Uploaded by lktyltkiltil

Fransa (1)

advertisement
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa
•
•
•
•
•
•
•
•
Yüzölçümü
Nüfusu
İdare şekli
Başkenti
Önemli şehirleri
Dili
Dini
Para birimi
:547 030 km2
:59 551 227
:Cumhuriyet
:Paris
:Marsilya, Lyon, Nantes
:Fransızca
:Hıristiyanlık
:Euro
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’nın Tarihçesi
• ilk Çağ'da Roma hâkimiyetinde olan Fransa, Kavimler
göçü sonrasında Frankların egemenliğine girmiştir.
• Coğrafî keşifler sonrasında önemli sömürgeler elde
eden ülke, Yakın Çağda İngiltere ile birlikte Dünya
denizlerinde en önemli güç olmuştur.
• 1789 Fransız İhtilâli'ne kadar mutlak monarşi ile
yönetilen Fransa, daha sonra cumhuriyet idaresine
geçmiştir.
• I. ve II. Dünya Savaşları'nda yer alan Fransa, bugün
güçlü ekonomisi ile Dünya’nın sayılı ülkeleri
arasındadır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’nın Sınırları
• Kuzeyde Belçika, güneyde Akdeniz, doğuda İsviçre ve İtalya,
kuzeydoğuda Lüksemburg ve Almanya, batısında Atlas
Okyanusu, Kuzeybatıda Manş denizi, güneybatıda İspanya
ile çevrilidir.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’nın Sınırları
Fransa’nın Yer Şekilleri
•
•
•
•
2/3'ü I. Jeolojik devirde oluşmuştur.
Büyük bölümü 250 m’den alçaktır.
Massif Central önemli dağlarıdır,
İtalya sınırındaki Mont Blanc (4807 m)
Avrupa'nın en yüksek yeridir.
• Garonne, Seine, Rhone ve Loire önemli
akarsularıdır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’nın Yer Şekilleri
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’nın İklimi
• Doğusunda karasal, güneydoğusunda Akdeniz,
kuzey ve batısında da ılıman okyanus iklimi
görülür.
• İklim ve bitki örtüsü çeşitlidir.
• Makiler, çam ormanları, geniş yapraklı
ormanlar, stepler ve dağ çayırları görülür.
• Fransa'nın yaklaşık % 30'u ormanlık alanlardan
oluşur.
Paris 49°K-2°D / 66m
9,9°C / 607,4mm
Yağış (mm)
Yağış
Sıcaklık (oC)
Sıcaklık
160
20
140
18
16
120
14
100
12
80
10
60
8
6
40
4
20
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aylar
Perpignan 42°K - 3°D / 48m
14,7°C / 582,8
Yağış (mm)
Yağış
Sıcaklık (oC)
Sıcaklık
90
25
80
20
70
60
15
50
40
10
30
20
5
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aylar
Fransa’nın Nüfusu
• Nüfus artış hızı Avrupa ülkelerine göre çok düşüktür.
• Nüfus dağılımı dengesizdir.
• Sanayinin geliştiği kuzey bölgesiyle, Lyon çevresi, turizmin
geliştiği Paris ve Cote d'Azur nüfusun en yoğun olduğu
yerlerdir.
• Nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşar.
• En büyük şehri başkent Paris'tir. Diğer önemli şehirleri; Lyon
(Lion), Marsilya, Lille (Lil), Bordeaux (Bordo), Toulouse
(Tulus), Nice (Nis) ve Nantes (Nant)'tır.
• Nüfusunun çoğunluğu Fransız asıllıdır. Cezayir ve Fas asıllılar
olmak üzere Portekizliler, İspanyollar ve İtalyanlar oluşturur.
• Ülkede 200.000 kadar Türk yaşar.
Fransa’nın Nüfusu
Fransa’nın Ekonomik Etkinlikleri
•
•
•
•
•
•
•
Dünyanın dördüncü büyük ekonomik gücüdür.
Tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle yapılır.
Tabiî kaynakları azdır.
Sanayi çok gelişmiştir.
Elektrik üretiminde nükleer enerji ön plândadır.
Turizm, ülke ekonomisi için önemlidir.
Otomotiv, hava taşıtları ve savunma sanayi de çok
gelişmiştir.
• Ülkede çok az miktarda petrol çıkarılmaktadır.
• Ulaşım şebekesi çok gelişmiştir.
Fransa’da Tarım
•
•
•
•
•
•
Önemli bir tarım ülkesidir.
