DAÜ. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Atatürk İlkeleri ve

advertisement
D.A.Ü. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
DERS PROGRAMI
HIST280
I. YARIYIL:
TÜRK
İNKİLAP
TARİHİNİN
MİLLİ
MÜCADELE
DÖNEMİ:
1. Hafta: GİRİŞ:
a) Dersin amacı, kültürel birikim, ulusal ve tarih bilinci kazanımı. çağdaş değerlerin
analizi noktalanndan açıklanması.
b) "Atatürkçülük", "Atatürk İlkeleri", "İnkilap Tarihi" kavramları.
c) Atatürk'ün kurduğu T.C.'nin dayandığı temel ilkelerin, günümüzde önemle
giderek artan, demokrasi, devletlerin bağımsızlığı, bilim ve teknoloji, güzel
sanatlar, kültürel ve ulusal kimlik, inanç ve düşünce özgürlüğü, işbirliği ve barış
gibi çağdaş değerler ışığında kısaca değerlendirilmesi.
2. Hafta: TÜRK İNKİLABINI HAZIRLAYAN DIŞ GELİŞMELER:
a) Rönesans ve Reform, Rasyonalizm, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali ve Sonuçları.
b) 20. Yüzyıl başlarında Dünya'nın genel siyasal ve ekonomik durumu, 1. Dünya Savaşı.
3. Hafta: TÜRK İNKILABINI HAZIRLAYAN İÇ GELİŞMELER:
a)
b)
c)
d)
Yükselme Çağındaki Osmanlı Devleti
Osmanlı Çöküşünün Sebepleri
19. Yüzyıldaki İç Gelişmeler
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Genel Siyasal, Sosyal, Kültürel ve
Ekonomik Görünüşü.
4. Hafta: MUSTAFA KEMAL VE MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLAMASI:
a) Mustafa Kemal
b) Mondros ve İlk İşgaller, Yunan Meselesi
c) Samsun'dan Sivas Kongresine
5. Hafta: SİVAS KONGRESİ’NDEN B.M.M.'nin AÇILIŞINA:
a) Sivas Kongresi
b) Misak-ı Milli
c) İstanbul'un İşgali
6. Hafta: 1920 YILININ İKİNCİ YARISINDA MİLLİ MÜCADELE:
a) B.M.M.
b) Sevr Anlaşması
22 7. Hafta: ERMENl MESELESİ; DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ
8. Hafta: KUVA-I MİLLİYE, İSTANBUL HÜKÜMETİ VE MİLLİ MÜCADELE
9. Hafta: DIŞ İLİŞKİLER
a)
b)
c)
d)
e)
İngiliz İlişkileri
Fransız İlişkileri
İtalyan İlişkileri
Rus İlişkileri
ABD ve Asya Ülkeleri ile olan ilişkiler
10. Hafta: MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE İDARİ, KÜLTÜREL, SOSYAL VE
İKTİSADİ HAYAT
11. Hafta: BATI CEPHESİNDE KAZANILAN ZAFERLER VE SİYASAL, SOSYAL VE
EKONOMİK SONUÇLAR
a) İnönü Zaferi
b) Sakarya Zaferi
c) Büyük Zafer
12. Hafta: MİLLİ MÜCADELE'DE MARMARA BÖLGESİ VE BURSA
13. Hafta: MUDANYA MÜTAREKESİ, LOZAN ANLAŞMASI, CUMHURİYETİN İLANI
14. Hafta: MİLLİ MÜCADELE'NİN KRONOLOJİK SEYRİ
23 
Download