Uploaded by sirdavut

sıl işlemleri

advertisement
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Isıl Đşlem Yöntemleri
Isı Etkisinin
Kullanıldığı
Yöntemler
Isıl ve Kimyasal
Etkinin Kullanıldığı
Yöntemler
Sertleştirme
Tavlamalar
Islah
Çökelme Sertleşmesi
Ametal Difüzyonlu
Yöntemler
Metal Difüzyonlu
Yöntemler
Yumuşak Tavlama
Tüm Kesiti
Sertleştirme
Sementasyon
Gerilim Giderme
Yüzey Sertleştirme
Nitrasyon
Difüzyon
(Homojenizasyon)
Tavı
Alevle Yüzey
Sertleştirme
Borlama
Rekristalizasyon
Đndüksiyonla Yüzey
Sertleştirme
Karbonitrasyon
Notmal Tavlama
Perlitleştirme
Kaba Tane Tavı
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Isı+Deformasyonun
kullanıldığı yöntemler
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Isıl etkili işlemler
Tavlamalar
Difüzyon (homojenizasyon)
tavlaması
Sertleştirme
Tam sertleştirme
Normalleştirme tavlaması
(Normalizasyon)
Sürekli soğutma ile
Yumuşatma (Tam) tavlama
Đsotermal soğutma ile
Gerilim giderme tavlaması
Yüzey sertleştirme
Perlitleştirme tavlaması
Sığ sertleştirme
(sementasyon sonrası)
Kaba tane tavlaması
Rekristalizasyon tavlaması
Ferritleştirme tavlaması
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Menevişleme ve Islah
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Kimyasal ve Isıl etkili
işlemler
Metal dışı difüzyon
yöntemleri
Metal difüzyon
yöntemleri
Metal ve metal dışı
difüzyon yöntemleri
Sementasyon
Alüminyum Kaplama
Kromkarbür Kaplama
Nitrasyon
Krom Kaplama
Titanyumkarbür Kaplama
Borlama
Çinko Kaplama
Vanadyumkarbür
Kaplama
Karbonsuzlaştırma
Titanyum Kaplama
Hidrojensizleştirme
Krom-Alüminyum Kaplama
Krom-Silizit Kaplama
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Al Alaşımlarında
Homojenizasyon Tavı
6063 Al alaşımının döküm yapısı ve homojenizasyon sonrasındaki yapısı.
Hücre sınırlarındaki çözünmeyen intermetalikler (AlFeSi) kırılmış.
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Normalleştirme Tavı
Döküm Çelik Yapısı
(iğnesel ferrit-Wiedmanstaetten)
Normalleştirilmiş Yapı
(eşeksenli ferrit)
Çelik döküm mikroyapı mukayesesi
a. Normalizasyon işleminden önce b. Normalizasyondan sonra
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Normalleştirme Tavı
Haddelemede oluşan Bantlaşmış Yapı
Normalleştirilmiş Yapı
DIN 20MnCr5 çeliği yapısı (x100)
a. Sıcak haddelendikten sonra b. 880 ºC de normalizasyon sonrası
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Normalleştirme Tavı
0,5 % C’ lu bir çelikte normalizasyon ile tane inceltmesi (x500)
a. Dövülmüş veya haddelenmiş çelik yapısı (ASTM3)
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
b. Normalize edilmiş yapı (ASTM6)
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Karbon içeriklerine göre çeliklerde normalizasyon işlemi sıcaklık aralıkları.
(α, ferrite; γ, austenite; Fe3C, sementit)
(S-E çizgisi üzerine gösterilen bölge karbürlerin çözündüğü ve tane kabalaşmasının
gerçekleştiği sıcaklıklardır.)
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Yumuşatma Tavı
Pearlite Globalization
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Yumuşatmada Özellikler
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Rekristalizasyon
Yeniden Kristalleşme
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Soğuk Deformasyonda
Çelikte Özellik
Değişimleri
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
www.yildiz.edu.tr/~ergunk
Download