Uploaded by User1568

Sayma,Permütasyon,Kombinasyon,Binom,OLasılık ve İstatislik

advertisement
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
1.
Test -1
5.
4 kişi arka arkaya sıralanacaktır.
Bu kişiler kaç farklı sıra oluşturabilir?
A) 32
C) 12
D) 8
A) 1
E) 4
4 farklı çatal, 6 farklı kaşık arasından, 1 çatal ve
1 kaşık kaç farklı biçimde seçilebilir?
A) 24
B) 12
C) 10
D) 6
E) 4
3.
A
C
B
6.
7.
Buna göre, A’dan C’ye (B’ye uğramak koşulu ile)
kaç farklı yoldan gidilebilir?
4.
B) 4
C) 7
D) 12
B) 45
C) 90
D) 120
D) 6
E) 12
Çıkışların bir tek yerden yapılabildiği aynı odada
bulunan 6 kişi sırayla odanın dışına çıkacaktır.
A) 1040
B) 720
D) 280
E) 120
C) 680
4 basamaklı 7342 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, 4 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 1
E) 14
Bir kişi; sahip olduğu 6 gömlek, 3 kravat ve 5
pantolon arasından kaç farklı biçimde bir pantolon, bir gömlek ve bir kravat seçip giyinebilir?
A) 30
C) 4
Bu çıkışlar kaç farklı dizilişte yapılabilir?
Şekilde A’dan B’ye 3 farklı yol, B’den C’ye ise 4
farklı yol vardır.
A) 3
B) 3
MATEMATİK KULÜBÜ
2.
B) 24
3 kişilik bir sıraya, 3 öğrenci kaç farklı dizilişte
yan yana oturabilir?
8.
E) 180
B) 4
C) 24
D) 48
E) 72
DİLEK kelimesindeki harflerin yer değiştirmesiyle anlamlı veya anlamsız 5 harfli kaç farklı kelime
yazılabilir?
A) 5
B) 24
C) 48
D) 120
E) 240
275
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
9.
Test -1
13. 6 kişi arasından 3 kişi kaç farklı biçimde seçile-
7 farklı kimya kitabı düz bir rafa kaç farklı biçimde dizilebilir?
7
A)  
 1
B) 7!
D) 7  7 !
7
E)    8!
 1
bilir?
A) 1
C) 8!
14.
B) 3
C) 6
D) 18
E) 20
A  a,b,c,1,2,3
kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı
kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 6
D) 15
E) 20
10. 5 özdeş tarih kitabı düz bir rafa kaç farklı biçimde dizilebilir?
B) 5
C) 20
D) 25
E) 120
11. 4 farklı matematik ve 2 farklı fizik kitabı düz bir
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 1
15. 100 kişi arasından 98 kişi kaç farklı biçimde
seçilebilir?
A) 98
B) 102
C) 1000
 100 
D) 

 2 
 100 
E) 

 8 
rafa kaç farklı biçimde dizilebilir?
A) 720
B) 120
C) 48
D) 8
E) 6
16. 5 basamaklı 33333 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, 5 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 1
12.
B) 3
C) 5
D) 3!
E) 5!
1. sıra
2. sıra
17. 7 basamaklı 2522222 sayısındaki rakamların yer
Yukarıdaki 4’er kişilik 2 sıraya 8 kişi kaç farklı
dizilişte oturabilir?
A) 8!
 8  8 
B)   
 4  4 
8
D)  
 4
E) 4!
değiştirmesiyle, 7 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
C) 4!.4!
A) 1
B) 6
C) 7
D) 6!
E) 7!
1B
2A
3D
4C
5D
6B
7C
8D
10 A
11 A
12 A
13 E
14 E
15 D
16 A
17 C
9B
276
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
1.
5.
Dört basamaklı 7878 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, dört basamaklı kaç farklı doğal
sayı yazılabilir?
A) 4
2.
Test -2
B) 5
C) 6
D) 7
A) 180
E) 8
6.
Beş basamaklı 21237 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, beş basamaklı kaç farklı doğal
sayı yazılabilir?
