Slayt 1 - fen ve teknoloji

advertisement
ISI VE SICAKLIK
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Ne Kadar Isı O Kadar Sıcaklık
• Sıcaklık farkından dolayı aktarılan
enerji ısı, termometre ile ölçülen
değer ise sıcaklıktır.Yanan bir ocağın beş
dakika yakıldığında verdiği ısı miktarı bir
birim ise on dakika yakıldığında verdiği
ısı miktarı iki birim olur. Sıcaklık değişimi
ısı kaynağından alınan ısı miktarına
bağlıdır.
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
 Eşit Isı Farklı Sıcaklık
 Sıcaklığı yüksek olan bir madde sıcaklığı
düşük olan bir maddeye ısı verir.
Isı veren bir maddenin sıcaklığı azalırken , ısı
alan maddenin sıcaklığı artar.
 bir maddenin sıcaklığındaki artış aldığı ısı
miktarına bağlıdır.
 aynı miktarda ısı verilen aynı tür maddelerin
sıcaklıklarındaki artış maddenin kütlesine
bağlıdır.
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Yakıtlar
• Odun , kömür , doğal gaz gibi ısı
sağlamak amacıyla yakılan maddelere
yakıt denir.yakıtlar üçe ayrılır;
 Katı yakıtlar
 Sıvı yakıtlar
 Gaz yakıtlar
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Katı Yakıtlar
• Başlıca katı yakıtlar odun ve maden
kömürleridir.
Yakacak olarak kullanılan odun ağaçtan elde
edilir.
Linyit, taş kömürü ve antrasit diğer katı yakıtlardır.
Antrasit en uzun sürede oluşmuş ve ısı bakımından
en değerli olan kömürdür.
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Sıvı Yakıtlar
• Sıvı yakıtlar petrol ve petrol ürünleridir.
Petrol hayvan ve bitkilerin
Deniz ve göllerde fosilleşmesiyle oluşur.
Petrol yer altından çıkarılır.
Rafinerilerde işlenerek çeşitli maddelere
ayrıştırılır.
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Gaz Yakıtlar
• Gaz yakıtlar, sıvılaştırılmış petrol gazları ( LPG
) , doğal gaz ve hava gazıdır.
Doğal gaz yandığında katı atık bırakmaz.
Bu nedenle en temiz yakıt olarak kabul edilir.
Hava gazı , taş kömürünün kuru olarak ısıtılması
ile oluşan gazdır.
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Isı Bir Cismi Hareket Ettirir mi?
• Buharlı trende kömür ya da odunun verdiği
ısıyla su buhara dönüştürülür.
Oluşan bu buhar aracın hareket ettirilmesinde
kullanılır. Bizler de aldığımız besinler
sayesinde hareketler yaparız.
Isı enerjisi joule ile ifade edilir.
Aslı Mert
Fen ve Teknoloji
Download