Uploaded by concon0

2-Milli Uyanış

advertisement
X
BAŞLA
1
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
57
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
52
49
46
43
31
28
22
16
19
25
40
37
34
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Enver Paşa’nın savaşı
kazanacağına inandığı
devlettir.
125000 TL
60000 TL
A
SAMSUN
30000 TL
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 1
0 TL
% X
Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge
arayışlarına sonradan katılan ve Osmanlı
Devleti’nin de yer aldığı İttifak Bloğunun başını
çeken devlet hangisidir?
A) Almanya
C) İtalya
2
B) Bulgaristan
D) Avusturya
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
Akdeniz ve Karadeniz’de
hakimiyet kurarak sıcak
denizlere ulaşmak
isteyen devlettir.
AMASYA
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 1
0 TL
%
X
İstanbul’u merkez alan bir Slav İmparatorluğu
kurmak ve Panslavizm politikası ile Balkanlardaki
Ortodoks ulusları ayaklandırmak isteyen devlet
hangisidir?
A) İngiltere
C) Fransa
3
B) Avusturya
D) Rusya
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Muğla, Konya ve
Antalya gibi illerimizi
işgal etmiştir.
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 1
0 TL
A) Yunanistan
%
X
Batı Anadolu topraklarının kendisine vaat
edilmesiyle İttifak devletleri bloğundan İtilaf
bloğuna geçen devlet hangisidir?
C) Fransa
4
B) Bulgaristan
D) İtalya
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
Savaşa girdikten sonra
söz konusu devletin
başkanı Wilson ilkelerini
yayınlamıştır.
SİVAS
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 1
0 TL
A) İngiltere
%
Alman denizaltılarının ticaret gemilerini
batırması üzerine savaşa giren devlet
hangisidir?
C) Japonya
5
X
B) Amerika Birleşik
Devletleri
D) Rusya
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
SAMSUN
Maddi ve parasal konular
ekonomik alanla ilgilidir.
30000 TL
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 2
0 TL
A) Milliyetçilik akımı
C) Hammadde ve
sömürge arayışı
6
%
X
I. Dünya Savaşının nedenlerinden hangisi,
Sanayi Devriminin ortaya çıkardığı
ekonomik nedenli bir gelişmedir?
B) Silahlanma yarışı
D) Balkanlarda Germen
Slav çatışmaları
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
İttifak: Devletler ve
kişiler arasındaki
anlaşma, uyuşma,
bağlaşma anlamına gelir.
AMASYA
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 2
0 TL
A) Tam bağımsızlığını
sağlamayı
C) Kaybettiği toprakları
geri almayı
7
%
X
I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devletinin
ittifak arayışlarına girmesi, hangisini
amaçladığına kanıttır?
B) Siyasi yalnızlıktan
kurtulmayı
D) Ordusunu
güçlendirmeyi
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
15000 TL
Kuvay-i Milliye birlikleri
kendi bölgelerini
korumak amacıyla halk
tarafından kurulan
düzensiz ve disiplinsiz
birliklerdir.
ERZURUM
7000 TL
1000 TL
SORU 2
0 TL
A) Topyekün mücadele
ettiklerine
C) Gönüllü halk
hareketi olduklarına
8
%
X
Kuvay-i Milliye birliklerinin ülke genelini
savunmayışı, hangisine kanıt olarak
gösterilebilir?
B) Yöresel olduklarına
D) Birbirinden
haberdar olduklarına
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
Halkın devlet
meselelerinde söz sahibi
olması halk iradesini
yansıtır.
SİVAS
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 2
0 TL
A) Milletin bağımsızlığını yine
milletin kararı kurtaracaktır.
C) Kapitülasyonlar
kaldırılmalıdır.
9
%
X
Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi’nde
alınan kararların hangisinde, Millî
Mücadele’nin halkın iradesiyle kazanılacağı
vurgulanmıştır?
B) Vatan bir bütündür,
parçalanamaz.
D) Milletin bağımsızlığı
tehlikededir.
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Ulusal egemenlik
ilkesinden ilk kez
burada söz edilmiştir.
( 22 Haziran 1919 )
SAMSUN
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 3
0 TL
A) Havza Genelgesi
C) Amasya Genelgesi
10
%
X
Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve
yöntemi ilk kez hangisinde açıklanmıştır?
B) Sivas Kongresi
D) Erzurum Kongresi
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Toplanış amacı ve şekli
bakımından ulusal bir
kongredir.
AMASYA
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 3
0 TL
A) Erzurum Kongresi’nde
C) Sivas Kongresi’nde
11
%
X
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, hangisinde
tek çatı altında toplanarak güç birliği
sağlanmıştır?
B) Balıkesir
Kongresi’nde
D) Alaşehir
Kongresi’nde
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
X
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
Bu olaydan sonra
Sadrazam olan Ali Rıza
Paşa, Temsil Kurulu ile
görüşme talebinde
bulundu.
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 3
0 TL
A) Damat Ferit Paşa’nin
istifası
C) Mebusan Meclisinin
açılması
12
%
Millî Mücadele hareketinin, İstanbul
Hükümeti karşısındaki ilk başarısı
hangisidir?
X
B) Amasya Görüşmelerinin
yapılması
D) Sivas Kongresinin
toplanması
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
Millî Mücadele’nin
doğrudan sözcülüğünü
yapan bu ilk gazetenin
ömrü 3 sene olmuştur.
SİVAS
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 3
0 TL
A) Hakimiyet-i Milliye
Gazetesi
C) Anadolu Ajansı
13
%
X
Sivas Kongresinde Millî Direniş’in ilk yayın
organı olan hangi basın yayın organı
çıkarılmaya başlanmıştır?
B) Yenigün Gazetesi
D) İrade-i Milliye
Gazetesi
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Demir yolu, kara yolu
gibi kavramların ilgili
olduğu alanı seçmeniz
isteniyor.
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
SAMSUN
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 4
0 TL
A) Haberleşme
C) Ekonomik
14
%
X
Önerme: Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi
seçildi çünkü demir yolu ile değişik yerlerle
bağlantı kolay sağlanıyordu.
Önermede verilen durum Ankara’nın hangi
alanda elverişli olduğunu doğrudan kanıtlar?
B) Ulaşım
D) İletişim
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
15000 TL
Bu verilen ayrıcalıklar
Osmanlı devletinin
gümrük gelirlerini
artırma amacı taşısa da
ekonomisine ciddi
zararlar vermiştir.
AMASYA
7000 TL
1000 TL
SORU 4
0 TL
A) Manda ve Himaye
C) Tam bağımsızlık
15
%
Misakı Milli Kararı: Ulusal ve ekonomik
gelişimimizi engelleyen siyasal, hukuki ve
ekonomik ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.
Bu karar hangisine karşı bir eleştiri
niteliğindedir?
X
B) Azınlık hakları
D) Kapitülasyonlar
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Bir grubun fazla hak
diğer grubun az hak
elde etmesine karşı
çıkılmaktadır.
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 4
0 TL
A) Ayrıcalıklar
C) Tam bağımsızlık
16
%
X
Amasya Görüşmesi kararı: Müslüman olmayan
azınlıklara toplumsal dengemizi bozucu haklar
verilmeyecektir.
Bu karar hangisinin benimsenmek istendiğine
dair kanıt barındırmaktadır?
B) Eşitlik
D) Milli irade
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Telsiz, telgraf ve
kablolar bizlere hangi
alanda fayda sağlar
düşününüz.
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
SİVAS
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 4
0 TL
%
X
Mondros Ateşkes Antlaşması kararı: Telsiz,
telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf
Devletleri'ne geçecektir.
Bu karar Osmanlı Devletinin hangi alandaki
egemenliğini kısıtlamaktadır?
A) Askeri
C) Haberleşme
17
B) Askeri
D) Ulaşım
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
15000 TL
Bugünkü Osmaniye,
Adana, Mersin illerinin
tamamını, Karaman,
Antalya ve Hatay
illerinin bir bölümünü
içine alan bölgeye
verilen addır.
SAMSUN
7000 TL
1000 TL
SORU 5
0 TL
%
X
A) Reddi İlhak
Kuruluş amacı: Adana ve çevresini, Fransız ve
Ermeni işgallerine karşı korumak.
B) Milli Kongre
C) Doğu Anadolu Müdafa-i
Hukuk
Kuruluş amacı verilen cemiyet hangisidir?
D) Kilikya
18
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
15000 TL
Doktor Esat Paşa
tarafından kurulan bu
cemiyet, topyekün
kurtuluşu savunmasıyla
diğer cemiyetlerden
ayrılır.
AMASYA
7000 TL
1000 TL
SORU 5
0 TL
A) Trakya Paşaeli
Müdafaa-i Hukuk
%
Kuruluş amacı: Türkler hakkında dünyada
yapılan olumsuz propagandaya basın yayın
yoluyla karşı koymaya çalıştı.