B) 52
C) 56
D) 60
C) 144
D) 112
E) 108
Beş basamaklı 24833 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, 4’e tam bölünen beş basamaklı
kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 18
E) 64
B) 160
B) 19
C) 20
D) 21
E) 22
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 48
Altı basamaklı 237612 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, altı basamaklı kaç farklı çift sayı
yazılabilir?
3.
A) 16
4.
7.
Dört basamaklı 2047 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, dört basamaklı kaç farklı doğal
sayı yazılabilir?
B) 18
C) 20
D) 21
A) 204
E) 24
8.
Yedi basamaklı 2235482 sayısındaki rakamların
yer değiştirmesiyle, 5’e tam bölünen, yedi basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 360
B) 280
C) 240
D) 180
Altı basamaklı 200345 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, altı basamaklı kaç farklı doğal
sayı yazılabilir?
C) 210
D) 224
E) 240
Altı basamaklı 305471 sayısındaki rakamların yer
değiştirmesiyle, altı basamaklı kaç farklı çift sayı
yazılabilir?
A) 204
E) 120
B) 208
B) 208
C) 212
D) 216
E) 224
277
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
9.
Test -2
13.
A = {2, 3, 7}
kümesindeki rakamların kullanılmasıyla üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
A) 3
B) 6
C) 9
D) 18
A = {0, 1, 2, 3, 4, 6}
kümesindeki rakamların en çok birer kez kullanılmasıyla, 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
E) 27
A) 60
14.
B) 100
C) 120
D) 140
E) 160
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
kümesindeki rakamların kullanılmasıyla, üç
basamaklı, rakamları farklı, kaç farklı çift sayı
yazılabilir?
10.
A = {0, 1, 2, 3, 4}
A) 52
kümesindeki rakamların kullanılmasıyla üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?
B) 64
C) 100
D) 120
11.
C) 64
D) 70
E) 80
E) 124
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 48
B) 54
15. A, B ve C rakamları 8’den küçüktür.
A < B < C olmak üzere,
BAC biçiminde üç basamaklı, kaç farklı doğal
sayı yazılabilir?
A) 72
B) 66
C) 62
D) 56
E) 54
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
kümesindeki rakamların kullanılmasıyla üç basamaklı kaç farklı tek sayı yazılabilir?
A) 63
B) 90
C) 108
D) 126
E) 144
16.
1. satır
2. satır
3. satır
4. satır
5. satır
Şekildeki dikdörtgende her bir satır 3’e bölünmüştür.
Her satırda birer bölme taranacaktır.
12.
Bitişik satırlarda alt alta olan bölmelerin ikisini
birden taramamak şartı ile bu işlem kaç farklı biçimde yapılabilir?
A = {0, 2, 3, 5, 7, 9}
A) 32
kümesindeki rakamların kullanılmasıyla dört
basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir?
A) 360
B) 320
C) 280
D) 240
E) 220
B) 36
C) 48
D) 81
E) 243
1C
2D
3B
4E
5A
6A
7E
8D
9E
10 C
11 D
12 A
13 B
14 E
15 D
16 C
278
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
1.
Test -3
5.
6 kişilik bir grup, biri dört, diğeri iki kişiden
oluşan iki gruba kaç farklı biçimde ayrılabilir?
A) 2
B) 6
C) 9
D) 12
f
A
B
E) 15
s(A) = 4
s(B) = 5
olmak üzere, A’dan B’ye kaç farklı, bire bir olan f
fonksiyonu tanımlanabilir?
A) 120
2.
B) 108
C) 96
D) 92
E) 84
3 çocuk, 5 farklı oyuncaktan birer oyuncak seçecektir.
Buna göre, bu işlem kaç farklı biçimde yapılabilir?
A) 45
B) 48
C) 60
D) 64
E) 72
3.
4 kişi, 3 farklı sınıfa dağılacaktır. Her sınıfa en az
birer kişi gireceğine göre, bu dağılım kaç farklı
biçimde yapılabilir?
A) 12
B) 18
C) 21
D) 24
MATEMATİK KULÜBÜ
6.
