ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU

advertisement
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU
Ach reseptör antikoru; Ach Reseptör Ab;
Myastenia
Gravis
hastalığının
teşhisinde
kullanılan
laboratuvar testidir.
Asetilkolin reseptör antikoru Myastenia Gravis hastalarının
kanında bulunan bir proteindir. Asetilkolin sinirler arasında
ve sinirlerden kasa iletim sağlayan bir proteindir bu
proteinin bağlandığı reseptöre karşı antikor gelişir ise
Myastenia Gravis denilen ve kas güçsüzlüğü ile seyreden bir
hastalık oluşur. Hastaların yarıdan fazlasında hastalık
gözlerde sınırlı kalır diğer yarısında ise diğer vücut kasları
da etkilenir. Hastalık her yaşta görülebilir. Bir veya her iki
gözde göz kapağı düşüklüğü ve kaşların yukarı çekilmesi
tipiktir.
Asetil kolin
değerler:
Reseptör
Antikoru
için
normal
Erişkin : < 0,05 nmol/L dir.
Asetil kolin Reseptör antikorunun pozitif olması
ne anlama gelir?
Testin pozitif olması Myastenia Gravis teşhisi koydurur.
Myastenia Gravis hastalığı hastaların % 50 sinde sadece gözde
sınırlıdır ( okular Myastenia Gravis ). Ancak testin negatif
olması Myastenia olmadığını göstermez. Myastenia hastalarının
beşte birinde test negatiftir.
Referanslar:
1.Vincent A, Newson-Davis J. Disorders of neuromuscular
transmission. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine.
23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier. 2007: chap 448.
2.Sanders DB, Howard JF Jr. Disorders of neuromuscular
transmission. In: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic
J, eds. Bradley: Neurology in Clinical Practice. 5th ed.
Philadelphia, Pa: Butterworth-Heinemann Elsevier; 2008:chap 82
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards