yönetmeni
Ajansa göre müşteri kimdir? Nasıl yönetilir?
2 saat
5. HAFTA
24 Mayıs Cumartesi / 10.00- 12.00
Yaratıcı yazarlık 4 / Celil Oker / Bilgi Üniversitesi
Genel anlamda metin yazımı, ifade edebilme, öykü, roman, eleştiri, şiir vs.
Alanlarında yazım teknikleri
2 saat
24 Mayıs Cumartesi / 13.00-15.00
Kemal Sezer Reklamda Türkçe ve Dil
2 saat
28 Mayıs Çarşamba / 19.00 – 21.00
Kurumsal marka iletişimi/ Baki Kara Finar Kurumsal Yaratıcı
Yönetmeni
Kurum nedir, kurum iletişimi nedir, kurumsal iletişim nasıl ve kime yapılır?
2 saat
6. HAFTA
31 Mayıs Cumartesi / 10.00 – 12.00
Özgün Özkalay > Stratejik Planlama
2 saat
31 Mayıs Cumartesi / 13.00 – 17.00
Mustafa Öztürk - Burcu Balkan / Click Line (Mustafa)
Dijital Mecralarda ve Sosyal Medyada reklam yazmanın tüyoları.
4 saat
4 Haziran Çarşamba 19.00- 21.00
Sunum Teknikleri / Bilgi Üniversitesi
Yapılan bir tanıtım çalışmasının sunumu nasıl olmalı? Sunum teknikleri ve
sunum becerileri.
2 saat
7. HAFTA
7 Haziran Cumartesi / 10.00 – 12.00
Gazete için reklam yazmak/ Demir Karpat Polat
Gazete reklamları nasıl tasarlanır? Fikir nerelere yönelir?
2 saat
7 Haziran Cumartesi / 13.00 – 16.00
Gazete için reklam yazmak/ Demir Karpat Polat
Gazete reklamları nasıl tasarlanır? Fikir nerelere yönelir?
3 saat
11 Haziran Çarşamba 19.00- 22.00
Araştırma teknikleri / Joseph Çiprut/ Millard Brown Proje
Koordinatörü
Pazar nedir? Segment nedir? Tüketici-müşteri kimdir? Araştırma türleri, teknikleri
ve reklamda nasıl kullanılması gerektiği
3 saat
8. HAFTA
14 Haziran Cumartesi / 10.00- 12.00
Radyo için reklam yazmak/ Ergin Köylüceli
Radyo reklamının farkı, özellikleri, etkisi...
2 saat
14 Haziran Cumartesi 13. 00 – 16.00
Doğrudan pazarlamada yaratıcılık ve metin yazmak/ DPİD
Doğrudan pazarlama iletişim alanında farklar neler? DP çalışmalarında yaratıcılık
ve teknikler.
3 saat
18 Haziran Çarşamba / 19.00 – 21.00
Açıkhava için reklam yazmak/ RYD
Açıkhava reklamlarının incelenmesi, teknikler ve etkileri...
2 saat
9. HAFTA
------------------------------------------------------------------------------------------------
21 Haziran Cumartesi 10.00- 12.00
Televizyon / Sinema için reklam yazmak/ Ersel Serdarlı
Televizyon reklamı nasıl yazılır? Drama, olay örgüsü...
2 saat
21 Haziran Cumartesi / 13.00 – 16.00
Televizyon / Sinema için reklam yazmak/ Ersel Serdarlı
Televizyon reklamı nasıl yazılır? Drama, olay örgüsü...
3 saat
24 Haziran Çarşamba / 19.00 – 21.00
Televizyon / Sinema için reklam yazmak/ Ersel Serdarlı
Televizyon reklamı nasıl yazılır? Drama, olay örgüsü...
2 saat
10. HAFTA
28 Haziran Cumartesi 10.00- 12.00
Konsept nedir? Nasıl oluşturulur? / Bülent Fidan
Yaratıcı fikrin toplama yansıması.
2 saat
28 Haziran Cumartesi 13.00- 15.00
Fikir nerede? / Bülent Fidan
Fikir her yerde olabilir. Logoda, isimde, renkte... Fikir brife bağlı olarak nerede
olabilir?
2 saat
2 Temmuz Çarşamba 19.00- 21.00
Beslenme Saati:
Dramatik Yazarlık: Dilek Tekintaş
Edebiyat ve Yazarlık: Özen Yula
2 saat
11. HAFTA
5 Temmuz Cumartesi 10.00- 12.00
Genel Değerlendirme
2 saat
Download