5 doktor, 4 hemşire arasından 3 doktor ve 2
hemşireden oluşan 5 kişilik bir sağlık ekibi kaç
farklı biçimde seçilebilir?
A) 5
B) 24
C) 48
D) 60
E) 72
E) 36
7.
4 farklı mavi kalem ve 3 farklı sarı kalem arasından
3 kalem seçilecektir.
Kalemlerin en az ikisi mavi olmak şartı ile bu
seçim kaç farklı biçimde yapılabilir?
A) 18
4.
f
A
s(A) = 5
B) 20
C) 22
D) 24
E) 26
B
8.
s(B) = 2
KAYAK
olduğuna göre, A’dan B’ye kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir?
kelimesindeki harflerin yer değiştirmesiyle,
anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kaç farklı kelime
yazılabilir?
A) 16
A) 72
B) 21
C) 24
D) 30
E) 32
B) 60
C) 56
D) 48
E) 30
279
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
9.
Test -3
13. 5 özdeş bilye, 3 farklı kutuya kaç farklı biçimde
SAHANDA
atılabilir?
kelimesindeki harflerin yer değiştirmesiyle anlamı ya da anlamsız, A’ların yan yana olduğu 7
harfli kaç farklı kelime yazılabilir?
A) 92
10.
B) 96
C) 100
D) 108
A) 24
4 kişilik olan 2 asansöre binecektir.
D) 156
E) 144
MATEMATİK KULÜBÜ
C) 180
11. 3 özdeş para, 2 farklı kumbaraya kaç farklı bi-
A) 2
B) 4
C) 6
D) 7
15.
çimde atılabilir?
B) 2
E) 15
Akif ve Dilek aynı asansörde olmak şartı ile bu
kişiler kaç farklı biçimde asansörlere binebilirler?
Bu kelimelerin kaç tanesinde E’lerin tümü ayrıdır?
A) 1
D) 16
14. Aralarında Akif ve Dilek’in olduğu 6 kişi; biri 2, diğeri
kelimesindeki harflerin yer değiştirmesiyle, anlamlı
ya da anlamsız 7 harfli tüm kelimeler yazılıyor.
B) 210
C) 18
E) 120
MENEKŞE
A) 240
B) 21
E) 8
d1
C
B
C) 3
D) 4
A
E) 6
d2
D
E
F
H
G
d 1 // d 2 olmak üzere,
şekilde verilen 8 noktanın herhangi dördünü
köşe kabul eden kaç farklı konveks dörtgen çizilebilir?
A) 30
B) 28
C) 26
D) 24
E) 20
12. 3 farklı para, 2 farklı kumbaraya kaç farklı biçimde atılabilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12
1E
2C
3E
4E
5A
6D
7C
9E
10 A
11 D
12 C
13 B
14 D
15 A
8E
280
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON - PERMÜTASYON
E
1.
Test -4
D
5.
4 tanesi birbirine paralel olan 7 farklı doğru, en
çok kaç kesişim noktası oluşturabilir?
F
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
G
A
B
C
Şekilde ACDE karedir.
Buna göre, verilen A, B, C, D, E, F, G noktalarından herhangi üçünü köşe kabul eden kaç farklı
üçgen çizilebilir?
A) 30
B) 29
C) 28
D) 27
6.
E) 26
7 farklı çember, en çok kaç kesişim noktası
oluşturabilir?
A) 21
E
2.
H
7.
B
B) 52
C) 54
F
D) 56
C
d
G
E
K
A
B
ABCD karesi ve d doğrusu üzerinde verilen 8
noktanın herhangi üçünü köşe kabul eden kaç
farklı üçgen çizilebilir?
D
A) 50
B) 49
C) 48
D) 47
E) 46
C
K
L
B
Şekildeki yarım çemberde verilen 10 noktanın
herhangi beşini köşe kabul eden kaç farklı konveks beşgen çizilebilir?
4.
E) 45
(E ve F noktaları, köşegenler üzerinde değildir.)