Kuruluş amacı verilen cemiyet hangisidir?
C) Milli Kongre
19
X
B) Reddi İlhak
D) Trabzon Muhafaza-i
Hukuki Milliye
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Bu Ermeni Cemiyeti;
Kilikyalılar ve Doğu
Anadolu Müdafa-i Hukuk
Cemiyetiyle mücadele
etmişlerdir.
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 5
0 TL
%
X
A) Mavri Mira
Kuruluş amacı: Anadolu’nun doğusu ve güneyinde
Ermeni Devleti kurmaktı.
B) Etniki Eterya
C) Hınçak ve Taşnak
Kuruluş amacı verilen cemiyet hangisidir?
D) Kürt Teali
20
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
Halide Edip Hanım gibi
bazı aydınların üye
olduğu cemiyettir.
SİVAS
30000 TL
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 5
0 TL
A) İslam Teali
C) Hürriyet ve İtilaf
21
%
Kuruluş amacı: Osmanlı Devleti’nin ABD
mandası altına girerse kurtulabileceğini ve
kalkınacağını savunuyordu.
Kuruluş amacı verilen cemiyet hangisidir?
X
B) İngiliz Muhipleri
D) Wilson İlkeleri
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
Doğu Anadolu’daki
Ermenilerin, bölgedeki
Türklerin nüfus yoğunluğunu
azaltma çalışmalarını
engellemek amacıyla
toplanmıştır.
SAMSUN
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 6
0 TL
A) Son Osmanlı Mebusan
Meclisiyle
C) Sivas Kongresiyle
22
%
X
Önerme: Bölgesel amaçlı toplanmasına karşın
vatan sınırlarından ilk kez söz etmesi ile
Misak-ı Millî kararlarının öncüsü olmuştur.
Önermede verilen özellik hangisiyle ilgilidir?
B) Amasya Görüşmesiyle
D) Erzurum Kongresiyle
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
Temsil Kurulunun üye
sayısı
on beşe çıkartılarak
yetkileri tüm yurdu
temsil edecek şekilde
genişletildi.
250000 TL
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
15000 TL
AMASYA
7000 TL
1000 TL
SORU 6
0 TL
A) Amasya Görüşmesiyle
C) Son Osmanlı Mebusan
Meclisiyle
23
%
X
Önerme: Anadolu’daki tüm ulusal güçler,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
adı altında birleştirildi.
B) Sivas Kongresiyle
Önermede verilen özellik hangisiyle ilgilidir?
D) Erzurum Kongresiyle
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
28 Ocak 1920’de yapılan
gizli oturumunda Türk
yurdunun lehine alınan
kararları kapsar.
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 6
0 TL
%
X
A) Misakı Milliyle
Önerme: Türk yurdunun sınırları çizilmiş ve
Kurtuluş Savaşı’nın programı ve temelleri
oluşmuştur.
B) Temsil Heyetinin
açılmasıyla
C) Büyük Millet Meclisinin
açılmasıyla
Önermede verilen özellik hangisiyle
belirlenmiştir?
D) Sivas Kongresiyle
24
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
Osmanlı devleti stratejik
konuma ve sınırlara
sahip bir devletti.
SİVAS
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 6
0 TL
A) Rusya’nın savaştan
çekilmesi
C) Türklerin Milli
Mücadeleki kararlılığı
25
%
X
I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan devletlerle
yapılan barış antlaşmalarından en geç
imzalananının Sevr Barış Antlaşması olmasının
temel nedeni hangisidir?
B) Boğazların uluslararası
öneme sahip konumu
D) Toprakları paylaşmada
yaşanan çıkar çatışmaları
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Ahmet Anzavur
Ayaklanması bu grupta
yer alan diğer isyandır.
SAMSUN
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
A) Çerkez Ethem
C) Kuvayi İnzibatiye
26
%
X
Hangisi, İstanbul Hükümeti tarafından doğrudan
çıkarılan ayaklanmadır?
B) Çopur Musa
D) Milli Aşireti
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
15000 TL
Bu kanuna göre BMM, ulusu
temsil eden en üstün
kuruluş olduğu için ona
karşı söz, yazı
ve hareketleriyle saldırıda
bulunanlar ve ayaklananlar
hain sayılacaktı.
