www.ogretmenevrak.net

advertisement
Adı Soyadı :
No:
A
201..–201... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
…………….ORTAOKULU 6/.. SINIFI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen
sözcüklerden uygun olanlarını yazınız
20
Puan
D
Aşağıdaki tabloyu yakıtların özelliklerine
göre doldurunuz.
10
Puan
(Her boşluk 2 puandır.)
Isı iletkeni- ısı yalıtkanı-döllenme-başçık-eşeyli
üreme-sapçık-eşeysiz üreme-tozlaşma-iribaş-pupaçimlenme
1) Bölünerek üreme, vejatatif üreme,
rejenerasyonla üreme, tomurcuklanarak üreme
……………………………….. üreme çeşitlerindendir.
2) ………………………… için dişi ve erkek üreme
hücreleri gereklidir.
3) Çiçekli bitkilerde ……………………… ve
……………………… erkek organı oluşturur.
4) Çiçeklerde, erkek üreme hücresi olan
polenlerin dişicik tepesine ulaşmasına
…………………………. denir.
5) Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesine
……………………………. denir.
6) Tohumun uygun şartlar bulduğu zaman yeni bir
bitki oluşturmasına ……………………………… denir.
7) Tırtılların koza ördükleri evreye ………………….
Dönemi denir.
8) Kurbağa larvaları …………………………. olarak
adlandırılır.
9) Isı alışverişini engellemeyen veya ısıyı iyi
ileten maddelere ……………………………… madde
denir.
B
Aşağıda verilen şemayı çimlenmenin
oluşabilmesi için gerekli olan şartları
yazarak doldurunuz..
+
+
=
15
Puan
Çimlenme
Katı Yakıtlar
……...... Yakıtlar
……… Yakıtlar
………………..
Benzin
……………….
……………….
………………
……………….
………………
………….......
…………………
E
F
Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
Niçin yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılmalıdır?
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” ,
yanlış olanlara “Y” yazınız.
Isı yalıtımının faydaları nelerdir?
Açıklayınız.
8
Puan
10
Puan
(……) Tahtanın ısı yalıtkanlığı demirden daha
yüksektir.
(…..)Rüzgar, yağmur, böcekler tozlaşmayı sağlarlar.
(……) Balıklarda iç döllenme, dış gelişim görülür.
(……)Kuşlarda yavru bakımı yoktur.
(……)Kurbağalar ve kelebekler başkalaşım geçiren
hayvanlardandır.
G
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup
işaretleyiniz.
(Her test sorusu 3 puandır.)
1)
C
10
Puan
27
Puan
2)
8)
Çiçeğin
numaralı
kısımlarıyla
ilgili
aşağıdaki
öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur?
3)
4)Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemeleri
seçilirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri
değildir?
A) İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermemeli.
B) Uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı.
C) Kolay yanma özelliği olmalı.
D) Ekonomik olmalı.
5)Aşağıdaki maddelerden hangisinin ısı iletkenliği en
fazladır?
A) Hava
B) Alüminyum
B) C) Cam Yünü
D)Plastik
A) Seda ve Metin
B) Seda, Metin ve Zehra
C) Metin, Zehra ve Hakan
D) Seda ve Zehra
9)Bir tohumun çimlenmesinde uygun şartlar nelerdir?”
sorusuna cevap arayan Doğukan, aşağıdaki düzenekleri
hazırlıyor.
Buna göre, Doğukan’ın hazırladığı düzeneklerin
hangisinde çimlenme gerçekleşebilir?
7) K ve L yüzeylerine gönderilen ışık ışınlarının izlediği
yollar şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. K yüzeyi pürüzlü bir yüzeydir.
II. L yüzeyi pürüzsüz bir yüzeydir.
III. K yüzeyinde düzgün, L yüzeyinde dağınık yansıma
olmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III
 Sınav süreniz 40 dakikadır.
BAŞARILAR DiLERİZ…
www.ogretmenevrak.net
Download