Uploaded by User1177

Asr suresi

advertisement
ASR SURESİ MEALİ VE
TEFSİRİ
Hazırlayan: Nilgün YILMAZ
Asr suresi meali:
 Asra yemin olsun ki, muhakkak insan (ömrünü yalnız geçici
dünya isteklerine kavuşmak için harcadığından) büyük bir
(zarar ve) ziyandadır. Ancak iman edenlerle, Salih (iyi işler)
amel yapanlar, birbirlerine hakkı, (inanılması ve yapılması
lazım olan şeyleri ve ibadetleri yapmak, günahlardan
sakınmak hususunda) sabrı tavsiye edenler böyle değil (onlar
zararda ve ziyanda değildirler). (Ayet: 1-3)
İmam-ı Şafii
 Kur'an-ı kerimde başka hiç bir sure nazil olmasaydı,
inmeseydi şu pek kısa olan Asr suresi bile, insanların dünya
ve ahiret saadetlerini te'mine yeterdi.
 Bu sure, Kur'an-ı kerimin bütün ilimlerini içine alır. (İmam-ı
Şafii)
Asr Suresinin Tefsirî
 Allah insanların ömrünün sona erdiği zamanda yer alan güzel
şeylere, Allah'ın hikmetini ve kudretini gösterecek olaylara yemin
ederek, üzerinde dört adet vasıf bulunanlar dışındakilerin zarar
içerisinde olduklarını açıklamıştır. Bu dört özellik;
 İyi ameller,
 İman,
 Sabır ve
 Hakkı tavsiye etmektir. Bunlar dinin temeli olup, faziletin esaslarıdır. Bu
yüzden İmam Şafii, '' Yüce Rabbim bu sure dışında başka sure indirmemiş
olsaydı, bunun insanlara yeteceğini'' söylemiştir
 Yüce Rabbimiz Vel asri İnnel insane lefiy husr dediğinde,
zaman üzerine yemin ederek, zaman içerisinde insanların
zararda olduğunu, dünyayı ahirete tercih edip,
duygularına mağlup olduklarını söylemiştir. Asr zaman
anlamında kullanılmıştır.
 İllelleziyne amenu ve amilus salihati ve tevasav Bilhhakk ve tevasav
Bis-sabr dediğinde, iman ederek güzel ameller işleyen kişilerin
bunların dışında olduğu anlatmıştır. Bunlar kurtuluşa erenlerdir.
 Geçici arzular yerine kalıcı olanlara önem vererek, iyi ameller
yapmışlar, iyi olana karşılık kötü olanı elden çıkarmışlardır.
 Allah'a ibadet, iman gibi hayırlı olanları tavsiye etmişler, haramları
yapmama, sıkıntı konularında sabırlı olmayı tavsiye etmişlerdir.
 İnsanların kurtuluşu onların amelleriyle, imanlarıyla birleştiğinde
mükemmel hale gelir. Bu şekilde insanlar Allah hakkını ve kul hakkını
yerine getirmiş olurlar. Bu dört özelliğin söylenmesinde ki amaç
budur.
Âkif bu durumu şöyle anlatır:
 “Hani Ashab-ı Kiram ayrılalım derken,
 Mutlaka sûre-i ve’l-Asrı okurlarmış,neden?
 Çünkü meknûn o büyük surede esrar-ı felâh,
 Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salâh,
 Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık.
 Bu dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”
Rabbimiz bizleri de Salih ameller işleyen, kul
hakkı yemeyen, sabır tavsiye eden
kullarından eylesin.
Download