SAMSUN
SORU
DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
A) Hıyanet-i Vatanîye
C) Kanuni Esasi
27
%
X
Hangisi, Büyük Millet Meclisine karşı
ayaklananları cezalandırmak amacıyla çıkarılan
bir kanundur?
B) Ağnam Vergisinin
Arttırılması
D) Teşkilat-i Esasiye
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
15000 TL
Demirci Mehmet Efe
Isparta civarında
ayaklanma çıkarmıştır.
Başta Milli Mücadele için
yararlı faaliyetler
yapmıştı.
AMASYA
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
A) Azınlık ayaklanmasıdır.
C) Eski Kuvayimilliyeci olup
sonradan ayaklanmıştır.
28
%
Demirci Mehmet Efe Ayaklanması ile ilgili
hangisi söylenebilir?
X
B) İstanbul hükümetince
çıkarılmıştır.
D) İtilaf devletlerinin
desteğiyle çıkmıştır.
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
Cumhuriyet döneminin ilk
Diyanet İşleri
başkanıdır ve Börekçi
soyadını almıştır.
AMASYA
15000 TL
SORU
DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
A) Mehmet Rıfat Efendi
C) Ahmet Hulusi Efendi
29
%
X
İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele aleyhine
yayımlattığı fetvaya karşılık Büyük Millet
Meclisi lehine fetva yayımlayan Ankara müftüsü
hangisidir?
B) Abdurrauf Efendi
D) Raif Hoca
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
500000 TL
HOCAYA SOR
250000 TL
Konya çevresinde yayılan
ayaklanmanın bastırılması için
Kolordu Komutanı Derviş Paşa
ve İçişleri Bakanlığı görevini
de yapan Albay Refet Bey
görevlendirildiler.
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
A) Cemil Çeto
C) Çerkez Ethem
30
%
X
Kurtuluş Savaşı yıllarında 1920 yılında Konya ve
civarında İstanbul Hükümeti ve İtilaf
devletlerinin desteğiyle ayaklanan isyancı
kimdir?
B) Delibaş Mehmet
D) Ali Batı
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Bu kanuna aykırı
hareket edenleri
cezalandırmak için
İstiklal Mahkemeleri
kuruldu.
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
ERZURUM
15000 TL
SORU
DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
A) Temsil heyetine isyan
edenlere
C) Düzenli orduya
katılmayanlara
31
%
Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan
Firariler Kanunu hangisine karşı alınan
önlemdir?
X
B) Asker kaçaklarına
D) İtilaf devletlerine
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
Ayrılıkçı ve isyancı
gruptaki bazı yöneticiler
Kürt Teali Cemiyetine
mensuptur.
SİVAS
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
%
X
1918-21 seneleri arasında Sivas, Erzincan ve
Tunceli taraflarında meydana gelen ve Büyük
Millet Meclisine karşı ayrılıkçı nitelik taşıyan
isyan hangisidir?
A) Ali Batı
C) Cemil Çeto
32
B) Milli Aşireti
D) Koçgiri
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
Mahkemeler devletin üç
temel gücünden birini
temsil eder.
SİVAS
15000 TL
SORU
DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 7
0 TL
%
X
Büyük Millet Meclisinin kanunlara aykırı hareket
edenleri cezalandırmak için İstiklal
Mahkemeleri kurması hangi alandaki yetkiyi
kullandığını kanıtlamaktadır?
A) Yasama
C) Askeri
33
B) Yürütme
D) Yargı
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
Anahtar kelimeler:
Meclis, canla başla
çalışmak ve
fedakarlıktır.
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
SAMSUN
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
%
X
Önerme: Büyük Millet Meclisi; Mebusan Meclisi
üyelerini de barındırıyordu. Üyeler tüm
yokluklara rağmen canla başla çalışıp ülkenin
kurtulması için fedakarca çalışıyordu.
A) Yenilikçidir.
C) Ümitlidir.
Bu bilgilere göre Büyük Millet Meclisi ve üyeleri
için hangisi söylenemez?
34
B) Demokratiktir.
D) Özverilidir.
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
Yabancı devletin manda
ve himayesine girmek
amacıyla kurulan
cemiyeti bulunuz.
SAMSUN
15000 TL
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
A) Sulh ve Selameti
Osmaniye
C) Mavri Mira
35
%
Önerme: 'Yabancı bir milletin himaye ve
X
efendiliğini kabul etmek insanlık vasıflarından
yoksunluğu acizlik ve miskinliği itiraftan başka
bir şey değildi.'‘ MUSTAFA KEMAL PAŞA
Önermede eleştiren cemiyet hangisi olabilir?