H
B) 162
D
F
E
G
A
E) 58
MATEMATİK KULÜBÜ
G
Şekildeki yarım çemberde belirtilen 8 noktanın
herhangi üçünü köşe kabul eden kaç farklı üçgen çizilebilir?
A) 148
D) 43
C
A
3.
C) 42
D
F
A) 48
B) 28
C) 174
D) 180
8.
D
C
A
B
E) 186
Şekildeki ABCD karesi 16 özdeş kareden oluşmaktadır.
6 farklı doğru, en çok kaç kesişim noktası oluşturabilir?
Buna göre, şekildeki toplam kare sayısı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 12
D) 14
E) 15
A) 32
B) 30
C) 28
D) 27
E) 25
281
YGS-LYS Kolay Matematik-1
KOMBİNASYON – PERMÜTASYON
D
9.
Test -4
C
A
12.
D
E
M
T
A
B
B
Şekildeki ABCD karesi 16 özdeş kareden oluşmaktadır
B) 86
C) 68
D) 64
G
H
C
ABC üçgeninde
[AF], [AG], [AH], [TM] ve [DE] doğruları verilmiştir.
Buna göre, şekildeki toplam dikdörtgen sayısı
kaçtır?
A) 100
F
Buna göre, şekilde kaç üçgen vardır?
A) 18
E) 56
B) 20
C) 22
D) 24
E) 25
10.
d1
13. ABCD dikdörtgeni, çizgilerlerle
d2
D
C
A
B
d4
d5
d6
d7
d9
d8
d10
d 1 // d 2 // d 3 // d 4 // d 5
d 6 // d 7 // d 8
MATEMATİK KULÜBÜ
özdeş bölmelere ayrılmıştır.
d3
A’dan C’ye çizgiler üzerinden en kısa yoldan kaç farklı
biçimde gidilebilir?
A) 6
B) 12
C) 15
D) 16
E) 20
d 9 // d 10
olduğuna göre, yukarıdaki şekilde kaç paralelkenar vardır?
A) 28
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
D
14.
C
E
A
11.
D
ABCD dikdörtgeni çizgilerle, özdeş bölmelere ayrılmıştır.
K
A’dan B’ye çizgiler üzerinden, E’den geçmek
şartı ile kaç farklı biçimde en kısa yoldan gidilebilir?
F
B
B
A
L
E
C
A) 30
ABC üçgeninde
B) 36
C) 48
D) 60
E) 64
[DE], [BF], [BK] ve [BC] doğruları çizilmiştir.
Buna göre, şekilde kaç üçgen vardır?
A) 12
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20
1A
2B
3E
4E
5A
6C
7A
8B
9A
10 D
11 E
12 C
13 E
14 D
282
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BİNOM – OLASILIK
1.
Test -5
 x  y  13
ifadesinin açılımında
ifadesinin açılımında katsayılar toplamı kaçtır?
A) 1
B) 3
 x  y  15
6.
C) 8
D) 18
kaçtır?
E) 27
A) 12
2.
7.
 2x  3 4
ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır?
3.
B) 5
C) 64
D) 81
 a  b  c 4
ifadesinin açılımında kaç terim vardır?
A) 4
B) 7
C) 15
D) 18
E) 21
8.
4.
 x  2 5
açılımında x3 lü terimin katsayısı kaçtır?
A) 40
B) 38
C) 36
D) 35
C) 21
D) 24
E) 30
1
216
B)
1
108
C)
1
96
D)
1
72
E)
1
48
Bir madeni paranın 4 kez atılışında tümünün
“yazı” gelme olasılığı kaçtır?
A)
9.
B) 15
Bir tavla zarı 3 kez atılınca üçünün de 4 gelme
olasılığı kaçtır?
A)
E) 125
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 3
xy 2 ’li terimin katsayısı
1
2
B)
1
4
C)
1
8
D)
1
16
E)
1
64
Bir madeni paranın 4 kez atılışında en az birinin
“tura” gelme olasılığı kaçtır?
A)
11
16
B)
3
4
C)
13
16
D)
7
8
E)
15
16
E) 32
10. Bir madeni paranın 7 kez atılışında yalnız ikisi5.
 3 1
x  

x
nin tura gelme olasılığı kaçtır?