Avrupa' da tarımsal üretimi kendine yeten tek ülkedir.
AB ülkelerinin tarımsal üretiminin %25'ini Fransa sağlar.
Tarım alanları çok geniştir. Nüfusun az bir kısmı tarımla uğraşır.
Tarımda modern yöntemler kullanıldığı için verim yüksektir.
Tarım ürünleri içinde buğday ve şeker pancarı başta gelir.
Buğday üretiminde Dünyada beşinci sıradadır.
• Sebze, meyve üretimi ve bağcılık da önemlidir.
• Bağcılık; Bordeaux, Güney Fransa ve Lyon çevresinde önem
kazanır. Üzüm üretiminin büyük bölümü şarapçılıkta kullanılır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’da Hayvancılık
• Hayvan varlığı bakımından dünyanın önde
gelen ülkelerinden biridir.
• Tarım gelirlerinin yarıya yakını hayvancılıktan
elde edilir.
• Kuzey ve batı kesimlerinde sığır, güney
kesimlerinde ise koyun ve keçi yetiştirilir.
• Ülkenin her yerinde domuz besiciliği ve kümes
hayvancılığı gelişmiştir.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’da Maden ve Enerji
• Yer altı kaynakları bakımından zengin değildir.
• Kömür, demir, boksit ve uranyum başlıca
madenleridir.
• Güneybatısında az miktarda petrol üretilir.
• Kömür üretimi son yıllarda iyice azalmıştır.
• Petrol üretimi ihtiyacın küçük bir bölümünü karşılar.
• Elektrik enerjisi üretimi son derece önemlidir.
• Yıllık üretim miktarı 400 milyar kilowatt saati geçer.
Üretilen enerjinin %75'i nükleer santrallerden
sağlanır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’da Sanayi
• Dünyanın önde gelen sanayi ülkelerindendir.
• ABD, Japonya ve Almanya'nın ardından 4. sıradadır.
• Sanayi kuruluşları kuzey kesimlerinde ve büyük şehirler
çevresinde yoğunlaşmıştır.
• Sanayinin başlıca kolları metalürji, çeşitli makineler, elektrik,
otomotiv, gemi yapımı, uçak, tekstil, kâğıt, gıda ve kozmetiktir.
• Otomobil üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden
biridir.
• Alüminyum üretiminde Avrupa'da ikinci, demir-çelik
üretiminde dördüncü sıradadır.
Fransa'da Turizm
•
•
•
•
Fransa'da turizm çok gelişmiştir.
Her yıl 60 milyondan fazla turist gelir.
Turist sayısı bakımından dünyada 3.dür.
Turizm faaliyetleri, Akdeniz kıyıları ile Paris'te
yoğunlaşmıştır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa'da Ulaşım
•
•
•
•
•
•
•
Ülkede gelişmiş ve modern bir ulaşım sistemi vardır.
Demir yollarının önemli bir bölümü elektrikli hatlardan oluşur.
Kara yolu uzunluğu açısından Avrupa'da birincidir.
Otoyol ağı 8 bin km kadar olup genişletilmektedir.
Fransız hava yolları dünyanın en büyük şirketlerinden biridir.
Dünyanın önemli merkezleri ile hava ulaşımı vardır.
Manş Tüneli ile Fransa - İngiltere arasında demir yolu ve kara
yolu bağlantısı sağlanmıştır.
• En önemli limanları Le Havre ve Marsilya'dır.
• Sen Nehri üzerinde Paris – Le Havre arasında nehir taşımacılığı
yapılır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa’da Ticaret
• Dünyanın önde gelen ticaret ülkelerindendir.
• İhracatta dünya 4’sü, ithalâtta dünya 5’sidir.
• Ticaret yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri, ABD ,
Kanada ve Avustralya gelir.
• İhracat: Çeşitli makineler, tarım ürünleri, kimyasal
maddeler, ulaşım araçları, demir-çelik, alüminyum
başta gelir.
• İthalat: Petrol ve petrol ürünleri, kimyasal ham
maddeler, maden cevheri ve makineler alır.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Fransa – Türkiye İlişkileri
• Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişi
vardır.
• Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı beşinci
ülkedir.
• Türkiye’den konfeksiyon ürünleri, fındık, kuru
incir, deri eşya, iplik alır.
• Türkiye’ye makineler, kimyasal ürünler, ulaşım
araçları, optik aletler, demir- çelik ürünleri,
kâğıt, ham deri satar.
Bu sunum cografyabilimi.net adresinden indirilmiştir.
Download