B) Wilson ilkeleri
D) Kürt Teali
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
30000 TL
İstanbul ve Çanakkale
boğazlarının Osmanlı
devletine ait olduğundan
hareket ederek doğru
cevabı bulunuz.
AMASYA
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
%
X
A) Egemen devlet
Önerme: Boğazlar bütün devletlerin gemilerine
açık olacak, uluslararası bir komisyon
tarafından yönetilecek.
B) Ülke bütünlüğü
C) Bağımsızlık
Verilen önerme hangisine aykırı bir karar
niteliği taşımaz?
D) Hukuk üstünlüğü
36
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
AMASYA
Kanunlara uygun bir
durum söz konusudur.
A
30000 TL
15000 TL
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
A) Hukuk devleti
C) Barışçılık
37
%
X
Büyük Millet Meclisinin kendisine karşı çıkan
ayaklanmaları bastırmak amacıyla Hıyaneti
Vataniye Kanununu çıkarak İstiklal mahkemeleri
kurması hangi ilkeye göre hareket ettiğini
kanıtlamaktadır?
B) Bağımsızlık
D) Eşitlik
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Milli egemenlikte esas
durum; ulusun verdiği ve
seçtiği kararlardır.
ERZURUM
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
A) Kuvayimilliye etkin
kılınmalıdır.
C) Batı Trakya için halk
oyuna başvurulmalıdır.
38
%
X
Önerme: ‘Millî egemenlik uğrunda canımı
vermek, benim için vicdan ve namus borcu
olsun.’
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Hangisi verilen önermeyi destekleyici özellikte
bir karardır?
B) Azınlıklara ayrıcalıklar
verilmemelidir.
D) Milli Mücadele lehine
fetva çıkarılmalıdır.
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
Cemiyetler, partiler ve
devlet yönetimleri doğru
cevaptaki alanla ilgilidir.
ERZURUM
15000 TL
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
A) Siyasi
%
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetinin kurulması hangisi alanda birlik
sağlandığına kanıt oluşturur?
C) Kültür
39
X
B) Askeri
D) İktisadi
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
X
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
D
Misakı Milli’de alınan bu
kararla yurt sınırları
çizilmiştir.
SİVAS
30000 TL
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
A) Erzurum Kongresinde
C) Sivas Kongresinde
40
%
X
Karar: ‘Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada
işgal atında olmayan ve Osmanlı İslam
çoğunluğunun bulunduğu topraklar bölünmez bir
bütündür.’
Bu karar hangisinde alınmıştır?
B) Büyük Millet Meclisinde
D) Misakı Millide
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
Bize ne verirseniz biz
de size onu veririz
düşüncesi vardır.
SİVAS
15000 TL
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 8
0 TL
%
X
‘Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki
Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları
şartıyla kabul edilecektir’ kararı hangi ilkeye
doğrudan önem verildiğini kanıtlamaktadır?
A) Denklik
C) Milli irade
41
B) Vatan bütünlüğü
D) Hukuk üstünlüğü
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Bu gazetenin adı millet
kelimesiyle eş
anlamlıdır.
SAMSUN
15000 TL
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
%
X
Büyük Millet Meclisi’nin açılışından sonra BMM
Hükümetinin yarı resmî yayın organı olan
Hâkimiyet-i Millîye, cumhuriyetin ilanından
sonra hangi isimle yayın hayatına devam
etmiştir?
A) Milliyet
C) Ulus
42
B) Cumhuriyet
D) Yenigün
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
X
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
Antlaşmanın Saltanat
şurasında imzalanması
Osmanlı Anayasası’na
aykırıdır.
SAMSUN
15000 TL
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
A) Kanuni Esasiye aykırı
şekilde imzalanması
C) Büyük Millet Meclisinin
onayından geçmemesi
43
%
Sevr antlaşmasının hukuken geçersiz
sayılmasının temel nedeni nedir?
X
B) Damat Ferid’in
anlaşmayı onaylaması
D) Türk halkının anlaşmayı
reddetmesi
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
500000 TL
HOCAYA SOR
250000 TL
Sevr Antlaşması 10
Ağustos 1920’de Paris’in
Sevr kasabasında
imzalanmıştır. Bu tarihte
Türk milletini temsil
eden kurumu bulunuz.