8
ifadesinin açılımında sabit terim kaçtır?
A) 28
B) 26
C) 24
D) 22
E) 20
A)
17
128
B)
19
128
D)
23
128
E)
25
128
C)
21
128
283
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BİNOM – OLASILIK
Test -5
11. Bir madeni paranın 4 kez atılışında ilk ikisinin
15. Bir torbada 3 mavi, 2 kırmızı top vardır. Bu tor-
“yazı”, diğer ikisinin “tura” gelme olasılığı kaçtır?
badan art arda, rastgele 3 top çekilince tümünün
mavi gelme olasılığı kaçtır?
A)
5
8
B)
1
2
C)
3
8
D)
1
4
E)
1
16
A)
1
10
B)
1
20
C)
1
60
D)
1
64
E)
1
72
16. A torbasında 2 mavi 5 kırmızı, B torbasında 4 mavi
3 kırmızı bilye vardır.
Bu iki torbadan rastgele birer bilye çekilince
ikisinin de kırmızı olma olasılığı kaçtır?
12. Bir çift tavla zarı atıldığında üste gelen sayıların
toplamının 10 olma olasılığı kaçtır?
1
B)
12
1
C)
15
1
D)
18
A)
1
E)
36
MATEMATİK KULÜBÜ
1
A)
10
16
49
B)
15
49
C)
2
7
D)
12
49
E)
8
49
17. A torbasında 3 mavi 1 sarı, B torbasında 4 mavi 2
sarı bilye vardır.
ikisinin de tek olduğu biliniyor.
Bu iki torbadan rastgele birer bilye çekilince,
çekilen bilyelerin farklı renkte olma olasılığı kaçtır?
Buna göre bu sayıların toplamının 6 olma olasılığı kaçtır?
A)
13. Bir çift tavla zarı atıldığında üste gelen sayıların
A)
1
9
B)
1
6
C)
1
4
D)
1
3
5
12
B)
1
2
C)
7
12
D)
2
3
E)
3
4
1
2
E)
18. A torbasında 4 mavi 1 sarı, B torbasında 3 mavi 4
siyah top vardır.
Bu iki torbadan rastgele birer top çekilince,
çekilen topların farklı renkte olma olasılığı kaçtır?
14. Bir tavla zarı ve bir madeni para birlikte atılıyor.
A)
Buna göre, zarda üste gelen sayının 4’ten büyük
ve paranın yazı gelme olasılığı kaçtır?
A)
1
4
B)
1
6
C)
1
8
D)
1
10
E)
1
12
16
35
B)
18
35
C)
21
35
D)
22
35
E)
23
35
1E
2D
3C
4A
5A
6E
7A
8D
9E
10 C
11 E
12 B
13 D
14 B
15 A
16 B
17 A
18 E
284
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BİNOM-OLASILIK
1.
Test -6
A torbasında 4 siyah 2 yeşil, B torbasında 3 siyah 1
yeşil kalem vardır.
5.
Bu torbalardan rastgele birini seçip bir kalem
çekecek olan bir kişinin yeşil kalem çekme olasılığı kaçtır?
A)
2.
1
4
B)
7
24
C)
1
3
D)
3
8
E)
gelme olasılığı
2
12
A)
6.
1
C)
7
1
D)
5
4
E)
15
3.
3
tir.
5
2
7
B)
3
7
C)
4
7
D)
5
7
E)
6
7
Aynı hedefe atış yapan 3 kişiden;
Bahri’nin hedefi vurma olasılığı
1
,
3
Erdal’ın hedefi vurma olasılığı
1
ve
4
Ahmet’in hedefi vurma olasılığı
MATEMATİK KULÜBÜ
1
B)
8
2
, Cengiz’in
7
Buna göre, bu toplantıya ikisinin de gelmeme
olasılığı kaçtır?
İçinde 3 sarı, 2 beyaz ve 1 siyah kalemin bulunduğu bir kutudan rastgele 2 kalem seçildiğinde
ikisinin de aynı renk olma olasılığı kaçtır?
1
A)
9
Bir toplantıya Nazım’ın gelme olasılığı
1
tir.
5
Bu hedefe üçü aynı anda atış yaptığında en az
birisinin vurmama olasılığı kaçtır?
A)
11
12
B)
14
15
C)
19
20
D)
29
30
E)
59
60
A = {1, 2, 3, 4, 5}
kümesindeki elemanlardan ikisi rastgele seçildiğinde toplamlarının 5 olma olasılığı kaçtır?
A)
1
3
B)
1
4
C)
1
5
D)
1
6
E)
7.
1
7
İçinde 4 beyaz, 3 mavi tokanın bulunduğu bir
kutudan rastgele 3 toka seçildiğinde ikisinin beyaz, birinin mavi olma olasılığı kaçtır?
A)
4.
18
35
B)
3
5
C)
2
3
D)
3
4
E)
6
7
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}
kümesindeki elemanlardan ikisi rastgele seçildiğinde çarpımlarının tek sayı olma olasılığı kaçtır?
A)
7
15
B)
1
3
C)
1
5
D)
1
10
E)
8.
1
15
İçinde 2 siyah, 3 sarı ve 2 kırmızı etiketin bulunduğu bir kutudan rastgele 3 etiket seçildiğinde
en az birinin siyah olma olasılığı kaçtır?
A)
11
21
B)
4
7
C)
5
7
D)
2
3
E)
16
21
285
YGS-LYS Kolay Matematik-1
BİNOM-OLASILIK
9.
Test -6
13. Bir şans oyununda, 1’den 10’a kadar olan doğal
Bir tavla zarı, madeni bir para ile atılınca, zarda
üste gelen sayının 1’den büyük veya paranın
“tura” gelme olasılığı kaçtır?
A)
7
12
B)
2
3
C)
3
4
D)
5
6
E)
sayıların herhangi üçü rastgele seçilmektedir. Seçilen üç sayıyı doğru tahmin eden kişi ödül kazanmaktadır.
11
12
Buna göre, bu oyunda 4, 7 ve 8 sayılarını seçen
bir kişinin yapılacak çekilişte ödül kazanma olasılığı kaçtır?
A)
1
92
B)
1
96
D)
1
120
E)
1
180
C)
1
108
10. 3 doktor 4 polis arasından rastgele 2 kişi seçildiğinde yalnız birinin polis olma olasılığı kaçtır?
3
7
B)
1
2
C)
4
7
D)
5
7
E)
5
6
11. 4 asker, 3 öğretmen arasından rastgele 3 kişi seçildiğinde en az bir tanesinin asker olduğu bilinmektedir.
14.
A = {2, 3, 0, 5, 6}
kümesindeki rakamların birer kez kullanılmasıyla
yazılabilen 5 basamaklı tüm doğal sayılar ayrı ayrı
kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor.
MATEMATİK KULÜBÜ
A)
Buna göre, bu torbadan rastgele bir kart seçildiğinde üstünde yazan sayının 20’nin tam katı olma olasılığı kaçtır?
A)
1
4
B)
1
6
1
8
C)
D)
1
9
E)
1
12
Buna göre, yalnız ikisinin asker olma olasılığı
kaçtır?
A)
9
17
B)
8
17
C)
7
17
D)
6
17
E)
5
17
D
15.
C
A
4
B
Bir kenarı 4 br olan şekildeki ABCD karesinin
içinden rastgele seçilen bir noktanın herhangi
bir köşeye olan uzaklığının 1 br den az olma olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
12. Bir torbada 2 pembe, 3 siyah, 5 mavi bilye vardır.
Bu torbadan rastgele 3 bilye çekildiğinde en az
ikisinin mavi olduğu bilindiğine göre, tümünün
mavi olma olasılığı kaçtır?
A)
1
6
B)
1
5
C)
1
4
D)
1
3
E)
1
2
A)

24
B)

16
D)
 1
8
E)
2
8
C)

8
1B
2E
3C
4C
5A
6E
7A
9E
10 C
11 A
12 A
13 D
14 C
15 B
8C
286
YGS-LYS Kolay Matematik-1
İSTATİSTİK
1.
2, 3, x, 1, 4, x, 1, 11
6.
1, 5, 0, 2, 5, 1, 1, 1, 2, 10
Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması 4
Yukarıdaki veri grubunda modun frekansı kaç-
olduğuna göre, x kaçtır?
tır?
A) 5
2.
Test -7
B)
9
2
C) 4
D)
7
2
A) 1
E) 3
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3, 2, 2, 4, 6, 5, 6, 1, 1
Yukarıdaki veri grubunun ortanca (medyan)
7.
değeri kaçtır?
I.
Aritmetik ortalama
II. Açıklık
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
III. Çeyrekler açıklığı
E) 6
IV. Standart sapma
V. Mod
Yukarıda verilen ölçü türlerinden hangileri mer-
3.
12, 10, 9, 5, 5, 8, 4, 3, 1, 11, 12
Yukarıdaki veri grubunun alt çeyrek değeri kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
MATEMATİK KULÜBÜ
kezi eğilim ölçüleridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) I ve V
C) I ve IV
E) IV ve V
8.
4.
3, 4, 5, 2, 3, 5, 3, 4, 7
Yukarıdaki veri grubunun modu kaçtır?
A) 7
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Zaman
3
6
11
13
18
Yukarıdaki kutu grafiği, bir grup işçinin bir işi bitirme
sürelerinden oluşan veri grubu ile oluşturulmuştur.
5.
Bu veri grubunun;
4, x, 2, 1, 6
Çeyrekler açıklığı : x
Yukarıdaki veri grubunun standart sapması 2 oldu-
Medyan değeri :
ğuna göre, x kaçtır?
A) 6
B) 5
y
olduğuna göre, y  x toplamı kaçtır?
C) 4
D) 3
E) 2
A) 18
B) 20
C) 21
D) 22
E) 24
287
YGS-LYS Kolay Matematik-1
İSTATİSTİK
9.
Test -7
2, 2, 1, 7, 10, 3, 3
13.
Yukarıda verilen veri grubunun açıklık değeri
kaçtır?
A) 1
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9
Takımlar
A
B
C
Taraftar sayısı
19
30
23
Yukarıdaki tabloda, A, B ve C takımlarından en az
birini tutanların oluşturduğu bir grupta, taraftar sayıları verilmiştir. Bu grafik, dairesel grafik ile verilmiş
olsaydı, C takımının taraftar sayısı kaç derecelik
açı ile gösterilirdi?
10.
5, 5, 4, 4, x, 6, 7, 8, 7, 6
A) 69
Yukarıda verilen veri grubunun modu yoktur.
B) 92
C) 115
D) 130
E) 150
Buna göre, x kaçtır?
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 4
11.
Fizik Puanı
90
80
70
60
50
14.
A
Sınıflar
B
6
Standart sapma
C
3
D
2
E
5
2
Yukarıdaki tabloda; A, B, C, D, E sınıflarında matematik dersinde alınan puanların standart sapmaları
verilmiştir.
Her sınıfın matematik puanı ortalaması belli olduğuna göre, hangi sınıftan rastgele seçilen bir öğ-
50 60 70 80 90 Kimya Puanı
rencinin notu hakkındaki belirsizlik daha çoktur?
Yukarıdaki serpilme grafiği, aynı sınıftaki 5 öğrencinin kimya ve fizik derslerine ait sınav puanlarını
A) A
göstermektedir.
B) B
C) C
D) D
E) E
Bu 5 öğrencinin iki ders puanlarının ortalamaları
ile oluşan veri grubunun modu kaçtır?
A) 50
12.
B) 60
C) 65
D) 75
E) 80
5, 4, 4, 12, 28
Yukarıda verilen veri grubunun medyanı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 8
D) 12
E) 28
1A
2B
3C
4D
5E
6D
9E
10 E
11 C
12 B
13 C
14 A
7D
8A
288
YGS-LYS Kolay Matematik-1
Download