Uploaded by User2694

ödev

advertisement
Transformatörler
DİCLE EDAŞ
Trafo( Transformatör ) Nedir?
 Türkçe'ye Fransızca'dan girmiş olan
transformatör sözcüğü, "dönüştürücü"
anlamına gelir. Transformatörler, bir elektrik
akımının gerilimini, yani "voltaj" diye
adlandırdığımız elektrik basıncını frekansını
değiştirmeden alçaltan ve yükselten
aygıtlardır.
Trafonun Tarihçesi
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
 1885 Ottó Bláthy
UYARI
153
İHLAL
Transformatörleri Çeşitleri
Kullanım
Amacına
Göre
DİCLE EDAŞ
Kullanım Amacına Göre; Düşürücü Tip , Yükseltici Tip ,
Ölçü , Yalıtım ve Oto Transformatörleri
Faz Sayısına Göre; Tek Fazlı ve Çok Fazlı Transformatörler
Soğutma
Tipine
Göre
Transfor
matör
Çeşitleri
Nüve
Tipine
Göre
Faz
Sayısına
Göre
Nüve Tipine Göre; Çekirdek, Mantel , Dağıtılmış Tip
23
İHTAR
Transformatörler
Soğutma Tipine Göre; Yağlı Tip Transformatörler ve Kuru
Tip Transformatörler
Dağıtım Transformatörleri
DİCLE EDAŞ
 Endüstriyel alanda ani piyasada güç trafosu olarak bilinir.
 Tedaş’ın orta gerilim hatlarında kullanılır.
 Anma gerilimleri 36/0,4 kV olarak değişmektedir.
 En fazla 2.500 kVA gücünde imal edilirler.
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
 400 kVA’ya kadar direk tipi, bunun üzerinde bina ya da köşk içine monte edilirler.
UYARI
153
İHLAL
Yağlı Tip Transformatörler
DİCLE EDAŞ
 Yağlı tip transformatörler genellikle çekirdek tipi nüveye sahiptir . Yaygın olarak iletim ve
dağıtım transformatörleri olarak kullanılırlar. Nüve ve sargılar tamamen yağın içerisinde
bulunur. Kullanılan yağın amacı trafonun soğutulması içindir.
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
DİCLE EDAŞ
23
İHTAR
76
28 SAVUNMA
UYARI
153
İHLAL
Download