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
15000 TL
AMASYA
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
%
X
A) Saltanat Şurası
Karar: ‘Sevr Antlaşması’nı imzalayanlar ve
onaylayanlar vatan hainidir.’
B) Büyük Millet Meclisi
C) Son Osmanlı Mebusan
Meclisi
Söz konusu kararı alan kurum hangisidir?
D) Temsil heyeti
44
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
15000 TL
Doğru cevaptaki komutan,
1920 yılında Mustafa
Kemal'in daveti üzerine
Anadolu'ya geçti ve Batı
Cephesi Komutanlığı'na
getirildi. Amasya Genelgesi
1919’da yayımlandı.
AMASYA
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
A) İsmet Paşa
%
Amasya Genelgesi’nde imzası bulunan
komutanlar arasında hangisi yer almaz?
C) Ali Fuat Paşa
X
B) Rauf Bey
D) Refet Bey
45
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
A
30000 TL
15000 TL
İstanbul hükümeti
tarafından Anadolu’nun
çeşitli yerlerine
gönderilen Nasihat
Heyetleri halka sakin ve
rahat içinde olun
diyordu.
ERZURUM
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
%
X
Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu
yurdumuzun yer yer işgal edilmesine karşı
İstanbul Hükümeti ve padişahın halkımıza karşı
uyguladığı tavsiyeler arasında hangisi yer alır?
A) Sükunet
C) Mücadele
46
B) Duyarlı
D) Kararlı
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Kurtuluş Savaşı milletin
desteğiyle başarılı
olmuştur.
ERZURUM
15000 TL
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
%
X
Karar: ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi
ve kararı kurtaracaktır.’
A) Ordu
Söz konusu kararda Milli Mücadeleyi başarıya
ulaştıracak olan gücün hangisi olduğu
vurgulanmaktadır?
C) Halk
47
B) Büyük Millet Meclisi
D) Temsil heyeti
X
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
X
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
C
30000 TL
Büyük Millet Meclisi bu
kanunu çıkarmaya
ihtiyaç duydu.
SİVAS
15000 TL
YARIŞMAYI
BİTİR
7000 TL
1000 TL
SORU 9
0 TL
%
X
Önerme: Büyük Millet Meclisine karşı çıkan
ayaklanmalar Milli Mücadele için önemli bir
engel teşkil etti. Bunun üzerine BMM Hıyaneti
Vataniye adlı kanun çıkardı.
A) Uygulanışı
C) Gerekçesi
Bu bilgide Hıyaneti Vataniye Kanununun hangi
yönü vurgulanmıştır?
48
B) Sonucu
D) Özelliği
KAZANILAN TUTAR
DOĞRU CEVABI
GÖSTER
1000000 TL
11
5
10
4
24
21
15
33
30
27
18
50
47
44
41
53
9
3
35
32
29
26
23
20
14
17
8
2
13
1
7
52
49
46
43
37
34
31
28
22
16
19
25
40
12
6
0
39
36
54
51
48
45
42
56
55
38
59
58
60
57
X
HOCAYA SOR
500000 TL
250000 TL
125000 TL
60000 TL
B
30000 TL
15000 TL
Osmanlı devleti
döneminde sadık millet
olarak anılan bu
topluluk, 1915 Tehcir
Yasasıyla günümüzde bile
tartışmalara neden
olmaktadır.
SİVAS
SORU DEĞİŞTİ
7000 TL
1000 TL
YARIŞMAYI
BİTİR
SORU 9
0 TL
A) Rumların
%
Kilikyalılar Cemiyeti hangisinin Adana ve
çevresindeki zararlı çalışmalarını önlemek
amacıyla mücadele etmiştir?
C) İngilizlerin
49
X
B) Ermenilerin
D) İtalyanların
SAMSUN
AMASYA
ERZURUM
SİVAS
KAZANILAN TUTAR
KAZANILAN TUTAR
KAZANILAN TUTAR
KAZANILAN TUTAR
1000000 TL
1000000 TL
1000000 TL
1000000 TL
500000 TL
500000 TL
500000 TL
500000 TL
250000 TL
250000 TL
250000 TL
250000 TL
125000 TL
125000 TL
125000 TL
125000 TL
60000 TL
60000 TL
60000 TL
60000 TL
30000 TL
30000 TL
30000 TL
30000 TL
15000 TL
15000 TL
15000 TL
15000 TL
7000 TL
7000 TL
7000 TL
7000 TL
1000 TL
1000 TL
1000 TL
1000 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
50
X
Download