Uploaded by User1116

7.13 - Denklem Problemleri Testi 1

advertisement
7.
sınıf
EŞİTLİK VE DENKLEM
13
Denklem Problemleri
KAZANIM TESTİ
www.matematikciler.com
1. “Bir sayının 3 fazlasının 2 katı ile aynı sayının 2 katının
3 fazlasının toplamı 23’e eşittir.”
4. Hangi sayının 2 katının 6 fazlası, kendisinin 4 katının
4 eksiğine eşittir?
Yukarıdaki ifadeye uygun denklem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
A) (x + 3.2) + (2.x + 3) = 23
B) 3.(x + 2) + (2x + 3) = 23
C) 2.(x + 3) + 2.(x + 3) = 23
D) 2.(x + 3) + (2.x + 3) = 23
5.
Buna göre başlangıçta bu iki arkadaşın her birinde
kaçar misket vardı?
A) 43
B) 44
C) 45
D) 46
Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 4 katından
10° fazla ise küçük açı kaç derecedir?
A) 16
www.matematikciler.com
2. Eşit sayıda miskete sahip 2 arkadaş bir araya geliyorlar ve misketlerini birleştiriyorlar. Eğer toplamda 12
misket daha olsaydı misket sayısı rakamları farklı en
küçük üç basamaklı sayı olacaktı.
B) 18
C) 20
D) 34
6.
3. Bir sınıftaki sıralara öğrenciler ikişerli oturursa 3 sıra
boşta kalıyor, tek oturursa 15 kişi ayakta kalıyor.
Buna göre bu sınıfta kaç sıra vardır?
A) 15
B) 21
C) 27
D) 36
Tarık, her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla kitap
okuyarak 360 sayfalık bir kitabı 5 günde bitirmiştir.
Buna göre son gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A) 52
2018 - 2019 © Matematik, Matematikçiler’den Öğrenilir...
B) 72
C) 92
D) 102
Konu Anlatımları, Testler, Çalışma Kağıtları ve dahası...
1
EŞİTLİK VE DENKLEM
7. Üçer yıl arayla doğmuş üç kardeşin yaşları toplamı
babalarının yaşına eşittir. Babalarının yaşı ise en küçük
çocuğunun yaşının 4 katından 3 eksiktir.
10. Bir çiftlikteki tavukların sayısı koyunların sayısının
3 katından 10 fazladır. Bu çiftlikteki tavukların ve
koyunların ayak sayılarının toplamı 620’dir.
Buna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır?
A) 21
B) 18
C) 15
www.matematikciler.com
Denklem Problemleri
Buna göre tavukların sayısı koyunların sayısından
kaç fazladır?
D) 12
A) 160
8. Şeyma ve Kübra 300 TL’yi aralarında paylaşıyorlar.
Şeyma’nın aldığı para, Kübra’nın aldığı paranın 2
katından 30 TL eksiktir.
C) 60
D) 50
C) 4600
Buna göre Hasan kaç soruyu doğru cevaplamıştır?
A) 14
•
•
Pasta ve tabağın toplam ağırlığı 18 kg olduğuna göre
en alt kattaki pasta kaç gramdır?
B) 4300
B) 16
C) 17
D) 18
D) 5200
•
Haftanın P harfiyle başlayan günlerinde Salı günü
çözdüğünün 2 katı,
Haftanın C harfiyle başlayan günlerinde Salı günü
çözdüğünden 50 fazla,
Çarşamba günü Salı günü çözdüğünden 20 soru
az çözmüştür.
Bu öğrenci bir hafta boyunca 2080 soru çözdüğüne
göre Salı günü kaç soru çözmüştür?
A) 50
CEV
ANA AP
H TA
RI
D) 60
12. Bir öğrenci bir haftada şu şekilde soru çözmüştür:
9. Dört katlı bir düğün pastasında
her bir kattaki pasta, bir üst kattaki pastadan 200 gram fazladır.
Pastanın tabağının ağırlığı 800
gramdır.
A) 4000
www.matematikciler.com
B) 70
C) 70
11. Bir test sınavında 20 soru vardır. Sınava girenler doğru
cevapladıkları her soru için 5 puan kazanmakta, yanlış
cevapladıkları her soru için 3 puan kaybetmektedirler.
Bu sınava giren Hasan tüm soruları cevaplandırmış
ve 68 puan almıştır.
Buna göre Şeyma Kübra’dan kaç TL fazla almıştır?
A) 80
B) 130
Cevap anahtarı için karekodu okutun
veya internet sitemizi ziyaret edin...
B) 100
C) 120
D) 200
www.matematikciler.com
2
Download